Word egoïstisch(er)

1.0 Inleiding

Egoïsme ook wel ‘ik-zucht’ of zelfzucht genoemd, is een menselijke eigenschap waarbij iemand streeft naar eigen voordeel en geluk met verwaarlozing van de belangen en het geluk van anderen. Egoïsme is een opvatting of levenshouding waarin een persoon alleen maar denkt om het eigenbelang. Egoïsten zijn mensen die hun eigen ‘Ik’ en hun persoonlijke belang boven alles stellen.

Het egoïstisch handelen van de mens is volgens de psychologie deels terug te voeren tot de ‘natuurlijke aanleg’ van instincten en driften die erop gericht zijn te overleven. In het karakter kunnen deze eigenschappen zo sterk naar voren komen, dat bij een dergelijke persoon het vermogen om sociaal te denken en te handelen sterk beperkt is. Maar in werkelijkheid zondigt de ‘egoïst’ uit onwetendheid. Als hij de processen van geluk en ‘lijden’ beter zou begrijpen, zou hij voor zijn eigen welzijn zorgen door goed voor anderen te zijn.

2.0 Waarom zijn wij zo egoïstisch?
Het is onze gewoonte om altijd eerst, en soms zelfs alleen, aan onszelf, het Zelf, te denken! Maar veel mensen hebben geleerd dat egoïstisch gelijk staat aan niet-sociaal! Maar het kan juist heel sociaal zijn om aan jezelf te denken, ‘nee’ te zeggen omdat je er voor zorgt dat je niet ‘opbrandt’.

God: ‘Het probleem is niet dat jullie egocentrisch zijn; het probleem is dat jullie een verkeerde definitie hebben gekozen voor het Zelf – het innerlijke of hogere Zelf, je ziel - waaromheen jullie gecentreerd zijn. Wanneer jij je om een ‘zelf’ centreert dat veel kleiner is dan het Zelf in werkelijkheid is, wanneer je het ‘zelf’ definieert als iets wat minder is dan het Zelf in waarheid is, beland je onherroepelijk in de problemen.

Naar blijkt is jullie definitie van het ‘zelf’ te beperkt. Toen jullie voor het eerst ‘zelfbewust’ werden – ongeveer op het moment dat de homo sapiens voor het eerst een besef van zichzelf kreeg – ervoeren jullie dat ‘jullie’ ‘hier’ waren en dat alle andere wezens en dingen ‘daar’ waren’. En, aldus definieerden jullie het ‘zelf’ op een veel te beperkende manier. Maar verwijt jezelf niets. Jullie wisten gewoon niet beter. Jullie hadden het niet door; en dit is waar de meeste georganiseerde religies jullie in de steek laten. Ze hebben jullie geleerd te geloven in een beperkt, petieterig Zelf’.

Neale: ‘Maar de man die zich altijd laat ‘meevoeren’ door wat hij wil, wordt zeer egoïstisch. Ik kan niet geloven dat u dit bepleit’.

God: ‘Je neemt aan dat de mens altijd een zogenaamde egoïstische keuze zal laten prevaleren. Ik zeg je dit: de mens is in staat de hoogste keuze te maken. En Ik zeg je dit: de hoogste keus is niet altijd de keus die de ander lijkt te dienen’.

Neale: ‘We moeten met andere woorden onszelf op de eerste plaats stellen’.

God: ‘Je moet jezelf altijd op de eerste plaats stellen! Dan, afhankelijk van wat je probeert te doen, of wat je wenst te ervaren, kun je je keuze bepalen. Wanneer je levensdoel – jouw levensdoel – heel hoog gesteld is, dan zullen je keuzes dat ook zijn. Jezelf op de eerste plaats stellen houdt niet in dat je egoïstisch bent, het wil zeggen dat je zelfbewust bent.

Alleen door de uitoefening van de grootste vrijheid wordt de grootste groei bereikt, alleen dan is groei mogelijk. Als je alleen maar iemands regels volgt, dan groei je niet, je gehoorzaamt slechts. God verlang geen gehoorzaamheid, Gehoorzaamheid is géén groei en God verlangt juist groei; verlangt persoonlijke (spirituele) ontwikkeling’.

3.0 Eigenbelang versus egoïsme
Waarvoor heb je ‘het’ dan nodig?

Eigenbelang of eigenbaat is een voordeel waarmee het persoonlijke welzijn is gemoeid. Tegenover eigenbelang staat onbaatzuchtigheid, medeleven, het belang van anderen en het algemeen belang. Maar wat is dat eigenbelang nu precies? Wat bedoelde Boeddha bijvoorbeeld met de uitspraak dat je ‘alleen maar goed hoeft te zijn voor jezelf om goed te kunnen zijn voor een ander’?

Eigenbelang = zielenrust?
Als je anderen in ‘nood’ ziet, sta jezelf toe om dat deel van jezelf uit te drukken dat je verkiest te ervaren. Misschien kies je wat je medeleven of vrijgevigheid zou noemen, vriendelijkheid of je eigen overvloed, of zelfs kies je voor je eigen ‘hachje’ …… uit egoïsme of eigenbelang.

Maar houd duidelijk in het oog dat je nooit iets voor een ander doet. Want … ‘alles wat ik doe, doe ik voor mijzelf’! Alles wat ik doe, onderneem of creëer, doe ik uit eigenbelang! En dit staat in schril contrast met compassie; een synoniem voor mededogen, medelijden, medegevoel, medeleven, meedogendheid, barmhartigheid, erbarmen …………

Besef dat er géén ander belang bestaat dan eigenbelang. Dat is Gods waarheid, maar ook jouw waarheid. Dat is zo, omdat het Zelf – je innerlijke of hogere zelf, je ziel – alles is wat er is. Jij bent |Eén-met-alles| en er is niets wat |jij-niet-bent|. Als je hierover duidelijkheid hebt bereikt, zal je definitie van eigenbelang veranderen.

Het leven draait immers om jouw persoonlijke levenservaringen; hoe jij in relatie staat met ‘Alles’, hoe jij in verbinding staat met ‘Alles’ en iedereen?

Met altruïsme bedoelen we net het tegengestelde van het rationele egoïsme. Het hoogste doel van de altruïst is anderen te helpen. Nog scherper geformuleerd: ‘in dienst staan van die ander’. Het belang van het algemeen gaat boven zijn eigen belang; en de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Alles wat je voor een ander doet, is goed. Alles wat je voor jezelf doet is slecht. En je bent de allerhoogste held als je je leven geeft voor de gemeenschap. Dan krijg je zelfs (postuum) een lintje!

4.0 Hoe overwin je egoïsme?
Wie in staat is de eigen zelfzuchtigheid [‘ik’-zucht] te erkennen, kan ook veranderen!

Het is vooral belangrijk de wortels of oorzaak van het egoïsme te onderzoeken. Vaak zal men dan tot het inzicht komen dat achter het egoïsme (faal)angst voor het onzekere en een algemeen en diep wantrouwen ten opzichte van andere mensen schuilgaan.
Het wegnemen van deze angsten en dit gebrek aan vertrouwen kost de meeste energie bij het overwinnen van egoïstisch gedrag. Echter wanneer er sprake is van een ziekelijk streven naar macht en geldingsdrang, dan helpt soms alleen een langdurige psychotherapeutische behandeling. Ook in dit geval zal de egoïstische mens echter inzicht moeten krijgen in het eigen gedrag en moet hij de wil hebben te veranderen.

5.0 Slot
Egoïsme is een levenshouding
Hoe zou het er morgen uitzien als alles wat je deed een daad van zelfliefde was; dat je uit eigenbelang handelt?

In het boeddhisme betekent egoïsme werkelijke eigenliefde: ernaar streven ieder moment van het bestaan te ervaren als een moment van vervulling. Dat wil zeggen, een staat van wijsheid willen bereiken, vrij van haat, egocentrische begeerte, jaloezie en andere mentale vergiften.

Eigenliefde (zelfliefde) is onvoorwaardelijk van jezelf houden. Dat betekent dat je niet alleen van je sterke punten en je mooie kanten houdt, maar ook van je zwakheden.
Iedere situatie in je leven is een leerervaring gecreëerd door de ziel om je te leren meer liefde en innerlijke kracht of macht te verkrijgen. Zelfrespect, zelfwaardering, eigenwaarde en eigenbelang - op het hoogste niveau – is het resultaat van respect voor je ziel. Dit betekent spreken én handelen vanuit een niveau van integriteit en eerlijkheid dat je hogere zelf altijd weerspiegeld. Het betekent trouw zijn aan je overtuiging (‘je hoeft anderen niet te overtuigen; erin te laten geloven’) en handelen op een manier die jouw waarden weerspiegelt.

Als je naar je levensdoel kijkt, vraag dan aan je innerlijke of hogere zelf – je ziel – en je zelf:

‘Doe ik dit voor mij, voor mijn hoogste goed of doe ik het om anderen een plezier te oden , om te voldoen aan hun beeld van mij?’ Als er iets is waartoe je jezelf uit plicht of verplichting dwingt, uit een gevoel dat men je zal bewonderen of eerbiedigen omdat je dat doet, respecteer je waarschijnlijk niet het licht van je ziel! Ieder mens heeft een verschillend doel en je kunt anderen niet beoordelen op wat je hen ziet doen. Iedereen heeft zich voorgenomen bepaalde dingen uit dit leven te leren om op iedere mogelijke manier te groeien. Veel blokkades die de manifestatie van het levensdoel onzichtbaar maken komen door de culturele gedachtevormen van de massa.

Als jij naar je levensdoel kijkt, vraag dan: “Wat zou ik doen als ik helemaal alleen was?” Je hoeft geen speciale rol te spelen of anders te doen om bijzonder te zijn; je bent het al.
Het ego verfijnen, is inzien wie je bent. Want ….. de meeste liefhebben de persoon is de persoon die ‘op-zich-Zelf gericht’ is.

De grootste gave die je een ander kunt geven, is zorgen dat je eigen leven functioneert!

Hans Zevenboom
Link: https://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/278-2018-01-01-14-33-31

 Steun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag