Epifyse – deel I


 1          1.0 Inleiding

Mijn wens is velen onwetenden wakker te schudden uit hun winterslaapje!

Het centrale thema waar deze serie artikelen over zullen gaan,  is waar exact en op welke plaats komen de ‘kosmische geluiden’ – trillingen – rechtstreeks in het fysieke lichaam ‘binnen’? Hoe ontvangen wij deze trillingsfrequenties, die ons zo kunnen beroeren?
Welk orgaan (in ons geval de epifyse of de pijnappelklier) speelt een belangrijke rol in het ontvangen van deze kosmische trillingen of geluiden? Hoe, waar en in welk orgaan worden deze trillingsfrequenties omgezet in een voor ons begrijpbare taal, of herkenbare woorden?

In het hoofd, in de hersenen, in het hart, in het aura- en chakra-systeem? Waar? Waar nu precies?

Of, is dit een volkomen verkeerd beeld van de werkelijke toedracht van een communicatieproces met bijvoorbeeld de Hogere Lichtwezens? Of, ontvangen we permanent kosmische geluiden en –energietrillingen, maar we realiseren ons dat niet eens meer!
Staan wij constant in verbinding met het alomvattende Universum; het kosmische Energieveld? Zijn wij in staat om bewust het zesde zintuig (intuïtie, of derde oog?) op te wekken en daardoor ons dagelijks leven kwalitatief te verrijken en te veranderen?

‘Ja, wat wordt er nu precies met het zesde zintuig bedoeld? Wat is het? Het ‘derde oog’?’

Bestaat het zesde zintuig, intuïtie of het ‘derde oog’ überhaupt wel? Is het zinvol om het zesde zintuig te gebruiken door het bijvoorbeeld te trainen? Of, is het zesde zintuig veel meer een niet-bewezen wetenschappelijk ‘verhaaltje’; de psychologie van de onbewuste databank! Veel onderzoekers gaan er namelijk vanuit, dat massa’s uitgefilterde zintuigelijke indrukken en visuele waarnemingen als een reusachtig geheugen in het onderbewustzijn worden opgeslagen. Ja, maar wat is dan het onderbewustzijn?

Vragen, ontelbare vragen die – mede veroorzaakt door voortschrijdende onwetendheid - voor velen tot nu toe (nog steeds) onbeantwoord zijn gebleven!

2.0 Een cultuurhistorische mythe ‘intuïtie’ ontrafelt?

De meeste culturen geloven dat een mens beschikt over een zesde zintuig; een intuïtie of het zgn. ‘derde oog’. Het zesde zintuig, ‘derde oog’ is een begrip dat zijn oorsprong kent in de hindoeïstische levensvisie. Helaas, in de westerse culturen worden we al van kinds af aan ‘getraind’ om slechts onze vijf zintuigen – zien, horen, proeven, voelen en ruiken - te gebruiken. In veel culturen is het zesde zintuig of het ‘derde oog’ een vanzelfsprekendheid; een bewust onderdeel van de menselijke waarneming in het dagelijks leven. Maar als kinderen in de westerse culturen een bijzonder ontwikkelde intuïtie tonen, wordt deze waarnemingen vaak afgedaan als eng of overdreven fantasie.

De nieuwere esoterische theorieën duiden de intuïtie aan als een ‘innerlijke poort’ naar de kosmos. Ze gaan ervan uit dat we ons via het ‘derde oog’, maar ook met de vroegere fontanel op de schedel in verbinding kunnen stellen met God. Maar deze voorstelling houdt in dat de mogelijkheden van de intuïtie niet in ons, maar buiten ons liggen. Waar dan?

3.0 Ontelbare vragen, duizenden vragen

Of, heeft de epifyse of pijnappelklier toch een heel andere functie. Een functie die wij tot nu toe niet kennen; ‘de hemelse toegangspoort’ bijvoorbeeld?

1.    Is de pijnappelklier (epifyse) een luchtbrug, een brug te ver of wel degelijk een brug naar iets waar we nog zo weinig vanaf weten? Is de pijnappelklier daadwerkelijk het enige contactpunt met de ‘buitenwereld’? Is de pijnappelklier dé enige fysieke schakel tussen de innerlijke-, uiterlijke- en de ‘onzichtbare’ wereld?

2.    Is de epifyse of pijnappelklier – andere benamingen zijn: het ‘derde oog’ of ‘kruin-oog’, ‘de kosmische antenne’, het neuro endocriene ‘doorgeefluik’, de persoonlijke ‘sterrenpoort’, de ‘3-D Bron’, ’de menselijke akasha’, de ‘heilige poort’, intuïtie, het zesde zintuig, etc. – daadwerkelijke het enige ‘contactpunt’ in het fysieke lichaam, dat de realiteit creëert om persoonlijk contact met je innerlijke of hogere Zelf (je Ziel), een hoger Lichtwezen of Lichtenergieën mogelijk te maken? De enige fysieke ‘toegangspoort’ die het contact met de hogere lichtwezens mogelijk maakt?

3.    Kundalini-energie: de opkomende, wervelende draaiende energie vanuit de stuit.
De pijnappelklier, de kruinchakra, is het centrum van onze hersenen achter de hypofyse van ons ‘derde oog’. Wanneer de Kundalini vanuit onze eerste chakra (vanaf de stuit) is opgestegen naar het ‘derde oog’, kan het ‘derde oog’ daadwerkelijk worden ‘geopend’. Is dat werkelijk zo?

4.    Paranormaal begaafdheid. Ja, hoe ‘werkt’ dat dan? Met behulp van de pijnappelklier?

4.0 Vier basisfilosofieën

Het resultaat van hedendaags wetenschappelijk onderzoek bevestigt de mogelijkheid, dat de pijnappelklier (epifyse) het eerste in de natuur voorkomende ‘oog’ was in het bijzonder bij de gewervelde dieren en de mens.

A.   Het wetenschappelijk, biologische ‘model’: de as-verbinding de epifyse, de hypofyse en de hypothalamus, waarin de pijnappelklier als ‘opper-hormoonklier’ wordt aangeduid. De pijnappelklier wordt gezien als tussenschakel tussen het fysieke lichaam en de omgeving. De ‘zetel van het onderbewuste’?

B.   De epifyse (de pijnappelklier) is alleen maar een soort ‘doorgeefluik’ – een ‘kosmische antenne’ - die haar multidimensionale informatie in de vorm van pulserende trillingsfrequenties vanuit het kosmische universum doorstuurt naar de hypofyse en uiteindelijke de grote hersenen bereikt en aanstuurt, zoals bijvoorbeeld de (semi-)wetenschap vermoed en beweert.
De hoofdfunctie van de epifyse of pijnappelklier wordt dan weergegeven met de zin: ‘Jij bent permanent verbonden met het universum!’ ’Het is aan jou, dit contact te versterken!’ ‘Het is aan jou dit contact te onderhouden!’

C.   Volgens diverse spirituele tradities is de pijnappelklier een schakelstation tussen de innerlijke wereld van ervaringen en de uiterlijk, materiële wereld. In de Oosterse en esoterische filosofieën (bijv. Reiki, Hindoeïsme, Tibetaanse Tantra, Indiase Yoga, Kundalini-filosofie, etc.) wordt de pijnappelklier (de epifyse) geassocieerd met het kruinchakra en soms met het voorhoofdchakra, dat ook wel ‘het derde oog’ (ook wel ‘kruin-oog’ genoemd) - de ‘zetel van de ziel’ - wordt genoemd! Het ‘derde oog’ is een term die gebruikt wordt voor het zesde chakra; in het Sanskriet Anja.  Het 6de (voorhoofd)chakra is dus het ‘derde oog’, volgens de chakra-leer!

Deze (voorhoofd)chakra is tússen beide wenkbrauwen (iets hoger, t.p.v. de voorhoofdsholte) gelegen.
Het zit precies boven de brug van je neus. Het zou magische krachten hebben. Het bolvormige orgaan waarmee paranormale signalen kunnen worden opgevangen en uitgezonden, zoals telepathie.

     Het ‘derde oog’  - het alziende oog - wordt ook wel het ‘zesde zintuig’ genoemd. Het derde oog zou rechtstreeks in verbinding staan met de epifyse! De combinatie ‘derde oog’ én de epifyse vormen dan gezamenlijk je intuïtie!
Maar is dat werkelijk zo?

D.   Mijn persoonlijke mening omtrent het verwarrende begrip ‘zesde zintuig’, ‘het derde oog’, en pijnappelklier, etc. etc. is te vervangen door één duidelijk alomvattend begrip, namelijk het is je innerlijke of hogere Zelf die je intuïtie alom vertegenwoordigt hier op aarde ……. Het is je Ziel!
De ziel is je intuïtie!
De ziel heeft zich niet alleen maar  ‘genesteld’ in je epifyse (pijnappelklier); de ziel wordt niet alleen maar door het ‘derde oog’, en je voorhoofdchakra vertegenwoordigd! Neen, de ziel omhult én doordringt het hele fysieke lichaam! Het elektromagnetisch energieveld met haar eigen unieke (persoonsgebonden) trillingsfrequenties – de aura – komt het dichtstbij het begrip ziel! Oké, maar wat is de ‘ziel’ dan werkelijk? Hoe kunnen we de ziel dan omschrijven?

Wáár zit de ziel nu in precies in het fysieke lichaam? Is er een locatie aan te wijzen waar de ziel is ‘gezeteld’?  Is de epifyse (pijnappelklier) daadwerkelijk de ‘zetel van de ziel’, zoals door ontelbare mediums, paragnosten en ‘zieners’ tot nu toe nog steeds wordt beweerd? Het antwoord is: Neen!
 

4.0  De alomvattende kernvraag

Is zoals de oosterse en esoterische filosofieën beweren (de oude spirituele tradities) de pijnappelklier (epifyse) de ‘zetel van de ziel’, ja of nee? Kun je via of met behulp van je pijnappelklier (kosmische) informatie over je verleden, wie je bent als ziel, je toekomst, je evolutie en de totale geschiedenis van het universum krijgen? Kun je via je pijnappelklier in contact komen je innerlijke of hogere Zelf, met engelen en gidsen of zelf met God?

5.0 Slot

Intuïtie is altijd een randverschijnsel in de wetenschappelijke wereld geweest. Een moeilijk onderwerp om te bestuderen, zelfs al is de belangstelling groot. Er is op dit gebied nauwelijks sprake van enige gedegen research of een gespecialiseerde wetenschappelijke discipline. Laat staan de vele onzinverhalen die de ronde doen over wat nu werkelijk ‘intuïtie’ is. Op het gebied van de intuïtie zijn de obstakels geworteld in oude gevestigde theorieën die gehandhaafd worden door instellingen die ons alleen maar willen leren hóe we onze hersen moeten gebruiken! Er wordt totaal geen aandacht geschonken aan de kracht van onze zesde zintuig. Zeker in het onderwijs niet.

Er rest mij nog één beklemmende vraag: Is intuïtie nu daadwerkelijk het derde oog, het zesde zintuig of kunnen we de pijnappelklier bestempelen als de ‘zetel van de ziel’? Is intuïtie de ziel of is intuïtie een ongrijpbaar mysterieus verschijnsel?
Het antwoord is te lezen in één van de volgende Nieuwsbrieven!!

Hans Zevenboom

Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/249-epifyse


Nuttige links

- Bezoek ook eens de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontdek onze honderden thema pagina's
- Overzicht lezingen en lesdagen - Edusana.nl
- Overzicht evenementen, beurzen en uitjes in Nederland

- Leden : download nu alle thema dossiersTerug naar het hoofdmenu

 

 

Volg onze nieuwtjes en videos via de RSS of de sociale media