Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Het negatieve veranderen in het positieve, April 2019

‘Als je bewust wilt worden van het hogere goed dat in je eigen leven verschijnt, wees dan bereid een begrensd gezichtspunt te laten varen en je kijk op je leven te verbreden’.

1.0 Inleiding

De meeste gesprekken en communicaties – op TV, restaurants, trein, bussen en in de media – concentreren zich op wat verkeerd en slecht is. Er is een manier gegroeid van denken en met anderen omgaan waarin een sterke ondertoon van rechtvaardiging, van goed en fout zit, waarbij de nadruk ligt op wat fout is. Dit zit diep geworteld in ons stelsel van polariteit waarbij iets goed of slecht, positief of negatief, hoog of laag is. Het raamwerk waarin wij leven.
Verandering van negatief in positief is dan ook een deel van de verspreiding van het geloof in een hoger goed.

Wij kunnen de verantwoordelijkheid op ons nemen om diegene met wie wij in contact komen op de hoogte te brengen van de positieve redenen voor de dingen die hun overkomen.

2.0 Het verleden

Je verleden werkt op veel manieren - als een anker -, totdat je iedere negatieve overtuiging of herinnering eraan vrijmaakt en loslaat. Maar je kunt ook in de tijd teruggaan en de negatieve herinneringen veranderen door te kijken naar de gaven die de mensen voor je hadden en het goede te zien dat je voor hen deed. Dan kun je telepathisch vergiffenis en liefde overbrengen aan die mensen, welke leeftijd ze ook hadden toen je ze kende. Daardoor genees je jezelf en anderen. Het genezingsproces zal ook in de tegenwoordige tijd plaatsvinden en iedere projectie van negatieve patronen in je toekomst uitwissen.

3.0 Groter beeld zien
Stel, dat je in staat bent om je hele leven in één grote bol te plaatsen op een lange tijdslijn en daar als het ware boven te gaan staan. In één seconde kun je je hele leven overzien; ook de toekomstige gebeurtenissen. Kijk dan niet naar ieder voorval als een losse gebeurtenis, maar als een deel van een heel levenspad. Wij hebben dat vermogen dit ook te doen!

Om alles weer in een positiever kader te zetten moet de bewuste geest – het bewustzijn, niet de ziel of het innerlijke of hogere Zelf – het grotere beeld zien. Het spirituele lichtend lichaam of lichtlichaam – de ziel – ziet het grotere beeld wel. Je kunt leren je naar dat grotere gezichtspunt te gaan en uit het emotionele en mentale lichaam te begeven. Dat zal je helpen je leven positief te bekijken.

Iedere keer als je denkt aan een nare herinnering die bijvoorbeeld zelfmedelijden oproept of maakt dat je je slecht voelt over wat je deed of jezelf laat zien als slachtoffer, of je een negatief beeld van jezelf geeft, stop dan! Zie eens wat voor goeds je vanuit die ervaring schiep! Het kan zijn, dat je er zoveel van leerde dat je je nooit meer in je leven op soortgelijke wijze gedroeg. Het kan zijn, dat je vanwege die situatie je (levens)pad veranderde. Het heeft je misschien een belangrijke connectie gebracht of je geholpen nieuwe eigenschappen en karaktertrekken te ontwikkelen.

4.0 Het juiste pad kiezen

‘Je hoger-zelf zal je in de juiste richting leiden, zodat je die veranderingen kunt aanbrengen waar je om vraagt, of kunt hebben wat je wilt’
Positief zijn betekent niet dat je blind bent. Het betekent, dat het goede in anderen te willen zien en je niet te richten op wat (volgens jou) verkeerd of anders is. Als je deze week mensen treft die klagen, zeg dan gewoon ‘stop’.
Leer je stem gebruiken om de energie tegen te houden van mensen die bij je komen met hun klachten. Als je luistert naar mensen die klagen als je luistert naar hun negativiteit breng je jezelf in een positie, waarin je beïnvloed wordt door hun lagere energie. Je hoeft niet te luisteren. Je bent vrij in je keuzes!

Vraag wat ze willen en waar ze heengaan. Welk hoger doel kunnen ze creëren? Richt hen weer op het positieve en je zult hetzelfde doen voor je eigen energie.

[Meer informatie over het thema ‘Veranderen’ is te vinden in de Nieuwsbrief ‘Veranderen. Hoe?’ - Oktober 2010]
Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/289-het-negatieve-veranderen-in-het-positieve


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.