Het opkomende groepsbewustzijnstijdperk


1.0 Inleiding
Is de mensheid rijp voor een transformatie van het bewustzijn? Kunnen mensen van de dichtheid van hun geconditioneerde denkstructuren afkomen en worden als kristallen zodat ze het (goddelijk) licht van het kosmisch bewustzijn doorlaten?

De mogelijkheid van een dergelijke transformatie(proces) is de centrale boodschap van de grote wijsheidtradities van de mensheid. De boodschappers – Boeddha, Jezus, en vele anderen – waren de eerste ‘(lotus-)bloemen van de mensheid’.

Het groepsbewustzijnstijdsperiode of -tijdsperk kan als een korte voorloper of een overgangsfase van het intuïtieve tijdperk - het Intuïtie-Tijdperk – beschouwd worden. Het onderscheidend thema in deze overgangsperiode is het ontstaan van een vernieuwend groter groepsbewustzijn! De overheersende gedachte zal zijn: ‘We kunnen het niet meer alleen doen’. ‘We zullen moeten leren samenwerken op een hoger planniveau’.

2.0 Collectief bewustzijn en Groepsbewustzijn
Wij proberen ons (goddelijk) bewustzijn in ieder leven hier op aarde te verhogen. Wij trekken deze unieke kansen aan, opdat wij ze kunnen gebruiken als gereedschap waarmee wij kunnen scheppen en ervaren |wie-we-zijn|.
Andere spelers in het ‘Universele Spel’ – jouw toneelstukje - voegen zich van tijd tot tijd bij ons, bijvoorbeeld in de vorm van Korte Ontmoetingen, Perifere Participanten, Tijdelijke Teamgenoten, Langetermijntussenpersonen, Familie-en Gezinsleden, Teder Beminden en Levenspartners. Deze zielen voelen zich tot jou aangetrokken door jou! Jij voelt je tot hen aangetrokken. Dit is een wederzijds creatieve ervaring die de keuzes en verlangens van beiden tot uitdrukking brengt!

Maar helaas, niet iedereen begrijpt het ‘Universele Spel’, het groepsbewustzijn, de … wereldse problemen. Het collectieve bewustzijn is nl. zo’n kracht dat het gebeurtenissen en omstandigheden kan scheppen op het niveau van de wereld, met planetaire gevolgen. Het zou niet correct zijn om te beweren, dat wij voor deze gevolgen kiezen. Wij kiezen er even weinig voor als ik dat doe.
Toch zijn er in deze wereld geen slachtoffers en schurken. En evenmin ben jij het slachtoffer van de keuzes van anderen. Op een bepaald niveau hebben wij allen geschapen – het collectieve bewustzijn - wat wij zeggen dat wij verwerpelijk vinden. Door het te hebben geschapen, hebben wij ervoor gekozen!

Zolang je vasthoudt aan de opvatting dat er iets of iemand daarbuiten is die jou iets aandoet, maak je jezelf machteloos om er iets aan te doen. Alleen wanneer je zegt: ‘ik heb dit gedaan’ zul je de kracht vinden het te veranderen. Groepsbewustzijn is daarom krachtig en produceert uitkomsten van onuitsprekelijke schoonheid of lelijkheid. De keuze ligt altijd bij ons en niet bij God.

Zoals God het verteld in de boeken van Neale Donald Walsch: ‘Ik zal Mij nooit in die keuzes mengen. Ander zou ik de bijzondere reden waarom ik jullie heb geschapen teniet doen. Sommige gebeurtenissen roepen jullie willens en wetens tot leven, andere trekken jullie als het ware aan, al dan niet bewust. Sommige gebeurtenissen – grote natuurrampen bijvoorbeeld rekenen jullie hiertoe – omschrijven jullie als het ‘lot’. Toch kan ook het ‘lot’ een acroniem zijn voor ‘vanuit alle gedachten overal’.

3.0 Nieuwe inzichten
De kracht van onze toekomst is de kracht van intuïtie. De mensheid wordt steeds intuïtiever en steeds meer ontvankelijk voor alles wat buiten het zintuigelijk bereik ligt. Dit vereist nieuwe inzichten, want alles heeft te maken met de kracht van het gevoel en de krachten van intentie. Daardoor zullen langzaam maar zeker de contrasten in de mens onderling steeds groter en sterker worden. De grote groepen in de samenleving die zich vast willen blijven houden aan de oude denkwijze (het ‘fysieke denken’), zullen alles wat met het zuivere gevoel – de hartgevoelens – ‘wegredeneren’. Zij die zichzelf ervan hebben overtuigd, dat alles zo moet blijven zoals het nu is en vast willen blijven houden aan de oude ‘tradities’; bestaande overtuigingen over de zin van het leven en God. Deze groepen komen steeds meer in contrast te staan met al degenen, die wel in ‘flow-zijn’ met hun innerlijk gevoelsleven, zich bewust zijn van hun verbondenheid met alles wat leeft, groeit en bloeit.

4.0 Harmonie
De mensheid zal in het komende tijdperk dus meer in grote groepen gaan leven, groepen met meer geestelijke overeenkomsten tot elkaar, zoals grote families waarin hechte familiebanden bestaan. Groepen die bij elkaar horen, die elkaar verbinden, elkaar beschermen en die elkaar veiligheid en geborgenheid geven. In dergelijke gemeenschappen zullen in de toekomst vormen van ‘jaloezie en angst’ meer tot het verleden gaan behoren. Men zal in dergelijke gemeenschappen meer met elkaar gaan delen, zonder dat geslacht of geaardheid daar een rol in zal spelen. Er zal meer ‘eenheid en harmonie’ gaan bestaan, waarin de voortplanting meer van ondergeschikte betekenis zal zijn. Daarentegen zal ‘liefde, tederheid, geborgenheid, vrede en veiligheid’, van veel meer belang gaan worden. Het grootste belang is dan de kracht van intuïtie, van harmonie en van een totaal samenzijn in verder geëvolueerde samenlevingsvormen.

5.0 Eindeloze cyclus doorbreken?
Wij leven nu – al meer dan 2500 jaar - in een eindeloze cyclus van herhalingen. Wij blijven onze fouten nog steeds herhalen, net zolang tot een van beide partijen doorkrijgt dat het in het leven niet om macht draait, maar om kracht. En tot beide zien dat het niet om scheiding draait, maar om Eenheid. Want in Eenheid vind je de innerlijke kracht, in de scheiding verdwijnt die waardoor men zich zwak én machteloos voelt; daar komt die strijd om de macht vandaan. De tijd is NU (het NU-moment) gekomen om de waarheid, eenvoudig en helder te vertellen. Maar besef wel, dat het waarheidsproces onomkeerbaar is. Maar besef ook dat het een onderdeel van ieders leven is! Het is een onderdeel van ieders bewustwordingsproces!

6.0 Een nieuwe aarde
Is het idee van een nieuwe aarde niet het zoveelste utopische visioen? Helemaal niet, want alle visioenen hebben dit gemeen: de mentale projectie van een tijd in de toekomst waar alles goed met ons is, waar vrede en geluk heerst, en het einde van al onze problemen. Er zijn veel van zulke visioenen geweest. Maar in de kern van alle visioenen zit één van de belangrijkste structurele stoornissen van het oude bewustzijn, namelijk ‘Verlossing verwachten van de toekomst’. ‘Als Jezus Wederkeert [1] is dan zijn al onze problemen - onze zonden - opgelost’. Maar realiseer je dat als je ‘Verlossing verwacht van de toekomst’, verwacht je die onbewust of bewust van je verstand. Je zit als het ware gevangen in een on-eindige herhalingen van gedachtenconstructies gevangen en dat is je ego; je geest! Je geest is de kapitein op het schip en niet je hogere zelf; je intuïtie!

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’, zegt de Johannes in de Bijbel. [Johannes, Openbaring 21:1]. De grondslag van een nieuwe aarde is een nieuwe hemel; de nieuwe hemel is in wezen het ontwaakte bewustzijn! Het ontstaan van een nieuwe hemel en aarde is dan ook niet een gebeurtenis die ons zo maar ineens gaat bevrijden. Nee, niets gaat ons bevrijden, omdat alleen het huidige moment – het NU-moment – dat kan! Dat (vernieuwend) inzicht is het ontwaken van het zelf. De nieuwe hemel, - het ontwaakte bewustzijn – is dus niet een in de toekomst te verwezenlijken toestand. Neen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen op dit moment in je op en als ze niet in je opkomen, zijn ze niet meer dan een gedachte in je hoofd. En dan komen die vernieuwende gedachten ook helemaal niet in je op; je herinnert je dan niets ‘nieuws’.

Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘…. het Koninkrijk Gods is bij u’. Het Koninkrijk zit in u zelf en niet daarbuiten.
[1] Nieuwsbrief, ‘De Wederkomst van Jezus?”- mei 2016

7.0 Slot
Een overgangsperiode gaat zelden zonder frictie. Want zowel het ‘oude’ (het ’fysieke denken’) als het nieuwe denken – denken vanuit je hart – is aanwezig. Om een nieuw tijdperk echt in te laten dalen in het bestaande denkpatroon van de mens moet het in eerste instantie opboksen tegen de oude, onwrikbare (geloofs-)overtuigingssysteem van de mensheid waarvan sommige al meer dan 10.000 jaar oud zijn.
Het ook zo inspirerend dat de ruimere, intuïtieve manier van denken zo sterk in opkomst is. “De mensheid staat op de drempel naar een nieuwe samenleving. We gaan meer en meer het tijdperk in van een bewustzijnsmaatschappij, ook wel het Intuïtie-Tijdperk genoemd”. Voor mijn gevoel is er dan ook geen houden meer aan voor de ‘oude wereld met haar oude overtuigingssysteem’. De geboorte van een nieuw tijd perk – het opkomende groepsbewustzijnstijdperk – staat te trappelen van ongeduld om te mogen integreren in het gedachtegoed van ieder mens.

Hans Zevenboom
Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/239-opkomende-nieuwe-groepsbewustzijnstijdperk


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen.

Bezoek de webwinkel


Ontvang iedere vrijdagochtend de Leefbewust Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes per email ?

Meld je hier aan


Terug naar het hoofdmenu 

Menu

Naar de voorpagina
Alle thema paginas
Contact

Nieuw

14 daagse leverkuur

Webwinkel

Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Gratis nieuwsbrief

 

 

 

 


View My Stats