Ontdek uw passie - Hans Zevenboom

1.0 Inleiding

‘Passie is bezieling! Wat bezielt jou?’
Passie is het door God gegeven vermogen zo’n diep gevoel over iets te hebben, dat we ons daardoor bewegen richting het onderwerp van ons verlangen. Deze passie komt voort uit een innerlijke onomkeerbare drang - een gevoelsmatige reactie op een sterk behoefte of mogelijkheid. Het is geen gevoel dat we na het ervaren ervan weer gemakkelijk loslaten. Het houdt aan en is heel krachtig. We kunnen het niet links laten liggen.

Passie is dus een sterk gevoel of een diep verlangen naar iets. Een ongekende innerlijke drijfveer – ons kompas, onze ziel - die als doel heeft om ons het leven gemakkelijker te maken. Er voor zorgt dat wij onze levenspad bewandelen, en zo weinig mogelijk gaan dwalen.

2.0 De weg volgen
Passies zijn om ten minste drie redenen belangrijk.
a. Passies geven ons richting
b. Door passies kunnen we evalueren
c. Door passies slaan we ons zeker door moeilijkheden heen

3.0 Ontdek uw passie
Nu is de vraag: ‘Hoe komen we in contact met deze passie? Hoe komen we in contact met onze innerlijke of hogere zelf; onze ziel? Hoe ontdekken we de dingen waarvan het innerlijke zelf – je ziel - dat we daar sterk in voelen?’
1. Passies komen door Gods Voorzienigheid

Eén van de heiligste overtuiging van veel mensen op deze aarde is, dat het Gods Taak, Gods Functie, Gods Opzet is om de mensen te vertellen wat ze wel en niet moeten doen; wat het beste voor ons is. En daar moeten we ons aan houden, want anders……… Oh, wee!

Maar deze overtuiging is vals; het geeft een compleet verkeerd beeld van God. Laten we daarom onze oude denkbeeld van God varen, en gaan een nieuwe versie van God creëren. We gaan God herdefiniëren, we gaan God als het ware herscheppen, opnieuw herbenoemen!

De |God van Morgen| is niet een ‘nieuwe’ God, maar een nieuwe versie van God. Een uitgebreidere versie van God. Dit is dezelfde God die er Altijd was, NU is en Altijd zal zijn. Het is simpelweg niet de God van onze huidige opvattingen, maar een nieuwe versie van God die het leven in beweging zet. De |God van Morgen| is van NIETS afgescheiden, is overal in vertegenwoordigt! Het AL is ALLES!
Anders gezegd: God heeft jouw ziel – je innerlijke of hogere zelf, een goddelijk energiedeel van God Zelf - als vertegenwoordiger hier op aarde gekozen. Je ziel vertegenwoordigt Gods Onvoorwaardelijke Liefde hier op aarde. God is vertegenwoordigd (‘aanwezig’) in elke molecuul, in elke cel van je fysieke lichaam [DNA, Divine Natural Awareness]. ………….. in het universum, in het leven ……… in Alles! Het gevoel van liefde voor alles is je ervaring van God!

2. Passies komen via onze (natuurlijke) emoties

Het onvoorwaardelijke element van passie is onze emotie. Het is niet iets dat we zelf kunnen bereiken, maar iets dat God via ons innerlijke zelf – de ziel – in een ontvankelijk hart legt. God is de ‘Activator, Begeleider en Stimulator’ van ieder menselijk wezen, met als doel jou persoonlijk te raken in het diepste van je zijn.
Jij bent een (de) vertegenwoordiger van God hier op aarde!
Door het activeren van de Goddelijke Levensenergie – de kosmische of galactische lichtemissies – wordt jij persoonlijk ‘geraakt’, geprikkeld en daardoor geactiveerd in heel je chakra- en aurasysteem. Door deze aanraking van Gods Hand wordt je ziel – je passie – ten toon gespreid, middels je zuivere emoties.

3. Passies komen met gevoelens van angst

Uiteindelijk worden ál je gedachten ingegeven door liefde en angst! Dat is de grote polariteit; de twee tegenovergestelde uiteinden. Alles komt dus uiteindelijke op één van deze twee neer. Alle gedachten, ideeën, concepten, begrippen, besluiten, keuzes en daden worden door deze twee gestuurd. En tenslotte is er in de werkelijkheid maar één: liefde. De waarheid is dat er alleen liefde is. Het klinkt misschien paradoxaal, maar zelfs angst is op liefde gebaseerd en als angst op de juiste manier gebruikt wordt, drukt hij liefde uit.

4.0 Barrières die onze passie in de weg staan

Er zijn echter barrières die onze passie in de weg staan. Ik noem er enkele:
a. Afscherming van de pijn van anderen
b. Onze hebzucht
c. Geestelijke barrières

5.0 Wanneer is er flow?
Wanneer heb je momenten van flow? Wat merk ik? Passie!!
In flow zijn betekent letterlijk ‘in stroming zijn’. Het is een geestelijke toestand waarbij mensen helemaal opgaan in een bezigheid. Vaak in flow zijn, is een manier om gelukkiger te zijn.

Wat levert het op?
In flow zijn geeft veel positieve energie en een gevoel van voldoening. Alles wat je doet in flow, is van binnenuit belonend en geeft je een gelukkig gevoel. Mensen die vaak in flow zijn, zullen zich gelukkiger voelen.

Hoe kan ik het bereiken?
In flow raken kan alleen door iets te doen. Om voorwaarden te scheppen voor in flow zijn, is een ontwikkelingsproces nodig. Hierbij stellen mensen zichzelf voortdurend vragen. Het doorlopen van dit proces kan jaren duren. Maar bezig zijn met dit proces, levert vaak momenten van in flow zijn op.

6.0 Slot

Staan al je zintuigen en emoties wel ‘open’ om je passie waar te kunnen nemen. Laat je iets dat je ervaart of overdenkt echt zintuigelijk en emotioneel ‘landen’ in je bewustzijn, of neem je het alleen cognitief waar? Voel je de ervaring, of denk je er alleen over na?
Daarin zit het verschil tussen het wel of niet vinden van de eerste vonken van je passie!

We moeten ophouden naar anderen te luisteren en een begin maken met zorgvuldig naar onszelf te leren luisteren, naar ons hart en naar onze ziel. We moeten ophouden ons leven te leven gericht op de behoeftevoldoening van anderen en onze eigen behoeften ontdekken en deze te uiten. Dit proces vraagt van ons dat we ons uitsluitend concentreren op onszelf en dat we andere mensen in ons leven op de tweede plaats zetten. Als wij dit niet vanaf het begin op een juiste manier doen creëren we geen ruimte voor ons ‘genezingsproces’ – ons spiritueel ontwikkelingsproces - en zullen we vele jaren in dit proces blijven zitten; onze situatie zal hierdoor alleen maar moeilijker en gecompliceerder worden.

Ons leven is het resultaat van onze gedachten, acties en de keuzes die we tot nu toe hebben gemaakt. Het betekent dat wanneer we de manier veranderen waarop we omgaan met onze emoties en gevoelens, ons leven ook zal veranderen.
Wanneer komt jouw gevoel tot uitdrukking in dit leven? Jouw gevoel, die anderen begint te inspireren, het gevoel dat de ware emoties toon die jij bent, die |ik-ben|. God is ware Emotie, is Goedheid, is Liefde. Als jij nu eens je hart opent en probeert vanuit je ware gevoelens - je ware, zuivere emoties te spreken - , dan zag de wereld en heel anders uit. Dus spreek met je ware gevoelens, toon je emoties, toon je mededogen, toon je passie zoals Jezus ons dat heeft voorgedaan. Toon je gevoelens!

Hans Zevenboom
Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/255-ontdek-uw-passie


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica