Epifyse. Wat zeggen mediums? – deel III


1.0 Inleiding

Volgens diverse spirituele tradities is de pijnappelklier een schakelstation tussen de innerlijke wereld van ervaringen en de uiterlijk, materiële wereld. In de Oosterse en esoterische filosofieën (bijv. Reiki, Hindoeïsme, Tibetaanse Tantra, Indiase Yoga, Kundalini-filosofie, etc.) wordt de pijnappelklier (de epifyse) geassocieerd met het kruinchakra en soms met het voorhoofdchakra, dat ook wel ‘het derde oog’ (ook wel ‘kruin-oog’ genoemd) - de ‘zetel van de ziel’ - wordt genoemd! Het ‘derde oog’ - het alziende oog - is een term die gebruikt wordt voor het zesde chakra; in het Sanskriet Anja. Het 6de (voorhoofd)chakra is dus het ‘derde oog’, volgens de chakra-leer! Het derde oog zou rechtstreeks in verbinding staan met de epifyse! De combinatie ‘derde oog’ en de epifyse zouden dan gezamenlijk je intuïtie vormen! Maar is dat werkelijk zo?

2.0 Wat zeggen mediums
Aartsengel Michaël door Celia Fenn:
“De Lichtenergie van de hogere dimensies die vanuit het Galactische Centrum (Red. Zonnestelsel Centrum of het Kosmische Universum) pulseert, komt het lichaam binnen via de pijnappelklier(epifyse). Deze kleine klier in de hersenen is de cruciale doorgang voor de ontvangst van hogere lichtfrequenties. In een volledig staat van geascendeerde menselijke engel of het geascendeerde wezen is het ten alle tijden volledig actief en functioneel. In het oude menselijke energiewezen wordt het alleen tijdens meditaties gebruikt; de persoon ‘gaat omhoog’ (Red. naar zijn persoonlijke ontmoetingsruimte/ Akasha) om de hogere frequenties van de gidsen, engelen en het hogere zelf te ontmoeten om daarna weer terug of ‘naar beneden’ te komen. Dit is equivalent aan het in een staat van diepe meditatie zijn (Theta hersengolven) gedurende de normale uren waarop je wakker bent.”.

“Op dit moment ervaren veel mensen ‘krachtgolven’ in hun Pijnappelklier. Dit kan leiden tot een overmatige stimulatie van de andere pijnappelklier, de hypofyse, wat problemen in de energiebalans van het fysieke lichaam veroorzaakt. De epifyse en de hypofyse staan in direct contact met het elektromagnetische of bio-energetische ‘circuit’ (het bio-energetische van het Spiritueel Endocriene Systeem), want de hypofyse wordt geactiveerd door lichtemissies of boodschappen die worden doorgegeven vanuit de epifyse”.

Meester Kuthumi, Engel Michaël en Ashtar via medium Arhtura Hector:
‘Het derde oog wat verbonden is in een rechte horizontale lijn met de pijnappelklier, zorgt voor een plaatsing van de eerste energetische antenne. De activatie van het derde oog zet deze beweging in gang, dit is de spiraalbeweging die dan eerst naar voren, van UIT het derde oog zich manifesteert. Om vervolgens weer naar achteren door het derde oog de pijnappelklier te doorboren en zo deze energetische antenne voor helder zicht in werking te zetten. Deze antenne is nodig voor het helder ontvangen en uitzenden van energetische beelden, zowel van buitenaf als binnen uit’.

Een channeling gedaan door medium Ellen Rauh:
Oth (galactische meester): ‘De pijnappelklier is één van de klieren die het laatst volgens jullie medische wetenschap aan het ontwikkelen is. Hij is zeer belangrijk in het ontvangen van subtiele signalen. Het is als het ware je computer waarmee je informatie download maar tegelijkertijd zeer veel virussen naar binnen kunt krijgen. Je weet allemaal wat een schade een virus kan aanrichten in je computer’.

‘De pijnappelklier is de klier die verbinding maakt met hogere energieën. De pijnappelklier bepaalt en filtert welke informatie jij aankunt. Het is als het ware je spam-filter en besef dat wat voor jou spam is voor een ander totaal geen spam hoeft te zijn. De pijnappelklier filtert individueel en laat datgene wat de persoon aankan door en schermt datgene wat het zenuwstelsel van die persoon niet aankan, af. De pijnappelklier is jouw instrument om verbinding te hebben met hogere bewustzijns-lagen´.

Anodea Judith:
‘De pijnappelklier, de kruinchakra, is het centrum van onze hersenen achter de hypofyse van ons ‘derde oog’. Wanneer de Kundalini-energie (opkomende, wervelende draaiende energie vanuit de stuit) vanuit onze eerste chakra (vanaf de stuit) is opgestegen naar het ‘derde oog’, kan het ‘derde oog’ daadwerkelijk worden ‘geopend’.

‘Het ‘derde oog’-chakra zit aan de voorkant van je hersenen, tussen je twee ogen. Het zit precies boven de brug van je neus. Het ‘derde oog’, is een term die we gebruiken voor het 6de chakra. Het 6de chakra is dus het ‘derde oog’. Dit (voorhoofd)chakra is misschien wel de meest krachtige bron van kennis die we hebben’.

Een boodschap van Jezus door Kim Michaels:
‘Ik leg op deze hele website uit dat alles enkel door een stroom van Gods energie onderhouden wordt die vanuit het spirituele rijk in het materiële universum stroomt. Op persoonlijk niveau stroomt de energie van je spirituele zelf door de lagen van de onderbewuste geest, totdat het de bewuste geest bereikt´.. ´Wanneer de basale levensenergie voor het eerst je geest, of wezen, binnengaat, stroomt het door je identiteitsgevoel. Het is daarom gekleurd door je identiteitsgevoel’.

‘Nadat de energie door je identiteitslichaam gestroomd is, komt het binnen in het rijk van de lucht. Dit is het rijk dat enkele leringen het mentale lichaam noemen\’. ‘Nadat …. de energie door het gedachtelichaam gestroomd is, komt ze het gevoelsrijk binnen. Dit is het emotionele lichaam, het gevoelslichaam, en het bevat je gevoelens over jezelf en de wereld’

‘De laatste stap is dat de energie het fysieke brein en het zenuwstelsel ingaat. Het is op dit niveau dat je gevoelens vertaald worden in handelingen en de handelingen zullen bepaald worden door de richting en de intensiteit van de erachter liggende emoties’.

Madame Helena P. Blavatsky, de oermoeder van de New Age, noemde de pijnappelklier ‘de baarmoeder van de hersenen’.

´De pijnappelklier is de bron van helderziende vermogens en intuïtief-bewustzijn. Telkens als we een voorgevoel hebben vibreert deze klier zachtjes; wanneer we een ingeving of flits van intuïtief begrijpen hebben, vibreert ze sterker, hoewel nog steeds zachtjes. Het gaat echter moeizaam. Hoofdzakelijk door toedoen van de twee ogen die tijdens de evolutie de overhand kregen´.

3.0 Multidimensionale communicatie
Contact maken met je ziel is net zo eenvoudig en natuurlijk als contact maken met de hogere Lichtwezen, Engelen, Gidsen of zelfs met God. [bijv. Neale Donald Walsch]. Het is een natuurlijk proces, omdat het ‘goddelijk-natuurlijk-bewustzijn’ in ons cel-geheugen (Divine Natural Awareness, DNA) is in-geprogrammeerd! Dit unieke geheugen heeft een kwantum-patroonvorming, maar heeft geen set van logische regels wat de mogelijkheid schept om te communiceren met hogere energievormen of trillingsfrequenties. Het menselijke bewustzijn is daarentegen een gesynchroniseerde energie met een structuur.

Wel zullen we nu eens moeten gaan erkennen, dat wij in staat zijn tot multidimensionale communicatie. ‘Communicatie met Hogere Wezens is ten alle tijden mogelijk!’

Er zijn in de basis twee denkwijzen over zielencommunicatie:

1. Communicatie vanuit multidimensionale bronnen – de Centrale Bron, God, |Al-Wat-Is| - naar ons toe. ‘Van Boven naar Beneden’;

2. Vanuit de multidimensionale delen van ons naar de Oerbron. ‘Van Beneden naar Boven’.
 

4.0 Lineaire en niet-lineaire communicatie
Er is een groot verschil tussen lineaire en niet-lineaire communicatie. Een lineaire communicatie bestaat uit een methode waarbij de letters voor letters op één rij worden geplaatst. Woorden die met een toetsenbord van de computer één voor één worden getypt.

Al snel vormen de letters woorden, dan zinnen, bladzijden en dan hoofdstukken die uiteindelijk groepen vormen van (gelijke) gedachten. Dit is de wijze waarop wij onze ‘kosmische boodschappen’ ontvangen en hoe wij deze lezen – woord voor woord, bladzijde na bladzijde, alles achter elkaar. Of wij deze boodschappen nu lezen of horen, wij ontvangen het ene woord na het andere woord in de structuur van de taal van de ontvanger.

Een niet-lineaire communicatie is te vergelijken met het idee van het legen van een emmer met een niet-gestructureerde woordenschat; een rommeltje dus. Misschien geeft dit volgende voorbeeld een beter beeld: de ouderwetse typemachine met een inktlint!

Stel je voor dat tijdens het typen van de woorden de typemachine hapert. De rollen waarop het lint is aangebracht blijft vastzitten. Je blijft maar typen, omdat je geconcentreerd de kosmische boodschap graag wilt ontvangen en niet beseft dat het lint niet automatisch mee schuift naar links terwijl je typt. Hoeveel letters je ook typt, je zult maar één onleesbaar enkel teken zien, omdat elke letter een inslag geeft bovenop de vorige letter. Met andere woorden je hebt een onleesbaar rommeltje gecreëerd.

Je zou teleurgesteld kunnen zijn, maar besef wel dat de letters en zinnen er nog steeds zijn. Je hebt ze allemaal getypt, maar ze zijn niet in een mooie lineaire vorm – letter na letter – op de bladzijde leesbaar neergezet.

5.0 Persoonlijke zielscommunicatie
De mens heeft een lineaire geest of -bewustzijn en communiceert dus lineair; woord na woord. Daardoor hebben wij niet de gewenste noodzakelijke gereedschappen voor een multidimensionale communicatie. Nu kunnen wij dit ontwikkelen als wij dat wensen en tot nu toe hebben velen dat gedaan.

De kosmische boodschap zal in allerlei mogelijke vormen (informatie, boodschappen, etc.) – de concepten van emoties, zoals metaforen, beelden, geluiden, gevoelens, etc. – in een niet-lineaire vorm naar ons toegezonden worden en wel via de pijnappelklier. De pijnappelklier of de epifyse is niets anders dan dé fysieke toegangspoort van kosmische energieën van het menselijk lichaam.

Maar het is het Kristallijnen Universele Rasternetwerk – de Kosmos; hogere Lichtwezens, gids, engelen of God – dat rechtstreeks tot je intuïtieve, hogere of innerlijke Zelf, je ziel spreekt. Dus, ‘van Boven naar Beneden’. Deze informatiestroom aan gegevens komt niet van het brein, niet van je hersenen en het is niet intellectueel! Dit is zielencommunicatie en het is multidimensionaal. Het heeft niets met synapsen (een structuur om een signaal aan een andere cel door te geven) te maken. Intuïtie is zielencommunicatie en het is geen functie van de hersenen. Daarom is het zo moeilijk om dat te begrijpen. Omdat wij gewend zijn aan lineaire synaptische gedachtenpatronen. Dat is de wijze waarop wij ‘bedraad’ zijn; hoe onze hersenen functioneren.

Wij pikken de kosmische boodschap – informatie - alleen via de pijnappelklier op een lineaire wijze doordat de pijnappelklier zich ‘opent’, en daardoor vertalen wij het op onze gebruikelijke, lineaire manier! Maar het is de ziel die het innerlijke communicatieproces samen met de geest – het bewustzijn – activeert, beïnvloedt, stuurt en versterkt via een concept van zuivere emoties, beelden en zuivere gevoelens. Het is de geest die er zijn eigen persoonlijke ‘draai’ aan kan geven; ‘een ruis op de lijn (kan) veroorzaken’! Die de zuivere boodschap van ‘Boven’ kan vervormen, of kan verdraaien.

Het grote probleem is, dat het soms jaren aan tijd kost om het verschil te leren kennen tussen je eigen gedachten van de hersenen (‘je eigen hersencreaties of – hersenspinsel’) of de niet-lineaire gedachten van het hogere Zelf die gevoed wordt door de Kosmos.

‘Heb ik zelf verzonnen?’ ‘Kwam dit uit mijn brein of was het groter dan dat?’

Het verschil tussen ‘channelers’ is daarom de wijze waarop zij de ontvangen kosmische boodschap vertalen én hoe ‘energetisch schoon’ de pijnappelklier is van menselijke filters (energiegeschiedenis) en ongewenste (kosmische) beïnvloedingen (‘virussen’)!
‘Je weet allemaal wat een schade een virus kan aanrichten in je computer’.

6.0 De hamvraag van de ‘Pijnappelklier?’
Is de epifyse of pijnappelklier – andere benamingen zijn: het ‘derde oog’ of ‘kruin-oog’, ‘de kosmische antenne’, het neuro endocriene ‘doorgeefluik’, de persoonlijke ‘sterrenpoort’, de ‘3-D Bron’, ’de menselijke akasha’, de ‘heilige poort’, intuïtie, het zesde zintuig, etc. – daadwerkelijke het enige ‘contactpunt’ in het fysieke lichaam, dat de realiteit creëert om persoonlijk contact met je innerlijke of hogere Zelf (je Ziel), een hoger Lichtwezen of Lichtenergieën mogelijk te maken? De enige fysieke ‘toegangspoort’ die het contact met de hogere lichtwezens mogelijk maakt?

Mijn persoonlijke mening is, dat de pijnappelklier niets meer is dan een fysieke (eerste) klier c.q. orgaan in het midden van de hersenen die verbinding met hogere energieën mogelijk maakt. Het eerste fysieke contactpunt met ‘Boven’! Deze kleine klier (de ‘opper-hormoonklier’) in de hersenen is de cruciale (spirituele) toegangspoort/ doorgeefluik voor de ontvangst van hogere lichtfrequenties.

De epifyse en de hypofyse staan in direct contact met het elektromagnetische of bio-energetische ‘circuit’ (Kosmos, universum, multiversum, etc.), want de as Epifyse-Hypofyse-Hypothalamus-Bijnier (de ‘hormoonregelaars’) wordt direct of indirect geactiveerd door lichtemissies of boodschappen die worden doorgegeven vanuit de epifyse.

Dus, de pijnappelklier is niet meer dan een energetische (spirituele) antenne; niets meer, niets minder! Geen ‘alziend of helderziend oog’!

´De pijnappelklier is dé centrale plaats (de ‘gangmaker’) voor interactie tussen lichaam en geest; de breinmassa, de hersenen, het verstand!´

Onzin! Het is de ziel die de interne communicatie tussen geest en lichaam mogelijk maakt!

7.0 Slot
Zielscontact
Contact maken met je ziel is net zo eenvoudig en natuurlijk als ademhalen. Contact maken met je ziel is eigenlijk veel eenvoudiger dan wat je nu aan het doen bent. Nog scherper geformuleerd: ‘Het kost zelfs grote moeite om je ziel op afstand te houden, want je ziel is permanent bij je aanwezig; is permanent aanspreekbaar!’

Het is de ziel, die je verbindt met de Kosmische Energie, de Levensenergie of met God Zelf en niet je pijnappelklier, niet je hersenen of delen daarvan! De ziel is te beschouwen als een permanente verbindingsfactor met God, |Al-Wat-Is|; |Alles| en niet de geest! De vraag die je zou moeten stellen tijdens het channelen, is ……. of jij permanent, geregeld, af en toe of zelden in contact staat met je innerlijke of hogere Zelf; je ziel. Dat is de hamvraag ……….van bewustwordingsproces dat het leven heet! De hoofdfunctie van de epifyse of pijnappelklier wordt met deze ene zin weergegeven: ‘Jij bent permanent verbonden met het universum!’ ’Het is aan jou, dit contact te versterken!’ ‘Het is aan jou dit contact te onderhouden en wel door de pijnappelklier ‘open te zetten’!’

Hans Zevenboom
Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/251-epifsye


Omega 3 uit algen

Natuurlijke multivitamine

Earthrise Spirulina


Naar het andere nieuws van vandaag