Epifyse, de as Epifyse-Hypofyse-Hypothalamus – deel II


1.0 Inleiding

De pijnappelklier (epifyse), een klein orgaan in het centrum van het brein, staat in de neurowetenschappen bekend als een hormoonklier die een scala aan hormonen (serotonine, melatonine, DMT, 5meo-DMT en pinoline) produceert. Hormonen die gereguleerd worden door onder andere de licht-donker (dag-nacht) cyclus. Deze hormonen verbinden zich met de serotonine-receptoren in vele gedeelten van de hersenen. Dit leidt tot complexe patronen van elektrische activiteit in de hersenen!

De wetenschap heeft nu ontdekt, dat de epifyse op een ritmische wisseling van kosmisch licht reageert. En, dat het een neurovegetatief controle orgaan is en de meeste hormonale invloeden, bijvoorbeeld die van het geslacht en of stofwisselingshormoon, kan afremmen. Ze beschikt over een zgn. circadiaans ritme en over een grotere met jaargetijden samenhangende ritme én ze is het hart van de psychosomatische controle.

De epifyse lijkt dus een zeer belangrijke rol te spelen bij de synchronisatie van bepaalde lichaamsfuncties aan dagelijkse en seizoenvariaties. Uit onderzoek is aangetoond, dat de epifyse fungeert als de biologische klok die de dag-nachtritmen maar ook het circadiaans ritme bestuurt.

Ook is wetenschappelijk aangetoond, dat de pijnappelklier een energie-omzetter is. Te vergelijken met een zonnecel die licht van de zon omzet in elektriciteit. Onze zintuigen zetten omgevingssignalen (zoals licht, geur, temperatuur en geluid) om in elektrische signalen. De pijnappelklier zet deze elektrische signalen om in hormonale signalen, vaak in de vorm van melatonine dat het verloop van functioneren van het lichaam kan veranderen! Melatonine bijvoorbeeld heeft een remmend effect op alle lichaamssystemen die er gevoelig voor zijn, maar stimuleert wel het immuunsysteem. Een tekort aan melatonine kan bijdragen aan het ontstaan van Chronische Vermoeidheidssyndroom (CFS) en andere immunodeficiëntie-gerelateerde ziekten.

2.0 Het neuro-endocrien doorgeefluik
‘De Hemel-Aarde verbinding’
De pijnappelklier is gevoelig voor licht, geluid en geur, maar ook voor constant fluctuerende elektromagnetische energievelden vanuit het universum; vanuit het alomvattende hyper-energieveld, ook wel het zgn. Raster-Netwerk-Structuur van het Kosmische Licht van hogere energietrillingsfrequenties genoemd! Maar de pijnappelklier is ook gevoelig voor fluctuerende magnetische velden, zoals het 50 of 60 Hertz magnetische veld dat geproduceerd wordt door het elektriciteitsnet. Hoe de magnetische gevoeligheid van de pijnappelklier tot stand komt is nog onbekend, maar de microscopische magnetietkristallen in de pinealocyten zouden ermee te maken kunnen hebben.

De pijnappelklier is hoe dan ook een ingang – een toegangspoort - van dit multiversum (het concept dat ons universum slechts één van talloze afzonderlijke en verschillende universa is); van dit fluctuerende energieveld die een grote invloed op het ego-gerichte denken kan uitoefenen. De pijnappelklier dient – (red.: voorlopig!) - dan ook als brug tussen het fysieke en het non-fysieke gezien te worden; een brug tussen het bewuste en het onbewuste zo is de algemene (esoterische) gedachte.

Maar zoals we nu uit allerlei persoonlijke ervaringen en observaties weten, gaat deze toegangspoort niet ‘open’ voordat de biochemische frequenties – gevoed door een scala aan hormonen zoals serotonine, melatonine, DMT, 5meo-DMT en pinoline – resoneert met de frequenties van onvoorwaardelijke liefde, die vanuit het alomvattende Hyper-veld (multiversum) permanent wordt uitgezonden. Deze (positieve) hormonen verbinden zich met de serotonine-receptoren in vele gedeelten van de hersenen en geven je een gevoel van …. innerlijke rust, verbondenheid met alles wat leeft!

3.0 De piëzo-elektrische eigenschap van de microkristallen in de pijnappelklier
De pijnappelklier is gevuld met vloeibaar licht en microkristallen gemaakt van calciet. Dr. Marcel Joseph Vogel toonde aan dat kristallijne groei veranderd kan worden door de denkpatronen van mensen te veranderen, omdat mensen in patronen denken. Deze patronen zijn energetisch en hebben bepaalde frequenties.

Patronen gebaseerd op angst bijvoorbeeld dragen een lage frequentie, terwijl patronen van liefde van een hogere frequentie zijn.

4.0 Het contactproces met het Licht
‘Een wetenschappelijke visie!’
De grote hersenen (cerebrum) zijn onze persoonlijke ‘slapende reus’, omdat het één van de (drie) hoofdcentra – hoofd, hart en buikstreek - van de elektromagnetische krachtvelden van ons fysieke lichaam is. De pijnappelklier (epifyse) is het positieve, eerste contactpunt en fungeert als een neuro-endocrien doorgeefluik, die haar multidimensionale kosmische informatie (Licht van onvoorwaardelijke Liefde) doorstuurt naar de hypofyse.

Vervolgens werkt de hypofyse als het tweede, interne contactpunt om de informatie te ontvangen en door de grote hersenen te verspreiden. Voorts verzamelt de cortex van de grote hersenen de verschillende frequenties van de informatie in de hersencellen die zijn ontwikkeld om elektromagnetische frequenties om te zetten in elektrische stromen. Deze elektrische stromen dicteren je gedachten, acties en gedrag én worden in je realiteit geprojecteerd middels je intenties. Tijdens het laten circuleren van elektrische stroompjes in de grote hersenen wordt gelijktijdig de hypothalamus geactiveerd. De amygdala legt verbanden tussen informatie die van verschillende zintuigen afkomstig is en koppelt deze aan emoties.

Terwijl deze cyclus van multi-dimensionaal kosmisch Licht van onvoorwaardelijke Liefde een hoger bewustzijn in je fysieke aanwezigheid produceert, stijgt de resonantie van de materie (het licht resoneert nl. met al het cel-geheugens) en het chakra- en aurasysteem in je fysieke lichaam continu. Op deze manier verander je je fysieke lichaam langzamerhand in een (ver)lichtend-lichaam; je omhullende energieveld of aura ‘groeit’. Je chakra of bewustzijnsniveaus worden nu als het ware opgezet door het goddelijke Licht dat via de chakra’s naar buiten stroomt in de vier windrichtingen! Je bent nu intens verbonden met de aarde; het geaard-zijn speelt een essentiële rol in het contactproces met het pulserende, kosmische lichtfrequenties!

Wanneer deze getransmuteerde (verhogende, persoonsgebonden) kosmische energie in aanraking komt met het huidige ‘grid’ [1] van de aarde, wordt het opnieuw geabsorbeerd door de pijnappelklier. Dit kan de illusie van een lineaire tijdruimte-matrix van onze driedimensionale realiteit in stand houden, maar er dient wel voor gezorgd te moeten worden dat wij geaard of gegrond door het leven (blijven) gaan. En dit is alleen mogelijk indien wij permanent in verbinding staan met het Kosmische Licht. Deze ‘Hemel-Aarde’ verbinding is een geheel vrijblijvend en vrijwillig acceptatie ‘aangelegenheid’ van ieder persoon! Niemand wordt door het Kosmische Licht ‘gedwongen’.

Maar wanneer je blijft oefenen met het mediteren, dan zal je ‘ontvangstkanaal’ - je pijnappelklier – zich sterker gaan ontwikkelen wat uiteindelijk tot gevolg zal hebben dat je permanent in verbinding staat met het kosmisch Licht; de multi-dimensionale goddelijk (energie)trillingsfrequenties! Dit leidt tot inter-dimensionale ervaringen en het zal onze wereldbeeld – onze realiteit – drastisch doen veranderen, wanneer iedereen deze ‘Hemel-Aarde’ verbinding zou ervaren!

[1] Een grid is een beschermend energieveld – een aura - om een ruimte heen met een bepaalde hoeveelheid energie; het beschermend veld heeft een filterende werking. Het is dus een ontvangend, filterend en een transformerend systeem van energieën; een bolvormig koepel idee.

5.0 Voorlopige conclusie?
Oude spirituele tradities zoals Yoga en Tantra beschouwen de pijnappelklier als een ‘kosmische antenne’ via welke wij in contact staan met een diepere, mystieke realiteit. Maar de wetenschap heeft aanwijzingen dat de pijnappelklier ook een rol speelt in mystieke (oftewel transcendentale), paranormale en hallucinatoire ervaringen, omdat sommige van haar hormonen psychoactief zijn. Een opmerkelijke eigenschap is dat de pijnappelklier gevoelig is voor licht én magneetvelden! Bij gezonde mensen is de pijnappelklier poreus en bij ongezonde mensen niet; ‘verkalkt’ omdat de pijnappelklier geen natuurlijke hersenbarrière kent!

De klier scheidt verschillende hormonen – alle afgeleid van tryptofaan – af in het bloed en in het hersenruggenmergvocht. Deze hormonen beïnvloeden, via de neuronen in de hersenen, de menselijke bewustzijnstoestand!

Ons lichaam is niet alleen een muzikaal instrument, maar ook een bio-spirituele antenne (zowel zender als ontvanger) van de ‘werkelijke, werkelijkheid’ van geluid, licht en energie! Ons fysiek lichaam in combinatie met de ‘geest’ is te beschouwen als een complex softwareprogramma, maar welke programma’s draaien wij zelf …. bewust of onbewust. En welke programma’s laten wij toe (psycho-neuro-immunologie; liefde, compassie, vergeving en andere helende informatie, maar ook angst, conditionering, suggestie, illusies, leugens, pijn en bedrog)? En, welke programma’s krijgen wij gratis aangeboden (overtuigingen, beïnvloeding, manipulatie, elektromagnetische ‘mind control’, schadelijke straling, ‘chemtrails’, schadelijke E-nummers in ons voedsel, schadelijke vaccinaties & onwaarheden)?

En, ………. welke programma’s worden er aangeboden vanuit het universum? Staan wij permanent in verbinding met kosmische frequentietrillingen, of is dat een fabeltje, een mythe? Hoe werkt het ‘channelen’ – het contactproces met Boven - dan?

6.0 Prangende, resterende vraag
De vraag die nog steeds niet naar behoren beantwoord is, is: ‘Contact hebben of maken met engelen, gidsen of hogere Lichtwezens of het Kosmische Licht is alleen mogelijk via of met behulp van de pijnappelklier die op haar beurt de hypothalamus-hypofyse-bijnier as (HPA-as) activeert, of …….. is het de ziel (niet de geest) het aangewezen medium – het enige doorgeefluik –voor ‘contact met Boven’? Wat is het juiste antwoord?’

Met een geopende toegangspoort (de pijnappelklier of epifyse) worden de frequenties van de hersengolven vastgesteld. Niet de 3D-bèta hersengolven, maar de multidimensionale thèta -hersengolven en veel hogere trillingsfrequenties. Als jij de keuze had om door de Kosmos te reizen en met je ziel te spreken, zou jij dan je kamer willen opruimen, je huiswerk willen doen of je klaar willen maken om naar school of naar het werk te gaan? Het universum is een school voor de ontwaakte mensen en maar weinig mensen binnen dit onderwijsconcept zijn genoeg ontwaakt om zich met deze ‘lichtkinderen’ te kunnen verbinden.

Ook ouders worstelen nog (te) vaak met deze uitdaging.
Het verlossende antwoord is te lezen in de Nieuwsbrieven ‘Intuïtie’ van mei tot en met augustus 2017!

Hans Zevenboom
Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/250-epifyse


Naar het andere nieuws van vandaag