Toekomst na 2016 is ‘Eindtijd’?


Januari 2016

Een serie artikelen met als onderwerp ‘Onze Toekomst’. Zijn wij in staat om zelf een permanente Wereldvrede te creëren of zijn wij afhankelijk van de ‘Wederkomst van Jezus’?

1.0 Inleiding

‘Al slaapwandelend naar een nieuwe Wereldoorlog?’
In wat voor tijd leven? Welke toekomst is er voor onze kinderen? Is er nog toekomst voor onze samenleving? Is er nog toekomst voor de kerken of zal de Islam het schamele restant van het christendom in Europa onder de voet lopen?

De twintigste eeuw was de gewelddadigste eeuw ooit! Meer oorlogen en meer doden dan ooit tevoren. En ik zou niet weten waarom we het in de eenentwintigste eeuw het beter zouden doen. Er is geen reden te verzinnen. Want ….. zijn we plotseling beter mensen geworden? Welnee, we zijn nog steeds dezelfde mensen – alleen met nóg meer middelen om kwaad te doen, geweld te plegen of onrecht aan te doen.

De vraag die we ons in het jaar 2016 moeten stellen, is dan ook: ‘Blijven we de gedoemde fouten uit het verleden steeds maar weer herhalen? Zitten we ‘opgesloten’ in een herhalingscycli van gebeurtenissen? Kunnen we deze trendmolen van oorlog en geweld doorbreken? Of zijn we ‘machteloze, nietszeggende wezens’ geworden die zich zonder slag of stoot zo maar naar de slachtbank laten leiden?

Ben je bereid te knokken voor een betere leefbare wereld, lees deze artikeltjes dan. Zo niet, sla dit artikeltje gerust over, want de wereld zal dat ervaren wat wij met z’n allen – tot nu toe – zelf hebben gecreëerd!

2.0 Derde Wereldoorlog: vanzelfsprekend of niet?
Hoe de media ons misleidt!
De mensen zijn zo in slaap en gehypnotiseerd, dat ze de oorlogstrommels die momenteel op de achtergrond klinken niet meer horen. Het is achtergrondmuziek geworden waarop men achteloos met de voeten mee tikt. Met bijna een glimlach op het gezicht denkt men terug aan de publieke executie van Kaddafi. De verwachting is, dat het gehersenspoelde Westerse publiek de volgende stap, de omverwerping van Syrië als toetje zal verorberen.

We hebben in dit computer-technologisch (digitale) tijdperk een monsterachtige wereld gecreëerd waarin burgers onbewust meedeinen op de maat van een chaotische wereld, op weg naar oorlog en een totalitaire controle- maatschappij! De vraag is alleen: wie controleert wie?

2.1 'Rusland – Poetin - wil Derde Wereldoorlog ontketenen'
‘Rusland is uit op het ontketenen van een Derde Wereldoorlog’. Dat zei de Oekraïense premier Arseni Jatsenjoek zeer recentelijk. Volgens de premier wil de Russische president Vladimir Poetin door Oekraïne militair en politiek te bezetten een conflict creëren dat zich over de rest van Europa zal verspreiden, zo meldt persbureau Reuters.

‘De Tweede Wereldoorlog is nog niet vergeten door de wereld. Maar Rusland wil de Derde Wereldoorlog nu al beginnen’, zei Jatsenjoek. ‘Pogingen om een militair conflict te beginnen in Oekraïne zullen leiden tot een conflict in heel Europa’.

3.0 Amerika, de grootste agressor?
De Verenigde Staten heeft een machtige oorlogsindustrie. Maar het zijn financiële, economische en strategische belangen van vooral de machtselite in de Verenigde Staten én Engeland die deze gewetenloze industrie ‘levend’ houden. Deze belangen hebben niks met het volk in de Verenigde Staten of Engeland te maken, maar alles met de winsten van het militair-industrieel en financieel complex, dat beheerd en gecontroleerd wordt door een select groepje van circa 1000 man; de zgn. Machtselite [1].

De ‘zwarte’ geldstroom, de US-PetroDollar als de zgn. wereldreservemunt moet volgens deze machtselite kosten wat het kost behouden worden. Het is het fundament van de ‘Pax’ Americana, het Anglo-Amerikaans financieel- en militair imperium. Maar wat nu zo langzamerhand wel is gebleken, is dat het een ‘zwarte’ vloek van het Midden Oosten is geworden. Een mogelijke, toekomstige ‘Derde Wereldoorlog’ heeft volgens mij dan ook niks met Islam te maken, maar puur met het misbruiken van de Islam als religie, als een extreem gevaarlijke, afwijkende ideologische stroming (Wahabieten en Salafisten) die de wereld wil veroveren.
Islamitische (sektarische) terroristische groeperingen zoals ISIS of ISIL zijn mogelijk gemaakt door buitenlandse (Britse, Amerikaanse, en Israëlische) geheime diensten en gebaseerd op vooral een Wahabistische ideologie. Dit allemaal om de winstgevende ‘Global War on Terrorism‘ te kunnen voortzetten en nieuwe proxy-oorlogen te kunnen beginnen in dit geo-politieke machtspel. Puur en alleen om de controle van het Midden Oosten – de ‘zwarte’ geldstroom - te garanderen voor de toekomst!

Saudië Arabië als de bakermat en de verspreider van het Wahabisme in de hele Islamitische wereld speelt hier een grote rol in het uitvoeren van een gewetenloze verdeel- en heerstactiek. Simpel en alleen om de eigen invloedssfeer uit te breiden en daarbij ook de PetroDollar te handhaven!

Met de enorme winsten die met het PetroDollar systeem gemaakt worden, kan o.a. de Islamitische (Wahabistische) ideologie over de hele wereld verspreid worden.

[1] Machtselite: verschillende occulte elitegroepen zoals de Illuminati, de Vrijmetselaars, de Sculls & Bonesleden, de Bilderbergers en de Bohemians. Zij werken toe naar het juiste moment waarop er een wereldleider kan worden gepresenteerd die met ongekende wreedheid de mensheid in één politiek-financieel-religieus systeem zal dwingen .

4.0 'Totale oorlog voor 2025?'

‘Eindigt historische cyclus met een nieuwe Wereldoorlog?

De wereld in 2025: grondstoffenoorlog
In een onderzoeksrapport van de National Intelligence Council (NIC), het studiecentrum van de Amerikaanse Inlichtingendiensten staat dat een gebrek aan grondstoffen in de toekomst steeds vaker zal lijden tot een gewapend conflict. Energiearme landen zullen steeds harder hun eigen energiebronnen beschermen. De kans op oorlog met andere energiearme landen die naar dezelfde bronnen dingen zal hierdoor steeds groter worden. Ook het terrorismedreiging zou toenemen door grondstoffen-schaarste.

Droogte en klimaatverandering zullen volgens de NIC grote delen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten onbewoonbaar maken. Dat doet honderden miljoenen arme jongeren migreren naar mega-steden in de Derde Wereld of naar rijke landen die minder te lijden hebben onder de klimaatverandering.  Volgens het rapport zijn water en olie de twee belangrijkste factoren die tot globaal conflict zullen leiden. Oliereserves lopen aan een ontzagwekkend tempo leeg en de bronnen bevinden zich in de meest onstabiele regio’s van de wereld. Momenteel hebben 600 miljoen mensen in 21 landen geen toegang tot zuiver drinkwater. De wereldbevolking zal de komende twintig jaar stijgen met 21 miljard waardoor in 2025 naar schatting 1,4 miljard dorst zullen lijden.

5.0 Een nieuwe wereldleider of -macht?
Het meest beangstigend is wel het informele ‘plan’ van de verschillende occulte elitegroepen zoals de Illuminati, de Vrijmetselaars, de Sculls & Bonesleden, de Bilderbergers en de Bohemians om stapsgewijs toe te werken naar het juiste moment waarop er een nieuwe wereldleider kan worden gepresenteerd die met ongekende wreedheid de mensheid in één politiek-financieel-religieus systeem zal dwingen.

Volgens vrijmetselaar Manly P. Hall (de 33ste graad) zal ‘de Wereld Orde door een Koning met bovennatuurlijke krachten geleid worden, die een afstammeling is van een goddelijk ras …..… ‘. Een man die een bovennatuurlijke wijsheid zal bezitten, waardoor hij alle problemen in de wereld een fantastische oplossing zal lijken te hebben; een genie die ook door Nostradamus in zijn kwatrijnen reeds is beschreven. Hij zal de ‘ perfecte mens’ zijn!

Hoewel zijn komst in talloze teksten voorzegt is, zal het grootste deel van de massa hem niet onmiddellijk herkennen in wie of wat hij in werkelijkheid is: de ultieme heidense incarnatie, oftewel ‘het Beest’ van Openbaring 13:1! Uiteindelijk zal deze wereldleider zichzelf verhogen en verheffen ‘tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel van Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij (een) god is [5]’. [2 Tessalonicenzen 2:4]

6.0 Het crisiskeerpunt kan al in 2016 komen
Natuurlijk wil niemand er van horen, maar de aan de gang zijnde instorting van onze beschaving verloopt volgens historische wetmatigheden die bijna niet te vermijden zijn!

In mei 2013 lazen we in de media dat 'nog vóór 2025 crisis zoals de Grote Depressie, de Revolutie en de Wereldoorlog' zullen plaatsvinden. Het in 1997 gepubliceerde boek The Fourth Turning (Het Vierde Keerpunt) toonden auteurs William Strauss en Neil Howe aan de hand van 500 jaar Westerse geschiedenis aan, dat de opkomst en ondergang van een beschaving volgens bepaalde wetten en patronen verloopt – terugkerende cycli waarover Nostradams vele malen gesproken - heeft die niet vermeden blijken te kunnen worden. Deze historische wetmatigheden zullen ertoe leiden dat de Westerse beschaving, met name de Amerikaanse, nog voor het jaar 2025 totaal zal instorten wat vrijwel zeker zal uitmonden in de Derde Wereldoorlog. ‘Anno 2013 gaat het economische en morele verval van onze beschaving echter al zo hard, dat dit fatale Keerpunt mogelijk al in 2016 wordt bereikt’.

7.0 Gedoemde fouten uit het verleden staan zich te herhalen!
‘Foute uit het verleden? Daarvoor heeft Nostradamus permanent aandacht voor gevraagd’!

Volgens de auteurs William Strauss en Neil Howe zijn generaties gedoemd de lessen van het verleden te vergeten en zullen daarom dezelfde fatale fouten maken. De opkomst en ondergang van iedere beschavingscyclus is daarom onder te verdelen in keerpunten, die ruwweg iedere 20 jaar optreden. Als de vorige generatie ouder geworden is en een nieuwe generatie het overneemt, vindt er een grote wending plaats.

Een volledige cyclus bevat volgens de schrijvers in totaal vier van dergelijke keerpunten [1]:

1. Het hoogtepunt (1945-1965). Iedereen werkt hard en enthousiast aan het opbouwen van de samenleving, waardoor er op alle terreinen een stormachtige ontwikkeling plaatsvindt.

2. Bewustwording (1965-1985). Bouwend op de energie en de prestaties van de eerste fase vindt er in de samenleving steeds meer zelfonderzoek plaats en komt er meer ruimte voor spirituele zaken die buiten de algemeen geaccepteerde standaarden liggen.

3. Verval (1985-2005). Het 'Vrijheid-blijheid' concept breekt door in de samenleving en cultuur, wat het begin van wanorde en verval inluidt. Mensen raken steeds meer op zichzelf gericht, het publieke vertrouwen neemt af en het toenemende pessimisme gaat langzaam maar zeker naar een nieuwe crisis toe.

4. Crisis (2005-2025). Dit is de meest gevaarlijke fase voor alle beschavingen. Politici grijpen steeds vaker naar wanhopige middelen om de almaar groter wordende dreigingen en crises het hoofd te kunnen bieden (banken-bailouts met belastinggeld, EFSF/ESM noodfonds, gedwongen afdracht rekeninghouders, etc.). De decennia lang in stand gehouden wetten, regels en normen worden razendsnel aan de kant geschoven (bijv. de talloze gebroken verkiezingsbeloften en EU verdragen). De jongeren raken ‘verstikt’ door teveel bescherming en structuur, breken met de waarden van de ouderen en richten zich vooral op persoonlijk succes. De interesse voor spiritualiteit neemt af, mensen nemen steeds meer risico's, de greep van overheid, politie en veiligheidsdiensten op de samenleving wordt verstevigd. Uiteindelijk ontstaan er nieuwe, hevige oorlogen.

8.0 Wereldvisie
Wij leven in een eindeloze cyclus van herhalingen [Uitspraak van Nostradamus]. Wij blijven onze fouten steeds maar herhalen, net zolang tot een van beide partijen (Amerika, Rusland, China, Europa, etc.) doorkrijgt dat het in het leven niet om macht draait, maar om kracht. En tot beide zien dat het niet om scheiding van landen draait, maar om eenheid. Want in eenheid vind je de innerlijke kracht, in de scheiding verdwijnt die waardoor men zich zwak én machteloos voelt; daar komt die strijd om de macht vandaan.  Kom tot besef dat Hitler (een nieuwe ‘wereldleider’; Maitreya??) niet door God is gezonden, maar hij is door ons zelf gecreëerd! Hij rees op uit Ons Collectieve Bewustzijn en zou daar zonder niet hebben kunnen bestaan. Dat is de les! Dat is onze les voor de toekomst!

Het bewustzijn van scheiding, segregatie, superioriteit – van ‘wij’ tegen ‘zij’, van ‘ons’ en ‘hen’ - is wat de Hitler-ervaring ( een Derde Wereldoorlog) schept. Het bewustzijn van de Goddelijke Broederschap, van samenwerking, van eenheid, van ‘ons’ eerder dan ‘jouw/ mijn’ is wat de Christus-ervaring schept. Wanneer de smart van ‘ons’ is, niet slechts van ‘jou’, wanneer de vreugde van ‘ons’ is en niet alleen van ‘mij’, wanneer de hele levenservaring van ONS is, dan is dat uiteindelijk waarachtig een Hele Nieuwe Levenservaring.

En dát schept ongekende nieuwe mogelijkheden; een nieuw wereldbeeld, een nieuwe aarde.
Een aarde van duizenden jaren van vrede!

De tijd is NU (het NU-moment) gekomen om de waarheid, eenvoudig en helder te vertellen! Maar besef wel, dat het waarheidsproces onomkeerbaar is. Besef ook dat het een onderdeel van ieders leven is! Het is een onderdeel van ieders bewustwordingsproces …. hopelijk!

Doorbreek nu dan ook die eindeloze cyclus – het zich steeds maar herhalen - van eeuwenoude misvattingen (onwaarheden) over God en de ware betekenis van het leven eens; over oorlog of (innerlijke) vrede! Nu heb jij die kans om te beseffen dat innerlijke kracht zonder eenheid met God en het leven een leugen is. Een ‘gepredikte’ leugen die onze soort geen goed heeft gedaan, maar die desondanks diep in onze bewustzijn is doorgedrongen. Want wij denken dat innerlijke kracht uit individualiteit voortkomt en uit scheiding van God en het leven, maar zo is het gewoon niet. Scheiding van God en van elkaar is, de oorzaak van al ons falen!
• Je bent een medeschepper van dit universum; een medeschepper en dus ook de medeveroorzaker van de leefbaarheid van deze planeet.

9.0 Derde wereldoorlog?

‘Nee, mits……….!’
Hoe gestoord of geestesziek de mensen van de machtselite, de lobbyisten van de farma-chemische industrie, de corrupte regeringsleiders, dictators, en tirannen ook mogen zijn, uiteindelijk zullen ze niet in staat zijn om het spirituele, gemeenschappelijk bewustzijn van de mensheid te ondergraven!  Toch blijft het – ‘wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leventje; wij zijn de creators van ons eigen leventje’ - zo, dat wij in alle omstandigheden wakker moeten zijn én blijven om dergelijk manipulerende invloeden (o.a. de mainstreammedia) te herkennen en te leren afwijzen.

Dus: ontwaak, ontwaak. Ontwaak vooral spiritueel! Op die manier kunnen we met z’n allen een op stapel staande Derde Wereldoorlog voorkomen!

‘Liever dan de wereld te ervaren als een onzeker spel van omstandigheden, zoeken we de veiligheid van een wereld die vastomlijnd, voorspelbaar en hanteerbaar is’. [Stephen Batchelor]
Hans Zevenboom

Opm. Om nog meer inzicht te krijgen in deze geo-politieke machtsstrijd verzoek ik je vriendelijk om het hele artikel eens te lezen. Klik daarvoor op de onderstaande link!
Tip! Voor iedereen die zich zorgen maakt over onze toekomst, raad ik aan het boek ‘Storm voor de stilte’ van Neal Donald Walsch eens te lezen. Een boek dat hoop geeft en laat zien dat er toekomst is voor de mensheid!

Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/232-teokomstvisie-is-eindtijd


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats