Hans Zevenboom


balk2.jpg (42734 bytes)


Het Pad van Vreugde - Hans Zevenboom

Wat brengt vreugde in je leven? Weet je dat? Ben je bewust van datgene wat je gelukkig maakt? Of heb je het zo druk met je dagelijkse beslommeringen dat je die dingen die maken dat je je goed voelt, uitstelt tot een later tijdstip? Velen van ons vullen hun tijd met activiteiten die niet op de ziel gericht zijn, maar op de persoonlijkheid. En dat komt omdat de persoonlijkheid vaak wordt afgeleid door onze zintuigen. Zintuigen die onze aandacht van moment tot moment gevangen houden.

Lees verder


Parasitair gedrag 1

Ik weet niet waar u werkt, maar voor veel ZZP’ers geldt dat ze veel uren maken om aan werk te komen of om hun administratie te doen. Dat betekent dat hun uurloon feitelijk heel laag is. Iemand in vaste dienst hoeft dit niet te doen. Verder zijn ze verplicht zich bij allerlei organisaties aan te melden die allen gemiddeld honderd euro per jaar vragen voor hun diensten. Iemand die in vaste dienst werkt heeft die verplichting niet. Het zijn dus allemaal bedrijfjes die mee eten uit uw ruif. Het zijn parasieten.

Lees verder


Wereldvrede. Ja, hoe? - Hans Zevenboom

Tweeëntwintig mensen vonden de dood bij de verschrikkelijke aanslag na het concert van Ariana Grande in Manchester maandagavond, 22 mei 2017!. Onder hen waren veelal jonge fans van de populaire zangeres, maar ook ouders die op hun kinderen stonden te wachten werden dodelijk getroffen. De aanslag op jongeren in Manchester wekt in westerse ogen afschuw, maar is vanuit terroristisch oogpunt een groot succes. Waar eindigt de cyclus van steeds gruwelijker aanslagen?

Lees verder


Jouw hartenwens – Hans Zevenboom

Je vraagt je misschien af: is er geen bepaalde weg die ik kan volgen om mijn hartenwens vervuld te krijgen? Ja, die is er! Want zoals we uit de vorige reeks Nieuwsbrieven hebben lezen, weten we dat het hoger-zelf (de innerlijke God) ten allen tijde gereed staat om je te helpen …… wanneer het wordt uitgenodigd om het leven te delen met de lagere ‘zelven’.

Lees verder


Mijn visie op de wereld - Hans Zevenboom

De meeste biologische verklaringen van de grote mysteries van levende wezens zijn tot nu toe niet meer dan ‘probeersels’, ideeën of veronderstellingen geweest. Ze hebben getracht het geheel te doorgronden door ‘het’ op te splitsen in steeds kleinere microscopische delen. Maar ….. op het meest fundamentele niveau kon materie niet worden opgedeeld in los van elkaar bestaande eenheden. Subatomaire deeltjes waren geen concrete, minuscule objecten zoals bijvoorbeeld microscopische kleine ‘biljartballen’. De klassieke fysica of biologie kon daarvoor géén verklaring geven.

Lees verder


Een geforceerde verlichting

Is het mogelijk om met stimulerende middelen ‘verlichting of harmonie’ te bereiken? Miljoenen mensen gebruiken dagelijks genotsmiddelen in de vorm van koffie, een glaasje wijn. Net als geneesmiddelen en illegale drugs zijn dit stoffen die de normale werking van het lichaam gaan veranderen: ze oefenen invloed uit op het denkproces, de concentratie, de alertheid, het gevoel van welzijn, de emoties én het bewustzijn!

Lees verder


Ontdek uw passie - Hans Zevenboom

‘Passie is bezieling! Wat bezielt jou?’
Passie is het door God gegeven vermogen zo’n diep gevoel over iets te hebben, dat we ons daardoor bewegen richting het onderwerp van ons verlangen. Deze passie komt voort uit een innerlijke onomkeerbare drang - een gevoelsmatige reactie op een sterk behoefte of mogelijkheid. Het is geen gevoel dat we na het ervaren ervan weer gemakkelijk loslaten. Het houdt aan en is heel krachtig. We kunnen het niet links laten liggen.

Lees verder


Intuitie, je innerlijke bereidheid - deel II

Door de drukke westerse mens is ‘luisteren’ - naar je innerlijke zelf of luisteren naar je gids of hogere wezens – vaak afgewezen als een zeer onpraktische zaak. Het werd beschouwd als een nevenproduct van oosterse mystiek.
Maar stel een bewust spiritueel persoon dezelfde vraag eens. Wat zal hij of zij dan antwoorden? Hopelijk: ‘Het proces van innerlijk luisteren is niet mystiek, geheimzinnig of magisch’. Het is een kwestie van oefenen, en nog eens oefenen. Om onze innerlijke stem te bereiken moeten wij de pogingen om problemen met ons eigen drukke verstandelijk denken op te lossen, laten varen.

Lees verder


Wat is intuïtie ? – deel I - Hans Zevenboom

Richard Davidson, directeur van het laboratorium voor cognitieve psychologie aan de State University van New York, zei onlangs dat het noemen van intuitie als een functie van de rechterhersenheft uiterst simplistisch en onzorgvuldig is. In toenemende mate wordt intuïtie erkend als een natuurlijk geestelijk vermogen bij het oplossen van problemen en bij besluitvorming. Maar is het werkelijk zo dat de hersenen – onze breinmassa - onze intuïtie ‘vertegenwoordigt’? Of, kan intuïtie veel eerder worden beschouwd als de ‘geest’ die zich in zichzelf keert en het resultaat in zich opneemt van processen die buiten de gewaarwording hebben plaatsgevonden. ‘De onbekende diepten van de geest’. Of kunnen we eenvoudig stellen, dat zuivere intuïtie het zesde zintuig is?

Lees verder


Epifyse. Wat zeggen mediums? – deel III

Volgens diverse spirituele tradities is de pijnappelklier een schakelstation tussen de innerlijke wereld van ervaringen en de uiterlijk, materiële wereld. In de Oosterse en esoterische filosofieën (bijv. Reiki, Hindoeïsme, Tibetaanse Tantra, Indiase Yoga, Kundalini-filosofie, etc.) wordt de pijnappelklier (de epifyse) geassocieerd met het kruinchakra en soms met het voorhoofdchakra, dat ook wel ‘het derde oog’ (ook wel ‘kruin-oog’ genoemd) - de ‘zetel van de ziel’ - wordt genoemd! Het ‘derde oog’ - het alziende oog - is een term die gebruikt wordt voor het zesde chakra; in het Sanskriet Anja. Het 6de (voorhoofd)chakra is dus het ‘derde oog’, volgens de chakra-leer! Het derde oog zou rechtstreeks in verbinding staan met de epifyse! De combinatie ‘derde oog’ en de epifyse zouden dan gezamenlijk je intuïtie vormen! Maar is dat werkelijk zo?

Lees verder


Epifyse, de as Epifyse-Hypofyse-Hypothalamus – deel II

De pijnappelklier (epifyse), een klein orgaan in het centrum van het brein, staat in de neurowetenschappen bekend als een hormoonklier die een scala aan hormonen (serotonine, melatonine, DMT, 5meo-DMT en pinoline) produceert. Hormonen die gereguleerd worden door onder andere de licht-donker (dag-nacht) cyclus. Deze hormonen verbinden zich met de serotonine-receptoren in vele gedeelten van de hersenen. Dit leidt tot complexe patronen van elektrische activiteit in de hersenen!

Lees verder


Epifyse – deel I

Mijn wens is velen onwetenden wakker te schudden uit hun winterslaapje! Het centrale thema waar deze serie artikelen over zullen gaan,  is waar exact en op welke plaats komen de ‘kosmische geluiden’ – trillingen – rechtstreeks in het fysieke lichaam ‘binnen’? Hoe ontvangen wij deze trillingsfrequenties, die ons zo kunnen beroeren? Welk orgaan (in ons geval de epifyse of de pijnappelklier) speelt een belangrijke rol in het ontvangen van deze kosmische trillingen of geluiden? Hoe, waar en in welk orgaan worden deze trillingsfrequenties omgezet in een voor ons begrijpbare taal, of herkenbare woorden?

Lees verder


Toekomst – 2017, de Nieuwe Aarde

Alle utopische visioenen hebben één ding gemeenschappelijk, namelijk dat het een mentale projectie van een tijd in de toekomst is. Een toekomst waar alles goed met ons is, waar we gered worden van het ‘boze’ , waar eeuwig vrede heerst en het einde van al onze problemen kent. Maar er zijn veel van zulke visioenen geweest; sommigen ervan eindigen in een ware teleurstelling, anderen in een ramp.

Lees verder


Zonder zelfacceptatie is genezing niet mogelijk

Om iets waardevols te creëren in je werkelijkheid, je eigen wereldje, is zelfacceptatie vele malen belangrijker dan het focussen van je gedachten of je wil. Je kunt namelijk niet iets creëren dat je niet bent! Ook al reciteer je duizenden mantra’s en creëer je talloze positieve beelden in je voorstellingsvermogen, als deze niet aanhaken bij je ware innerlijke gesteldheid, creëren ze niets dan verwarring en twijfel!

Lees verder


Waarom niet iedereen te genezen is - Hans Zevenboom

Algemeen bekend is dat niet ieder die om spirituele genezing vraagt bij een goed bekend staande spirituele genezen, bevredigende resultaten boekt. Sommigen worden volledig genezen en anderen ondervinden een gedeeltelijke verlichting van hun kwaal. Voor anderen is er geen zichtbare verbetering merkbaar.

Lees verder


Jezus geneeswijze modelleren

Column Hans Zevenboom - In dit artikel probeer ik niet de Bijbel vanuit esoterisch gezichtspunt te interpreteren. En al helemaal niet om een lezer op het punt van zijn geloofsovertuigingen te krenken of een nieuw geloof te verkondigen. Dat is niet aan de orde. Ik heb het hier over genezingen, over het ware gezond worden zoals óók in de Bijbel daarover geschreven wordt. In de boeken van de Bijbel is alles te vinden. Magische genezingsspreuken, aanwijzingen voor het gebruik van heilzame kruiden tot en met de bevestiging: ‘Uw geloof heeft u gezond gemaakt’. Verrassend is daarbij de ontdekking dat in de eerste hoofdstukken van de heilige schrift wordt gewezen op psychosomatische samenhang. ‘Het baat weinig het lichaam te willen genezen, zolang de ziel lijdt en omgekeerd!’

Lees verder


Jezus stierf niet op Goede Vrijdag’

Het is algemeen bekend dat Jezus niet op 25 december is geboren. Waarom vieren we dan toch op die datum het kerstfeest? Een bijbels argument valt er niet voor te vinden. Het heeft allemaal met ons heidense verleden te maken, want ooit vierden onze verre, verre voorouders op dat tijdstip het zonnewendefeest. Het oude oer-feest is verheven tot een geschikt moment om de geboorte van Jezus te gedenken. Op die manier zijn veel heidense gebruiken blijven voortbestaan.

Lees verder


Het opkomende groepsbewustzijnstijdperk

Is de mensheid rijp voor een transformatie van het bewustzijn? Kunnen mensen van de dichtheid van hun geconditioneerde denkstructuren afkomen en worden als kristallen zodat ze het (goddelijk) licht van het kosmisch bewustzijn doorlaten?

Lees verder


Het hart, de keizer der organen

In een onderzoek door een Amerikaanse cardioloog is ontdekt, dat het hart een eigen brein heeft en dat er meer signalen van het hart naar de hersenen gaan dan andersom. Ook reageert het hart veel eerder op gebeurtenissen om ons heen dan de hersenen en dat gevoelens veel krachtiger zijn dan gedachten. Verder blijkt uit onderzoek dat de communicatie tussen hart en hersenen via de variatie van het hartritme verloopt.

Lees verder


De Wederkomst van Jezus - column Hans Zevenboom

Lieve mensen, uit het diepst van mijn hart zou ik je willen vragen - zelfs vriendelijk willen verzoeken - om het hele artikel ‘De wederkomst van Jezus’ in z’n geheel te willen lezen op de internetpagina van www.millennium-visie.org. Want voor mijn gevoel is het onmogelijk om zinvol en waardig te kunnen spreken over de ware toedracht van de Wederkomst van Jezus als we niet de christelijke, (en de islamitische) traditionele geloofsleer – met o.a. de tweenaturenleer, de goddelijke drie-eenheidsleer, de predestinatieleer, de verzoeningsleer en de wederopstanding van Jezus – openlijk ter discussie durven te stellen of op z’n minst openlijk ter sprake durven te brengen!

Lees verder


Toekomstvisie, het Intuïtie - tijdperk – deel IV

In de afgelopen eeuwen stond het gedachtegoedje van het ‘fysieke denken’ centraal. In het fysieke denken telt alleen het tastbare; geld én materie. Maar het meest wonderbaarlijke van het fysieke denkpatroon is wel, dat de mens nog steeds gezien wordt als een lichaam met slechts een geest (breinmassa, het verstand) meer niet.  Het intuïtie(ve) tijdperk daarentegen is juist een tijd waarin onze linkerhersenhelft en mannelijke waarden als competitiviteit, assertiviteit en ambitie de maatschappij domineerden laten we achter ons.

Lees verder


‘Toekomstvisie, De roep om een nieuwe Wereldleider’- deel III

Wie wordt de nieuwe wereldleider? We leven in angstige tijden. Een tijd vol vragen en met weinig concrete antwoorden. Veel mensen, waaronder ook veel christenen, zijn de weg kwijt en leven maar wat voor-de-vuist-weg. Soms hoor ik mensen spreken over de toekomst en vraag dan: “Wie gelooft dat we in de eindtijd leven?” En velen antwoorden dan: ‘Ja, zeker die tijd is al ingezet!’ Maar, wat is nu ‘die eindtijd’  dan wel? Zal de wereld door een atoomoorlog vergaan?

Lees verder


De wereld verandert op dit moment niet, omdat de meeste mensen tevreden zijn

Toekomstvisie - het moreel verval van de wereld - deel II. Een serie artikelen met als onderwerp ‘Onze Toekomst’. Zijn wij in staat om zelf een permanente Wereldvrede te creëren of zijn wij afhankelijk van de ‘Wederkomst van Jezus’?

Lees verder


Toekomst na 2016 is ‘Eindtijd’?

Een serie artikelen met als onderwerp ‘Onze Toekomst’. Zijn wij in staat om zelf een permanente Wereldvrede te creëren of zijn wij afhankelijk van de ‘Wederkomst van Jezus’? In wat voor tijd leven? Welke toekomst is er voor onze kinderen? Is er nog toekomst voor onze samenleving?

Lees verder


De Geestelijke Geneeskracht - Hans Zevenboom

‘Ziekte = disharmonie’. Alle ziekten ontstaan als gevolg van het feit, dat er zich in het fysieke lichaam van de zieke evenwichtsstoornissen voordoen; onharmonische verdeling van levenskrachten of levensenergieën over het lichaam. De zieke genezen betekent het verstoorde evenwicht herstellen! Dit herstellen geschiedt door toevoer van die levenskrachten.

Lees verder


Psychoneuro-immunologie – deel II

De genezende illusie van de wetenschap. Psychoneuro-immunologie is ook weer zo’n nieuw vakgebied! De psychoneuro-immunologie [PNI] onderzoekt hoe gedachten én emoties, het zenuwstelsel en het immuunsysteem met elkaar communiceren. PNI geeft de wetenschappelijke verklaring dat lichaam en geest één zijn! Zij slaat daarmee (weer) een brug tussen de scheiding van lichaam en geest, die Descartes voorstond. Maar hoe wordt de ziel – het innerlijke of hogere bewustzijn – in dit nieuwe vakgebied dan gezien?

Lees verder


Genezende Illusie – deel I - Column Hans Zevenboom

‘Mijn opdracht is de ‘farma-schurken’ en u wakker te schudden! Want …… de ziel heeft zorg nodig! Het schrijven van dit artikeltje is allemaal begonnen met één simpele vraag? Waarom krijgen dieren géén hartinfarct, maar mensen wel! Hoe kan dat? Dieren krijgen geen hartinfarct, omdat zij in hun lichaam vitamine C produceren waardoor hun bloedvatwanden beschermd worden. De mens is niet in staat zijn zelf vitamine C te produceren, veroorzaakt door een vitaminetekort in een gezonde voeding een verzwakking van deze wanden.

Lees verder


Dromen – deel II - Hans Zevenboom

We leven in roerige tijden. Ondanks dat het leven van alledag gewoon lijkt door te gaan, zijn er vele veranderingen in het leven van ieder afzonderlijk individu. Veranderingen die te maken hebben met alle facetten van het leven en met het bewustwordingsproces, maar ook met ons eigen droombeeld …. van hoe de wereld er mogelijkerwijs zou moeten uitzien, of op z’n minst behoort te zijn. Vrede, en geen oorlogen!

Lees verder


Hans Zevenboom


Dromen - deel I - Hans Zevenboom

'Dromen noemen neuro-wetenschappers, slechts een nevenproduct van een essentieel fysiologisch proces is dat op één of andere manier in verband staat met leren en herinneren'. De natuurwetenschappers zijn van mening dat het droomproces op een heel eenvoudige wijze is te verklaren. 'De geest - het bewuste - is te zien als een gigantische computer; in waaktoestand voeren we in het systeem voortdurend informatie in die lukraak wordt weggeschreven om in een later stadium te worden geordend en in één of ander patroon kan worden ingegpast'. 'Zij' beschouwen dromen niet meer dan signalen die ontstaan zijn in de hersenen. De hersenen sturen deze signalen door, zodat mensen in hun slaap dingen 'zien'.

Lees verder


Het bewustwordingsproces – deel IV

Het hedendaagse probleem is, dat de morele, ethische en sociale uitdagingen van morgen niet kunnen worden aangepakt met opvattingen en instructies uit de achttiende, tiende, zesde eeuw of eerste eeuw. Je kunt het zo’n beetje vergelijken met een supermoderne operatiekamer uit de eenentwintigste eeuw, maar die met instrumenten uit de eerste eeuw is ingericht.

Lees verder


Een Nieuwe Versie van God - Hans Zevenboom

De Bijbel is een menselijk boek; een bundeling van menselijke getuigenissen over God. De Bijbel is geen boek van argumenten of principes. De Bijbel – maar ook de Koran - is voor de meest gelovigen geen wetenschappelijk boek dat ‘alles vertelt over de wereld en de mens, hoe de wereld is ontstaan en hoe het aan zijn einde zal komen’. De Bijbel en de Koran is zo gevarieerd, dat je er voor elk standpunt argumenten uit kunt halen. Maar de Bijbel en de Koran bevatten geen wegwijzers die je de richting – het juiste levenspad - aanwijzen.

Lees verder


Bewustwordingsproces – deel II

Het bewustwordingsproces van de |God van Gisteren|

‘Niet de ‘oude’ God, maar een nieuwe versie van God’
Wordt het nu niet eens tijd om de ‘heiligste’ godsdienstige zienswijze (= overtuiging) over God en het leven eens uit te dagen? Want besef, dat religie het fundament van onze beschaving is. Overtuigingen (met name geloofsovertuigingen) hebben namelijk onze (oude) gedragingen gecreëerd en dat geldt voor iedereen en alles. Of je nu in God gelooft of niet !

Lees verder


Het probleem bewustzijn - Column Hans Zevenboom

‘Met bewustzijn bedoelen we dat wij onze ogen geopend hebben, dat wij geluiden om ons heen horen, dat wij dingen om ons heen kunnen zien en voelen. We kunnen zelfstandig handelen, voelen en denken!’. De termen 'het onbewuste', 'het onderbewuste' en 'het onderbewustzijn' worden nogal eens flink door elkaar gebruikt, wat aanleiding geeft tot veel begripsverwarring. Met het onbewuste en het onderbewuste worden geestelijke processen (gedachten en gevoelens) bedoeld, die plaatsvinden zonder dat we daar bewust mee bezig zijn. Het onbewuste en het onderbewuste zijn echter voor de wetenschappers niet meetbaar of waarneembaar, en de termen worden dan ook slechts gebruikt om de ingewikkelde processen in de hersenen te kunnen omschrijven.

Lees verder


Kinderen en Creatie & Educatie – deel V

‘Onderwijzen gaat niet over anderen helpen iets te leren, maar hen helpen zich iets te herinneren wat de ziel weet!’ De ziel heeft namelijk toegang tot alle informatie die er is. De betekenis van het woord ‘educatie’ is niet ‘erin stoppen’, maar ‘eruit trekken’. Alle echte educatie komt neer op het uit de student halen wat er al in zit. Onderwijzen gaat niet over anderen helpen iets te leren, maar hen helpen zich iets te herinneren! Al het onderwijzen is ergens aan doen denken. Alle lessen zijn herleefde herinneringen. Het is onmogelijk om iets nieuws te onderwijzen, want er is niets nieuws om te onderwijzen! Alles wat ooit is geweest, is nu, en alles wat ooit zal zijn, is, hier en nu. Al het leren is niets anders dan herinneren wat de ziel weet!

Lees verder


Toekomst - 2015!

Er zijn heel wat bewijzen te vinden voor het feit dat de mens vooruit kan zien. Niet alleen in de Bijbel maar ook in vele andere geschriften. Deze getuigen ervan dat de mens nauwkeurig de toekomstige gebeurtenissen heeft voorspeld. In het Oude Testament voorspelden de profeten dat de muren van Jericho in elkaar zouden storten, dat er ziekte, dood, de vernietiging van de stad, de val van een land te wachten stond. In het Nieuwe Testament voorspelde de Nazarener Jezus zijn eigen dood en ook dat zijn discipel Petrus hem drie keer zou verraden voor dat de haan zou kraaien.

Lees verder


Bidden! - deel II

Deze boodschap is voor hen bedoeld die niet tevreden zijn met de wereld zoals die nu is. Het loopt weer tegen Kerstmis 2014 en overal horen we zingen over ’Vrede op aarde’. ‘Vrede op aarde’, een klein zinnetje dat we nogal eens horen zeggen of zelfs (gedachteloos) uitspreken in deze decemberdagen. Maar over welke vrede op aarde hebben we het dan eigenlijk? Kan één persoon die oprecht gemotiveerd is de wereld veranderen? Hoe reageren jongeren nu op de tekst ‘Vrede op aarde’? Geloven zij nog wel in een ‘Vrede op aarde’ nu de spanningen in Oekraïne, Syrië, en Irak (de ‘Islamitische Staat’ [ IS], 2014) weer zijn toegenomen?

Lees verder


Kinderen en Creatie & Educatie – deel IV

Onze innerlijke wereld is heel anders dan onze uiterlijke wereld. Binnen in onszelf, diep daarbinnen waar we allemaal met onszelf moeten leren leven, bestaat een universum van cruciale ervaringen; de ziel – het innerlijke of hogere zelf - weet namelijk alles! Die innerlijke wereld die uit zuivere emoties en gevoelens bestaat, is voor ieder individu verschillend!  De ontwikkeling van onze innerlijke (belevings-)wereld – het domein van de ziel – als een menselijk wezen dat zichzelf accepteert, houdt in dat we de totale verantwoordelijkheid voor die innerlijke wereld op ons nemen, en de neiging elimineren anderen de schuld te geven van onze levensomstandigheden – ons falen en mislukken. De innerlijk gerichte mens of het hoogontwikkelde wezen [HOW] vertrouwt op hun eigen innerlijke signalen en mijden de neiging om het (levens)pad van die ander blind te volgen. De innerlijk gerichte mens volgt zijn eigen individuele bestemming door zijn eigen innerlijke (begeleidend) ‘Licht’. Hij of zij ziet elk moment van het leven als een persoonlijke keus!

Lees verder


Kinderen en Creatie & Educatie – deel III - Hans Zevenboom

Het probleem van onze huidige wereld situatie is dat veel te veel mensen géén open geest hebben. Wij zijn sterk geneigd om ons in te beelden dat wij alles weten; alles weten wat er over het onderwerp God te weten valt. Wat andere dingen betreft, blijven wij bereid te onderzoeken. Maar gelukkig de esoterische wijsheid van de wereld heeft ons al eerder op koers geholpen en kan dat weer opnieuw doen! Maar deze wijsheid moet nu worden uitgebreid om rekening te houden met het toegenomen vermogen van de mensheid tot zelfvernietiging.

Lees verder


Kinderen en Creatie & Educatie – deel II - Hans Zevenboom

Wat is hoog-sensitief nu werkelijk?

Om mogelijke misverstanden over het nieuw te introduceren onderwijssysteem – het Creatie & Educatie-Onderwijssysteem - te voorkomen, wil ik graag het begrip hoog-gevoeligheid in een ander daglicht plaatsen zodat we het feit dat we hoog-sensitief, matig sensitief, of niet-sensitief gaan opvatten als verschillende maten van bewustzijn van onze gevoeligheid. Besef dat onze gevoeligheid altijd ‘werkzaam’ is, maar daar zijn we in de meeste gevallen onbewust van!

Lees verder


Kinderen, onze toekomst – deel III

Kinderen hebben een zelfbeeld die kan uiteen lopen van positief tot negatief, maar een allesomvattende stereo-zelfbeeld bestaat er niet. De reden is dat deze beelden niet meetbaar zijn, omdat ieder menselijk energiewezen ontelbare facetten van persoonlijkheid en karaktereigenschappen kent. Een allesomvattend zelfbeeld bestaat er dus niet, en dat komt omdat alle menselijke wezens uniek zijn! ‘Geen mens is aan elkaar gelijk!’ En dát komt doordat ieder energiewezen uit een ziel, een geest en een fysiek lichaam bestaat. Besef dat de (iedere) ziel een zelfstandig evoluerend schepsel is, dat zich op de spirituele ladder begeeft met als doel zich verder te ontwikkelen. Er worden daarom in mensen veel niveaus van evolutie getoond en waargenomen.

lees verder


Kinderen, onze toekomst’ – deel II

Nieuwe-tijdkinderen, ook wel kristalkinderen of indigo –, sterrenkinderen, regenboogkinderen of hoog-sensitieve kinderen genoemd, zijn uitermate gevoelig voor hun omgeving. Ze ‘weten’ dingen zonder dat die hen verteld zijn, waardoor men snel geneigd is om over een dergelijk kind te spreken van een ‘oude’ ziel.  Het zijn kinderen met een verhoogd (spiritueel) bewustzijn! Maar – helaas - hebben deze spiritueel hoogontwikkelde kinderen ook een verhoogde gevoeligheid voor (ongewenste) energieën of storende invloeden van buitenaf en pikken de emoties van anderen sneller op, waardoor ze bijvoorbeeld absoluut niet tegen conflicten op school en huiselijke spanningen kunnen.

lees verder


Kinderen, onze toekomst - deel I

Een serie van vijf artikelen over hoogontwikkelde kinderen; kinderen van onze toekomst en een nieuw onderwijssysteem! De hoog-sensitieve persoon [HSP] of mens versus de hoogontwikkelde mens [HOW]. ‘Ik zou graag willen dat mijn kinderen altijd van het leven konden genieten’. Als vader zijnde heb ik me vaak zelf de vraag gesteld wat ik hen werkelijk toewenste. ‘Ik zou willen dat mijn kinderen gelukkig werden en geen complexen kregen; dat ze als mens geslaagd en belangrijk voelden, ongeacht wat voor werk ze doen; dat ze niet depressief, neurotisch of ernstig ziek zou worden; dat ze een sterk gevoel van innerlijke rust zouden krijgen die hen door moeilijke tijden zou kunnen loodsen en dat ze hun eigen leven kunnen bepalen en dat ze vrij zijn in het maken van hun eigen keuzen. Maar, dat ze zich vooral zichzelf liefhebben, dat ze oprechte liefde voelen voor hun eigen kinderen en hun partner’.

Lees verder


Toekomstvisie – 2014

Het lijkt alsof onze samenleving een revolutie in alles heeft voortgedaan, behalve in de spiritualiteit! De wetenschap heeft daarentegen vooruitgang geboekt die de mensen perplex doet staan. De geneeskunde heeft vorderingen geboekt die de levensduur van de mens heeft verlengd tot voorbij onze stoutste dromen. De technologie heeft ontwikkelingen doorgemaakt die ons bevattings- en verwerkingsvermogen te boven gaan. Politiek, economie, industrie en kunst: alles, bijna alles heeft op één of andere manier wel vooruitgang geboekt, maar onze religieuze opvattingen zijn al duizenden jaren onveranderd gebleven!

Lees verder


Mohammeds Openbaringen

1.0 Inleiding
Het meest opmerkelijke in de islamitische geschiedenis is toch wel de wijze waarop Mohammed zijn openbaringen heeft mogen ontvangen. Zou het dan zo kunnen zijn, dat Mohammed de soera’s – de Koran - heeft verzonnen? Of moet Mohammed last hebben gehad van een geestelijke vertroebeling tijdens zijn ‘hemelse reizen’; zijn uittredingen? Tijdens Mohammeds leven wijst hij deze bewering steeds van de hand.

Het uittreedproces zoals Mohammed het zelf heeft mogen ervaren en beschreven, zou gepaard zijn gegaan met diverse fysieke en astrale sensaties als het horen van suizingen en knallen, een tintelend en 'los' gevoel in het lichaam en erotische prikkeling van de chakra's.
Ja, wat is uittreden of astraal reizen? Een snelle en efficiënte manier om jezelf objectiever te bewonderen of een eenvoudige manier om een blik in de toekomst te kunnen werpen?

Lees verder


10 geboden & Islam

1.0 Inleiding
Al eeuwenlang zijn de Tien Geboden een belangrijke inspiratiebron en richtlijn voor gelovigen uit verschillende religieuze stromingen en zelfs voor ongelovigen geweest. Maar wat kunnen we hier vandaag de dag nog over zeggen? Worden de Tien Geboden ook vandaag nog aanvaard als leefregels?

In de Koran staan verwijzingen die sterk lijken op de Tien Geboden. Voor alle gelovige moslims ter wereld geldt de Koran met zijn 114 soera’s als enige geldende leidraad van juist denken en handelen. Zij vertegenwoordigen het meest volledige overzicht van de gedragscodes, die iedere moslim dient te volgen naast alle andere morele bepalingen die in de Koran staan vermeld. De Koran en Sunnah verschaffen veel informatie over de persoonlijkheidsideaal van de ideale moslim; de vertegenwoordiger van de islamitische normen en waarden, de wereldburger!

Dit in tegenstelling tot het overwegend christelijke Europa waar de Geboden systematisch aan de kant worden gezet als oubollig omwille van de politieke, socio-economische, maatschappelijke en de levensbeschouwelijke verschuivingen.

lees verder


10 Geboden & Christendom

1.0 Inleiding
Vandaag de dag zijn er miljoenen mensen die nog altijd geloven, dat God een hele reeks wetten heeft vastgelegd waaraan iedereen zich dient te houden. Deze mensen verklaren, dat Gods Wet alle gedrag in de burgermaatschappij zou moeten sturen, begeleiden en beheersen. Er zijn hele landen waar de inwoners Gods Wet aanvaarden als het Burgerlijke Recht (bijv. de islam/ sharia) dat elk aspect van hun dagelijks leven beheerst.

Maar wat is het ware pad naar God dan? Verdienen we de weg naar de Hemel door ‘goed te zijn’, zoals veel religies stellen? Of zijn wij vrij te handelen zoals wij willen, mogen wij alle regels overtreden en negeren, alle traditionele leerstellingen terzijde schuiven, toegeven aan alle genotzucht en op die manier het nirwana bereiken, zoals veel new-agers zeggen? Of …… zijn de Tien Geboden niet anders dan een verzinsel van de theologen uit de vroeg-kerkelijke geschiedenis?

Lees verder
 


Bewust(er) leven – deel II

Vrije keus of vrije wil?

1.0 Inleiding
‘Wordt de wil niet gestuurd door begeerte, door opvoeding en cultuur?’
Als we nu eens de totaliteit van het geestelijk leven van de mens bekijken, dan lijkt het onderwerp van zijn vrije keus en vrije wil oppervlakkig bezien zeer onbelangrijk. Maar om de ware betekenis van vrije keus en vrije wil van de mens volledig te begrijpen, zou je eigenlijk moeten kunnen denken als een adept – een zeer hoog ontwikkeld goddelijk wezen.

Eén van de veronderstellingen van de moderne neurowetenschappers is, dat de menselijke geest en de hersenen ‘samenvallen’. De evolutionair psycholoog Jesse Bering zegt: ‘De geest is wat de hersenen doen’. En volgens Dick Swaab, zijn ‘wij ons brein’! Daarmee lijkt het alsof de hersenwetenschappers trachten te achterhalen waarom we doen wat we doen, hoe we onszelf kunnen veranderen en in het andere uiterste geval of we beschikken over een vrije wil. Maar ofschoon materialistische en atheïstische neurowetenschappers als Swaab de ziel al lang hebben afgeschaft, blijft er toch nog een restant van het zielsdenken aanwezig te zijn, namelijk als idee dat de menselijke persoon uiteindelijk in en door zijn hersenen tot uitdrukking komt.

Lees verder


Bewust(er) leven

Auteur: Hans Zevenboom

‘De buitenwereld bestaat niet. Alles wat ik zie is een projectie van mijn eigen binnenwereld’.
‘Wij zijn de regisseurs van ons eigen leven’.

Inleiding
Veel mensen zijn zo druk met hun werk en hun beslommeringen dat zij vaak niet echt goed weten wat werkelijk bewust leven is. Ze nemen vaak niet de tijd om het ‘leven’ werkelijk te ervaren. Pas als men tijdens een vakantie of een stiltemoment het denken tot rust kan laten komen, begint men te beseffen dat het leven misschien meer zou kunnen inhouden. Want iedere dag gebeuren er wel dingen die ons er op attenderen dat wij ‘leven’; men voelt de pijn, de angst, het verdriet. En al deze aspecten wijzen ons er op, dat wij leven en niet dood zijn.

De illusionaire wereld
Als mens associëren wij leven met processen en wel in ons denken, ons zijn, ons gevoel en onze belevingswereld. Wij voelen het leven omdat wij continu aan een proces van aanpassing, verandering, (cel)vernieuwing en bewustwording onderhevig zijn. En daar houdt het voor de meeste mensen wel mee op. Men beschouwt de dood van het menselijke lichaam als het einde van dat leven; het stoffelijke lichaam valt uiteen in stoffen die in de natuur weer worden hergebruikt.

Lees verder


Psychiatrie - deel II

‘Wat is nu de psyche van de mens? De geest of de ziel?’‘

Geneeskunde van de ziel is de letterlijke betekenis van het woord psychiatrie. Psychiaters, de medisch opgeleide deskundigen, zijn de ‘speleologen van de menselijke geest’. Ze kennen de weg in de krochten van de ziel, in het gangenstelsel van onze diepste verlangens, angsten en emoties. Althans, dat denken ‘ze’. Maar is dat wel zo?

Volgens de natuurwetenschap is de menselijke psyche (het geheel van geestelijke processen, zoals geheugen, onderbewustzijn, dromen, fantasieën, gedachten, maar ook waanideeën, waanvoorstellingen, die worden geproduceerd door de hersenzenuwen) niet meer dan een functie van ons lichaam! De mens is alleen maar materie en niets meer. Ons denken en voelen zou volgens de wetenschap louter een kwestie van chemie in de hersenen zijn. Hierdoor is de mens terugverwezen of gedegradeerd tot een ‘automaat’, of een chemisch laboratorium die doelloos op aarde rondzwerft; een zombie, een zielloos organisme! Maar de mens is veel meer dan dat; jij bent namelijk een energiewezen dat bestaat uit een ziel, een geest en een lichaam! Dat is wat jij bent!

Lees verder


‘Psychiatrie’ – deel I

Heeft de psychiatrie nog wel een toekomst?
Jij bent een energiewezen; geen zielloos chemisch product!

1. Inleiding

Psychiaters zijn speleologen van de menselijke geest. Ze kennen de weg in de krochten van de ziel, in het gangenstelsel van onze diepste verlangens, angsten en emoties. Althans, dat denken ‘ze’. Maar is dat wel zo?

Eén van de grootste problemen binnen de psychiatrie is, dat de oorzaken van de meeste psychiatrische ziekten niet goed bekend zijn en in geen enkel geval tot op de bodem zijn uitgezocht, laat staan dat de werkelijke oorzaak begrepen wordt.

Natuurlijk zijn er veel onderzoeken gedaan, waarbij ook bij vele ziekten biochemische afwijkingen, erfelijkheidsfactoren en omgevingsfactoren zijn gevonden die met de ziekte samengaan, maar van een duidelijke aantoonbare oorzaak-gevolgrelatie is geen sprake!

Ook rijst altijd de vraag of lichamelijke afwijkingen, bijvoorbeeld in de hersenen, oorzaak of een gevolg van de ziekte zouden kunnen zijn. In de loop der eeuwen zijn daarom voor bijna iedere psychiatrische ziekte vele hypothesen over de oorzaak opgesteld, die sterk aan mode onderhevig zijn en waarvoor er meestal ook geen betrouwbaar bewijsmateriaal kan worden geleverd. Bij de meeste psychiatrische ziekten bestaan er bovendien diverse verklaringsmodellen die elkaar soms aanvullen, maar ook vaak tegenspreken!

Lees verder


Een samenvattende beeldvorming van de islam

‘Kritische opstelling  over een religie?’. ‘Is Islam wel een religie?’

Georganiseerde religies:  Het soort religie, dat een separatistische filosofie en een exclusiever theologie onderricht.

Het brondocument van de islam is een verzameling teksten die gebundeld zijn in de Koran. Een devoot moslim gelooft dat de Koran perfect is, onveranderlijk en het eeuwige woord van Allah zoals gedicteerd aan de profeet Mohammed en herinnerd of opgeschreven door de metgezellen van de Profeet. Het boek is compleet, ieder woord is waar, niets is veranderd én dat die alle openbaringen van weleer overkoepelt sinds het voor het eerst werd opgeschreven, zo’n 1400 jaar geleden.

De islam vraagt de mens te leven naar Gods wil. Moslims accepteren dit in het diepst van hun hart. Dat is de traditionele opvatting over de kern van de islamitische geschriften, en wee de moslim die daar vraagtekens bij zet.

De hoeksteen van de islam is het geloof in één God, Allah; géén Drie-eenheid in de Persoon van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vanaf het ontstaan van de islam is één van de belangrijkste doelen geweest om die eenheid van God – er is slechts Eén - te bewaren. En één van die middelen om de eenheid te bewaren, is de sharia! Sharia is in de eerste plaats een religieuze plichtenleer die het menselijk handelen in wereldse en religieuze zaken bepaalt, zowel in de relatie van mensen onderling als van mens tot God.

Lees verder


Hans Zevenboom - Het mysterie déjà vu

Je weet dat het onzin is, maar dát kasteel in de Provence komt je zó bekend voor dat je zou zweren, dat je hier eerder bent geweest. Bedrieglijke spelletjes van het brein? Een déjà vu [Frans voor ‘al eens gezien’] is het rare gevoel, dat je het huidige moment al eerder hebt ervaren. Je vóélt dat je de situatie al eens eerder hebt meegemaakt, maar je wéét dat het niet zo is. Je durft bij hoog en laag te beweren, dat je nog nooit op die bewuste locatie bent geweest. En toch is dat herkenningsgevoel op één of andere manier ‘aanwezig’. Het gevoel wordt vaak omschreven als ‘onwezenlijk’ en ‘vreemd’. Dat ‘vreemde’ gevoel kan een milliseconde duren, maar ook enkele minuten tot een half uur. Maar het is zo wonderbaarlijk, omdat het op ieder willekeurig moment van de dag kan gebeuren.

Lees verder


Water – deel VI

1. Inleiding

‘De werking van het lichaam is altijd afhankelijk van water’.
‘Ons leven en onze gezondheid zijn gebaseerd op de instandhouding van ons inwendig milieu!

Water is zo belangrijk vanwege zijn eigenschappen als oplos-, transport- en reinigingsmiddel. Het transporteert en verdeelt voedingstoffen, voert afvalstoffen af, handhaaft osmotische druk in de cellen en regelt onze lichaamstemperatuur. Alle metabolische processen en de afscheiding van giftige stoffen via nieren, darmen, huid en longen zijn alleen mogelijk in samenhang met water!

Water dringt in elke cel van het menselijk lichaam en regelt essentiële lichaamsfuncties, zoals metabolisme, spijsvertering, bloedcirculatie en veel meer. Water speelt bovendien een belangrijke rol in de hersenen, bij het denkproces en gemoedstoestand. Water is de drager van alle lichaamsfuncties!

Vervuild (chemisch, toxisch, zware metalen, maar ook energetisch vervuild drinkwater en drink-/kraanwater met een lage pH-waarde) of zelfs onvoldoende water in het lichaam vertraagt daarentegen alle metabolische processen en andere lichaamsfuncties, cellen verdrogen en het verouderingsproces wordt aanzienlijk versneld. Lichaamsvreemde stoffen hopen zich op in de gewrichten, het weefsel en het vasculair systeem en veroorzaken uiteindelijk allerlei aandoeningen. Ziekten zoals stress, hoofdpijn, rugpijn, allergieën, astma, vermoeidheid, droge huid ( rimpels e.d.), lage urineproductie, hoge bloeddruk en vele degeneratieve ziektes zijn volgens dr. Batmanghelidj terug te voeren op uitdroging(s)(verschijnselen) van het fysieke lichaam. En….. uitdroging leidt tot verzuring van het lichaam! En zolang het lichaam ernstig verzuurd is, zal het vitaminen en mineralen uit botten en organen blijven onttrekken.

Verzuring leidt tot het verouderingsproces! Verzuring is een continu proces waaraan bijna niet valt te ontkomen, mits we voldoende basisch drinkwater tot ons nemen om deze ongewenste cyclus te doorbreken.

2. Waterzuivering in een notendop
‘Waterzuiveringsinstallatie voor het comfort?’ Neen. Een must? Ja

Sang Whang komt in zijn boek tot de volgende visie:
‘De verwerking en uitscheiding van afvalstoffen zijn de belangrijkste factoren voor de gezondheid. Door het drinken van basisch water dat zure afvalstoffen neutraliseert en afvoert, kan men van zure afvalstoffen, zelfs oude opgeslagen afvalstoffen, in het lichaam afkomen. De verwijdering van oude opgeslagen afvalstoffen is daarom de weg terug naar de jeugd’.

Het drinken van basisch water is daarom ook de kern van mijn betoog in al mijn Nieuwsbrieven over het onderwerp water! Ondanks dat misschien je eerste reactie was om toch maar de oude voedingsgewoonten (weer) aan te pakken, raad ik toch sterk aan direct te starten met het drinken van grote hoeveelheden basisch of alkalisch water. Basisch water is water met een hoge tot zeer hoge pH-waarde; > 8.0 pH!

Je kunt natuurlijk ook simpel basisch water maken door bijvoorbeeld aan een glas kraanwater 3 druppels van een alkaline concentraat toe te voegen of een omgekeerde osmose apparaat die op het kraanwatersysteem is aangesloten, aanschaffen. Maar dat is nog niet voldoende, want het kraanwater dat door de waterleidingsbedrijven wordt geleverd, bevat nog ontzettend veel verontreinigingen; bijv. medicijnrestanten, nitraat tot zelfs oestrogeenachtige stoffen! De ‘toegezegde’ pH-waarde van het kraanwaterbedrijf wordt soms, maar ook vaak niet waargemaakt.

En wat te denken van de homeopathische informatie die achtergelaten wordt door chemische reinigingsmiddelen, de door ultraviolet licht of ozon ‘gedode bacteriën’? Als je kraanwater drinkt, drink je in wezen ‘rioolwater’, ‘slootwater’ of sterk energetisch verontreinigd water! Het kraanwater zal op den duur dan ook niet meer het gewenste effect bewerkstelligen. Zeker als je de leeftijdsgrens van 40-jaar bent gepasseerd!

Het hebben van een eigen drinkwaterinstallatie - het zelf creëren van geneeskrachtig, gevitaliseerd zuiver drinkwater - is dan ook geen overbodige investering of luxe meer geworden. Om er dan op z’n minst zeker van te zijn, dat je het vervroegd ingetreden verouderingsproces zelf in de hand hebt – controleerbaar maakt - en dus een gezond fysiek lichaam te kunnen garanderen ook op hogere leeftijd.

Het hebben van een perfect uitgebalanceerd water- en zoutprogramma zou wel eens de beste verzekering kunnen zijn tegen vroegtijdige veroudering en een vroeg verlies van de verschillende zintuigelijke systemen. En dat is toch wat wij allen willen, of niet soms!

Hans Zevenboom

Klik hier voor meer informatie over de werking en eigenschappen van de verschillende compacte waterzuiveringssystemen; 30 ml per kilogram lichaamsgewicht en 6 gram ongeraffineerd zeezout.

Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/175-water


Visie – 2013

‘Wereldvisie = Het pad van het hart volgen ?’

Wereldwijd vinden momenteel grote verandering plaats in een snel tempo. Veranderingen die voor onmogelijk werden gehouden; zowel op politiek, financieel als ecologisch – de natuurrampen in Japan, Indonesië, VS. Maar ook ons complete zonnestelsel ondergaat grote veranderingen. Zo heeft de NASA enorme verwoestende zonnestormen met rampzalige gevolgen voorspeld in de periode 2012-2013. En misschien is het je ontgaan, het magnetisch krachtenveld van de aarde neemt af (aangetoond door Hofmann en Singer van de Universiteit van Wisconsin-Madson met satellietfoto’s in 2008), maar de basisfrequentie van de aarde – de Schumann-resonantie – neemt juist toe! Dit alles heeft niet alleen consequenties voor ons fysiek lichaam, maar ook voor ons als energiewezen dat bestaat uit een fysieke-, een geestelijke - en een bewustzijnsenergie.

Lees verder


Hans Zevenboom - Paranormaal begaafdheid

‘Wat is paranormaal?’ ‘Niets is buitengewoon!’

‘Een betoog, dat het paranormale heel normaal is’.

Je weet iets wat je eigenlijk helemaal niet kunt weten - je voelt het gewoon! Ben jij je er wel eens van bewust, dat iemand naar je kijkt omdat je zijn of haar ogen voelt ‘prikken’ of ‘branden’….. ergens op je lichaam? Of komt het voor, dat je al weet wie jou belt als je de telefoon of je mobiel hoort rinkelen? Dan kan het zijn, dat jij een goed ontwikkeld paranormaal vermogen hebt. Het paranormaal zijn, betekent niets anders dan dat bepaalde zintuigen extreem gevoelig zijn. Zó gevoelig, dat ook de informatie die voor de gewone mens niet zichtbaar, voelbaar of hoorbaar is, wordt opgepikt. Iemand die dus paranormaal is, heeft één of meerdere van deze zintuigen sterker ontwikkeld dan andere mensen. Een mens met een dergelijke gave wordt dan ook wel medium genoemd.
De reden dat ik dit onderwerp aanroer, is het feit dat vele bezoekers blindvaren op de meningen en adviezen van mediums en paragnosten! Onlangs nog een verhaal gehoord van een mevrouw die een abortus had ondergaan. Na een bezoek aan een medium werd haar eenvoudigweg medegedeeld, dat ze – ‘als gevolg van haar zelf gecreëerde nieuwe karma’ – nooit meer kinderen kon krijgen! De vrouw raakte nadien in een zware depressie verzeild. Gelukkig blijkt ze nu zwanger te zijn en geniet ze intens van haar zwangerschap en haar toekomstig nieuw leven …. na een lange periode van therapie!

Lees verder


Water - deel V

‘Water is een energie met een geheugen’.

‘Water is de centrale regelaar van de energie en de osmotische balans in het lichaam’; de zgn. hydro-elektrische energie, de intracellulaire wateroverdracht’.

1. Inleiding
De zuiverheid van (drink)water wordt aan de hand van de aantal parameters – het geleidingsvermogen, de pH-waarde, het redoxpotentiaal, de zgn. droogrest en de aanwezige ziektekiemen, zoals bacteriën en virussen – gemeten. De pH-waarde is één van de belangrijkste te meten waarde, zowel voor het lichaam als het drinkwater! Een goede zuurgraad (pH-waarde ) in het hele lichaam is zelfs één van de meest kritische factoren voor een goede gezondheid. De waarde die voor ons leven én onze gezondheid dan ook het meest van belang is, is wel het in standhouden van het zuur-base-evenwicht ofwel de pH-waarde. Paracelsus was de eerste die in onze westerse cultuur de verzuring van het lichaam als de belangrijkste oorzaak van alle ziektes noemde. Waar de natuurvolken gevrijwaard blijven van chronische stofwisselingsziekten (diabetes, reuma, kanker, hart- en vaataandoeningen) daar laat de westerse leefwijze de zuur-base balans doorslaan naar de zure kant. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg, dat er een afzetting van stofwisselingsslakken in het bindweefsel en vetweefsel plaatsvindt! Kleine schommelingen in de pH-waarde kunnen daardoor drastische veranderingen van het metabolisme in de cellen tot gevolg hebben en zo storingen veroorzaken. Op 50-jarige leeftijd bestaat bijna 50% van de vaste lichamelijke structuren uit slakken!

Lees verder


’Tweelingzielen’ – deel II

Tweelingzielen: ‘een cultuurhistorische mythe ’. Een geromantiseerd verhaal over het vinden van de ‘ware’; de ware (ge)liefde! [Hans Zevenboom]

‘Indien tweelingzielen daadwerkelijk zouden bestaan, dan maakt het je afhankelijk van iets buiten je! Het creëert allerlei illusies die je verder weg van Huis brengen en met Huis bedoel ik dan je eigen Ik, het God-zijn in jezelf. Niemand is bedoeld als wederhelft voor een ander! Het idee van de tweelingziel suggereert niet alleen dat jij in jezelf – je innerlijke Zelf, je ziel – onvolkomen bent, maar dat betekent ook nog eens dat jij wezenlijk ‘vrouwelijk’ of ‘mannelijk’ bent. Het ontkent de goddelijkheid van jouw wezen, die inhoudt dat jij Alles bent en Alles kunt zijn!’

Lees verder


Water – deel IV

‘Water is een energie met een geheugen’.

‘Water is de centrale regelaar van de energie en de osmotische balans in het lichaam’.

‘Het principe van alle dingen is water, water is alles en alles komt terug in water’. Thales van Milete, Griekse filosoof (625-547v. Chr.)

Water lijkt zo gewoon, want we worden er dagelijks mee geconfronteerd. Maar wat blijkt nu (Dr. Masaru Emoto, ‘De boodschap van het water’), dat water een stof is met buitengewone kwaliteiten, water slaat bijvoorbeeld informatie van stoffen waarmee het in aanraking komt in zich op en heeft dus als het ware een geheugen. En als je dan ook nog eens bedenkt, dat ons lichaam voor 70% uit water bestaat dan kun je nagaan hoe belangrijk gezond water voor de mens is. Dr. Masaru Emoto: ‘De oorzaken van problemen in ons menselijk functioneren lijken ontelbaar en overweldigend. Als zowel ons lichaam als de aarde voor 70% uit water bestaat, dan wil je toch weten hoe je dat positief kunt beïnvloeden? Het antwoord is: door het water van ons lichaam te zuiveren’.

Lees verder


Tweelingzielen, deel I - Hans Zevenboom

Tweelingzielen: ‘een cultuurhistorische mythe ’. Een geromantiseerd verhaal over het vinden van de ‘ware’; de ware (ge)liefde! [Hans Zevenboom]

‘Een merkwaardige visie op de ‘geboorte’ van een ziel is wel de gedachte, dat de ziel wordt geboren in een energetisch ei, een kosmisch ei of een zgn. Omni-ei’. ‘De geboorte uit God is een soort kosmisch ei, waar binnenin zich twee of - volgens andere visies – zelfs vijf zielen bevinden’. Of weer een andere visie is ….. ‘De ziel in het Hemelrijk is androgyn; van het mannelijk en het vrouwelijk geslacht; twee-in-één’.

Maar …… hoe zijn de zielen nu werkelijk ontstaan? Wat is een ziel nu eigenlijk? Bestaan tweelingzielen überhaupt wel?

Lees verder


Wat is zonde? Een zonde begaan?

Luther omschreef de essentie van de zonde als een ‘niet kunnen willen dat God, God is’.

1. Inleiding
Een zonde is een ernstige of minder ernstige handeling tegen de morele wetten van de godsdienst; iedere vrijwillige overtreding van goddelijke of zedelijke wetten.
De term zonde impliceert een zekere ongehoorzaamheid aan God en wordt gebruikt in het jodendom, christendom en islam, maar niet in religies zoals het boeddhisme of in geloofssystemen waarin men geen persoonlijke godheid kent. Opvattingen over wat als zonde wordt beschouwd, kunnen per stroming nogal verschillen. De zonde is vaak sterk verweven met de religieuze betekenis van schuld; het bekennen van schuld, het begaan van een zonde, misstap, verkeerdheid, afkerigheid, dwaling, kwaad, misslag, ondeugd, of een overtreding van Gods Gebod. Of een schuldbekentenis in relatie tot boetedoening.

Lees verder


Water - deel II

‘Water is een energie met een geheugen!’
‘Water is de centrale regelaar van de energie en de osmotische balans in het lichaam’.

Water lijkt zo gewoon, want we worden er dagelijks mee geconfronteerd. Het valt met bakken uit de hemel en stroomt als vanzelf uit kranen en douchekoppen. Het is zo gewoon, dat we er niet meer bewust bij stilstaan. Alleen wanneer het waterpeil in de grote rivieren gevaarlijk gaat stijgen, dan zien we het water als een bedreiging; een noodzakelijk kwaad.

Zo hebben wij allemaal onze eigen gedachte gecreëerd wat nu eigenlijk water voor ons en de wereld betekent. Maar water blijkt veel meer te zijn, dan alleen maar …….. water. Experimenteel onderzoek heeft laten zien, dat water niet simpelweg een scheikundige formule [H2O] is. Water blijkt veel meer te zijn, dan dat. Water is namelijk een energie met een geheugen. Water is de ‘allesdrager’ van informatie. En als die energie uiteindelijk niet vrij kan stromen, raakt zij haar vitaliteit kwijt. Ofwel: de weg naar gezondheid en een schoon milieu loopt langs het ‘geheim’ van water.

Lees verder


Heeft Godsdienst nog wel een toekomst?

‘Religie is een instituut en spiritualiteit is een ervaring. Georganiseerde religies zijn een probleem; ze verbieden namelijk tolerantie!’

Religies zijn instituten die zijn opgetrokken rondom een bepaald idee over hoe de dingen in elkaar steken. Wanneer deze ideeën een vaste vorm aannemen en in steen worden gebeiteld, worden ze dogma’s en doctrines genoemd. Ze worden dan ongeveer onbetwistbaar, onfeilbaar genoemd.

Mijn visie?
Volgens het onderzoeksbureau Kaski zal de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in 2030 nog maar de helft van de leden over zijn; en dan nog alleen maar de ‘harde kern’. Nu telt de vergrijzende PKN nog zo’n 1, 8 miljoen leden, maar al jaren verliest de Kerk 2 tot 3 procent van het zielental. Het Cultureel Planbureau heeft een minder positief beeld en becijferde al in 2006, dat in 2020 de PKN niet meer dan een half miljoen leden zal tellen. [Leeuwarder Courant, aug. 2010]

Om de vraag ‘Heeft Godsdienst nog wel een toekomst?’ direct maar te beantwoorden, durf ik te stellen dat géén enkele georganiseerde religies of welk geloofsinstituut dan ook het op het lange termijn zal ‘overleven’. Want de georganiseerde godsdienst kan alleen slagen als ze de mensen doet geloven, dat zij het echt nodig hebben. Dat je niet zonder een religie of een godsdienst volwaardig kunt ‘leven’. De taak van de godsdienst(en) is tot nu toe zo geweest, dat zij de antwoorden heeft die jij niet hebt én dat jij haar antwoorden accepteert zonder er vragen bij te stellen!

De georganiseerde religies eisen zelfs dat je hun leerstellingen gelooft; dat je ze op hun woord gelooft! Godsdiensten moedigen je aan de gedachten van anderen – van de godsdienstijveraars of godsgeleerden – te verkennen en die als je eigen gedachten te accepteren. Godsdienstijveraars of godsgeleerden proberen op allerlei manieren het ‘vrije’ denken tegen te houden, want je zou wel eens op antwoorden kunnen komen die verschillen van de hare. Zodra je vragen gaat stellen, begin je na te denken. Zodra je nadenkt, begeef je je op de terugweg naar de Innerlijke Bron; de Bron van Alwetendheid. De Bron – je innerlijke Zelf, je ziel – die alles weet! Dus de godsdienst heeft het nodig dat jij aan jezelf twijfelt wat er uiteindelijk toe geleid heeft, dat wij ons afgescheiden voelen van God en van onze medemens.

Het is de godsdienst die de mensen bezwaard heeft met zorgen om Gods wraak; het is de godsdienst die tot op de dag van vandaag volhoudt dat vrouwen op de één of andere manier minder zijn, een soort tweedeklas spirituele burgers zijn. De georganiseerde godsdienst heeft de mens afgescheiden van God, de mens van de mens, de man van de vrouw – sommige godsdiensten hebben de man zelfs verteld dat hij boven de vrouw staat, ook al zeggen ze dat God boven de man staat – waarmee ze de voorwaarde geschapen hebben voor het ergste wat de helft van de mensheid kon overkomen. De illusie van het afgescheiden zijn.

En als we nu eens de godsdiensten tegen het licht houden, dan zien we dat de machthebbers van toen hun mannelijke erediensten zodanig hebben ontworpen, dat bijna alle overtuigingen en dogma’s in werkelijkheid op hún mannelijke wereldbeeld zijn gebaseerd. Een wereldbeeld waarin zij de macht niet wilden delen, alleen maar wilden uitoefenen. En ze hebben op die manier ook zo’n God gemaakt; een op macht beluste God. Het is de godsdienst die daardoor de harten van de mensen heeft vervuld van angst voor God, terwijl de mensen ooit |Dat-Wat-is| in als Zijn pracht liefhadden. ‘Men is volledig de weg kwijt geraakt door onjuiste waarheden’. Dat is de enige reden waarom alle godsdiensten uiteindelijk falen!

De Nieuwe Spiritualiteit
De aanspraak van verschillende godsdiensten op de absolute waarheid staat al vele eeuwen onder druk! Want de kernboodschap van de meeste georganiseerde religies is niet blijdschap, argeloosheid, en zelfwaardering, maar …………. juist angst, schuld en zelfontkenning. De traditionele, exclusieve religies onderrichten dat de ene mens beter is dan een ander, dat de ene ziel God beter bevalt dan de ander of dat een bepaald pad het enige pad naar de Goddelijkheid is, dat sommige zielen ‘naar de hemel’ gaan, terwijl anderen verdoemd zijn tot de ‘hel’.

De Nieuwe Spiritualiteit kan deze sterk verouderde denkwijze of opvattingen nochtans allemaal veranderen. Zij kan een zienswijze bieden, die niet exclusief, elitair of separatistisch is. Een nieuw gezichtspunt dat juist de mensen in deze moeilijke tijd uitnodigt om enkele nieuwe theologische ideeën serieus in overweging te nemen. Zij kan enkele nieuwe openbaringen aanbieden voor onderzoek en discussie. Een spiritualiteit die niet alles direct afwijst, maar die de ‘oude’ traditionele religieuze leringen aanvult, verbetert en eventueel erop voortborduurt. Zodanig dat ‘intuïtieve weten’ – het innerlijke gevoel - weer wordt aangewakkert!

Een nieuwe beweging die verder gaat dan geloofsovertuigingen en dogma’s, een leer die tot de kern van de waarheid komt. De mensen hebben meer behoefte aan gemeenschapsruimten die bij hun gevoelsleven aansluiten. De nieuwe religie moet daarom relevant zijn, sterker nog: nauw verbonden zijn met de mensen en niet hiërarchisch aangestuurd worden. De mens moet zich ten diepste er bij betrokken voelen, op die terreinen die ze het meest aan het hart gaan. Het sleutelwoord is ‘authentiek’. ‘Je pretendeert niet iets te zijn, wat je niet bent’. Je vertelt gewoon vol vertrouwen en met respect hoe je de dingen voelt en beleeft. Met andere woorden, je laat zien wie je werkelijk bent.

Maar probeer je wel te realiseren, dat je nog in-wording bent! Dat je bewust-aan-het-worden bent van het christus-bewustzijn dat in je leeft. Dat is de basis van alle waarheid en aldus van alle ware Spiritualiteit. Want spiritualiteit is niet het volgen van de weg die de ander ons dicteert, maar van de weg die we zelf ontdekken.

Het zaad van de waarheid moet door de omhulsel heen breken om vrucht te kunnen dragen. Elke mens moet zijn of haar geloof vinden, voordat hij of zij ervan kan getuigen. Als het omhulsel hol is – niet meer dan ingestampte overtuigingen en mechanisch uitgevoerde rituelen - hebben de mensen het recht dat van de hand te wijzen. Geen mens zou een leer moeten aanvaarden die in het hart én hoofd geen weerklank vindt!

Neem daarom niets van anderen aan. Zoek het zelf uit! De waarheid leeft in je hart. De leer van anderen kan er een afspiegeling van zijn, maar de leer is niet de bron van jouw waarheid. De bron is altijd ‘iets’ van binnenuit!

Hans Zevenboom
April 2012
‘Klik hier voor meer informatie’.
www.hetnieuweinzicht.nl
www.millennium-visie.org
www.newprophecies.nl


Water deel  I

In de komende maanden zal middels een serie Nieuwsbrieven getracht worden u een nieuwe visie aan te reiken – een doorbraak in de gevestigde fundamenten van de medische wetenschap – door een verandering van een nieuw wetenschappelijk model te presenteren. ‘Dat water alle lichaamsfuncties regelt, inclusief de actie van alle in het water opgeloste stoffen’ ‘Het lichaam kan lijden aan uitdroging zelfs wanneer de mond redelijk vochtig is’.

Lees verder

Hans Zevenboom


Waarheid II – Verzendversie, febr. 2012

‘De waarheid is geen ding, dat je kunt bezitten, kunt vasthouden. Neen, het is een vloeiend proces. Het is een manier waarop het leven zich aan jou openbaart. Het is alleen de vraag hoe jij naar die waarheid wilt kijken. Wel is gebleken, dat als je blik helder is jij de waarheid van anderen beter kunt ‘zien’!

1.    De waarheid?

Kijken we naar het afgelopen jaar 2011 dan zien we dat er meerdere vernieuwende stromingsbewegingen in de wereld zich hebben gemanifesteerd.  ‘Zij’ allen willen duidelijk kenbaar maken, dat zij een andere waarheid willen zien en horen. Zij beseffen wel degelijk dat ‘zij’ een eenzijdige maatschappij zijn geworden, die gebaseerd is op macht en overtuigingen. En ….. zij beseffen wel degelijk, dat zij leven in een eindeloze cyclus van herhalingen.
Maar wat blijkt nu  – generaties na generaties -  wij blijven onze fouten steeds maar herhalen, net zolang tot één van beide partijen doorkrijgt dat het in het leven niet om macht draait, maar om kracht. En tot beide inzien dat het niet om scheiding draait, maar om eenheid. Want in eenheid vind je de innerlijke kracht, in de scheiding verdwijnt die, waardoor men zich zwak en machteloos voelt; daar komt de strijd om de macht vandaan!

Ja helaas, wij zijn een enkelvoudige maatschappij geworden in plaats van een meervoudige. Ik bedoel een meervoudige maatschappij van individuen in plaats van groepen. Omdat wij zowel geïndividualiseerd als verjongd zijn, zijn wij onze (geestelijke) rijkdommen en (innerlijke) bronnen kwijtgeraakt. Wij missen beide en nu leven er veel te veel mensen in emotionele en psychologische armoede en …… uitputting. Wij leven voor onszelf en wij willen de waarheid niet weten, laat staan horen of vertellen aan elkaar.
De tijd is nu gekomen om de waarheid, eenvoudig en helder te vertellen. Het waarheidsproces is onomkeerbaar; het is een onderdeel van ieders leven!

2.    Politiek, religie en overtuigingen
‘Onze gedachteconstructies zijn gebaseerd op onjuiste en archaïsche overtuigingen over God en over het leven!

Onjuiste gedachteconstructies hebben waanzinnig disfunctionele sociale conventies voortgebracht; gedragingen die wij ‘gebruikelijk’ noemen, gebaseerd op ‘volkswijsheid’. Natuurlijk hebben de mensen dit soort gedachteconstructies niet uit pure ‘gemeenheid’ bedacht. Onze gedachteconstructies zijn stuk voor stuk oprechte pogingen van de geest – niet de ziel - om de onderliggend principes die het leven ondersteunen, te verwoorden en uit te drukken. Maar realiseer je, dat als wij meer aandacht besteden aan onze gedachteconstructies dan aan de onderliggende principes die ze uitdrukken, dan wij dan inderdaad in de problemen komen.
Toch is het ons nog steeds niet geluk om dichter bij de kern te komen, om de essentie van deze principes te achterhalen. De onjuiste overtuigingen die wij over God en over het leven aanhouden, verhullen ze, verdoezelen ze, onttrekken ze aan ons zicht en voorkomen dat wij ze kennen. Dit is de vertroebeling van onwetendheid. Zij verbergt de waarheid voor ons.
Kortom, de mensen proberen volgens de waarheid te leven, maar doen dat aan de hand van onjuiste overtuigingen!

‘Iemands religie is het product van zijn geboorteplek en zijn vroegste opvoeding’.
Het is geen product van de eeuwige waarheid, maar van je culturele omgeving. Mensen geloven wat hun is bijgebracht dat ze dát dienen te geloven. Ze stellen het niet ter discussie, omdat ze de bron van hun overtuigingen niet in twijfel willen trekken.
Maar wat we zo langzamerhand wel kunnen concluderen nu het jaar 2011 voorbij is, dat de moderne religie haar kans heeft gehad om de illusie van Afscheiding te doorbreken en ons naar de waarheid terug te leiden. Maar de moderne religie heeft er voor gekozen vast te houden aan de leringen uit de premoderne tijd, om het dogma van honderden en duizenden jaren her te handhaven. Nog steeds wordt er door de georganiseerde religies gepredikt, dat wij afgescheiden zijn van God én dus van het leven. Dit idee, deze illusie van de grote afscheiding dat al eeuwen voortduurt, schiep bovendien voor ons de ervaring van het onderling afgescheiden zijn.
Maar de mensen wisten – ze begrepen intuïtief; ze hadden er een cellulaire (DNA)herinnering aan – dat ze één waren met alle leven. Eén met de aarde en één met de schepselen op de aarde. Eén met de hemel, en één met alles in de lucht. Eén met het goddelijke, en onderdeel van dat goddelijke.
De waarheid van je bestaan – het leven - is dan ook dat je je realiseert dat je één Geheel bent; jij vormt altijd een deel van ‘iets’ omdat je nooit afgescheiden bent. Je vormt altijd een deel van God, omdat je nooit van God bent gescheiden. Dit is de enige universele waarheid!
Jij bent een deel van het Geheel! Jij bent van niemand afgescheiden, omdat jij een drieledig wezen bent net zoals je buurvrouw, je buurman, je overbuurman en die ‘gekleurde’ inwoner uit Afrika. Jij bent een drieledig wezen, die ook bestaat uit een ziel, een geest en een lichaam. Jij bent een microkosmos in een macrokosmos gebeuren!

3.    Slot

‘Ken daarom deze waarheid, en de waarheid zal je bevrijden’. 

De enige waarheid is: er is geen scheiding! Niet tussen ons  onderling, niet tussen ons en God,  nergens tussen! Dat is het grootste geheim aller tijden.

Probeer het volgende te onthouden: ‘Je vormt altijd een deel omdat je nooit gescheiden bent. Je vormt altijd een deel van God, omdat je nooit van God bent gescheiden. Dat is de waarheid van je bestaan. Wij vormen één geheel. Nu ken  je dus de hele wereld, de hele waarheid’.
Deze waarheid heeft het voedsel gevormd voor de hongerende ziel. Neem en eet ervan. De wereld heeft gesmacht naar deze vreugde. Neem en drink ervan. Doe dat om God te her-inneren. Want waarheid is het lichaam, en vreugde is het bloed van God, die liefde is. Waarheid, vreugde en liefde. Deze drie zijn onderling uitwisselbaar. De ene leidt naar de andere en het doet er niet toe in welke volgorde ze verschijnen. Allemaal leiden ze tot God.

Herinner jezelf voortdurend aan de fysische en metafysische waarheid, dat geen plek in dit Universum verstoken is van ‘geest’;  van de Goddelijke Geest!  Herinner jezelf er voortdurend aan, dat de fundamentele waarheid die je dient te herhalen (affirmaties) en kennen is:

 ‘Ik ben een Goddelijke schepping’.
 ‘Alle schepping heeft een bedoeling’.
‘Ik ben hier om als een god – een goddelijk wezen - te zijn’
.

Hans Zevenboom

www.hetnieuweinzicht.nl
www.millennium-visie.org
www.newprophecies.nl


Column Hans Zevenboom - Een afzonderlijke Verlosser?

1.   Inleiding

Tekenen van deze tijd; de tweede komst van Jezus Christus.

Veel mensen beseffen dat er iets bijzonders met onze planeet Aarde gaande is. We lezen en horen via de media over grote natuurrampen; grote aardbevingen, overstromingen, vulkaanuitbarstingen, branden, zware sneeuwval, orkanen en tornado's. Van de Soptí-vulkaan in IJsland tot in Zuid-Amerika zijn grote aardbevingen, aardverschuivingen, overstromingen geconstateerd. Australië werd plotseling overvallen door overvloedig water en Nieuw-Zeeland  werd tot twee keer toe in een kort tijdsbestek een zware aardbeving waargenomen. En misschien het meest angstige moment voor velen was wel de gigantische aardbeving en de tsunami voor de kust in Japan; de kerncentrale van Fukushima stond een lange tijd centraal in alle media.
En in Noord Afrika en in het Midden Oosten zijn de spanningen nog lang niet verdwenen; oproer van gigantische proporties. Dit is slechts een kleine selectie van wat er in de media van het afgelopen jaar 2011 stond te lezen.
En wat je dan krijgt als reacties in de media is, dat álle oude voorspellingen opnieuw tegen het licht worden gehouden. Waar of niet waar! Zin of onzin! Er zijn tal van voorspellingen gemaakt voor het jaar 2012 en al sinds het begin van de mensheid worden er jaartallen vastgelegd voor het einde van de wereld. Zo zijn er voorspellingen voor
2012 gedaan door de Maya's, de Hopi-indianen, Nostradamus, de I Tjing en zelfs door een weblog. Uit de meeste voorspellingen is niets concreet op te maken of het nu gaat om een daadwerkelijke doemscenario of dat het juist om een positieve gebeurtenis gaat. Maar wel blijft één standvastig eeuwenoude gedachte – een voorspellingen voor de ene, een wetenschap voor de andere  -  het verhaal over de wederkomst of de tweede terugkeer van Jezus de ronde doen; het meest bijzondere en het meest intrigerend verhaal dat de mensen ooit gekend hebben en de mensheid al eeuwen bezighoudt.

 ‘Jezus komt vóór 2050 terug!’  Gemiddeld 41% van de Amerikanen gelooft dat Jezus binnen 40 jaar terugkomt. Hoe meer evangelisch en hoe lager opgeleid, hoe sterker die verwachting leeft. Onder evangelische en lager opgeleiden gelooft bijna 60% in een spoedige wederkomst. Onder hoger opgeleiden ligt dat percentage rond de 20% en onder katholieken en traditionele protestanten rond de 30%. Dat blijkt uit onderzoek van The Pew Forum dat in juni 2010 voor publicatie werd vrijgegeven.

2.   Wederkomst van Jezus

De wederkomst van Jezus – de enige Verlosser - binnen het christendom wordt gezien als de definitieve openbaring van God aan de mensheid, die begon met het leven, de dood en verrijzenis van Jezus. Met de wederkomst van Jezus wordt de belofte van Jezus van Nazareth bedoeld, dat hij na zijn verrijzenis zal terugkomen op de ‘Dag des Oordeels’.

Binnen het
christendom én de islam wordt het geloof hierin aangehangen. In de Rooms-katholieke Kerk, Lutherse Kerk en Hervormde en Gereformeerde Kerken overheerst de opvatting dat de wederkomst het Koninkrijk van God vestigt en niet een Aards koninkrijk. De wederkomst hangt samen met het zichtbaar worden van een Hemels koninkrijk.
Volgens
chiliastische (*) opvattingen in het christendom komt Jezus aan het eind van de geschiedenis terug op Aarde om zijn tegenstanders te vernietigen, alle macht van de menselijke 'koninkrijken' en vorstelijke machten over te nemen en het Duizendjarig rijk te stichten. Onder meer Zevendedagsadventisten en Pinkster- en Volle Evangeliebewegingen hangen deze opvatting aan.

In het
Nieuwe Testament werd de wederkomst tijdens het leven van de schrijvers wel degelijk verwacht, zo blijkt uit de Bijbelteksten. De terugkomst van Jezus Christus wordt in het Nieuwe Testament ongeveer 319 keer genoemd en in het Oude Testament wordt 1527 keer over de Wederkomst gesproken.
Bijbelteksten die door velen heden ten dage worden aangehaald om aan te tonen, dat Jezus’ terugkeer op Aarde wel degelijk zal plaatsvinden! Het blijkt onomstotelijk uit Gods Woord (de Bijbel) dat Jezus terug zal komen, zo vinden vele gelovigen ! Zo wordt vaak Jezus' woorden en vele Bijbelteksten als volgt geciteerd:

# Openbaring 19:11-12 verkondigt het volgende over de Wederkomst: "Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf."
# "Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en alsdan zal Hij een ieder vergelden naar zijn daden". [Mattheüs 16:27]

# "En zij vroegen Hem en zeiden: ‘Meester, wanneer zal dit dan gescheiden? En wat is het teken, dat deze dingen zullen gebeuren? Hij zeide: Ziet toe, dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ‘Ik ben het, en: De tijd is nabij. Gaat hen niet achterna’.  [Lucas 21: 7-8]
# ‘En dan  zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid’. [Mattheüs 24:30]
# "Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen".  [Openbaring van Johannes 1:7]
# "Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn, zullen verbranden". [2 Petrus 3:10]
# ‘De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op’. [Jesaja 24:20]
# "En Ik zal wondertekenen geven in den hemel en op de aarde: bloed, en vuur, en rookpilaren (Hebreeuws, 'palmbomen'). De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en vreselijke dag des HEEREN komt". [Joël 2:30-31]
# "En dit zal de plage zijn, waarmede de HEERE al de volken plagen zal, die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben: Hij zal een iegelijks vlees, daar hij op zijn voeten staat, doen uitteren; en een iegelijks ogen zullen uitteren in hun holen; en eens iegelijks tong zal in hun mond uitteren". [Zacharia 14:12] 
# "Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader’. [Marcus 13:32]

(*)Chiliasme = de leer van een duizendjarig Godsrijk op Aarde.

Sommige christelijke groepen onderscheiden nog twee wederkomsten: de eerste is de
opname van Zijn Gemeente, waarbij Jezus terugkeert op Aarde om de ‘ware christenen’ op te halen naar de Hemel en de tweede wederkomst is het moment dat Jezus zichtbaar terugkeert op Aarde. Volgens andere christelijke groepen is er bij de opname van Zijn Gemeente echter geen sprake van een wederkomst van Jezus Christus: de gelovige christenen zullen de Here immers ergens in het heelal tegenkomen [1 Tessalonicenzen 4:15-17]. Er zou dan ook maar sprake zijn van één wederkomst: de zichtbare wederkomst van Jezus Christus op de wolken [Openbaring van Johannes hoofdstuk 1, vers 7: "Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen." Hieruit wordt dikwijls gesteld dat hij voor iedereen over de hele wereld zichtbaar zal zijn].
De wijze van wederkomst zal hetzelfde zijn als de manier waarop Jezus in de Hemel werd opgenomen, wat staat in
Handelingen 1:11: "Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de Hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’"

Maar Jezus komt volgens de Bijbel pas terug als het evangelie over de hele wereld is verspreid én iedereen de kans heeft gehad, zich te bekeren. Dat is één van de redenen dat sommige christenen proberen te evangeliseren in landen waar men nog vrij onbekend is met het levensverhaal van Jezus. In Mat. hoofdstuk 24, vers 14 staat: "Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen." Verder zullen twee Getuigen het evangelie nog verspreiden tijdens de regeerperiode van de antichrist en de Grote Verdrukking. De Bijbel laat verder weten dat Jezus zou hebben gezegd, dat eerst al die voortekenen moeten hebben plaatsgevonden voordat hij terugkeert: "Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren." (Matt. 24:34).

3.   Wat zeggen gelovigen?

Paus [*]: Terugkeer van Jezus niet nabij en niet letterlijk.

‘Terugkeer van Jezus, en daarmee het einde van het Vaticaan, volgens de Paus nog láng niet in zicht’.


Paus Benedictus XVI heeft het 'alarmisme' onder veel christenen dat het einde van de wereld nabij is en Jezus binnenkort zal terugkeren, verworpen. Tijdens een ceremoniële bijeenkomst in het kader van Kerstmis verzekerde hij de aanwezigen dat dit niet de laatste dagen zijn, en dat de terugkomst van Jezus eerder 'geestelijk' dan letterlijk moet worden opgevat. Volgens de Paus begrepen de eerste gelovigen door de leiding van de heilige Geest dat deze 'nabijheid' van God niet een kwestie van tijd en ruimte is, maar van liefde. 'Liefde is nabij!' Hij zei, dat de terugkomst van Jezus op deze manier moet worden opgevat:
'als een herinnering aan de fundamentele waarheid van ons geloof, als Christelijke vreugde die we ervaren als we de nabijheid van God in het gezicht van de pasgeboren Jezus zien, die ons uit liefde tot Hem heeft getrokken.'

 

[*]  De Paus draagt de titel Plaatsbekleder van Jezus Christus op Aarde, de opvolger van sint Petrus, de bisschop van Rome, het hoofd van de Rooms-katholieke Kerk en is het staatshoofd van Vaticaanstad.


Ds. Orlando Bottenbley
is voorganger in de Vrije Baptistengemeente Bethel in Drachten. In 2005 hield hij een serie preken over de tekenen van Jezus’ wederkomst.

Citaat:
‘Om met de deur in huis te vallen: ik verwacht dat ik – als ik gezond blijf – de wederkomst van Jezus Christus zal meemaken. Ik ben nu 59 jaar. Een klein rekensommetje leert dat ik de wederkomst van Jezus binnen pakweg 25 jaar verwacht. Als mensen zo’n uitspraak horen, reageren ze meestal geschrokken en afkeurend. Sektes doen dit soort voorspellingen. Let wel: ik noem geen dag of uur, maar wel een afzienbare periode. En dat niet op grond van ingewikkelde berekeningen, maar gewoon lettend op de tekenen van de tijd, zoals de Bijbel ons leert om te doen’.

Prof. dr. Jan Hoek, hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (PKN) in Kampen, schreef en sprak al eerder over toekomstverwachting. Van zijn hand verscheen onder meer ‘Hoop op God – eschatologische verwachting’ .

Citaat: Komt Jezus spoedig terug? Met deze belangrijke vraag die mij werd voorgelegd, zal ik direct beginnen. Mijn antwoord is: zeker, dat heeft Hij toch zelf beloofd? Wij mogen en willen niet twijfelen aan de waarheid van Zijn woord dat Hij aan Zijn bruid heeft gegeven. Wanneer ik dit zo schrijf, besef ik tegelijkertijd dat wat God ‘spoedig’ noemt voor menselijke beleving heel lang kan duren. De Bijbel geeft ons geen tijdschema van toekomstige gebeurtenissen, geen voorspellingen, maar wél verkondiging. Dat moet ons voorzichtig maken, ja zelfs zeer terughoudend als het over tijdsberekeningen gaat. Maar al te vaak zijn goed bedoelende gelovigen daarmee de fout ingegaan’.

De Joodse Masjiach is de echte Verlosser van het Joodse volk
De Messias waarop de Joden wachten is een echte Verlosser, zowel fysiek als geestelijk. Hij zal het Joodse volk bevrijden van de onderdrukking en zal de daders straffen, wat volgens deze gedachte zal betekenen dat vele christenen die Joden hebben vervolgd en gehaat, gestraft zullen worden. Vanuit de Joodse optiek bezien blijven zij christenen vreemde gelovigen vinden. ’Ze geloven in een Messias die hen niet eens fysiek heeft bevrijd, laat staan geestelijk! De christenen leven er maar op los; zondigen en leven de Tora niet na’.
De joden erkennen Jezus niet als de ware Messias en wel om de reden dat Jezus niet de Bijbelse profetieën vervulde en Jezus niet de vereiste ’kenmerken of kwaliteiten’ van de verwachte Messias had!


De Islam
Moslims aanbidden
Allah. Volgens de gangbare opvatting is Allah dezelfde god als die van joden en christenen. Het heilige boek van de moslims is de Koran, die door de engel Gabriël zou zijn gedicteerd aan Mohammed, die als de grote profeet van de islam wordt beschouwd. In tegenstelling tot het christendom, dat Jezus Christus als Gods Zoon en daarmee als deel van de heilige drie-eenheid aanbidt, wordt de profeet Mohammed niet als heilige aanbeden: alleen Allah is heilig!

Binnen de
islam kent men een sterk geloof in het einde der tijden; eschatologie. De eschatologie (leer der eindtijd) van de moslims behelst een wereldomspannend islamitisch rijk (kalifaat), waarin alle ‘ongelovigen’ zullen omkomen of zich zullen onderwerpen aan Allah en de Koran (Islam betekent ‘onderwerping’).  Moslims geloven dat de profeet Isa (Jezus) en/of de Mahdi, de volgelingen van de Profeet Mohammed, naar de Aarde terug zullen keren op een door Allah gekozen moment. De Mahdi zal alle oorlogen stoppen en er zal een tijdperk van vrede aanbreken. In het bijzonder de sjiitische moslims geloven sterk in de komst van de Mahdi, die recht zal spreken over alle personen op aarde. Zij geloven dat alleen voor de rechtgeaarde moslims plek is in de hemel. Soennieten daarentegen zijn van mening dat alleen Allah daarover mag oordelen.
Zo beweert men dat de islamitische Jezus pas terugkomt als de verborgen 12e Imam (Mahdi) is teruggekeerd. Deze Mahdi zal samen met deze  islamitische Jezus dan de hele wereld die nog niet is onderworpen, gaan onderwerpen en wie zich niet onderwerpt, zal worden gedood door het zwaard van de islam.

De islam leert dat hun Jezus (Isa) een groot profeet is maar zeer zeker niet ‘de Zoon van God’. Daarnaast is de Jezus van de islam een moslim (‘hij die zich onderworpen heeft’) maar ……….. Mohammed was groter..

4.   Wat zeggen de sterren?  “Terugkeer Jezus in 2047”

Volgens Robert Scott Wadsworth staat in de sterren geschreven, dat de terugkeer van Jezus naar de Aarde zal plaatsvinden in of rond het jaar 2047. Robert Scott Wadsworth houdt zich sinds 1996 bezig met Bijbelse profetieën en met astronomie. Hij is ervan overtuigd, dat allerlei bijzondere gebeurtenissen zijn of worden aangekondigd via bijzondere constellaties in sterren en planeten. Daarnaast gelooft hij in een terugkerende cyclus. Door aldus de geschiedenis van sterren en planeten te bestuderen, kan worden gevonden wat de toekomst ons zal brengen.

5.   Het tijdperk van de afzonderlijke Verlosser is voorbij!
‘Is het mogelijk dan één persoon de taak op zich moet nemen om de wereld te redden, te veranderen?’

Als er maar één persoon nodig is om haar zelfvernietiging te veroorzaken, zou er dan niet ook één persoon kunnen zijn dit tot haar zelfvernieuwing aanzet?

De mensheid verlangt er op dit moment naar om zichzelf te vernieuwen. Je kunt dat overal voelen. Het hangt in de lucht. Het enige waarop alle mensen op wachten, is dat er iemand opstaat die hun de weg laat zien. Iemand die het balletje aan het rollen brengt. Eén persoon die de eerste dominosteen laat omvallen.

Maar misschien is het verstandiger eerst iets duidelijker te maken. Of nog beter, laat me iets duidelijk stellen. Het tijdperk van de Afzonderlijke Verlosser is voorbij!
Wat nu nodig is, is een gezamenlijk optreden, een gecombineerde inspanning, een collectieve co-creatie. We hebben nu geen behoefte aan één alleenstaande persoon, maar aan een groot aantal mensen dat bereid is deze ‘ene persoon’  te zijn, in hun gezin, in hun gemeenschap, binnen hun invloedssfeer. Zij zullen de taak op zich moeten nemen om deze verandering hier en nu tot stand te brengen.
In deze context kan één persoon een enorm verschil uitmaken, want het is altijd één persoon binnen een groep of cluster die de hoogste visie aan het licht brengt, die de meest verheven waarheid modelleert, die anderen inspireert en ompraat en agiteert en doet ontwaken en uiteindelijk een contextueel veld produceert, waarbinnen de collectieve actie mogelijk wordt gemaakt en onvermijdelijk blijkt.

Ben jij die ene persoon? Kies jij ervoor een bron van inspiratie te zijn voor allen wier leven jij beïnvloedt? Dat is de vraag die jouw ziel nú aan jou stelt!

6.   Een nieuw tijdperk?

Niets is onmogelijk. Niets is niet te verwezenlijken. Voor ons lijkt het onmogelijk, maar dat is het niet. Laat je dan ook niet teleurstellen of verleiden tot negatief denken, want verkeerde gedachten leidt tot nog meer verkeerde gedachten én gewoontes. Verkeerde gedachten leiden tot onjuiste overtuigingen over het leven en over God.

Kijk vooruit, kijk naar je mogelijkheden, je nieuwe creaties. Laat je oude, vastgeroeste gedachten varen en creëer nieuwe ideeën over |Wie-je-werkelijk-bent|. Dit is wat je aan het doen bent, zodra je nieuwe ideeën, nieuwe concepten, nieuwe gedachten aan het vormen bent.
Wees daarom creatief, vooruitstrevend, revolutionair, maar vooral niet bang. Want bang zijn voor de toekomst zet een rem op jouw nieuwe ontwikkelingen. Laat je gedachten de vrije loop. Ga ze niet kanaliseren, ga je opdrachten niet beperken tot een gangbare oplossing. Neen, leer vanaf nu aan dat je zuivere geest – je ziel -  onbeperkt is. Dat deze zuivere geest alles kan creëren wat zij wenst te creëren. Je bent onbegrensd, je hebt alle krachten van God gekregen om het allermooiste te scheppen. Laat je daarom niet verleiden tot negatieve gedachten en gewoonten. Je bent zo geprogrammeerd! Je kan namelijk niet anders dan veranderen en vernieuwen, dus (innerlijk) groeien!

Probeer te onthouden dat het leven een spirituele (r)evolutieproces; een ontwikkelingsproces, een vernieuwings- of een veranderingsproces betekent. Stilstaan is er niet bij, alleen groei is mogelijk!
Vernieuwen is dan ook het nieuwe woord voor 2012!

7.   Slot

Voor vele gelovigen onder ons – en dat zijn er honderden miljoenen over de hele wereld - is de gedachte, dat dat er nooit meer een Afzonderlijke Verlosser meer zal verschijnen op deze Aarde ontoelaatbaar, walgelijk, onbegrijpelijk, niet te accepteren, verwerpelijk; het tijdperk van een afzonderlijke Verlosser is volgens mij definitief voorbij!
Het oude, traditionele geloof verbiedt als het ware om hierover bewust na te denken en vragen te stellen. Wij houden ons dus maar krampachtig vast aan het 'oude'; het geloof dat generaties na generaties is overgeheveld. De mens – zo blijkt nu -  is als het ware de weg kwijt en houdt zich vast aan de laatste strohalm: de gedachte dat als Jezus terugkeert alles anders zal zijn en worden op deze planeet.  Maar om het toch enigszins plastisch uit te drukken: Wij zullen nú met z’n allen juist alle kansen moeten aangrijpen om de wereld te vernieuwen, te veranderen. Wij zullen het nu met z’n allen nu moeten waarmaken om een wereld van vrede en harmonie te scheppen of een nieuw gemeenschappelijk doel na te steven. En niet de voorbereidingen van het vernieuwingsproces maar overhevelen aan een volgende generatie!

Toch kunnen we tezamen een nieuwe wereld van vrede en harmonie opbouwen, maar dan wel eentje die gebaseerd is op nieuwe opvattingen over God en de ware betekenis van het leven. Een nieuw inzicht [www.hetnieuweinzicht.nl] die kan leiden tot bijvoorbeeld een nieuwe Spiritualiteit. Een Spiritualiteit die bereid is de bestaande spirituele overtuigingen over God en het leven eens onder de loep te nemen. Een nieuwe spiritualiteit die niet de oude compleet doet vervangen, maar één die de oude spiritualiteit kan opfrissen, kan laten opbloeien. Niet een spiritualiteit die de oude ondermijnt, maar één die het beste in de oude spiritualiteit ondersteunt.

Het is nu het moment gekomen om de wereld nieuwe theologische gedachten en ideeën ofwel een nieuw spiritueel model te presenteren; een Nieuwe Spiritualiteit!
‘De menselijke spiritualiteit is toe aan een opfrisbeurt!’

Hans Zevenboom - 15 Januari 2012

www.hetnieuweinzicht.nl
www.millennium-visie.org
www.newprophecies.nl


Column Hans Zevenboom - Compassie

Compassie? Het lijkt ineens overal op te duiken, maar het blijkt dat er vele betekenissen aan worden gegeven. Staat het begrip synoniem voor mededogen, medelijden, medegevoel, medeleven, meedogendheid, barmhartigheid, erbarmen…………of is het een specifiek religieuze term die in een breder context geplaatst moet worden? Of is het een nieuw modewoord of heeft het een diepere betekenis dan alleen maar een vaag humanistisch begrip, dat in bijna alle levensbeschouwingen voorkomt? Of het alleen maar uiten van ongebreidelde, ongecontroleerde emoties?

Compassie = spirituele dienstbaarheid.

Emoties uiten? Compassie? Gevoel uiten? Het is een veranderingsproces wat gaande is; het emotioneel zijn. Je komt dichter bij je ware gevoelens van liefde. Je emoties tonen en voelen is de ware bron van liefde. Ook God is betrokken bij dat unieke gevoel. Hoe kan God liefde schenken als God Zelf geen Liefde is, als God geen Gevoel en Emoties ken? God kent alle gevoelens van iedereen!

Compassie is niet meer dan dat; het uiten van je ware gevoelens van liefde. Iets meer is er in wezen niet. Je kunt je gevoelens uiten zonder emotioneel te zijn, maar de kracht van emotioneel zijn, ligt verscholen in je hart. Je hart geeft uiting aan je gevoelens door middel of middels de expressie van de ziel. De ziel toont middels haar gevoelens haar werkelijke gedachten. Dat is wat de ziel tijdens het levensproces aan het doen is; zich uiten middels haar gevoelens. En gevoelens zijn gebaseerd op voorgaande ervaringen uit vele levens.

Haar gevoelens zijn van wezenlijk belang. Het niet tonen van gevoelens en emoties vertelt iets over de staat waarin de ziel - zich middels expressie uit-, verkeert. Gevoelens is geen medelijden hebben over een pijnlijke situatie, maar innerlijk ten rade gaan over datgene wat jij zou voelen in zo’n vergelijkbare situatie. Indien er bij jou ook identieke gevoelens naar boven komen druppelen, dan ontstaat er op zo’n moment medegevoel. Jij voelt je identiek aan die persoon omdat jij dat ook zo voelt op dat moment. Dat zijn jouw gevoelens die tot uitdrukking komen vanuit je innerlijke Zelf, jouw vertegenwoordiging in dit leven.

Compassie is niet medelijden hebben met die ander, maar eerder begrip tonen voor die ander door te begrijpen dat hij of zij ook de weg bewandelt van het gevoel. Het gevoel dat de ziel ten toon spreidt in een moeilijke of pijnlijke situatie. Dat gevoel wat zich ten toon spreidt, is uniek en wordt ter zijde gezet doordat men onvoldoende kennis heeft van je innerlijke drijfveer. Je innerlijke drijfveer is jouw expressie van je ziel in dit leven. De ziel wenst haar expressie te uiten, uit te drukken in zichtbare taal en dat doet ze door het emoties te tonen, haar diepste gevoelens te uiten. Gevoelens die diep verscholen liggen in het innerlijke Zelf.

Jij als toehoorder of toeschouwer reageert op datgene wat jij visueel waarneemt. Maar in werkelijkheid neem jij dat of die situatie niet waar, maar je innerlijke Zelf herkent de ware gevoelens van die andere ziel. Jij reageert op die ander door ook je innerlijke gevoelens te tonen. Dit kan alleen indien jij openstaat voor het toelaten van die gevoelens van die ander. Jij stelt je chakra-systeem open als het ware en laat de trillingsfrequenties van die persoon tot je komen, het laat als het ware de nieuwe, veranderende trillingsfrequenties van die persoon integreren. Op die manier raak je betrokken of minder betrokken bij de emoties van die ander.

Schijnbaar-betrokkenheid lijdt tot valse hoop die ten onrechte laat denken dat jij wel betrokken bent bij de gevoelens of emoties van die ander. Jij doet alsof je erg betrokken bent, maar in werkelijkheid sluit jij je af voor de gevoelens van die ander. Omdat jij in werkelijkheid – diep van binnen – nog angstig bent, voor die onbekende bedreigende gevoelens. Door het kunstmatig afsluiten van o.a. je hart- en buikchakra laat je geen gevoelens van die ander binnen en het communicatieproces tussen de zielen stokt.

Jij – die zichzelf heeft afgesloten – communiceert nu met je geest (het verstand, het bewustzijn), je gaat beredeneren hoe je zou moeten reageren op een dergelijke situatie. Dat is toch wat je is geleerd? Compassie, medeleven en zelfs medelijden tonen? Zodra je dat niet doet, wordt het etiket van ‘afvallige’ opgeplakt.

Neen, compassie komt vanuit je innerlijke Zelf en niet vanuit je verstand(sgevoel). Het is dus van groot belang om dat onderscheidt te maken door jezelf de vraag te stellen: ‘Communiceer ik met mijn geest (verstand) of met mijn innerlijke Zelf?’ Indien je communiceert met je innerlijke Zelf, dan zal je blijdschap, vreugde, oprechtheid ervaren en dat is iets anders dan valse hoop-verwachtingen creëren ……… bij die ander.

Compassie is spreken, luisteren en voelen door middel van je hartgevoelens. Stel je hart open en je zult leren voelen, wat oprechte gevoelens zijn. Oprechte emoties en geen valse emoties.

Compassie is iets wat de Meester ten alle tijden hebben toegepast en begrepen. Zij wisten wel degelijk dat oprechtheid, openheid, liefde de basis-ingrediënten zijn voor meelevendheid, mededogen, naastenliefde, barmhartigheid. Het zijn niet alleen de ingrediënten maar ook de pijlers waarop God Zijn Koninkrijk heeft gebouwd. Compassie is wat Jezus heeft verteld in zijn gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis die als thema had eerlijkheid, openheid en bezorgdheid in de vorm van compassie naar je medemensen toe.

Compassie is geworden tot een modewoord, dat te pas en te onpas wordt gepredikt door hen die niet bij hun ware gevoelens kunnen komen. Het klinkt mooi om te spreken over compassie – mededogen, barmhartigheid – maar wat houden deze woorden in als jezelf niet in staat bent ‘iets’ daadwerkelijk te voelen voor die ander. Geen oprechtheid, geen eerlijkheid, geen gemeenschap geen gelijkwaardigheid, geen openheid – termen die allemaal van toepassing zijn in de huidige wereldcrisis.

Het ontbreekt aan de bereidheid om te luisteren naar het ware gevoel; het verstand wordt geprefereerd. We hebben de mond vol van compassie – mededogen – maar het zijn slechts woorden. Woorden zonder enige betekenis, zonder enige inhoud.
Wanneer komt jouw gevoel tot uitdrukking in dit leven? Jouw gevoel, die anderen begint te inspireren, het gevoel dat de ware emoties toont die jij bent, die |ik-ben|. God is ware Emotie, is Goedheid, is Liefde. Als jij nu eens je hart opent en probeert vanuit je ware gevoelens - je ware, zuivere emoties te spreken- , dan zag de wereld er heel anders uit. Dus spreek met je ware gevoelens, toon je emoties, toon je mededogen, zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan, ons heeft verteld middels de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Toon je gevoelens!

Slot
‘Compassie is spirituele dienstbaarheid!’
Het wordt tijd dat wij onszelf bevrijden. Wij hebben onze vijf natuurlijke emoties opgesloten, ze onderdrukt, en tot erg onnatuurlijke emoties vervormd, waardoor wij ongelukkig zijn en dood en vernietiging over onze wereld hebben afgeroepen. Eeuwenlang heeft op deze planeet het gedrag geheerst van ‘geef je niet over’ aan je gevoelens. Als je verdriet voelt, zet je daar dan overheen; als je kwaad bent, stop het weg; als je bang bent, verman je dan; als je liefde voelt, beheers je, houd dat binnen bepaalde grenzen, wacht ermee, loop er voor weg…….. Doe wat je doen moet om het niet te laten zien, helemaal, hier en nu, meteen.

Het wordt tijd dat wij onszelf bevrijden! Compassie betekent dan ook met het hart ‘zien’, of zien met gevoel! Het hart is niet de plaats van emoties, eerder de zetel van Universele Liefde binnen het menselijke wezen. Het is de plaats van intuïtie en spirituele verbinding. De emoties verbonden met het hart zijn vreugde, eenheid en geluk. Dus met het hart ‘zien’, betekent de Eenheid zien die wij met anderen delen!

Zalig Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar 2012!
Hans Zevenboom
www.hetnieuweinzicht.nl
www.millennnium-visie.org


Column Hans Zevenboom

Wat is geloof?

Geloven is een psychische toestand waarin iemand verkeert en die bereid is om onder bepaalde voorwaarden een bepaalde bewering voor waar aan te nemen. Geloven in dit verband is als een inschatting die iemand maakt dat een bewering met een zekere waarschijnlijkheid waar of onwaar zou kunnen zijn. In deze betekenis van geloven geldt dus dat er geen zekerheid is over de kwestie. Een tweede betekenis van geloven is het hebben van vertrouwen of overtuiging in een verwachting in ‘iets’ of iemand, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de uitspraak ‘zij geloof in mij!’. In deze betekenis gaat het dus om de persoonlijke overtuiging, dat iets zo is, gaat gebeuren of vaststaat. Geloven is dan vertrouwen en vervolgens stellen dat het zo is.[Wikipedia]

Vaak wordt geloven in verband gebracht met religie. Geloven in een religieuze context wordt dan gezien als een vorm van overtuiging en vertrouwen in God of goden, een hogere waarheid of realiteit (bijvoorbeeld nirwana), een instituut dat een bepaalde overtuiging belichaamt, of een systeem van leefregels. In het christendom staat het geloof centraal en heeft diverse betekenissen in de loop der eeuwen gekregen. De één legt de nadruk op het aspect ‘vertrouwen’ (zoals in een menselijke relatie) en stelt het vertrouwen in Gods goedheid centraal, voor de ander is geloven in God een vorm van zekerheid of kennis. Deze kennis kan al dan niet met wetenschappelijk bewijs gestaafd worden. Maar over het overgrote deel van de christenen wordt niet aan met bestaan van God getwijfeld, of aan Christus de Zoon van God.

Het nieuw-geloof!
‘Het traditionele geloof is een geloof volgens tradities of overleveringen. De oorsprong van dit traditioneel of christelijk geloof is de 1e Concilie van Nicea en Constantinopel. Tijdens deze concilies zijn de regels en de dogma’s samengesteld, waarvan wij nu nog getuigen zijn. Op basis van deze geloofsgetuigenissen – geloofsbelijdenissen – hebben wij ons huidig kerkelijk geloof gebaseerd. Het geloof is duidelijk een verhaal ‘ooit-eens’; een geloofsgetuigenis ‘ooit-eens’, die generaties na generaties is doorgegeven.
Wat toentertijd in de Concilies is besproken en vastgelegd, middels de geloofsbelijdenissen van Nicea en Constantinopel is nu ons kerkelijk (huidig) geloof. Dit kerkelijke geloof of traditioneel geloof is voor vele mensen nog steeds hun persoonlijke leidraad voor het leven; een houvast op basis van de opgestelde regels en dogma’s beleven zij hun geloof. Zij beleven dit geloof volgens opgestelde of – als u dat beter vindt – voorgeschreven regels. Zij leven dus naar de wet van de regels van de kerk. Is dat geloof?

Geloof heeft met innerlijke beleving te maken, met innerlijk gevoel. Let wel innerlijk gevoel, niet een gevoel dat zo maar komt aanwaaien. Het innerlijke gevoel dat door de eeuwige ziel wordt vertegenwoordigd. Dat enige, unieke gevoel vertegenwoordigt God in jouw lichaam. Dat gevoel, die beleving wordt ontkent door de Kerk, omdat zij de voorgeschreven regels en dogma’s blijven volgen. Want zo staat het in de Bijbel geschreven.

In de Bijbel staat volgens deze kerkelijke wetenschap het Woord van God geschreven , gedicteerd door de boodschappers van God. Dat unieke Woord zou dicteren en verkondingen wat God wel of niet van ons zou verlangen. Dat Woord van God zou inhouden wat God wel of niet van ons zou verwachten. Dat Woord van God zou aangeven wat God wenste van ons. Dat geschreven Woord vertelde wat goed en kwaad was. Dat Woord vertelde hoe jij moest leven, hoe jij je moest gedragen…………. hoe jij je moest gedragen naar God toe. Dit alles zou vervat zijn in regels en dogma’s opgesteld door de boodschappers van God.
Niets in minder waar, want God heeft de belangrijkste Wet – de wet van de Vrije Wil – aan de mensheid gegeven. Op basis van deze Wet is iedere geïncarneerde ziel vrij om te doen wat hij of zij wenst te doen. Niet leven volgens de kerkelijke dogma’s en opgelegde regels is niet het verwerpen van Gods Geboden, maar ze juist ondergaan. Je ondergaat en accepteert het leven door juist de door mensen opgelegde regels te verwerpen en zelf het leven ter hand te nemen, door zelf te kiezen wat wel en wat niet goed is. Wat wel of niet goed is voor jouw persoonlijke ervaring, jouw persoonlijke beleving van het geloof in God.

Geloof in God is niets anders dan je laten leiden door je innerlijke gevoel van al-wetendheid: ‘Ik weet dat God bestaat’, is iets anders dan ‘Ik geloof dat God bestaat’.

Het al-weten komt vanuit het Goddelijke gevoel dat vanuit je hart komt én niet uit de opgelegde regels. Door het te weten, weet je bij elke stap in je precair leventje welke stap de juiste stap is. Niet door de opgelegde regels te volgen, maar door te luisteren naar je innerlijk gevoel. Op die manier word je bevrijd van een last, die door de Kerken zijn opgelegd.

Bevrijd je van die opgelegde regels en het innerlijke gevoel – jouw geloof in God – komt tot een uitdrukking via Gods Liefde in jou!’

Hans Zevenboom
www.hetnieuweinzicht.nl
www.millennium-visie.org


Column Hans Zevenboom - Chakra's

Chakra’s - Nieuwe inzichten!

‘Het chakra-systeem is te beschouwen als de sleutel tot kennis en geestelijke groei!’
‘Bewustzijnsgroei door afstemming op kosmische energieën’.

Het chakra-systeem is een oud metafysisch systeem, dat het onderlinge verband tussen verschillende aspecten van ons multidimensionaal Universum schetst. Wij, als deel van het Universum, zijn ook multidimensionaal! Wij hebben allen een lichaam, een geest én een ziel. Wij hebben gedachten, gevoelens, ideeën, herinneringen en daden. Wij zijn net zo complex als de wereld en het Universum om ons heen. Maar wat wij ons eens zouden moeten realiseren is, dat wij onlosmakelijk verbonden zijn met het Universum; met de Kosmische Energie, de Levensenergie die ons voorziet van de benodigde levenskracht!

Chakra’s zijn onderdelen van een bio-psychisch energiesysteem!
Het woord chakra is een Sanskriet-woord dat ‘wiel’ of ‘schijf’ betekent. Metafysisch gesproken is een chakra een draaikolk. Een chakra wordt dan ook omschreven als een wielvormige draaikolk (‘oude’ visie) waarin verschillende niveaus van bewustzijn (het weten en kennen van het bestaan van iets) elkaar doorkruisen of ontmoeten. Chakra’s zijn dus energie- en bewustzijnscentra in het menselijke lichaam. Het zijn geen fysieke in het menselijk lichaam aan te wijzen centra, maar energiebronnen of energiecentrales opgebouwd uit energiewervelingen en - stromingen. Je kunt ze het beste voorstellen als trechtervormige spiraalbuizen (‘oude’ visie) die ergens met de grootste opening in de (buitenste of binnenste) ‘ringlaag’ (de ‘schil’ – ‘oude’ visie) van de aura zitten en met de kleinste opening verbonden zijn met een zenuwknooppunt of een endocriene klier.

Alle chakra’s zijn volgens de ‘oude’ visie niet alleen verbonden met (energie)lagen of energielichamen van het menselijk energieveld of aura, maar ook met kleuren, symbolen, mantra’s (met goddelijke kracht geladen klanken), elementen en goden, die overeenkomen met de energetische frequenties van een bepaalde energiewerveling en die kunnen helpen om de esoterische betekenis ervan te ontcijferen. Iedere energie-laag of ‘schil’ van de aura zou in verbinding staan met een bepaalde chakra! Bijvoorbeeld, de 1e laag van het aura-veld en de 1e chakra staan in verband met het lichamelijk functioneren en de lichamelijke gewaarwording; het voelen van pijn of genot.

De chakra’s zorgen tevens voor een fundamenteel proces, namelijk zij dragen bij aan voor de perfecte doorstroming van energieën tussen de verschillende bewustzijns- of energieniveaus; de Kosmische Levensenergie en de Aardse Energie stroom (respectievelijk de opwaartse - en de neerwaartse energie-stromingen ofwel de manifesterende- en de bevrijdende energiestroom) én de horizontale energiestromingen die het ‘communiceren’ met de buitenwereld mogelijk maken! Deze energieën worden door de chakra’s opgenomen, gericht en beschikbaar gesteld voor geestelijke processen; het bewustzijnsproces van ieder chakra wordt op deze wijze geactiveerd. Als systeem geven de chakra’s een beeld van de manier waarop bewustzijn zich tot materie verdicht. Bij de lagere chakra’s is deze verdichting het grootst; de bovenste chakra’s zijn het minst verdicht. Theoretisch is zuiver bewustzijn minder verdicht en minder tastbaar dan denken in beelden. Taal bijvoorbeeld is ‘vastomlijnder’ en tastbaarder dan visualisatie.

De chakra’s worden daarom ook in verband gebracht met de zeven kenmerkende bewustzijnsniveaus; de zeven (meest bekende) hoofdchakra’s gelokaliseerd in ons fysiek lichaam. Zodra een chakra opengaat, worden we ons ook méér bewust van het bewustzijnsniveau dat met die chakra in verband wordt gebracht. Deze energie of bewustzijnsniveaus kunnen met sleutelwoorden of beter gezegd met grove aanduidingen worden aangeduid. Vandaar dat we vanuit psychologisch oogpunt kunnen stellen, dat de chakra’s overeenkomen met de belangrijkste levensgebieden: overleven, emoties en seksualiteit, wilskracht en de metabolische energie, liefde, communicatie en creativiteit, intuïtie en verbeeldingskracht en spiritualiteit.

Het chakra-systeem is dus een bewustzijnsmodel! Iedere chakra op zich vertegenwoordigt een bepaald bewustzijnsniveau.

Koendalini
Het is onmogelijk over chakra’s te praten zonder het woord Koendalini te noemen; desondanks staat het opwekken van de Koendalini niet centraal in dit onderwerp. Het begrip Koendalini geeft naar mijn mening een verkeerd beeld van de ware (uit)werking van de opwekking van de opwaartse energiestroom – de Aardse Energie vorm - en de roterende energie-eigenschappen in iedere (zgn. hartpunt) chakra weer.

In de Hindoe-traditie wordt Koendalini - de opwaartse stroming - omschreven als een slang die zich drie en een halve keer rond de 1e chakra zich aan de onderkant van de ruggengraat heeft genesteld; gekronkeld. In deze traditie stijgt deze godin die Koendalini werd genoemd - als ze ontwaakt is - door de chakra’s op, totdat ze de kruinchakra heeft bereikt. De weg door de chakra’s wordt gevormd door een verticale kolom; soeshoemna. Door het opstijgen van Koendalini door de soeshoemna – die het zgn. Caduceuseffect [*] in iedere chakra zou veroorzaken (‘oude’ visie) - wordt elk chakra tot ontwaken gebracht, wat leidt tot de ervaring van nieuwe en hogere toestanden van bewustzijn die volgens het Hindoeïsme als verheven boven de normale waaktoestand worden beschouwd. Theoretisch gezien maakt de Koendalini – de opwaartse stroom of de bevrijdende energiestroom - een kracht vrij die ervoor zorgt dat de kruinchakra opengaat. De algemene gedachte hierbij is dat dit het uiteindelijke (levens)doel is: verlichting bewerkstelligen door het geforceerd openen van de kruinchakra of de bovenste drie chakra’s.

De drie hoofdstromen in het aura-chakra-systeem

‘Elke chakra is een combinatie van aardse en kosmische energie. De verhouding tussen deze twee energieën bepaalt hoe de chakra zichzelf uitdrukt. Bij deze uitdrukking is ook het horizontale kanaal betrokken, dat zich trechtervormig (‘oude’ visie) vanuit elk centrum vertakt!’.

Vanuit het Universele Energieveld – de Kosmos – kun je de kosmische energieën in al de chakra’s zien stromen. Ieder energiekolkje – het ‘hartpunt’ van iedere chakra - lijkt energie uit het Universele Energieveld op te zuigen of naar zich toe te trekken. Denk aan het principe van de wervelwinden, de cyclonen, de waterhozen of de orkanen die als energiecentrales functioneren.

In de ‘oude’ chakra-leer is ontzettend veel aandacht besteed aan de opwaartse, ‘verlichtende’ energiestroom, gecentraliseerd in de bovenste drie chakra’s. Aan de opwaartse stroom van de bevrijding wordt veel betekenis toegekend, omdat deze met geestelijke verlichting in verband wordt gebracht. En dat is waar velen - uit onwetendheid – vaak voor kiezen met als gevolg dat er te weinig aandacht besteed wordt aan de overige chakra-niveaus. ’We behoeven alleen maar onze centra beter op elkaar af te stemmen om toegang tot deze niveaus te krijgen. Als alle chakra’s begrepen, geopend en met elkaar verbonden zijn, hebben we een brug geslagen tussen geest en bewustzijn, en begrijpen we dat wijzelf de brug zijn’.
Maar wat veelal tijdens cursussen of chakra-opleidingen (vaak) wordt vergeten, is de neerwaartse stroombeweging die net zo belangrijk is! Het is de stroom van manifestatie – het ‘Pad van de manifestatie’ (Hindoeïsme) -, waardoor Goddelijke Gedachten (= de Levensenergie, de Kosmische Energie of het Hoger Bewustzijn) zich dmv. voorstellingen, woorden en activiteiten verdichten en zodoende in de fysieke wereld en in ons fysieke lichaam een concrete uitdrukkingsvorm krijgen. Elke stap langs de ladder van het chakra-systeem is een handeling van bewustzijn in de vorm van een keuze – een scheppingsdaad op dat ene specifieke chakra-niveau. Het is een transformatieproces middels de omzetting van energie.
Als systeem geven de chakra’s dus een beeld van de manier waarop bewustzijn zich tot materie verdicht. Bij de lagere chakra’s is deze verdichting het grootst; de bovenste chakra’s zijn het minst verdicht. Theoretisch is zuiver bewustzijn minder verdicht en minder tastbaar dan denken in beelden. Taal bijvoorbeeld is ‘vastomlijnder’ en tastbaarder dan visualisatie.

Nog een ongekend belangrijk thema is de wijze waarop de energiestromingen via de chakra-uitmondingen in horizontale richting zich verplaatsen. De oude gedachte is (nog steeds), dat elke grote chakra aan de voorkant van het lichaam gaat samen met zijn tegenhanger aan de achterkant en tezamen vormen één herkenbare chakra(energievorm), waarbij de stromingsrichting van energieën horizontaal is! Een chakra met het specifieke kenmerk van een trechtervormige buis of kelk waar binnenin een ronddraaiende energiebeweging - een draaikolk (‘oude’ visie) van aantrekkende of afstotende energieën dat overeenkomt met het vibratiepatroon van de chakra’s - zich in verbinding stelt met de aura of het menselijk energieveld én de ‘buitenwereld’.

De psychische computerschijf
We kunnen een chakra óók beschouwen als een psychische computerschijf die specifieke programma’s bevat over hoe we verschillende aspecten van ons leven aanpakken. De psychologische (computer)schijf is te vergelijken met een bibliotheek, waarin in iedere levensboek een beschrijving is te vinden over de levenservaringen van een (vorige) leven(s) of van het heden.

Deze ‘computerschijven’ zijn aangesloten op de ‘hardware’ van ons fijnstoffelijk of subtiele lichaam (beter omschreven als de ziel) en worden door het ‘besturingssysteem van ons bewustzijn’ (de geest = informatie/ energie bestaande uit gedachten en herinneringen) gelezen. De onderste chakra bevat bijvoorbeeld ons ‘overlevingsprogramma’, zoals welke voedingsgewoonten het best bij ons passen, wanneer we lichamelijke beweging of slaap nodig hebben, en hoe we ons zelf moeten verzorgen wanneer we ziek zijn. De tweede chakra bevat ons programma (de programmering) over seksualiteit en gevoelens – hoe we omgaan met emotionele staten, onze seksuele gerichtheid en voorkeuren.

Chakra’s vanuit het oogpunt van ontwikkeling
We zijn ons hele leven gestaag bezig de vaardigheden en begrippen die met de chakra’s samenhangen te ontwikkelen. Hoewel elke chakra altijd informatie ontvangt en structureert, zijn er ontwikkelingsfases waarin we onze aandacht voornamelijk richten op het leren van bepaalde taken of vaardigheden. Deze fases liggen niet vast, en zullen elkaar overlappen en van mens tot mens verschillen. Het is echter nuttig om bij de beoordeling van je eigen chakra’s te bedenken hoe je bij deze fases in je leven werd gesteund, welke moeilijkheden of trauma’s zich misschien hebben voorgedaan, en hoe deze misschien invloed zijn geweest op de chakra’s die toentertijd in ontwikkeling waren.

‘Het chakra-systeem is dus een bewustzijnsmodel met opgebouwde levenservaringen – uit het heden en het verre verleden - en heeft op die manier een eigen energievoorziening gecreëerd !’

[*] Het door de Koendalini gecreëerde Caduceus-effect heeft zijn uitwerking op heel het chakra-systeem. Het gaat hier om een verschil tussen yin en yang, tussen de vrouwelijke en mannelijke chakra’s. In het kort komt het erop neer, dat de even chakra’s (2, 4 en 6) een vrouwelijke, dus een yin-kwaliteit hebben, terwijl de oneven (1, 3, 5 en 7) mannelijk van aard zijn. Het feit dat er vier mannelijke en drie vrouwelijke chakra’s zijn, wordt gecompenseerd door de belangrijke rol die het hart speelt een yin-chakra, en het middelpunt van het hele systeem.

Het Nieuwe chakra-systeem

De basisgedachte is dat het chakra-systeem niet een passief systeem is, maar een zichzelf scheppend proces is! Hoewel het een beeld geeft van de evolutie, is het ook datgene wat deze evolutie veroorzaakt! Hoewel het een beschrijving geeft van bewustzijnsniveaus, is het ook datgene wat ze veroorzaakt. Hoewel het een verklaring geeft van ons gedrag, is het ook datgene wat er aan ten grondslag ligt. Ik geloof, dat het een systeem is waarvan we veel kunnen leren en dat de tijd hiervoor rijper is dan ooit!

Het chakra-systeem is een bewustzijnsmodel! Bewustzijn is, datgene wat informatie over welk onderwerp dan ook, of het nu om innerlijke, uiterlijke, ‘reële’ of ingebeelde zaken gaat, ontvangt, analyseert, opslaat, weer gebruikt en schept. Ieder mens heeft dus zijn eigen energiesysteem!

Nieuw inzicht 1.
Het Nieuwe Chakra-systeem stelt een bijzonder energievoorziening weer, die enigszins te vergelijken is met een zeer krachtige energiecentrale – een generator - met als middelpunt het chakra-knooppunt. Het bijzondere aspect van dit ‘generator-principe’ ofwel de nieuwe energievoorziening - het basisprincipe voor ieder chakra-bewustzijnsniveau - is, dat we veel beter kunnen spreken over horizontale stromingen van elektromagnetische energieën die wordt aangeduid met het begrip ‘donut-energievorm’ . Opmerkelijk is, dat op ieder chakra-niveau deze energievorm duidelijk herkenbaar aanwezig, ‘voelbaar’ en ‘zichtbaar’ is.
Deze ‘donut-energievorm’ bevindt zich niet alleen rond en in iedere chakra, maar het centrum of het middelpunt van deze unieke donut-energievorm bevindt zich in het ‘hart van iedere chakra’. Het punt waar de Kosmische- of de Kernenergie en de Aarde Energie met andere energievormen samen komen.

Nieuw inzicht 2.
Nog een ander belangrijk wetenschappelijke visie is dat er een energiepatroon binnenin deze ‘donut-energievorm’ aanwezig is en wel een horizontale, achtvormige lus-patroon die vanuit ieder bewustzijnsniveau (chakra) zowel aan de voorkant, de zijkanten en de achterkant van het lichaam herkenbaar, ‘zichtbaar’ en voelbaar aanwezig zijn! Dit in tegenstelling tot de oude gedachte, waarbij elke (grote) chakra aan de voorkant van het lichaam samengaat met zijn tegenhanger aan de achterkant van het lichaam waarbij zij gezamenlijk één chakra met twee trechtervormige uitmondingen vormen. Binnenin iedere kelk zou er een ronddraaiende energiebeweging zich manifesteren die voor de ‘zuigende en afstotende’ bewegingen van energieën (= informatie van de buitenwereld) zorgen.

Het Nieuwe inzicht is nu dat er een achtvormig lus-patroon binnenin de aanwezige ‘donutconstructie’ zich bevindt waar meerdere oneindige horizontale energie(lus)beweging of energiepatroon aanwezig zijn; vier horizontale, achtvormige lus-patroon! Deze horizontale achtvormige lus-patronen zijn de kanalen (binnenin de donut-energievorm van een chakra) waardoor de elektrische ladingen zich verplaatsen en het communiceren met de buitenwereld mogelijk gemaakt wordt! Kenmerkend is, dat de chakra’s dus vier lusvormige stromingspatronen kent en wel in de vier windrichtingen!

Nieuw inzicht 3.
Deze achtvormige lus-patronen die zich binnenin de donut-energievorm bevinden, transporteren informatie van en naar de lange energie’vezels’ of ‘krachtlijnen’ die zich aan de voorkant, achterkant, en de zijkanten in de buitenste rand van het aura-veld bevinden. Dit is de kerngedachte van UCL®-kaliberingssysteem volgens Peggy Dubro. De gedachte van Peggy Ph. Dubro is, dat de buitenste ‘strengen’, ‘vezels’ of krachtlijnen van het UCL ® als het ware een uitbreiding zijn van het sympathische zenuwstelsel.[Lees voor meer informatie: ‘Het menselijk energieveld of aura’ - www.millennium-visie.org]

Anders gezegd: alle lusvormige energiepatronen of ‘uitmondingen’ van een chakra raken als het ware de buitenste ‘ringlaag’ of ‘schil’ van het aura-veld, dit in tegenstelling tot de traditionele gedachte dat iedere chakra verbonden zou zijn met de verschillende energielichamen of (schil)lagen van de aura. Iedere laag of ‘schil’ van de aura zou in verbinding staan met een bepaalde chakra. Bijvoorbeeld de 1e laag van het aura-veld (de 1e laag dat het fysieke lichaam omgeeft) en de 1e (staartbeen)chakra staan in verband met het lichamelijk functioneren en de lichamelijke gewaarwording; het voelen van pijn of genot. Die ‘oude’ visie verkondigt, dat je ‘lange en korte’ chakra-uitmondingen in een aura hebt; het blijkt niet het geval te zijn!

Nieuw inzicht 4.
In ieder chakra-knooppunt of hartpunt van een chakra zal er een vermenging van de hoofdstromen van energieën plaats vinden; te weten de opwaartse-, de neerwaartse stroom én de vier horizontale energiestromen in vier windrichtingen! Op deze wijze wordt op ieder bewustzijnsniveau het ‘generator-principe’ geactiveerd! Een chakra is dus te vergelijken met een plaatselijke energiecentrale; een krachtbron van energieën, die ervoor zorgt dat communicatie met de ‘buitenwereld’ mogelijk gemaakt wordt!
En juist bij dit ‘communicatieproces’ spelen de vier chakra-uitmondingen een essentiële rol!

In de ‘harten’ van de chakra’s bevinden zich denkbeeldige ’sluizen’ – de sluier der vergetelheid ook wel genoemd [Hans Zevenboom] - welke de uitwisseling van energieën die door de chakra’s en het menselijke energieveld ofwel aura gaan, wordt gereguleerd. Het gevolg is niet alleen dat de Kosmische Energie - het Goddelijke Bewustzijn - het aura-veld permanent voedt, maar dat de binnenkomende energieën van de buitenwereld enigszins de onbelemmerde, vrij (uit)stroming blokkeert; tijdelijk of soms permanent mede afhankelijk van het ‘welbevinden’ van de chakra-hartpunten.

Wij zijn net als menselijke sponzen gedropt in een energie-zee van informatie. Omdat die energie altijd met een vorm van bewustzijn verbonden is, beleven we de energie die we uitwisselen als zien, horen, voelen, gewaarworden, intuïtie of rechtstreeks weten. Daaraan kunnen we zien dat ‘openstaan’ van chakra’s twee dingen betekent. Ten eerste betekent het een omzetting van een grote hoeveelheid energie vanuit het Universele Energieveld door alle chakra’s, groot en klein; een grote gewaarwording van Goddelijke Liefde tot gevolg hebbende. Ten tweede betekent het het toelaten - omgaan met - van al het Goddelijke Bewustzijn dat met de Kosmische Energie die door ons heen stroomt, verbonden is. Het Goddelijke Bewustzijn hebben we nodig om onze chakra’s te activeren; om te kunnen ervaren |Wie-we-werkelijk-zijn|!
Voor velen van ons is dat niet gemakkelijk te bevatten en te accepteren. Er zou eenvoudigweg veel te veel Goddelijke Informatie ineens binnen kunnen stromen met als gevolg dat het menselijke aura-veld lichtgevend van kleur wordt; een heldere, witte uitstraling vertoont. Maar het is uiteindelijk wel de weg die we moeten en gaan bewandelen, want door de energiestroom van een bepaalde chakra te vergroten, wordt er psychologisch materiaal tot bewustzijn gebracht dat met die chakra te maken heeft. Bij een plotselinge toevloed van energie zou al te veel psychologisch materiaal vrijkomen en dat zouden we helemaal niet kunnen verwerken. Daarom werken we in elk groeiproces aan het langzaam openen van elke chakra, zodat we tijd hebben om het persoonlijk materiaal dat vrijkomt te verwerken en de nieuwe informatie in ons leven te integreren.
Het is belangrijk de chakra’s te openen en onze kosmische energiestroom te vergroten, want hoe meer energie we laten stromen des te gezonder zijn we, des te krachtiger is onze uitstraling van Liefde!

Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik u graag naar www.millennium-visie.org

Hans Zevenboom

www.hetnieuweinzicht.nl
www.millennium-visie.org

Oktober 2011


Column Hans Zevenboom - Aura of het menselijke energieveld

'Wij zijn lichtwezens'. Het is wel heel duidelijk dat wij lichtwezens zijn - koolstof-chemisch-elektrische lichtwezens, die in staat zijn om een 'lichtshow' te geven.

Het menselijk energieveld kan als een lichtend lichaam worden beschouwd dat het fysieke lichaam omgeeft, het fysieke lichaam doordringt én zijn eigen karakteristieke uitstraling heeft. Meestal wordt het kortweg 'aura' genoemd. Als we nu eens het menselijk energieveld definiëren als het geheel van velden of uitstralingen van het menselijk lichaam, dan zien we dat vele bekende aspecten ervan - zoals elektrostatische, magnetische, elektromagnetische, sonische, thermische en visuele aspecten - te meten zijn in een laboratorium. Al deze gemeten verschijnselen hangen samen met de normale fysiologische processen van het lichaam en bovendien voorzien ze ons van een 'voertuig' van ons psychosomatisch functioneren. M.a.w. dit energieveld staat in nauw verband met onze gezondheid. Als iemand niet gezond is, is dat in zijn energieveld of aura zichtbaar als een onevenwichtige energiestroom, een (zwarte) vlek of een kleurverandering.

'De aura van ieder mens is een weerspiegeling van zijn (psychische) gedachten en (fysieke) gevoelens'.

Kijken we nu naar de meest opmerkelijke ontdekking van het laatste decennium dan is dat wel, dat de oude visie van het menselijk energieveld - dat oorspronkelijk gebaseerd was op theoretische modellen waarin de aura in verschillende lagen of niveaus (energielichamen) werden verdeeld - niet meer in overeenstemming is met het nieuwste inzicht conform de kerngedachte dat wij lichtwezens zijn die deel uitmaken van het geheel. Zo is bijvoorbeeld recentelijk geconstateerd, dat het menselijk energieveld of aura niet is opgebouwd uit wezenlijke, 'gescheiden van elkaar, afzonderlijk aan te wijzen' energielagen, gekenmerkt door een specifieke, afzonderlijke 'uitstraling' of een bijzondere kleurintentie. Neen, het is een wezenlijk deel, een energiedeel of energielichaam dat deel uitmaakt van het Oneindig Universum waar geen grenzen zichtbaar en nodig zijn. Dus 'Zo boven, zo beneden'.

Als elektromagnetische lichtwezens maken we dus deel uit van het grote elektromagnetische Spectrum; de Kosmos dat te vergelijken is met een raster- of netwerkstructuur dat doordrongen is van het Hoger Bewustzijn, Spirit of het Goddelijke Zelf! Dit Bewustzijn beweegt zich door én doordringt de geometrische lagen van alles wat bestaat! Wetenschappelijk bekeken, kan het menselijke energieveld nu dan ook veel beter omschreven worden als een structuur of een patroon in een hyperruimte ofwel het 1e hyperveld, dat verbonden is met een Universele Rasterstructuur van waaruit de hoofdstraal van SPIRIT of het Goddelijke Zelf middels impulsen (frequentiepatronen) de knooppunten van de rasterstructuur van het menselijke hyperveld zal beïnvloeden.

Wij zijn elektromagnetisch lichtwezens en maken dus deel uit van het grote, elektromagnetisch Spectrum dat zowel het zichtbare als het onzichtbare licht bevat. We weten uit wetenschappelijk onderzoek, dat licht het fundament is van het elektromagnetisch veld. Het foton is het kleinste kwantum van dit veld en het is ook de boodschapper die de communicatie tussen deeltjes van het elektromagnetisch veld tot stand brengt. Ons elektromagnetisch veld is dus een energiestructuur met een unieke cellulaire blauwdruk, dat permanent interacties met elkaar aangaan en structureel vibreert met zijn of haar omgeving door de aanwezigheid van geconcentreerd lichtenergie in het hyperveld! De inter-dimensionale knooppunten van het menselijke energieveld of 1e hyperveld maken het mogelijk dat energie en informatie tussen de dimensies of tussen de dimensionale (denkbeeldige) 'energielagen' circuleert. Maar om toegang tot deze kanalen te verkrijgen, zijn een juiste afstemming én een samenhang van het systeem als geheel vereist; het in balans zijn! Want de energiegolven die door het rasternetwerk bewegen zijn informatiegolven die verband houden met het bewustzijn.

Volgens de gedachte van Prof. Tiller worden informatiestromen via potentiële routekaarten op de knooppunten van het rasternetwerk of 1e hyperveld opgeslagen. Hier vind een omzetting van bewustzijn in energieën plaats. Deze knooppunten worden beschouwd als 'het brandpunt van onze gedachten' - onze intenties. Feitelijk zijn zij de raster-knoopplaatsen van de 'geest' (micro-minuscule opslagplaatsjes van gedachten) in het menselijke energieveld of aur-veld.

Het menselijke energieveld - het nieuwste inzicht - bestaat dus uit een grote hoeveelheid kristallijnen structuren die gezamenlijk een rasternetwerk of 1e hyperveld vormen. Geometrische vormen die tot een rasternetwerk geordend zijn, kunnen in principe allerlei vormen aannemen; bekendste vormen zijn tetraëder, octaëder; dodecaëder (twaalfvlak) en icosaëder (twintigvlak). Deze grote hoeveelheden kristallijnen beschrijft gezamenlijk een structuur van geometrische vorm, interne ordening, kleur, lichtstraling, fluorescentie, elektrische- en magnetische eigenschappen, etc. etc. Dit is waaruit het nieuwe menselijke energieveld is opgebouwd!

Mijn persoonlijke gedachte is, dat geometrische, harmonische vormen - vacuüm of hyperruimte zoals tetraëder (viervalk) en octaëder (achtvlak) - gerelateerd zijn aan een persoonsgebonden DNA-structuur en een persoonsgebonden rasterstructuur van een bepaalde geometrische vorm, hoewel dit wetenschappelijk nog niet is onderzocht en/ of is bewezen. Hierbij kun je bedenken, dat ieder menselijk energieveld gebonden is aan een persoonlijke 'opgebouwde' trillingsfrequentie tijdens zijn of haar leven, geformeerd uit de SPIRIT-Referentie-Energiestraal én de persoonlijke (levens)intenties.

Het primaire doel van dit unieke energiepatroon - het menselijke, persoonlijk energieveld - is dan ook de grotere elektrische ladingen te kunnen bevatten die ons als evoluerende mensen ter beschikking staan. Energie, die we leren vrijmaken uit het Kosmische Netwerk en uit onszelf, om te ontvangen en toe te passen.

Het persoonlijk energieveld of aura(veld) respecteert én versterkt de evolutie van het individu ten alle tijden, wat kan inhouden dat tijdens het (persoonlijk) evolutieproces - ons levensproces - er een 'her-bedrading' voor nieuwe energieën gaande is of zelf al plaats vindt. Dr. Berrenda Fox (Mount Shasta, Californië - heeft via bloedtesten bewezen dat sommige mensen daadwerkelijk nieuwe DNA-strengen hebben; ieder mens heeft een dubbele DNA-helix) heeft bewijs van veranderingen in het DNA en cellen, die zeer waarschijnlijk een 'opwaardering' van het menselijke energiesysteem tot gevolg hebben.

Het kernpunt is, dat er zich in deze komende nieuwe tijd een nieuw multidimensionaal organiserend energieveld - uniek persoonsgebonden rasternetwerk - zich (verder) om de mens gaat ontwikkelen die gevoed wordt met de Kernenergie ofwel de Kosmische Levensenergie, Ch'i of Prana! Door deze goddelijke, regelmatige frequentie-impulsen (ook wel de SPIRIT-Referentie-Energiestraal genoemd) treedt er een interactie met de frequentiepatronen die op het geest- en zielenniveaus van de mens zijn vastgesteld.

Het Nieuwe elektromagnetisch energieveld of aura creëert dus een persoonlijke resonantie met het Komische Netwerk - de Kosmische Straal - om je co-creatieve proces zo krachtig mogelijk te laten verlopen. M.a.w. er zijn geen kosmische grenzen of energielagen, alleen maar overtuigingen van de mensheid die een gezond leven (kunnen) stagneren.

Zoals ik al vaak gezegd heb: 'Ieder mens is een meester-in-wording'! 'We leren hier op Aarde hoe we meester in het meesterschap kunnen worden'. 'Wij zijn allen meesters, we hoeven ons dat alleen maar te herinneren'. Een ware meester groeit voortdurend in zijn vermogen om een zo 'verlicht' mogelijk leven te leven middels het co-creatieve scheppingsproces die het nieuwe aura-veld uiteindelijk zal doen versterken!

Voor meer gedetailleerde informatie verwijs ik u graag naar www.millennium-visie.org

Hans Zevenboom
www.hetnieuweinzicht.nl
September 2011


Het Thomas Evangelie

In het Egyptische plaatsje Nag Hammadi werd in 1945 een oude kruik gevonden met zeer oude geschriften, waaronder ook het Thomas Evangelie. Het Thomas Evangelie is een verzameling losse uitspraken (zogeheten logia, 114 uitspraken) die aan Jezus van Nazareth zijn toegeschreven en zeer waarschijnlijk onder de Jezus-volgelingen hebben gecirculeerd. In het Thomas Evangelie is het centrale thema de boodschap van Jezus dat zelfkennis ook kennis van het Al, God of Allah betekent. Zelfkennis is de sleutel tot deze andere zienswijze en Jezus beschrijft op vaak zeer poëtische en indringende wijze de obstakels die we moeten nemen om tot deze zelfkennis te geraken.

De rol van Jezus in het Thomas Evangelie
We ontmoeten in de Jezus van Thomas een spirituele leraar die de mensen de weg naar het Koninkrijk wil wijzen. Dit Koninkrijk ligt niet buiten onze wereld, maar behelst veeleer een andere beschouwing van de werkelijkheid waarin we nu leven. 'De weg naar binnen, de weg van zelfkennis is vaak de eenzame weg'.

De uitspraken van Jezus verwijzen naar het leven van alledag. In logia 113 stelt Jezus dat 'het Koninkrijk niet in de toekomst en ook niet in de Hemel, maar 'uitgespreid' is over de Aarde, maar de mensen zien het niet'. Duidelijk wordt hier de nadrukt gelegd op de spirituele dimensie van het 'Koninkrijk'; op het innerlijk-Zijn. De fysieke belevenis van het Koninkrijk in het NU!  De gnostische uitleg is, dat de boodschap van het Thomas Evangelie niet zozeer over geloof, maar over een innerlijke ervaring gaat.

Het Thomas Evangelie wordt sinds zijn vondst veel gelezen en door theologen bestudeerd. Ondanks alle indrukwekkende uitspraken en verhalen die in dit Evangelie staan opgeschreven, is het nooit in het Nieuwe Testament opgenomen. De vraag is alleen; waarom eigenlijk niet?

Voor meer informatie over dit interessante onderwerp verwijs ik u graag naar www.millennium-visie.org

Hans Zevenboom
www.hetnieuweinzicht.nl
www.millennium-visie.org
Augustus 2011


Antibioticaresistentie wordt een steeds groter probleem

Killerbacterie opkomst?
Immuniteit? Resistentie bacteriën?

‘Volgens deskundigen op het gebied van bacteriële infecties is de kans groot dat de wereld te maken krijgt met een uitbraak van een bacterie die niet kan worden bestreden.

Zo'n uitbraak kan binnen tien jaar vanaf nu plaatsvinden en zou duizenden of zelfs miljoenen mensen het leven kunnen kosten, aldus de onderzoekers in Dagblad van het Noorden. De enige manier om een ramp te voorkomen is dat er nieuwe antibiotica komen waar de bacteriën wel gevoelig voor zijn’.

Antibiotica zijn een veel toegepast wapen tegen bacteriën, maar als snel kunnen ze volkomen ‘werkingsloos’ zijn. De Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) becijfert het aantal sterfgevallen alleen al in de Europese Unie op 25.000 per jaar. De WHO waarschuwt dat zelfs dat de wereld een ‘post-antibiotica-tijdperk’ tegemoet gaat, waarin simpele en frequent voorkomende infecties opnieuw dodelijk kunnen zijn.

 

‘De vijfhonderd ton antibiotica dient binnen drie jaar te worden gehalveerd, kondigde de demissionaire ministers Verburg van landbouw en Klink van volksgezondheid april 2010 aan’.

Ziekmakende bacteriën zijn steeds vaker resistent doordat veehouders kwistig met antibiotica omspringen. En ……… steeds meer patiënten raken besmet met bacteriën met ESBLs; Extended Spectrum Beta-lactamase. ‘Er liggen nog talloze bacteriën op de loer die kunnen muteren tot even gevaarlijke zusjes van de EHEC-bacterie. Zo is bijvoorbeeld 87 % van de kipproducten – Jan Kluytmans, arts-microbioloog/ hoogleraar Vrije Universiteit -  in de supermarkt besmet met ESBL-bacteriën die ook resistent zijn geworden tegen antibiotica. Ook 20 procent van het varkens- en rundvlees zat eronder. ‘Toch kun je nog gerust vlees eten, als jet het maar goed verhit’, vindt hij.

Ook artsen trekken aan de bel. Ze zien in het ziekenhuis steeds vaker patiënten binnenkomen die drager zijn van multiresistente ziekteverwekkers, zogeheten ESBL-bacteriën. Naar schatting is 10 procent van de mensen drager van ESBL-bacteriën, aldus hoogleraar medische microbiologie C. Vandenbroucke-Grauls van het VU Medisch Centrum Amsterdam. Wetenschappers noemen die stijging in een brandbrief aan de ministers van Volksgezondheid en Landbouw ‘verontrustend’. In 2009 vertoonde 4,34% van de patiënten in de ziekenhuizen een resistentie tegen antibiotica; in huisartsenpraktijken van 1,74% in 2008 naar 2,17 % in 2009! Een kwart meer!

Een alarmerende ontdekking: ‘In een groot deel van de watermonsters in New Delhi werden bacteriën gevonden die het gevreesde resistentie-gen NDM-1 dragen’.

Voor meer gedetailleerde informatie over dit bijzondere onderwerp verwijs ik graag naar www.millennium-visie.org

Hans Zevenboom

www.millennium-visie.org
www.hetnieuweinzicht.nl

Juli 2011


Overtuigingen!

‘Overtuigingen is niets anders dan een stemming, een innerlijke presentatie die het gedrag regeert. Overtuigingen lijken op opdrachtgevers van onze hersenen. Wanneer we congruent geloven dat iets waar is, is dat als een opdracht aan de hersenen, hoe en wat er gepresenteerd moet worden. Onze overtuigingen bepalen onze (innerlijke) vermogens en gedragingen’.

Het leven is gebaseerd op overtuigingen

‘Het zijn de overtuigingen van het leven die ons op een dwaalspoor hebben gebracht. Overtuigingen die geleid hebben tot crisis, gewelddadigheden, moord en oorlogen’.

Onze samenleving is puur en alleen gericht op actie. Vooral deze wereld heeft haar oplossingen altijd in daden gezocht en niet in filosofie of in meditatie. Het gevolg is, dat de wereld momenteel voor grote problemen staat. Juist nu moeten we deze problemen oplossen en wel op de niveaus van overtuigingen.

Maar waarom spreek ik van overtuigingen als we in feite onze gedragingen moeten veranderen? Wel, om de reden dat we hier met veranderingen in gedrag te maken hebben. Wel, omdat overtuigingen alle vormen van gedrag creëren. Alle gedragingen worden door (onze) overtuigingen gecreëerd!

Je kunt geen langdurige gedragsveranderingen bewerkstelligen zonder eerst de onderliggende overtuigingen aan te pakken. De meeste mensen proberen de dingen te veranderen door zich te concentreren op gedrag. Zij blijven maar geloven dat ze de dingen kunnen verbeteren door iets te doen. De nadruk ligt dus eerder op dingen doen, dan op dingen geloven!

Radicale krachten in onze samenleving hebben dat goed begrepen, dat de dingen pas veranderen door de kracht van gedachten te gebruiken. Niet van actie, want ze begrepen dat gedachten acties juist voortbrengen. Pas als je hebt bereikt dat iemand op een bepaalde manier denkt, krijg je het voor elkaar dat iemand op een bepaalde manier handelt. Neem bijvoorbeeld moord en doodslag. Je zult maar zelden iemand zover krijgen dat hij een ander doodslaat, enkel en alleen om dat jij het zegt. Je moet een reden noemen. En deze ‘reden’ bestaat alleen in (jouw) gedachten. En die gedachten zijn altijd gebaseerd op overtuigingen. Dus als je wilt dat iemand een ander voor jou doodslaat, dan bereik je dat het snelst door hem een overtuiging aan te reiken die deze actie ondersteunt en bevordert.

Kijk nu eens naar onze geschiedenis; al eeuwen zijn onze elementaire overtuigingen over God en het Leven niet veranderd. Vaak worden deze overtuigingen in bijna alle scholen als ‘feiten’ gepresenteerd, maar het zijn en blijven overtuigingen. In sommige religieuze scholen, waar kinderen van jongs af worden aangemoedigd om het leven door het prisma van specifiek religieuze dogma’s en culturele vooroordelen te bezien – is het resultaat van de inteelt van ongelooflijke negatieve gedragingen; de weerspiegeling van volstrekt onjuiste overtuigingen. Maar wij onderrichten onze jongeren niet alleen in scholen, maar op elk moment van de dag. Zij slaan ons gade als hun rolmodellen en brengen onze voorbeelden in de praktijk. Vooral jongeren verlangen ernaar om alles van het leven te weten te komen en het meeste van het leven leren ze van het leven zelf. Maar het zijn onze (spirituele) overtuigingen die door de gevestigde godsdiensten (religies) veranderingen en vernieuwingen krampachtig proberen tegen te houden en het ‘oude’ zoveel mogelijk proberen te handhaven en op die manier de jongeren onthouden van een nieuwe (levens)ervaring; een nieuwe spiritualiteit.

‘Kort geleden is er een opmerkelijk onderzoek naar schizofrenie gedaan. Een geval betrof een vrouw met een zogeheten gespleten persoonlijkheid. Gewoonlijk was haar bloedsuikerspiegel volledig normaal. Maar wanneer zij geloofde diabetespatiënt te zijn, veranderde haar gehele fysiologie in die van iemand met diabetes. Haar overtuiging was dan haar werkelijkheid geworden’.

Hans Zevenboom


Analogie van het leven

Het leven is een groeiproces. Je hoeft niets te leren. Je hoeft je alleen maar te herinneren Wie jij in werkelijkheid bent. Groei is het bewijs van de aanwezigheid en de uitdrukking van het Goddelijke. Heel het leven werkt op deze manier!

Denk maar eens na over de boom die voor je raam staat. Hij weet op dit moment, nu hij vijf meter hoog is en jou met de schaduw van zijn machtige kruin overdekt, niet meer dan hij wist op het moment dat hij nog een nietig zaailing was. Alle informatie die hij nodig had om te worden wat hij vandaag is, zat besloten in zijn zaadje. Hij hoefde niets te leren. Hij hoefde alleen maar te groeien. Om te kunnen groeien, maakte hij gebruik van de informatie die in zijn cellulaire geheugen zat opgeslagen. 'Jij bent echt niet veel anders dan deze boom'. Maar zelfs een boom heeft de zon nodig als aansporing - inspiratie - voor zijn groei.

Heel het leven is onderling verbonden. Het leven creëert doorlopend op interactieve wijze. Wij brengen over en weer resultaten voort. Er bestaan geen enkele andere manier waarop wij deze resultaten kunnen voortbrengen. Jouw gesprekken met anderen en alle informatie die uit deze wereld om je heen tot je komt, kun je vergelijken met de stralen van de zon. Ze zorgen ervoor dat de zaden binnen in jou kunnen groeien. In de wereld om je heen zijn er heel veel dingen die je in de richting van je innerlijke waarheid kunnen leiden. Maar zelfs die mensen, plaatsen, objecten en gebeurtenissen zijn niet meer dan geheugensteuntjes. Het zijn een soort wegwijzers. Dat is in feite de essentie van de 'wereld om je heen'. De fysieke wereld is bedoeld om jou te voorzien van een kader waarbinnen je uiterlijk Ervaren kunt, wat je innerlijk Weet. Dus je vind in feite baat bij de wereld om je heen, precies zoals ze zich aan jou voordoet. Let wel, alle mensen vinden daar baat bij.

Stel je nu dat je de open plek hebt verlaten en dat je diep in het bos bent ingelopen. Je bent nog nooit eerder zo diep een bos ingelopen. Je beseft, dat je de open plek alleen met veel moeite terug zult vinden. Daarom breng je tijdens de wandelingen markeringen op de bomen aan. Welnu, als je het bos weer verlaat, zie je de markeringen én je herinnert je dan dat jij ze daar geplaatst hebt als een hulpmiddel voor jezelf om de weg te vinden. De markeringen bevinden zich buiten jezelf. Uiteindelijk zullen ze je terug naar Huis leiden, maar ze zijn niet 'Thuis' zelf. De markeringen wijzen jou op het spoor, het pad, de weg; en de weg komt je bekend voor. Je herkent hem. Dat wil zeggen dat je de weg 'her-kent', ofwel dat je de weg 'opnieuw kent'. Maar de weg is niet de Bestemming zelf. Alleen jij kan jezelf naar jouw Bestemming leiden.

Anderen kunnen je op een pad leiden, weer anderen kunnen je hun weg laten zien, maar alleen jij kunt jezelf naar jouw Bestemming leiden. Alleen jij kunt besluiten om 'Thuis' te zijn bij God. De uiterlijke wereld is het pad. Het pad is voorbestemd om jou terug te brengen naar huis. Sterker nog, alle gebeurtenissen in de uiterlijke wereld zijn voorbestemd om juist dat te doen. Dat is immers de reden waarom jij ze daar hebt geplaatst; jouw markeringen, jouw wegwijzers!

Hans Zevenboom

www.millennium-visie.org
www.hetnieuweinzicht.nl


De Waarheid!

'Mijn waarheid is niet jouw waarheid; jouw waarheid is niet mijn waarheid'. Onze waarheid is gebaseerd op overtuigingen'.

Meer dan ooit zoeken we wijsheid om richting te geven aan ons leven. Juist nu in deze moeilijke tijden verlangen we naar de wijze woorden van Jezus, Mohammed of Boeddha, maar jammer genoeg zij zijn allen dood. Ze kunnen ons niet meer corrigeren, ons op de vingers tikken over onze afwijkende - en separatistische gedachten over het leven of wijzen op onze interpretaties van 'foute' vertalingen en hun wijsheden. Niets van dat alles.

Maar toch blijven we zoeken naar de juiste woorden die ons over die ene waarheid vertellen. Maar de waarheid is niet meer dan een woord, dat betekent 'wat-nu-op-dit-moment-zo-is'. Maar probeer te begrijpen en zo nodig te ervaren, dat 'wat-zo-is' voortdurend aan verandering onderhevig is. Dus ook jouw waarheid verandert voortdurend. Onze wereld heeft ons dat laten zien. Zelfs ons leven geeft voordurend aan dat dé enige waarheid geen constante grootheid (meer) is, zoals de Kerk ons dat eeuwenlang heeft voorgespiegeld. Zelfs de reclame speelt hier handig op in: 'Dit is mijn waarheid, dit is mijn winkel'.
Neen, het levensproces is in feite een constant veranderingsproces. Teruggebracht tot één woord: het leven is verandering én je kunt het niet ontlopen! Dus ook jouw waarheid is permanent aan verandering onderhevig, want indien jouw waarheid niet aan het veranderen is, staat het innerlijke groeiproces als het ware stil. Tijdelijk of voor een langere of kortere periode, maar nadien weer in volle glorie en heftigheid aanwezig.

Wij leven in een eindeloze cyclus van herhalingen. Wij blijven onze fouten herhalen, net zolang tot één van beide partijen doorkrijgt dat het in het leven niet om macht draait, maar om kracht! En tot beide inzien dat het niet om scheiding draait, maar om eenheid. Want in eenheid vind je innerlijke kracht, in de scheiding verdwijnt die waar door men zich zwak en machteloos voelt; daar komt de strijd om macht vandaan. Keer terug naar de bron van je innerlijke kracht. Macht zonder innerlijke kracht is een illusie; innerlijke kracht zonder eenheid is een leugen. Wij denken dat innerlijke kracht uit individualiteit voortkomt en uit scheiding, maar zo is het gewoon niet. Scheiding van God en van elkaar, is de oorzaak van al ons falen. Dit is de grootste geheim aller tijden.

De waarheid van je bestaan is dat je één geheel bent; jij vormt altijd een deel omdat je nooit afgescheiden bent. Je vormt altijd een deel van God, omdat je nooit van God bent gescheiden. Dit is de enige universele waarheid! Jij bent een deel van het geheel! Jij bent van niemand afgescheiden, omdat jij een drieledig wezen bent net zoals je buurvrouw, je buurman, je overbuurman en die donkere inwoner uit Afrika. Jij bent een microkosmos in een macrokosmos gebeuren.

De waarheid is geen ding, dat je kunt bezitten, kunt vasthouden. Neen, het is een vloeiend proces. Het is een manier waarop het leven zich aan jou zich openbaart. Het is alleen de vraag hoe jij naar die waarheid wilt kijken. Wel is gebleken, dat als je blik helder is jij de waarheid van anderen beter kunt 'zien'. Jonge kinderjaren zijn nooit bedoeld geweest om de waarheid te onderwijzen, maar om de waarheid te verzamelen. Hoe kun je kinderen een waarheid leren die jezelf nog niet gevonden hebt? Dat kan natuurlijk niet. Toch worden vele scholen gebruikt om 'hun' waarheid te vertellen. Het gevolg is dat je ze de enige waarheid vertelt, die je kent; de waarheid van anderen. Die van je vader, je moeder,je school, je cultuur, je religie. Van alles en nog wat, maar niet je eigen waarheid. Daar ben je nog naar op zoek. En je zult bezig blijven je waarheid, jouw idee over |wie-je-bent|, te zoeken, ermee te experimenteren, haar te vinden, haar te verliezen, haar te vormen en te veranderen, tot je een halve eeuw op deze planeet rondloopt. Dan kun je eindelijk beginnen het wat rustiger aan te doen, rustig te worden, met je waarheid. En waarschijnlijk is de grootste waarheid waar je het mee eens kunt zijn, dat er geen eeuwige waarheid is, dat de waarheid, net als het leven zelf, veranderlijk is, groeit, zich ontwikkelt; en dat juist op het moment dat je denkt dat de ontwikkeling ten einde is, dat niet het geval lijkt te zijn, maar dat het dan pas begint!

Hans Zevenboom


'Onwetendheid'

Het leven wordt steeds onbegrijpelijker. Steeds meer dingen komen aan het licht die de mensheid versteld doen staan. Wij kennen dat allemaal van vele TV-programma's. Wij worden in dergelijke programma's vaak geconfronteerd met vragen waarop geen antwoord kan of mag worden gegeven. 'Als dit waar is, waarom was dat dan waar?' wordt er dan vaak geroepen.

Zeker het heeft niet lang geduurd voordat filosofen, onderwijzers en godgeleerden hun handen in de lucht gooiden. 'We weten het niet', zeiden ze, en we weten evenmin of het mogelijk is om daar achter te komen. De instellingen van de mensen vonden hierin niet alleen een toevlucht, maar ook een zeker machtsbasis. 'We weten het niet' veranderde al gauw in 'wij worden niet verondersteld het te weten'. Uiteindelijk werd dat van 'jullie hoeven dat niet te weten' tot 'wat niet weet, wat niet deert'. Dit gaf religies en overheden het gezag om te zeggen wat zij beliefden, om te handelen zoals zij dat wilden, zonder rekenschap af te hoeven leggen tegenover iemand. Hoe vaak worden we bijvoorbeeld niet geconfronteerd met een grootschalig zedenmisdrijf waarbij minderjarigen of zelfs kleuters betrokken zijn. Vroegtijdige signalen of opmerkingen van ongeruste ouders of slachtoffers werden niet gehonoreerd, zelfs weggewimpeld of naar de prullenbak verwezen. 'We weten het niet, er zijn onvoldoende aanwijzingen', was een veel gehoorde klacht. Zo ook de Kerkelijke instanties die naar buiten traden met een opmerking die velen versteld hebben doen staan: 'Wir haben es nicht gewusst'.

De overheersende kerkelijke gedachte van decennia lang, 'wij worden niet verondersteld het te weten' werd in feite tot een godsdienstige doctrine gebombardeerd. Want zo redeneerde men: 'Er zijn geheimen van het Universum waarvan God niet wil dat zij ze kennen, stelde deze doctrine, en er zelf maar naar informeren werd al als blasfemie beschouwd'. Deze doctrine verspreidde zich snel van de godsdiensten naar de politiek en de overheden. Het resultaat was: er was een bepaalde periode in onze geschiedenis waarin het stellen van bepaalde vragen op een bepaald moment ertoe kon leiden dat je een kopje kleiner werd gemaakt. Ja, letterlijk. Dit verbod op navraag doen, verhief onwetendheid tot een wenselijke houding. Het werd zeer wijs en zeer welgemanierd gevonden als je geen vragen stelde. Dat werd aanvaard gedrag genoemd. Verlangd gedrag zelfs!

Bepaalde totalitaire regimes en godsdienstige instanties blijven er tot op heden op aandringen dat alleen (politieke- of godsdienstige) stemmen van overeenstemming mogen worden gehoord, en dat dissidente stemmen moeten worden gesmoord, wat meestal op de meest wrede wijze gebeurt. Dergelijk barbaars gedrag wordt gerechtvaardigd met de bewering dat 'het nodig is om de orde veilig te stellen'. Maar dit is een grote misvatting van vele instanties, want het innerlijk Zelf - de ziel - van ieder mens vertegenwoordigt vrijheid! Alleen die (kerkelijke) instanties die zeggen dat ze werkelijk om je geven - van je houden - en dat ze oprecht naar je uitkijken, zullen je vrijheid verlenen.

Er zijn slechts twee energieën in het hart van de menselijke ervaring: angst en liefde. De liefde verleent vrijheid, angst neemt vrijheid weg. De liefde stelt zich open, angst sluit af. De liefde nodigt uit tot volledige expressie, angst straft dat af. Volgens deze maatstaf kun je bepalen of iemand van je houdt of voor jou vreest. Kijk niet naar wat ze zeggen. Kijk naar wat ze doen!

De liefde nodigt altijd uit om de banden van onwetendheid te verbreken. Om alle vragen te stellen. Om alle antwoorden te zoeken. Om elk woord te spreken. Om elke gedachte te delen. Om elk systeem te ondersteunen. Om elke god te aanbidden. Om jouw waarheid te leven. De liefde nodigt ons altijd uit om onze waarheid te leven. Op die manier zul je weten, dat het om liefde gaat. Er bestaat geen vrije wil als die, om die wil uit te oefenen, op een bepaalde manier straf ten gevolge heeft. Dat maakt de vrije wil belachelijk en holt haar uit!

Hans Zevenboom

www.hetnieuweinzicht.nl
www.millennium-visie.org
www.nieuwespiritualiteitforum.com


 

 

 


View My Stats