Het hart, de keizer der organen


1.0 Het hart heeft een eigen brein
In een onderzoek door een Amerikaanse cardioloog is ontdekt, dat het hart een eigen brein heeft en dat er meer signalen van het hart naar de hersenen gaan dan andersom. Ook reageert het hart veel eerder op gebeurtenissen om ons heen dan de hersenen en dat gevoelens veel krachtiger zijn dan gedachten. Verder blijkt uit onderzoek dat de communicatie tussen hart en hersenen via de variatie van het hartritme verloopt.

Het hartritme is het verschil in tijdsintervallen tussen hartslagen. Hoe groter de variatie is hoe gezonder en flexibeler je in het leven staat. Een gezond hart vertoont veel variatie in hartslag en ritme. Het betekent, dat het hart zich makkelijk kan aanpassen en soepel met veranderingen overweg kan.
Uit klinische studies blijkt, dat er een verband bestaat tussen het hartritme enerzijds en gezondheid, cognitief functioneren en fysieke prestaties anderzijds. Het hartritme heeft een diepgaand effect op het helder denken, inzicht, het nemen van strategische beslissingen en de manier van communiceren.

2.0 Het hart genereert een elektrisch veld
Wetenschappers van het Californische ‘Heart Math Institute’ hebben het hart en de energieën die het voortbrengt, onderzocht. Zij kwamen tot de ongelooflijke ontdekking dat het elektromagnetische energieveld van het hart wel 5000 x meer energie uitzendt als die bij het denken – de hersenen - ontstaat. En, dat het regelmatige samentrekken van de spiercellen van het hart een elektrisch veld genereert ; elke hartslag produceert namelijk zo’n twee en een half Watt. Opmerkelijk is, dat het elektrische veld van het hart 40 tot 60 keer sterker is dan dat van de hersenen!

Maar wat veel opmerkelijker was, dat deze wetenschappers, net als Mantak Chia, ontdekten dat ons hart in zijn elektromagnetische frequentie overeenstemt met die van de planeet aarde! Ze maten daartoe d.m.v. elektroden tegelijkertijd de elektromagnetische pulsen van het menselijke hart, evenals die van de aarde [ELF resonanties; golven met uiterst lage frequenties). De overeenstemming van de hartcurven en die van de aarde was groter naarmate de proefpersoon zich in harmonie met de aarde voelde. Ook ontdekten de onderzoekers dat de aarde evenzeer op de veranderingen van het menselijke hart reageert.

3.0 Het hart is verbonden met de aarde(-frequentie)
Volgens de natuurkundige onderzoekers Grazyna Fosar en Franz Bludorf is het hart van alle organen het sterkst met het geomagnetisch veld van de aarde verbonden. M.a.w. wij zijn niet afgescheiden van de aarde, maar maken er deel van uit…………. zoals wij ook verbonden zijn met alle andere levende wezens.

Bovendien ontdekten de onderzoekers dat zich in het hart ongeveer veertigduizend hersencellen zich bevinden. Er bestaat dus werkelijk een intelligentie die vanuit het hart zelf ontspringt. In de kracht en wijsheid van ons hart ligt dus een enorm potentieel.

Als we nu eens naar ons hart leren luisteren en het ook daadwerkelijk ‘volgen’, geraken we meer en meer in samenzijn met ons hoogste, innerlijke zelf; de ziel!

We beginnen de grotere samenhangen dan te ontdekken, ons innerlijk gevoel sterker te voelen, en een andere wijze van het ‘met elkaar’ te ontwikkelen, die het ons mogelijk maakt een leven vol compassie en vertrouwen hebben in de toekomst te leiden.

4.0 Vanuit het hart komende compassie kan tot spontane genezing leiden
De heilzame werking van liefde én compassie toont zich natuurlijk ook in het menselijke organisme. Latere onderzoekingen wijzen erop dat menselijke emoties zelfs in staat zijn om ons erfelijk materiaal positief te beïnvloeden. Wetenschappers die zich met DNA-onderzoek bezighouden hebben waargenomen dat de trilling van ‘emotionele’ compassie met een getal van 1689 exact overeenkomt met die van de DNA-ondulatie (=golving).

Wanneer men dus in het gevoel van compassie leeft, zal dat dienovereenkomstig regelend en activerend op het DNA werken. Volgens de Thaise Tao-Yoga meester Mantak Chia is het zo dat wanneer men bij zichzelf ware liefde opmerkt, er voor zichzelf en alle anderen in zijn omgeving, een trilling van 8 Hertz ontstaat. Die waarde is gelijk aan de eigen resonantietrilling van de aarde waarop alle mensen (behoren te) zijn ‘afgestemd’.

Deze ‘liefdesvibratie’ werkt niet alleen op het genetisch materiaal. Onder invloed van die trilling produceert de pijnappelklier (de epifyse) een specifiek hormoon dat vervolgens de hormoonproductie van andere klieren prikkelt, met overeenkomstige verjongende of zelfs levensverlengende werking.

5.0 De hersenen
‘Third brain (?)’
‘Hét grote, derde bewustzijnscentra (?)’

De epifyse De epifyse oftewel de pijnappelklier is een erwtgroot korrelig hersengebied; een bolvormig orgaan tussen onze linker- en rechterhersenhelft en weegt nauwelijks 200 milligram. Het wordt wel ‘het derde oog’ en ook wel het ‘zesde zintuig’ genoemd; het ‘oog’ waarmee paranormale signalen kunnen worden opgevangen en kunnen worden uitgezonden.

De wetenschap heeft ontdekt dat de epifyse op een ritmische wisseling van licht reageert en dat het tevens een neurovegatatief controle orgaan is en de meeste hormonale invloeden, bijvoorbeeld die van het geslacht en of stofwisselingshormoon, kan afremmen. De pijnappelklier beschikt over een zogenaamde circadiaans ritme en over een grotere met jaargetijden samenhangende ritme.

Wat de pijnappelklier verder zo uniek maakt, zijn de microscopische bolletjes (‘hersenzandkorrels’) in de cellen, die bestaan uit concentrische lagen van naaldvormige calciet-, apatiet- én magnetietkristallen.
Epifyse: Kosmische antenne? De wetenschap heeft aanwijzingen dat de pijnappelklier inderdaad een rol speelt in mystieke (oftewel transcendentale), paranormale en hallucinatoire ervaringen, omdat sommige van haar hormonen psychoactief zijn.

Maar wat de samenhang is tussen de (psychoactieve) hormonen, de elektrische neuronenactiviteit en de diverse kristallen is, is nooit beschreven of onderzocht. De epifyse lijkt een belangrijke rol te spelen bij de synchronisatie van bepaalde lichaamsfuncties aan dagelijks en seizoenvariaties. Uit onderzoek is wel aangetoond, dat de epifyse fungeert als de biologische klok die de dag-nachtritme ook circadiaans ritme bestuurt.

Zover we nu weten is de pijnappelklier gevuld met vloeibaar licht en met microkristallen die gemaakt zijn van calciet. Dr. Marcel Joseph Vogel toonde aan dat kristallijne groei veranderd kan worden door het denkpatroon van mensen te veranderen. Deze patronen hebben een bepaalde frequenties en hebben een grote invloed op de wijze waarop wij het leven ervaren. Angst vertegenwoordigt een lage tot zeer lage trillingsfrequentie, terwijl patronen van liefde van een veel hogere trillingsfrequentie zijn. Dit geldt niet alleen voor de pijnappelklier, maar in wezen voor alle bewustzijnscentra of bewustzijnsniveaus; alle chakra’s! Omdat ook zij alle gedachten – zonder dat we ons dat bewust beseffen - oppikken vanuit de buitenwereld.

6.0 Het ‘lijntje’ tussen hart en brein
In 1994 ontdekte de Amerikaanse cardioloog A. Armon als eerste dat het hart een netwerk heeft, en dat communiceert met de hersenen!
Het is gebleken, dat er een sterke verbinding bestaat vooral tussen ons hart en het emotionele brein. Die verbinding loopt via het autonome zenuwstelsel en dit stelsel stuurt weer twee belangrijke subsystemen aan: het sympathisch en para-sympathisch zenuwstelsel. Het eerste controleert het ‘vecht-en-vluchtreactie’ en jaagt de hartslag op, het tweede zenuwstelsel bewaakt onze ontspanning en rust en vertraagt juist het hartritme.

De hartslag varieert continu in snelheid. Deze versnellingen en vertragingen noemt men de hartslagvariabele. Deze hartslagvariabele komt voort uit het continue zoeken van het lichaam naar een balans tussen actie- en ruststand. Wanneer er harmonie is in de emoties, de geest en het lichaam dan ontstaat er een mooie vloeiende balans in de hartslagvariabiliteit. Ons hartritme is dus afhankelijk van hoe we ons voelen!

7.0 Slot
Leven vanuit je hart! Misschien is het nu de tijd om met andere ogen naar het hart te kijken. Zoals uit het bovenstaande blijkt is het hart meer dan een mechanische pomp en heeft het een eigen intelligentie, die niet onderdoet voor de werking van de hersenen.

Wanneer je leeft vanuit je hart, heb je geen ‘wereldbeeld’. Je hebt geen stelsel van overtuigingen. Je hebt weinig sterke meningen over wat dan ook. Je bent meer een waarnemer geworden. Je staat open voor het nieuwe en weigert je vast te leggen op een idee of een principe. Je stelt je oordeel over situaties uit, want je houdt de mogelijkheid open dat er iets is wat je nog niet begrepen hebt. Oordelen heeft altijd iets definitiefs.

Als je handelt vanuit je hart, ga je mee met de stroom van de werkelijkheid, je duwt of wrikt niet. Als je heel erg je best doet voor iets, maar het lukt steeds maar niet, vraag je dan eens af vanuit welk chakra-centrum je handelt.

Hans Zevenboom
http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/238-het-hart


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Ontvang iedere vrijdagochtend de Leefbewust Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes per email ? Ontvang dan elke vrijdag onze nieuwsbrief met het overzicht van nieuwtjes en videos van die week.

Lees verder


Terug naar het hoofdmenu


Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Menu

Naar de voorpagina
Alle thema paginas
Contact

Supersmoothies

Webwinkel

Gratis nieuwsbrief

 

 

 

 


View My Stats