Intuitie, je innerlijke bereidheid - deel II


1.0 Inleiding

Door de drukke westerse mens is ‘luisteren’ - naar je innerlijke zelf of luisteren naar je gids of hogere wezens – vaak afgewezen als een zeer onpraktische zaak. Het werd beschouwd als een nevenproduct van oosterse mystiek.

Maar stel een bewust spiritueel persoon dezelfde vraag eens. Wat zal hij of zij dan antwoorden? Hopelijk: ‘Het proces van innerlijk luisteren is niet mystiek, geheimzinnig of magisch’. Het is een kwestie van oefenen, en nog eens oefenen. Om onze innerlijke stem te bereiken moeten wij de pogingen om problemen met ons eigen drukke verstandelijk denken op te lossen, laten varen.

Velen hebben er op talloze manieren naar gezocht, maar weinigen hebben haar gevonden omdat zij verborgen ligt waar de meeste (westerse) mensen nooit kijken, nl. ‘binnen in ons’.

2.0 Drie stappen
Er zijn drie stappen nodig om ons bewustzijn (de geest, het verstand, het denkvermogen, het ego) goed te trainen, en dus te ‘kalmeren’.

1. De eerste stap is beseffen, dat wij onze problemen niet kunnen oplossen of zelfs de aard ervan kunnen doorgronden met ons ‘werelds’ bewustzijn. Wij identificeren ons maar al te vaak met dat bewuste denkvermogen;

2. We moeten weten, dat wij de kracht in ons innerlijk (bewust)Zijn hebben en dat wij dit geloof zó kunnen versterken, dat wij bereid zijn al onze inspanning om een oplossing te vinden te laten varen en ons alléén te laten leiden door onze ‘innerlijke stem’;

3. De laatste stap is: doen, doe het! Wij moeten ons denken tot rust brengen en alle drukte en bezorgdheid, alle pogingen om een oplossing te vinden, laten varen en diep in ons zelf ingaan naar de stilte en vrede die in ons is.

3.0 Afstemming

Afstemming is bewustzijn in actie
In de beginstadia van luisteren zal je tot de ontdekking komen dat er twee of meer ‘stemmen’ te horen zijn. Innerlijke stemmen zijn niet verschillend van die welke wij horen wanneer we met onszelf praten – een soort van innerlijke dialoog. Daar lijkt het veel meer op.
De enige manier waarop de waarheid tot ons komt, is in de vorm van onze eigen gedachten! Alleen in die vorm die wij het makkelijkst kunnen aanvaarden; die het dichtst bij ons gevoel ligt. Je kunt leren om jouw denken op jouw essentie – je innerlijke bron, innerlijke zelf, intuïtie of innerlijk geleidingssysteem – af te stemmen én in harmonie te leven met de energie van de Hoofdbron; de Kosmische Universele Levensenergie.

4.0 Twee stemmen?
Omdat wij gewend zijn in onszelf te praten en bij een inwendig dialoog alles van beide kanten te bekijken, lijkt het alsof wij twee stemmen horen. Toch zijn er wel enkele verschillen en het is nuttig die te herkennen. Onze daagse drukke denkvermogen ziet veel dat gedaan móet worden en schept noden waarin voorzien móet worden. Onze beschouwelijke kant – onze innerlijk gevoel, onze intuïtie, je ziel – ziet daarentegen orde, vreugde, liefde en harmonie. Dit scheppende, intuïtieve ‘denken’ verblijdt zich in schoonheid en vrede; het geeft je een warm, vertrouwd gevoel van binnen. Niets moet; geen dwingend advies. Slechts een liefdevolle opmerking, aansturing of een advies die je kunt verwachten van je allerbeste, enige ware vriend, gids of innerlijke begeleider; je ziel!

Zolang we ons nog in tweestrijd voelen, zullen we deze twee ‘stemmen’ blijven ervaren. de ene heeft haar oordeel voorbarig klaar, de andere getuigt van inzicht. Naarmate wij ons beter gewaar worden van ons ‘inzicht’, onze ‘innerlijke gids’, wordt onze eerste stem – ons voorbarig denkend oordeel – minder overheersend én stiller. Hoe minder betekenis wij geven aan de neiging om voorbarig te oordelen en hoe meer wij proberen onbevangen en onbevooroordeeld te zijn, des te sneller zal deze eerste stem op de achtergrond treden.

Het gevoel is de taal van de ziel

Het is heel goed de waarnemer van onze gedachten te worden en te zien welke gedachten gebaseerd zijn op vooropgestelde meningen, op angst, vooroordeel en gebrek aan vertrouwen en welke gedachten vertrouwend, open, liefderijk en vredig zijn. Indien je wilt weten wat waar is voor jou, kijk dan hoe je erover voelt.

5.0 Hoe kom ik in contact met mijn innerlijke gids, ‘stem’?
Ervaringen hebben ons tot nu toe geleerd – de eerste schreden op dit ‘luisterend pad’ –dat angst een overheersende gedachte tijdens het ‘interne communicatieproces’ is. Angst is de basis voor de eerste ‘stem’; de stem van het bewustzijn, de stem van je geest, van je overheersende denkvermogen, je linkerhersenhelft, jouw gewoonte-geest, je onderbewuste geest. Niet je creatief-bewustzijn.

Jouw creatieve oneindige bewustzijn heeft in de regel een matige verbinding met het bewustzijn (de geest, je breinmassa) en dus worden de signalen van een deel van het oneindige intellect van God gestoord door een op het ego gebaseerde begeleiding die in de microfoon roept: ‘Kan ik er beter van worden? Hoe zie ik eruit? Hoeveel geld kan ik hiermee verdienen? Hoe kan ik hogerop komen? Wie moet ik het naar de zin maken? Waarom wordt er zoveel van mij gevraagd?’ Deze gedachten komen en gaan, zonder ophouden vóóral in de beginfase van het ‘al-luisterende pad’.

Vrede is de basis voor de tweede ‘stem’; de kalm klinkende vriendelijke, warme, liefdevolle stem. Een stem die niets van je verlangd. Een innerlijke gevoelswarme stem – je innerlijke gids die tot je spreekt ……….. die ervoor zorgt dat je gedachten niet langer op wat je wilt hebben of bereiken richt, maar op jouw intenties als een medeschepper naast de Goddelijke Levensbron. Onthoud en besef, dat jij een medeschepper bent van dit universum, van deze aarde!

De beste manier om je geest te her-opvoeden, is om bewust afgestemd te denken. Dit doe je door te blijven richten op wat je wilt scheppen, door te geloven dat het universum in alle behoeften je wil voorzien, en door te weten dat ik het waard ben om alle heil te ontvangen van de Goddelijke Levensbron van ZIJN, blijf ik ‘spirituele rijkdommen’ aantrekken.

6.0 Tien raadgevingen ter verbetering van het luisteren

1. Wees stil. Je zou er goed aandoen je denkend bewustzijn (de geest, je breinmassa) tot bedaren brengen. Al je gedachten onbelemmerd daar doorheen laten gaan, behalve het verlangen om te horen. Je moet al jouw eigen ideeën over wat je nodig hebt laten varen, de behoeftes van je lichaam tot zwijgen brengen en een schone lei in jouw denkpatroon scheppen waardoor je kunt horen. Het is nuttig alle opinies over wie je bent en wat je gelooft te zijn opzij te zetten. Zelfs die overtuigingen die je ‘goed’ of ‘kwaad’ noemt.

2. Luister met zekerheid. Jij wordt geleid, zelfs wanneer jij je daar niet van bewust bent. Jij bent daar waar je verondersteld wordt te zijn en doet wat je verondersteld wordt te doen. Gods wil is niet afhankelijk van jouw vermogen om te horen.

3. Gods stem is overal. Sta open voor alle bronnen, omdat alle dingen echo’s zijn van Gods stem. De waarheid zal blijven en de rest gaat voorbij. Liedjes, boeken, ideeën, vrienden en zelfs vijanden spreken alleen van Gods Liefde als je goed luistert naar datgene wat zij je proberen te vertellen. Neem daarom elke dag de tijd om te luisteren en te schrijven. Bereidheid is de enige voorwaarde die nodig is om te luisteren.

4. Aanvaar jouw antwoord. Je krijgt misschien niet het antwoord dat je verlangt, maar het zal wel het juiste zijn. Wees geduldig. Het antwoord komt op de juiste tijd. Beoordeel het bericht of de boodschapper niet. Toon, dat je het antwoord aanvaardt door ernaar te handelen. Het antwoord is altijd een vorm van vergiffenis voor jezelf en voor anderen.

5. Blijf luisteren indien je twijfelt. Je zal altijd de waarheid kennen wanneer die diep in je innerlijk tot je komt, je zult je vredig voelen en zeggen! ‘Ja, natuurlijk!’ Wanneer je in verwarring bent, gehaast, vol vrees, in twijfel en bang, blijf dan luisteren. Alle verwarring heb je zelf gemaakt en die hoef je alleen maar te laten varen.

6. Luister ter geruststelling. Het doel van luisteren is om vrede te hebben. Luister om te horen wat er gedaan wordt, niet enkel wat jij zou moeten doen. Indien jij je ergert, komt dat doordat je waarneming, je informatie abuis is.

7. Heb geen speciaal eigenbelang. Het luisteren is moeilijk indien je op een vraag, waar je mee zit, een speciaal antwoord verlangt. Besef, dat je niet weet wat voor jou ‘het beste’ is en aanvaard wat je gegeven zal worden. Geen mens die al meent zeker te weten, kan waarlijk om hulp vragen.

8. Dagelijkse toewijding. Om juist te horen, moet je verlangen jouw waarneming van de wereld te veranderen. Je moet de verantwoordelijkheid voor je huidige waarnemingen aanvaarden en bereid zijn de dingen op een andere manier te bezien. Wordt bewust van de innerlijke stem van je ziel die je altijd bij je hebt.

9. Er is slechts één stem. Gods Stem wordt altijd gehoord door hen die naar waarheid verlangen. Dit is de stille, fluisterende Stem die over liefde en vrede spreekt. Het is niet nodig in verwarring te raken door de illusie van talrijke stemmen.

10. Ga door indien je in vrede bent. Je hoeft God niet overal toestemming voor te vragen. Dat heeft meer weg van angst dan van vertrouwen. Je moet een verlangen hebben Gods Liefde te willen ervaren en te zijn als een kind van God. Je dient altijd te vragen: ‘Wat betekent dit? Wat zegt mijn gevoel hierover?’ Als jouw vrede verstoord wordt, stop dan en vraag om innerlijke begeleiding. Forceer dingen nooit.

7.0 Slot

‘Innerlijk observeren’
Veel mensen denken dat alle vormen van meditatie op hetzelfde neerkomen. Maar het maakt niet uit of je de ene vorm of de andere vorm beoefent. Kies iets dat je aanspreekt, waar jij je goed bij voelt.

De stap is de gedachten, emoties en gewaarwordingen tot staan te brengen voor dat ze zich aandienen. Wanneer de gedachten, emoties en gewaarworddingen tot staan zijn gebracht, wordt de geest stil. In deze stilte wordt hij helderder. In de helderheid gaat hij schitteren - en die schittering is de straling van de ziel in hem.

Hans Zevenboom
Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/254-intuitie


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica