Toekomstvisie, het Intuïtie-Tijdperk’ – deel IV


April 2016

Een serie artikelen met als onderwerp ‘Onze Toekomst’. Zijn wij in staat om zelf een permanente Wereldvrede te creëren of zijn wij afhankelijk van de ‘Wederkomst van Jezus’?

1.0 Inleiding
‘Alle (wereldse) problemen zijn illusies van het verstand; van de geest!’
‘Het tijdperk van wijsheid’

In de afgelopen eeuwen stond het gedachtegoedje van het ‘fysieke denken’ centraal. In het fysieke denken telt alleen het tastbare; geld én materie. Maar het meest wonderbaarlijke van het fysieke denkpatroon is wel, dat de mens nog steeds gezien wordt als een lichaam met slechts een geest (breinmassa, het verstand) meer niet.
Het intuïtie(ve) tijdperk daarentegen is juist een tijd waarin onze linkerhersenhelft en mannelijke waarden als competitiviteit, assertiviteit en ambitie de maatschappij domineerden laten we achter ons. Een tijd waarin juist onze rechterhersenhelft en vrouwelijke waarden als compassie, creativiteit en ‘in flow zijn’ en verbonden-zijn met iedereen de boventoon gaan voeren. Het is een tijdperk van wijsheid!
We bevinden ons nu meer in een overgangstijdsperiode van een toenemend bewustzijn van ‘alles’. Een soort geestelijke revolutie vindt er nu plaats. De mens wordt zich steeds meer bewust van het feit, dat hij een drieledig wezen is; een wezen bestaande uit een ziel, een geest en een lichaam. Tijdens dit gefaseerde bewustwordingsproces maakt hij als het ware zijn persoonlijkheid steeds transparanter, zodat het licht van zijn ziel steeds meer afstemming krijgt met het bewustzijn (de geest, het bewuste) en daardoor naar buiten kan schijnen. De mens wordt zichzelf en blijkt een kosmisch wezen te zijn!

2.0 Waarom zouden we verslaafd zijn aan het denken?
Omdat je je ermee hebt geïdentificeerd, wat bekent dat je je gevoel van identiteit ontleent aan de inhoud en activiteit van je verstand. Omdat je gelooft dat je niet meer bent op het moment dat je ophoudt met denken. Bij het opgroeien vorm je een mentaal beeld van |wie-je-bent| op basis van je persoonlijke en culturele conditionering. Besef dat ons denken niet bepaald wordt door feiten, maar door denkpatronen!
Van de komende nieuwe tijd – het (intuïtieve) tijdperk van wijsheid – zal het bewustzijn (de geest, het verstand, niet de breinmassa) zich uitbreiden met ontelbare inzichten, maar ook de vertegenwoordiger van God hier op aarde – de ziel – zal zich steeds meer van zich doen laten gelden, van zich laten horen doordat jij steeds meer bewust wordt van het luisteren naar je spontane ingevingen, van je zuivere gevoelens die door het hart worden geventileerd.

Besef en realiseer nu eens, dat je verstand het verleden bevat, je lichaam het heden bevat en je ziel bevat de toekomst! Anders gezegd: je verstand analyseert en onthoud, het lichaam ondergaat en voelt, de ziel observeert en weet! Weet …..alles! Probeer niet je verleden te vergeten, maar probeer je toekomst te veranderen! En daardoor kun je simpelweg stellen, dat alle (wereldse) problemen illusies van het verstand zijn; illusies van de geest zijn!

3.0 Wanneer begint het Intuïtieve Tijdperk?
‘Creatie-Tijd’. ‘Creatieve Wijsheid’. ‘De ongrijpbare kracht van creativiteit’
‘Creatief denken in het onderwijs’. ‘Groeiende behoefte aan een nieuw onderwijsvorm’
Het Tijdperk van Creatie zal ons in eerste instantie ‘voorgaan’. Een (overgangs-)tijdperiode van enkele tientallen jaren, waarvan je globaal kunt zeggen, dat het de periode van 2012 – 2025 zal beslaan. Deze periode zal o.a. gekenmerkt worden door de introductie van een nieuwe spiritueel onderwijssysteem, te weten het Creatie & Educatie Onderwijssysteem. [Lees meer over in de Nieuwsbrieven Creatie & Educatie – deel I t/m V]

Creatie & Educatie = het Nieuwe Denken = ‘Denken van het Hart!’
Het hoogst haalbare ontwikkelingsmodel! De toekomst van onze kinderen en de wereld ligt bij scholen die het gestelde leerdoel van ‘Creatieve Educatie’ hoog in het vaandel zullen hebben.
Waar het hier om gaat, is dat aan kinderen en jongvolwassenen wordt getoond |Wie-Ze-Werkelijk-Zijn|. Waar het ook om gaat, is dat ze zich openstellen voor de Schepper binnenin. Ze moeten kunnen leren en geloven in zichzelf als de Bron van hun ervaringen en als autoriteit van hun leven. Ze moeten worden teruggeleid naar hun eigen innerlijke wijsheid en ze moeten worden aangemoedigd om zelf hun eigen meest innerlijke waarheid vorm te geven. Niet steeds maar weer die oude, onvolledige overtuigingen van die anderen blijven herhalen en kopiëren!
Maar we leven niet alleen in een tijdperk van verandering, maar vooral ook in een verandering van tijdperk. Het lentepunt van de zon verschuift van het dierenriemteken vissen naar het dierenriemteken waterman (Aquarius), waar het ongeveer tot 2060 jaar zal blijven. Dit astronomische gegeven zal volgens velen gepaard gaan met grote veranderingen van het menselijke bewustzijn op aarde.
De meningen over de precieze start van het Aquarius tijdperk lopen sterk uiteen. Volgens de oude kalender van de Maya’s eindigt op 21 december 2012 een lange cyclus van 25.800 jaar. Het einde van die cyclus is tegelijkertijd het begin van een nieuwe grote cyclus!

4.0 Slot
Een tijdperk van wijsheid is aangebroken
Een overgangsperiode gaat zelden zonder frictie. Want zowel het ‘oude’ (het ’fysieke denken’) als het nieuwe denken – denken vanuit je hart – is aanwezig. Om een nieuw tijdperk echt in te laten dalen in het bestaande denkpatroon van de mens moet het in eerste instantie opboksen tegen het oude, onwrikbare (geloofs)overtuigingssysteem van de mensheid waarvan sommige al meer dan 10.000 jaar oud zijn.
Voor mijn gevoel is er toch enigszins sprake van een aanstaande doorbraak. Een tijdperk waarin mediteren, yoga, gezonde levensstijl, creativiteit én betrokkenheid bij die ander niet meer uit de huidige maatschappij valt weg te denken. Deze uitbreidende stadia van bewustzijn schept hoop en vertrouwen in een nieuwe toekomst.
Het zal je misschien dan ook niet verbazen dat binnen de esoterie onze huidige manier van denken ‘het lagere denken’ wordt genoemd. Het ‘hogere denken’ - het denken vanuit je hart - komt gelukkig in zicht. Deze manier van denken heeft voor mijn gevoel de juiste instelling: ‘Je kunt het pas zien, als je er vertrouwen in hebt’. En voor dat laatste heb je juist je intuïtie nodig; een influistering van onze innerlijke of hogere zelf – de ziel-, dat leidt tot een directe vorm van zeker-weten!

Op die manier kan er een permanente wisselwerking gaan ontstaan tussen het (nieuwe) denken én je intuïtie. Hoe meer inzicht je hebt in de ruimere levensvisie (de ware betekenis van het leven), hoe meer je opmerkt en gaat (in)zien. Inzicht en intuïtie versterken elkaar dan. Wat uiteindelijk resulteert in een weten, dat tijd en ruimte overstijgt! Dit leidt tot een nieuwe visie, een verruimd perspectief. Een tijdspanne van ‘het zeker-weten’. Daarom is het ook zo inspirerend dat de ruimere, intuïtiever manier van denken zo sterk in opkomst is. “De mensheid staat op de drempel naar een nieuwe samenleving. We gaan meer en meer het tijdperk in van een bewustzijnsmaatschappij, ook wel het Intuïtie-Tijdperk genoemd”. Voor mijn gevoel is er dan ook geen houden meer aan voor de ‘oude wereld met haar oude overtuigingssysteem’. De geboorte van een nieuw tijd perk – het intuïtieve tijdperk – staat te trappelen van ongeduld om te mogen integreren in het gedachtegoed van ieder mens.

4.1 Opvoeden tot levenskunstenaar

Levenskunst moet je leren
Levenskunst wil mensen laten nadenken over hun eigen levenshouding. Wie ben ik? Waar liggen mijn grenzen? Wat wil ik eigenlijk echt? Waar word ik echt gelukkig van? En hoe kan ik daarnaar leven?
‘Daar kun je achter komen door verantwoordelijkheid te nemen voor wat je doet. Door tijd te nemen om samen met mensen die betekenisvol voor je zijn na te gaan wat je echt graag wilt en daar dan bewust voor te kiezen. En door moeite te doen voor wat je echt belangrijk vindt’, aldus Joep Dohmen, hoogleraar filosofie aan de Universiteit voor Humanistiek.
Opvoeden – educatie – is je kinderen de kunst van het leven leren. Niet door trucjes te leren, maar door zelf een voorbeeld te zijn, en samen met hen na te denken over vragen als: ‘Hoe kun jij je leven beheren en kwaliteit geven?’ ‘Hoe kun jij je leven zinvol maken?’

Besef terdege dat de nieuwe tijd – het Intuïtie Tijdperk, het Tijdperk van Wijsheid – er aan komt of je dit nu leuk vindt of niet. Grijp daarom nu je kansen. Staak je verzet en geef je over aan de ‘flow’ van spirituele groei en ontwikkeling van het levensproces!

Hans Zevenboom

Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/235-het-intuitie-tijdperk

Tip!
Voor iedereen die zich zorgen maakt over onze toekomst, raad ik aan het boek ‘Storm voor de stilte’ van Neal Donald Walsch eens te lezen. Een boek dat hoop geeft en laat zien dat er toekomst is voor de mensheid!


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Ontvang iedere vrijdagochtend de Leefbewust Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes per email ? Ontvang dan elke vrijdag onze nieuwsbrief met het overzicht van nieuwtjes en videos van die week.

Lees verder


Terug naar het hoofdmenu


Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Menu

Naar de voorpagina
Alle thema paginas
Contact

Supersmoothies

Webwinkel

Gratis nieuwsbrief

 

 

 

 


View My Stats