Nieuws


balk2.jpg (42734 bytes)


Paranormaal begaafdheid

1. Inleiding
‘Wat is paranormaal?’ ‘Niets is buitengewoon!’
‘Een betoog, dat het paranormale heel normaal is’.
Je weet iets wat je eigenlijk helemaal niet kunt weten - je voelt het gewoon! Ben jij je er wel eens van bewust, dat iemand naar je kijkt omdat je zijn of haar ogen voelt ‘prikken’ of ‘branden’….. ergens op je lichaam? Of komt het voor, dat je al weet wie jou belt als je de telefoon of je mobiel hoort rinkelen? Dan kan het zijn, dat jij een goed ontwikkeld paranormaal vermogen hebt.
Het paranormaal zijn, betekent niets anders dan dat bepaalde zintuigen extreem gevoelig zijn. Zó gevoelig, dat ook de informatie die voor de gewone mens niet zichtbaar, voelbaar of hoorbaar is, wordt opgepikt. Iemand die dus paranormaal is, heeft één of meerdere van deze zintuigen sterker ontwikkeld dan andere mensen. Een mens met een dergelijke gave wordt dan ook wel medium genoemd.

De reden dat ik dit onderwerp aanroer, is het feit dat vele bezoekers blindvaren op de meningen en adviezen van mediums en paragnosten! Onlangs nog een verhaal gehoord van een mevrouw die een abortus had ondergaan. Na een bezoek aan een medium werd haar eenvoudigweg medegedeeld, dat ze – ‘als gevolg van haar zelf gecreëerde nieuwe karma’ – nooit meer kinderen kon krijgen! De vrouw raakte nadien in een zware depressie verzeild. Gelukkig blijkt ze nu zwanger te zijn en geniet ze intens van haar zwangerschap en haar toekomstig nieuw leven …. na een lange periode van therapie!

2. Paranormaal begaafdheid
‘In principe is ieder mens paranormaal’
‘Selectief waarnemen?’
Paranormaal begaafdheid is niets anders dan het vermogen boven je beperkte ervaringen uit te stijgen en een bredere kijk op alle zaken te hebben; iets méér afstand te nemen van onze dagelijkse, rationele kijk op het leven. Wij, mensen kunnen met onze vijf zintuigen – ruiken, proeven, voelen, horen en zien – slechts selectief waarnemen, omdat wij moeilijk afstand kunnen nemen van ons interne complexe verwerkingscentrum (o.a. de hersenen).

Paranormaal zijn, is een vaardigheid om iets op te vangen van de grotere Waarheid om je heen, namelijk door je ontvankelijk op te stellen voor allerlei energievelden die om je heen draaien als licht- en energiebollen en dus waarneembaar én voelbaar zijn voor hen die zich ‘gevoelig’ willen opstellen. Iedereen draagt dus een paranormale gave in zich, gekenmerkt door de aanwezigheid van een ziel die het zesde zintuig in ons energiesysteem vertegenwoordigt.

Iedereen is paranormaal begaafd en kan dus óók leren genezen. Maar iedereen kan óók zingen, alleen zingen de meeste mensen onder de douche en slechts enkele uitzonderingen op de bühne. Het paranormale vermogen is bij iedereen aanwezig, maar niet bij iedereen even sterk ontwikkeld.

3. Het mysterieuze zintuig?
‘Paranormaal zijn, heeft te maken met gevoeligheid’
‘Intuïtie is het gehoor van de ziel!’
Is de geest nu het zesde zintuig?

Wij beschikken allemaal over een intuïtieve gave; een intuïtie of zesde zintuig! Onze godsdienst, huidskleur of seksuele voorkeur doen er niet toe; zoals alle mensen over gezichtsvermogen, gehoor, tastzin, reuk en smaak beschikken, zo beschikken we ook over een zesde zintuig dat we intuïtie noemen. Wat veel mensen denken, dat onze intuïtieve gave – het zesde zintuig - een soort mysterieus zintuig is dat ergens in de hersenen verscholen ligt.

Neen, het is de ziel die het zesde zintuig vormt en vertegenwoordigt. De ziel communiceert met de geest (het verstand, niet de breinmassa) via het gevoel. Het gevoel en emotie is de taal van de ziel! We zeggen wel, dat de ziel spreekt tot je via het hart en dat het hart de verbinding(s)(brug) is tussen de ziel en de geest. Maar het is de ziel die als eerste een willekeurige, naderende energie ‘opmerkt’ en niet de geest! De ziel reageert dus altijd als eerste op de informatie (trillingsfrequenties) die binnenkomt in het elektromagnetisch energieveld (via het aura-veld en via de energetische koorden) en geeft daarna een signaal af in de vorm van een gevoel of een reflectie van een emotie af aan de geest (het verstand), die op haar beurt weer een lichamelijke reactie bewerkstelligt. Het lichaam ervaart wat de geest op dát moment heeft gecreëerd; een angst, een emotie of een gevoel !

In de ziel zit dus je intuïtie! Je intuitie zit niet in je hersenen; niet in de geest of het verstand! De intuitie is te beschouwen als het gehoor van de ziel. De ziel is het enige instrument dat gevoelig genoeg is om de lichtste trillingen van het leven ‘op te pikken’, om die energieën te ‘voelen’, om de golven in het (energie)veld waar te nemen en ze te kunnen interpreteren!
Je hebt zes zintuigen, niet slechts ‘vijf’. Dat zijn je reukzin, smaak, tastzin, gezicht, gehoor en …..weten. Zo werkt die paranormale begaafdheid!

4. Vier redenen om je intuïtie permanent te (gaan) gebruiken:

1. Intuïtie leert ons om onze eigen innerlijke wijsheid te vertrouwen; en minder op de ‘wijsheid en kennis’ van die ander!
2. Door intuïtie kunnen we onszelf als zielen ontwikkelen; en meer de onderlinge samenhang tussen zielen en het kosmische universum leren begrijpen. ‘Wij allen zijn Eén!’
3. Intuïtie laat ons weten, dat we in harmonie met het kosmische universum zijn; permanent in verbinding staan met de Goddelijke Hiërarchieën, de Kosmos, het Licht, de Hoger Lichtwezens, de gidsen en de engelen. ’Intuïtie laat zich niet vernietigen [*], ook al heb je het (nog) nooit gebruikt’.
4. Intuïtie is nuttig om ons op de toekomst voor te bereiden en zorgen uit te bannen. ‘Het innerlijke vertrouwen overwint de angstgevoelens en schept zelfvertrouwen’.
[*] De ziel – je intuïtie, je innerlijke Zelf – raak je nooit kwijt, je kunt het gewoonweg niet verliezen, het is er voor eeuwig. De ziel is altijd verbonden met je lichaam tijdens je Ervaringstocht hier op aarde …. ‘tot de dood ons scheidt’. Toch zijn er sektarische groeperingen en georganiseerde religies die bij hoog en laag durven te beweren, dat je tijdens een aardsleven je ziel definitief kunt verliezen, dat de ziel kan ‘verbranden in de hel’, dat je een ‘nieuwe’ ziel kunt krijgen. Onzin, pure onzin, één grote leugen!

5. Waarom kunnen voorspellingen ‘fout’ gaan?
‘Schepping volgt op de gedachte, en die volgt op perceptie!’
Omdat de helderziende niet de ‘toekomst’ voorspeld heeft, maar slechts een tipje van de sluier heeft opgelicht van één van de ‘mogelijke mogelijkheden!’, die er in het eeuwige moment van NU worden waargenomen. Het is altijd een subjectieve keuze van de helderziende wat hij zag op dat ene moment. Hij of zij had net zo goed iets anders kunnen kiezen, iets wat niet strookte met zijn of haar voorspelling.

In het boek ‘Derde gesprek met God’ van Neale Donald Walsch zegt God: ‘Het eeuwige moment bevat ‘alle mogelijke mogelijkheden’. ‘Alles is al op miljoenen verschillende manieren gebeurd. Het enige wat er overblijft is, dat jij kunt kiezen van welke kant je het bekijkt. Het is allemaal een kwestie van perceptie. Als jij je waarneming – perceptie – verandert, verander jij je gedachte en je gedachte schept je een andere werkelijkheid. Elke uitkomst van elke situatie die jij je voorstelt, ligt al klaar! Het enige wat je hoeft te doen, is het te (leren) zien! Het te weten!’

Jouw keuzes, en je geloof in je keuzes! Dat geloof wordt geschapen door wat je over een bepaald onderwerp (CO2-vervuiling, de totale vernietiging van de aarde?) denkt, en die gedachten komen voort uit je perceptie; dat wil zeggen, uit de ‘manier waarop je er tegenaan kijkt.’

De helderziende ziet dus de keuzes die jij over ‘morgen’ maakt en ziet hoe zich dat afspeelt! Maar een ware helderziende zal je er altijd bij vertellen dat het niet zo hoeft te zijn! Jij kunt ‘opnieuw kiezen’ en de uitkomst veranderen!

6. Slot
‘Paranormale 06-lijnen?’
‘Wat is een goede reading?’
Wat wordt tegenwoordig onder paranormaal begaafd verstaan? Veelal zal het antwoord zijn: ‘Het kunnen communiceren met overleden of geesten’. Maar is dat de echte betekenis? Neen, paranormaal begaafd zijn, is de mate waarin je in staat bent te luisteren naar je eigen intuïtie; je eigen innerlijke Zelf, de ziel die iedereen in en om zijn fysiek lichaam heen draagt. Iedereen is dus ‘paranormaal begaafd’. In wezen zijn ‘ze’ dus allemaal ‘echt’. Maar waar je op moet letten, is wat hun doel is. Proberen ze jou te helpen of proberen ze zichzelf te verrijken? ‘Geestelijk zichzelf te verrijken?’

Helderzienden – zgn. professionele helderzienden – die zichzelf graag willen verrijken, beloven je vaak dat ze met hun paranormale gaven dingen kunnen bereiken, zoals ‘een verloren geliefde terugbrengen’, ‘je geld en roem bezorgen’ tot zelfs ‘gewichtsverlies’ is te realiseren.
Ze beloven je dat ze dat kunnen doen, maar alleen als je betaalt. Ze zijn zelfs bereid iemand anders ‘te lezen’ – je geliefde, je baas, je vriend, je partner – en jou er alles over te vertellen. Ze zeggen: ‘Neem iets mee. Een foto, een voorwerp, een geschreven brief, een ring of een horloge’. En, ja ze kunnen je iets over die ander vertellen. Vaak heel wat. Want iedereen laat een spoor van energie na, een ‘paranormale vingerafdruk’, een energierestantje….. op die ene dierbare ring of horloge. En iemand die er echt gevoelig voor is, kan dat waarnemen.
Maar een oprecht begaafde zal je nooit beloven, dat zij een ander naar je zal doen terugkeren of van gedachten zal doen veranderen, of welk effect dan ook met haar paranormale ‘begaafdheid’ zal bewerkstelligen. Een ware helderziende – iemand die haar leven wijdt aan het ontwikkelen en gebruiken van deze gave – weet dat er nooit met de vrije wil van de ander mag worden geknoeid, en dat je nooit iemands gedachten mag binnendringen(!), én dat iemands psychische grenzen nooit mogen worden overschreden.

Paranormale 06-lijnen leiden tot een mentaliteit van ‘hebben en niet-hebben’; zij hebben intuïtie, jij niet! ‘Bel ons als je behoefte hebt aan antwoorden! Wij beschikken over de beste mediums’. ’Jemig, ze wist zo ontzettend veel over me te vertellen ………’.

Paranormale advieslijnen zijn opgezet om de mensen te laten geloven, dat juist deze mediums de enigen zijn die je die noodzakelijke adviezen kunnen geven. Daarom bellen mensen ‘ze’ steeds weer terug en besteden ze er een hoop geld aan. Paranormale advieslijnen kunnen daardoor een afhankelijke relatie scheppen, omdat veel mensen niet bereid zijn hun eigen beslissingen te nemen; ze willen dat iemand anders dat voor hen doet! Dat geldt in het bijzonder voor mensen die in een uitzonderlijke kwetsbare positie verkeren, bijvoorbeeld omdat ze een dierbare verloren hebben, een slechte relatie hebben, depressief zijn of grote financiële problemen hebben. Ze zijn op zoek naar antwoorden en hebben grote behoefte aan een schouder om op te leunen. Voor deze mensen zijn de telefonische hulplijnen een grote ‘steunpilaar’, waar ze uiteindelijk vaak aan verslaafd raken.

Ee medium zegt na een vraag van haar cliënt: “Ik zie een liefdevolle man binnen niet al te lange tijd in uw leven verschijnen”. Maar wat zij niet vertelt maar wel ‘ziet’, is dat deze liefdevolle man na enige tijd verandert ‘een draak van een kerel’. Een oprecht begaafde zou dit in één zin uitspreken zonder er bij na te denken: ‘Ik zie een liefdevolle man binnen niet al te lange tijd in uw leven verschijnen, maar ook ‘zie’ ik dat deze man na enige tijd verandert in een draak van een kerel. Het is aan u om een keus te maken’.

Goede reading? Ik denk, dat het goed kan zijn om naar een betrouwbare, deskundige paranormaal begaafde persoon te gaan, maar dat u niet afhankelijk wordt van zijn of haar adviezen! Een reading bij een medium is een zeer vertrouwelijke, intieme ervaring. Als iemand vertrouwen heeft in je woorden en bereid is de adviezen op te volgen die jij doorgeeft, dan is dat een enorme verantwoordelijkheid. Besef dat en overtreed de Kosmische Wetten niet! Zonder goed contact met het innerlijke Zelf én de Hoger Lichtwezens is een goede reading onmogelijk!
Onthoud daarom: jij bent ten alle tijden verantwoordelijk voor je eigen leven. Jij bent de schepper en de architect van al je toekomstige levenservaringen!

Hoe paranormaal begaafder je bent, des te dichter staat je bij je eigen ‘Ik’! Ik heb dán geen (meer) ‘andere’ nodig! Leer dus meer te vertrouwen op jezelf, op je innerlijke Zelf, je ziel!

Hans Zevenboom
[December 2012]

Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/174-paranormaal-begaafdheid


 

 


Heb je een goede nieuwstip, video of andere link voor ons ? Mail het ons


 

[ Terug naar het hoofdmenu ]

 


 

 

 


View My Stats