Zelfacceptatie


1.0 Inleiding

Zonder zelfacceptatie is genezing niet mogelijk!
Om iets waardevols te creëren in je werkelijkheid, je eigen wereldje, is zelfacceptatie vele malen belangrijker dan het focussen van je gedachten of je wil. Je kunt namelijk niet iets creëren dat je niet bent! Ook al reciteer je duizenden mantra’s en creëer je talloze positieve beelden in je voorstellingsvermogen, als deze niet aanhaken bij je ware innerlijke gesteldheid, creëren ze niets dan verwarring en twijfel!

Jezelf diep kennen, heeft dan ook niets te maken met de ideeën die door je hoofd zweven. Jezelf kennen, betekent geworteld te zijn in ZIJN, in plaats van te zijn in je verstand, in je geest!

2.0 Jezelf kennen en dingen over jezelf weten

Misschien wil jij jezelf niet kennen, omdat je bang bent voor wat je dan zult ontdekken. Maar realiseer je wel, dat niets wat je over jezelf kunt ontdekken, is |wie-je-werkelijk-bent|. Niets wat je over jezelf weet, is |wie-je-werkelijk-bent|.

Je kunt jarenlang in psychoanalyse gaan, in elk aspect van je jeugd gaan graven, diepliggende angsten en verlangens blootleggen, de complexiteit van je persoonlijkheid en karakter ontdekken, maar zolang je maar kennis over jezelf niet verwart met jezelf kennen! Wat je door psychoanalyse of zelfobservatie over jezelf leert, gaat over jou als persoon, als menselijk wezen. Maar jij bent dat niet! Het is inhoud, geen essentie!
Jezelf kennen is jezelf zijn, en jezelf houdt in dat je met je inhoud – het innerlijke ‘bagage’, je ziel – gaat identificeren.
Gnothi seauton – Ken uzelf!

3.0 Ken uzelf!
‘Ken uzelf of leer uzelf kennen’. Voor wie wijsheid zoekt, is zelfkennis belangrijk!
Het verwerven van zelfkennis vergelijkt de Schrift - Jacobus - met het kijken in een spiegel: ‘Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd , is heengegaan en heeft terstond vergeten hoe hij er uitzag’. [Jacobus 1:23-24]. De woorden ‘ken uzelf’ wordt dan ook veel meer ‘mens, ver-ken jezelf!

De gnosticus streeft naar zelfkennis. Het Griekse woord ‘gnosis’ betekent kennis in de zin van inzicht. De ware gnosticus bedoelt met zelfkennis niet aangeleerde kennis zoals die men zich via het (geloofs-)onderwijs eigen maakt, maar intuïtieve kennis. Je zou eerder kunnen spreken van ‘verlossende’ kennis. Want …… zelfkennis zal uiteindelijk voeren naar kennis van het |AL|, van |Alles-Wat-Is|; God!

4.0 Creëer vanuit liefde en zelfacceptatie
De meest liefhebbende persoon is de persoon die ‘op zich-Zelf gericht’ is! Op zich-Zelf gericht is je richten op je hartgevoelens, op de ingevingen, op je intuïtie, op………… je innerlijke of hogere Zelf; je ziel.

Als je niet van het eigen Zelf kunt houden, kun je niet van een ander houden. Veel mensen maken de vergissing de liefde voor het Zelf te zoeken door de liefde voor een ander. Ze beseffen niet dat ze dat doen. Het is geen bewuste prestatie. Het speelt zich in de geest af, diep in de geest. In het onderbewuste. Zij denken: ‘Als ik maar van andere kan houden, zullen zij van mij houden. Dan ben ik beminnelijk en kan ik van mijzelf houden’.

Laat daarom een ieder binnen een relatie zich geen zorgen maken over die ander, maar geheel en al alleen over het Zelf. Laat een ieder binnen een relatie zich zorgen maken over het Zelf; wat het Zelf is, doet en heeft. Wat het verlangt, vraagt en geeft, wat het zoekt, schept en ervaart.

Probeer daarom niet te creëren vanuit een defensieve houding: ‘Het moet anders’ of ‘het moet beter’. Creëer vanuit liefde én zelfacceptatie: voel je eigen energie, voel hoe mooi en oprecht je bent, nú al! Dat is alles. Creëren is het licht in jezelf erkennen en het daarmee laten ontkiemen in jouw psychische en materiële werkelijkheid. De essentie van werkelijke creativiteit is: je afstemmen op het liefdesbewustzijn. Dit is niet ‘iets doen’, maar ‘iets laten’, ‘iets loslaten’. Het is een daad van openstaan en luisteren naar iets dat groter en wijzer is dan je eigen denken. Iets dat vol compassie is met jou en jouw hoogste levensdoelen.
5.0 Zelf realisatie

Mensen veranderen niet, omdat ze (de geestelijke leiders) verteld worden dat ze móeten veranderen. Mensen passen tijdelijk hun gedrag aan, omdat ze dat is opgedragen door hen die macht over hen hebben. Maar dat is geen echte verandering. Dat is slechts een oppervlakkige verschuiving van uiterlijk gedrag. De innerlijke waarheid is niet verschoven. Het innerlijke overtuigingssysteem is niet aangeroerd, is …… helaas onveranderd gebleven.

Je wilt jezelf op het hoogste niveau realiseren? Je wilt weten |wie-je-werkelijk-bent| en dat ook ervaren? Oké! Dit heet pas echte (R)-evolutie. Dit is het werk van heel de mensheid!

6.0 Alles wat je doet, doe je voor jezelf
Dat ……… is omdat jij en alle anderen één zijn. Wij allen zijn verbonden met elkaar; wij zijn verbonden met ALLES! Het universum, God, de Oerbron, |AL|. |Alles-Wat-Is|.
Wat je dus voor een ander doet, doe je daarom voor jezelf. Wat je nalaat voor een ander te doen, doe je ook niet voor jezelf. Wat goed voor een ander is, is goed voor jezelf, en wat slecht voor een ander is, is slecht voor jezelf. Dat is de meest fundamentele waarheid; één die het meest wordt genegeerd.

7.0 Verlossing?
Wij leven in angst, omdat wij niet ‘verlicht’ zijn. Angst om te falen, angst voor eenzaamheid, angst voor fysiek en geestelijk geweld, angst voor lichamelijke gebreken, angst voor het ouder worden, angst voor de dood, angst om niet geliefd te worden, en wat voor angst dan ook.

Je hebt geleerd in angst te leven! Je hebt gehoord over natuurlijke selectie, de overwinning van de sterkste en het succes van de slimste en de sterkste. Maar er wordt weinig verteld over de glorie van de liefhebbende. Zouden wij mensen op aarde allen ‘verlicht’ zijn, dan hadden wij geen duistere en pijnlijke plekken meer in onszelf. Dan zou de liefde steeds het volmaakte geluk brengen over ons allen; de hele mensheid. Dan zou de voorwaardelijke liefde transformeren in de onvoorwaardelijke liefde; de liefde die wij ‘kennen’ uit de verhalen over Jezus.

Hans Zevenboom
Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php?option=com_content&view=article&id=243:zelfacceptatie&catid=36:nieuwsbrieven&Itemid=60


Nuttige links
- Naar de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg korting op supplementenTerug naar het hoofdmenu

 

 

Volg onze nieuwtjes en videos via de RSS of de sociale media