Nieuws


balk2.jpg (42734 bytes)


Water - deel V

November 2012

‘Water is een energie met een geheugen’.
‘Water is de centrale regelaar van de energie en de osmotische balans in het lichaam’; de zgn. hydro-elektrische energie, de intracellulaire wateroverdracht’.

1. Inleiding
De zuiverheid van (drink)water wordt aan de hand van de aantal parameters – het geleidingsvermogen, de pH-waarde, het redoxpotentiaal, de zgn. droogrest en de aanwezige ziektekiemen, zoals bacteriën en virussen – gemeten. De pH-waarde is één van de belangrijkste te meten waarde, zowel voor het lichaam als het drinkwater!

Een goede zuurgraad (pH-waarde ) in het hele lichaam is zelfs één van de meest kritische factoren voor een goede gezondheid. De waarde die voor ons leven én onze gezondheid dan ook het meest van belang is, is wel het in standhouden van het zuur-base-evenwicht ofwel de pH-waarde.

Paracelsus was de eerste die in onze westerse cultuur de verzuring van het lichaam als de belangrijkste oorzaak van alle ziektes noemde. Waar de natuurvolken gevrijwaard blijven van chronische stofwisselingsziekten (diabetes, reuma, kanker, hart- en vaataandoeningen) daar laat de westerse leefwijze de zuur-base balans doorslaan naar de zure kant. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg, dat er een afzetting van stofwisselingsslakken in het bindweefsel en vetweefsel plaatsvindt!

Kleine schommelingen in de pH-waarde kunnen daardoor drastische veranderingen van het metabolisme in de cellen tot gevolg hebben en zo storingen veroorzaken. Op 50-jarige leeftijd bestaat bijna 50% van de vaste lichamelijke structuren uit slakken!

2. Wat is een pH waarde?
‘De topprioriteit van het lichaam’
De pH is een rekenkundige aanduiding voor de hoeveelheid zuur die in een oplossing (bv. drinkwater of flessenwater) zit. De pH wordt ook wel de zuurtegraad genoemd en is een maat voor de concentratie aan vrije waterstofionen (H+).
De mate van zuur-base wordt weergegeven op een pH schaal van 1 tot 14. Hierbij staat 1 voor zéér zuur en 14 voor zéér basisch (alkalisch). De neutrale pH-waarde is 7.0

De pH is één van de belangrijkste eigenschappen van water. Water is in staat bijna alle ionen op te lossen (in opgeloste vorm vast te houden), waardoor het water wordt gekenmerkt als ‘Water met een geheugen’.

3. Het belang van een goede pH waarde
Tijdens de stofwisseling worden voortdurend zure eindproducten gevormd. Bij een tekort aan voedingsstoffen worden mineralen onttrokken uit lichaamsweefsels. Dit wordt kortweg ook wel verzuring genoemd. Kleine schommelingen in de pH-waarde kunnen daardoor drastische veranderingen van het metabolisme in de cellen tot gevolg hebben en zo storingen veroorzaken. Krijgt het lichaam gedurende langere tijd onvoldoende mineralen, dan verzuurt het bloed!

Al onze cellen baden in het extracellulaire vocht, dat net zoals het bloed licht basisch is (pH 7,35-7,45) is. De uiterste pH-waarden liggen tussen 6,8 en 7,8. Te lage pH-waarden (zuur) leiden sneller tot levensbedreigende situaties dan te hoge waarden (basisch). Zo ontdekte dr. Berthold Kern, dat een verlaagde pH-waarde (meer zuur) tot een verdikking van het bloed leidde.

Hoe belangrijk een goede pH-waarde is, zien we in de afhankelijkheid van het functioneren van onze enzymen. Enzymen zijn verantwoordelijk voor alle activiteiten in het lichaam; zelfs het denken. Enzymen tonen alleen een optimale werking bij een bepaalde pH-waarde in ons lichaam én zij reageren zeer gevoelig op pH-veranderingen én schommelingen.
4. Regulering zuurtegraad

Het lichaam heeft meerdere mechanismen om de zuurgraad op peil te houden. We kennen het regelmechanisme van de nieren, de ‘buffering’ en het ademhalingssysteem.

Bij een constatering aan een teveel aan zuren scheiden de nieren direct het teveel uit en wel in de vorm van ammonia. De overige niet vluchtige minerale zuren worden grotendeels in het bindweefsel opgeslagen en ’s nachts weer verwijderd. Het lichaam gebruikt ook zgn. ‘pH-buffers’ in het bloed om te herstellen tegen te grote schommelingen in het zuurgraadniveau van het lichaam.

Het derde mechanisme is de uitstoot van koolzuur. Koolzuur wordt door elke cel geproduceerd en dient afgevoerd te worden – door het bloed – naar de longen. Het ademhalingscentrum in de hersenen reguleert de hoeveelheid koolzuur die uitgeademd wordt. Dit gebeurt door de snelheid en de diepte van de ademhaling te beïnvloeden.

Zuurgraden zijn dus de sleutels waardoor zuurstof verbonden kan worden met hemoglobine of juist weer losgelaten kan worden. Zuurheid ontkoppelt juist zuurstof. Er mag dus geen zuurheid in de longen heersen, want juist daar gaat de zuurstof zich binden. Bij een tekort aan voedingsstoffen worden mineralen onttrokken uit lichaamsweefsels. Krijgt het lichaam gedurende langere tijd onvoldoende mineralen, dan verzuurt het bloed! Soms is het hele lichaam te zuur. In het bijzonder bij ‘lijders’ aan suikerziekte, astma, en artritis (jicht).

5 . Hoe kan je de zuur-base balans herstellen?
‘Storingen in zuur- base balans’.
Zolang het lichaam ernstig verzuurd is, zal het mineralen uit botten en organen blijven onttrekken. Maar door voor een meer gebalanceerd voedingspatroon te kiezen, ruimschoots zuiver (oorspronkelijk) ‘gevitaliseerd’ water te drinken én de juiste supplementen te gebruiken, zal het lichaam zich snel kunnen gaan herstellen.

Een belangrijke factor bij het in stand houden van een goede pH-waarde is de gezonde darmflora. Schimmels en diverse kwaadaardige bacteriën deponeren vaak daar hun zure afvalstoffen in het lichaam.

Zuiver oorspronkelijk (drink)water – ‘gevitaliseerd water ‘- is het allerbelangrijkste oplosmiddel en ‘bindmiddel’ voor alle voedingsmiddelen, vitaminen en mineralen! Dit water wordt gebruikt in de vertering van voedsel in kleinere deeltjes, bij het uiteindelijke metabolisme en het assimilatieproces! Het water verwijdert tevens uit verschillende delen van het lichaam het giftafval en draagt het aan de lever en de nieren over voor verwijdering! Vele afvalstoffen blijven echter in het lichaam achter en stapelen zich jarenlang in weefsels van het lichaam op. Op de diverse plaatsen waar deze afvalstoffen zich opstapelen, ontstaat een slechte doorbloeding van de cellen met als gevolg dat de cellen op die plaatsen niet voldoende van zuurstof en voeding kunnen worden voorzien. Cellen kunnen niet leven zonder zuurstof – getransporteerd door water - en voeding, dus er gaan zich problemen aandienen.

Het drinken van voldoende (gevitaliseerd) water is dus van levensbelang! ‘Het hebben van een droge mond is van de behoefte van het lichaam aan water; een duidelijk herkenbaar signaal voor je!’

‘De kern van aanpak bij de sterk toenemende stofwisselingsstoornissen (suikerziekte, jicht, leverziekten, gal-, nier- en blaasstenen, aderverkalking, hart- en bloedsomloopstoornissen, hoge bloeddruk, verstopping, bronchitis, astma, migraine en kanker) in deze moderne tijd ligt simpelweg bij water; bij het constateren van uitdrogingsverschijnselen van de orgaansystemen’, aldus Dr. Batmanghelidj! [Boek, ‘Water. Het goedkoopste medicijn’]

Voor een uitgebalanceerde pH in de voeding wordt dan ook aanbevolen om 80% waterrijke voedingsstoffen te eten en 20% geconcentreerde voeding.

6. Water, voeding en pH waarde
‘Verzuring is veroudering’.
‘Verzuring is een continu proces, waaraan bijna niet valt te ontkomen’.

Ons leven en onze gezondheid zijn gebaseerd op de instandhouding van ons ‘inwendige milieu’, waarbij het handhaven van het zuur-base-evenwicht een topprioriteit heeft. Zo wordt wanneer het bloed te zuur is, calcium aan de botten onttrokken om het bloed te alkaliseren. Zelfs het ademhalingscentrum in de hersenen wordt gestuurd door de zuur-base balans. Hoewel al aardig wat onderzoek is verricht naar de invloed van een verstoord zuur-base-evenwicht op de ontwikkelingen van chronische klachten, wordt deze relatie in de reguliere geneeskunde nog in onvoldoende mate herkend!

Dus als we niets doen aan onze leefstijl en het verwijderen van zure afvalstoffen in het lichaam, kunnen op den duur veel lichamelijke problemen ontstaan zoals: verzuring van het lichaam, slechte doorbloedingen in weefsels en gewrichten, artritis, jicht, hoge bloeddruk, hart- en vaatproblemen, diabetes, osteoporose, cellulitis (sinaasappelhuid), vele degeneratieziektes, ouderdoms- en beschavingsziektes etc.

In tegenstelling tot de Westerse landen wordt in Japan deze ziektes, gifstoffen en afvalstoffen, door IR-C apparaten (lange-golf infraroodstraling) en door basisch water (geproduceerd mbv. een waterionisator en/ of een omgekeerde osmose apparaat), behandeld en verwijderd. Het vasthouden van zure afvalstoffen in het lichaam is de grootste oorzaak van veroudering!

7. Slot – Conclusie ‘Water’

‘Drinkwater wemelt van de medicijnresten en andere ziekmakende stoffen!’
‘Schoon imago van ons drinkwater is onterecht!

Er blijkt een onweerlegbaar verband tussen het drinken van gezond, gezuiverd (drink)water en de verzuring van het lichaam - het verouderingsproces -, te bestaan. Te weinig water drinken leidt uiteindelijk tot verzuring van het bloed! Het bloed zou normaal gesproken voor 94 % uit water moeten bestaan en de lichaamscellen zouden idealiter ongeveer 75% water moeten bevatten! Maar de moderne ‘wetenschappelijke’ geneeskunde is helaas gebouwd op de foutieve veronderstelling dat het hebben van een droge mond een vaag signaal is van het menselijke lichaam om voldoende speeksel te moeten produceren, zodat het voedsel beter kan worden ‘gesmeerd’ en het slikken daardoor gemakkelijker gaat; een droge mond is geen verontrust ‘levensteken’ zo heeft de reguliere geneeskunde tot nu toe altijd gedacht. Laat staan dat ‘men’ zich ooit gerealiseerd heeft, dat het hebben van een droge mond één van de allerlaatste signalen van uitdroging van het lichaam is!

We zijn hoe dan ook nog steeds afhankelijk van water; van het water-distributiesysteem in ons lichaam! Als het drinkwater zo fundamenteel is voor een goede gezondheid, waarom wordt er dan kwalitatief gezien zo ‘slecht, ongezond’ drinkwater of flessenwater geleverd? Indien we ons nu eens realiseren dat het drinken van voldoende (kwalitatief gezond) water een ‘must’ is, dan blijft er nog steeds één vraag over: ‘Wat is nu werkelijk de kwaliteit van het drinkwater in Nederland?’ ‘ Wie levert het drinkwater in Nederland en zijn Europese milieunormen voor 2015 wel haalbaar?’

Het drinkwater in Nederland heeft van oudsher het imago schoon, helder en gezond te zijn. Maar wat blijkt nu, dat de drinkwaterbedrijven de grootste moeite hebben om aan de minimum kwaliteitseisen te voldoen! De toenemende verontreiniging van grond- en oppervlaktewater (‘het ruwe water’) is daar de voornaamste oorzaak van. Dit komt omdat de bron waar de meeste waterleidingbedrijven hun water vandaan halen zodanig vervuild is, dat geen enkele chemische en ‘informatieve’ zuivering meer in staat is om schoon water op te leveren. Al onze grote rivieren en meren zijn immers door de industrie en intensieve land- en tuinbouw zwaar chemisch en ‘informatief’ vervuild in de afgelopen 100 jaar.

Door chloor en allerlei andere chemische reinigingsmiddelen in te zetten, krijgen we weliswaar een schijnbaar drinkbaar water, maar nog steeds een giftig eindproduct. Het chloor doodt de meeste virussen en bacteriën, maar levert als bijproduct allerlei genetische mutaties en kankerverwekkende stoffen op zoals trihalomethanes (THMSs), dichloro acedic acid (DCA), MX en chloroforms.

Meer moderne methoden om water te ontsmetten zijn gebaseerd op oxidatie van de bacteriën. Hiervoor gebruikt men ultraviolet licht of ozon. De gedode bacteriën blijven ook bij deze methode in het water aanwezig, waardoor ze alsnog uiteindelijk ziekteverschijnselen kunnen veroorzaken bij gevoelige darmpatiënten. Bovendien is er een theorie welke beweert dat er in deze bacterielijkjes virussen kunnen ontstaan die vrij kunnen komen. Dit zou de toename van virale infecties en het ontstaan van nieuwe ziekten kunnen verklaren, aldus dr. ir. W. van Loock.

7.1 Het ‘oude’ Waterleidingbesluit
‘Waterkwaliteit beneden peil’
In het Waterleidingbesluit van 1984 is vastgelegd, dat de waterleidingbedrijven een resultaatverplichting hebben tot het leveren van een goede kwaliteit drinkwater. Het
Waterleidingbesluit is nog steeds van kracht en dat is wel degelijk ‘zichtbaar’!

Voorbeeld. In een nieuwsbrief van april 1998 werd al verslag gedaan van de verontreiniging van het Drentse drinkwater [Waterleiding Maatschappij Drenthe, WDM] met de stof dioxaan.

Dioxaan komt vrij bij de productie van polyester (PET). De stof werd door AKZO Nobel en Wellman vanaf de zestiger jaren tot en met 1997 in het oppervlaktewater bij Emmen geloosd! Hoewel de norm niet overgeschreden worden, zullen we ondanks de constante metingen van WDM toch nog tientallen jaren blootgesteld werden aan een stof waarvan de gezondheidsrisico niet duidelijk is.

Uit rapportages die staatssecretaris Schultz van Verkeer en Waterstaat (vanaf juli 2002) naar de Kamer heeft gestuurd, blijkt dat de kwaliteit van het water in Nederland op vrijwel geen enkele plaats aan de Europese normen voldoet! Zowel het oppervlaktewater als het grondwater wordt in de onderzoeken omschreven als 'at risk'. Dit wil zeggen, dat vermoedelijk niet alle Europese milieunormen voor 2015 gehaald worden bij gelijkblijvend beleid. Tot de grootste problemen behoren te hoge concentraties van kankerverwekkende zware metalen en zogeheten PAK's in het Nederlandse water.

Schultz omschrijft de bevindingen als 'herkenbaar en daarnaast te somber'. Dat Nederland een aantal 'forse en hardnekkige problemen' heeft met de waterkwaliteit, was volgens de staatssecretaris allang bekend. Anderzijds vindt ze dat verbeteringen van de afgelopen jaren te weinig naar voren komen in het beeld dat nu oprijst. De Europese meetmethode legt onevenredig veel nadruk op tekortkomingen, aldus Schultz. Als één bepaalde norm niet wordt gehaald, geldt namelijk dat niet is voldaan aan de doelstellingen als geheel. De staatssecretaris vindt dit te pessimistisch, en bekijkt daarom hoe een meer genuanceerd beeld kan worden geschetst. De rapportages moeten niettemin de aanzet vormen voor 'verdere verbetering van de waterkwaliteit'. Samenwerking met andere landen is daarbij één van de speerpunten. Schultz:

'De bron van onze waterkwaliteitsproblemen ligt immers veelal in het buitenland.' [Overheidsinformatie, 4 maart 2005]
Naar aanleiding van toenemende publicaties waarin melding werd gemaakt van het voorkomen van geneesmiddelen in drinkwater, heeft het RIVM in het jaar 2002 een meetprogramma geneesmiddelen in drinkwater en drinkwaterbronnen uitgevoerd. Het meetprogramma omvatte 13 stoffen uit verschillende categorieën geneesmiddelen. Op basis van metingen concludeert het RIVM dat geneesmiddelen in zeer lage concentraties (tot enkele tientallen nanogrammen) aanwezig zijn in het drinkwater. Opmerkelijk, want in een RIWA-rapport uit 1994 worden 947 organische verbindingen genoemd die in de periode 1983-1993 werden aangetroffen in het water van Rijn- en Maasstroomgebied, IJsselmeer en Haringvliet en in het daaruit bereide drinkwater. In een vervolgonderzoek (1998) wordt vermeld, dat er van 1993-1997 een aantal van 232 nieuwe verbindingen werden toegevoegd aan de al bestaande lijst waardoor het aantal stoffen op 1179 kwam!

Voor ruim een derde deel van de 1179 stoffen zijn géén toxiciteitsgegevens bekend! Stoffen die in zeer lage concentraties onder de detectielimiet voorkomen zijn weliswaar wettelijk toegestaan, maar kunnen tóch schadelijk zijn als ze een ‘hormoon verstorende’ werking hebben. [Bron: www.aquarisuvitaliser.info]

7.2 We worden ‘geflest’!
Wat gebeurt er eigenlijk met het rioolwater?.
Het rioolwater wordt via leidingen naar de rioolzuivering getransporteerd en daar gezuiverd. Na het zuiveringsproces ziet het water er op het eerste gezicht weer schoon uit en wordt het water geloosd in het oppervlakte water of in de bodem geïnjecteerd. Dus niets aan de hand zo lijkt het. Maar onderzoekers hebben inmiddels aangetoond, dat er wel degelijk iets aan de hand is met deze manier van werken.

Rijk wil greep krijgen op medicijnresten in water
Het Rijk onderzoekt op welke manier het resten van medicijnen in oppervlakte- en drinkwater kan terugdringen. Dat heeft staatssecretaris Van Geel (VROM) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. [Bron: Spits Publicatiedatum: 05-08-2005]

Resten medicijnen vervuilen drinkwater
Staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) maakt zich zorgen over de kwaliteit van het drinkwater in ons land. Door de vergrijzing en het stijgende gebruik van medicijnen, komen steeds meer medicinale stoffen in ons drinkwater terecht.

Het is nog niet zo erg als in Engeland, waar zelfs sporen van het antidepressivum Prozac in het drinkwater werden gevonden, aldus de bewindsman. Wel zijn resten van hormonen en andere chemische resten van medicijnen in ons drinkwater terecht gekomen. [Bron: De Telegraaf 05-07-2005]

Vrouwenhormoon in water uit PET-flessen
Onderzoekers van de Goethe-universiteit in Frankfurt hebben in het mineraalwater van twaalf van twintig gescreende PET-f¬lessen verbindingen ontdekt die op het vrouwenhormoon oestrogeen lijken. Wetenschapper Martin Wagner van de afdeling Aquati¬sche ecotoxicologie waagt zich echter niet aan uitspraken over even¬tuele schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid.

Soortgelijke oestrogeenachtige stoffen staan echter al lange tijd in het verdachtenbankje. Ze zouden de vruchtbaarheid bij mannen ver¬minderen en genitale afwijkingen kunnen veroorzaken.

40 % grondwater bevat te veel nitraat
In het voorjaar van 2004 werd in 35,7 procent van de bemonsterde meetputten de Europese nitraatnorm overschreden. Uit nieuwe metingen van de Vlaamse milieuadministratie tijdens het voorjaar blijkt dat bijna 40 procent van het grondwater in Vlaanderen te veel nitraat bevat afkomstig uit bemesting. Dat schrijft Katrien Verstraete in De Tijd. [Bron: Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw]

Hormonen in drinkwater? Krijg nou prammen!
Klinieken voor plastische chirurgie in Harley Street, Londen, rapporteren een enorme stijging van het aantal borst-verkleinende operaties bij mannen. In één jaar zou de vraag naar deze ingreep meer dan verdubbeld zijn.

In de zondagskrant Sunday Times beweren de betrokken chirurgen, dat ze in de borsten melkklierweefsel aantreffen van een type dat je normaal alleen verwacht bij vrouwen. Gesuggereerd wordt dat hormoonresten in vlees en in drinkwater er iets mee te maken hebben. Het zou dan gaan om groeihormonen die in de bio-industrie aan de beesten worden gegeven, en resten van anticonceptiepillen die in het riool terecht komen. De huidige drinkwaterzuiveringsmethoden halen deze stoffen er niet uit. Maar die operaties kunnen natuurlijk ook gewoon een modetrend zijn.

Te veel nitraat in leidingwater slecht voor baby's
Uit een onderzoek van Test-Aankoop naar de kwaliteit van ons leidingwater blijkt dat in 44 van de 66 gecontroleerde waterstalen te veel nitraten zitten. Daardoor is het water niet geschikt voor zwangere vrouwen en baby's. Volgens professor milieugezondheidskunde Marc van Sprundel van de Universiteit Antwerpen komen door mest op het land te veel nitraten terecht in het oppervlaktewater.

7.3 Wanneer heeft u voor het laatst zuiver schoon water gedronken?

Water de combinatie van zuurstof en waterstof is een zeer belangrijke schakel in het fysieke energie, verbrandings- en ontgiftingsproces binnen ons lichaam. Dit komt niet alleen door het feit dat ons lichaam voor 70% uit water bestaat, maar tevens omdat water een overgangssubstantie is tussen de stoffelijke (vloeistof) en fijnstoffelijke (gas) wereld in ons lichaam. ‘Water draagt namelijk informatie over aan de kern van de cellen’.

Wanneer we te weinig en ook nog eens vervuild (kraan)water of flessenwater drinken, is het lichaam steeds minder in staat haar (zure) afvalstoffen via o.a. de nieren, de lever en de huid af te voeren. Wanneer we dit ontgiftingsproces op welke wijze dan ook nog eens gaan versnellen (vastenkuren e.d.), dan mag wel duidelijk zijn dat het lichaam de grote toevoer van afvalstoffen niet meer kan verwerken en reageert met allerlei ontgiftingsverschijnselen zoals hoofdpijn, hartkloppingen, zweten, jeuk, etc. etc.

Zuiver, schoon drinkwater is bij nog sterk ‘vervuilde mensen’ (chronisch zieken) van levensbelang om het genezings- c.q. ontgiftingsproces te bevorderen en te optimaliseren. Aangezien je watervoorraad iedere 5-10 dagen volledig ververst wordt, is het dus verstandig om iedere dag zoveel mogelijk (1,5-2,5 liter per dag; Nieuwsbrief ‘Water’- deel VI) oorspronkelijk zuiver (bron) water of ‘gevitaliseerd’ water te drinken om bijvoorbeeld de ontgiftingsverschijnselen en het verouderingsproces nu al te voorkomen.

7.4 Meten is weten!
‘Laat u niets wijsmaken door de reclame’
De zuiverheid van (drink)water wordt aan de hand van een viertal parameters gemeten, waarvan één van de belangrijkste meting is het vaststellen van de pH-waarde van de urine en het speeksel. Dit is, vind ik, de basis leggen voor het opbouwen van een gezond lichaam. ‘Water is een energie met een geheugen’. ‘We zijn een berg water die, in huid gewikkeld, rondloopt!’ ’Water. Het goedkoopste medicijn’.

Wanneer je de eerste verschijnselen van uitdroging vertoont – de herkenbare symptomen zijn het hebben van een droge mond op ieder moment van de dag – raad ik je aan om tweetal digitale meters aan te schaffen, te weten een TDS-meter en een zgn. digitale ‘grondmeter’ of een digitale pH-meter! Dit is misschien wel je eerste ‘reddingsboei’ voor een nieuw en gezond leven.

Met behulp van de pH-meter en een TDS-meter kun je volgens een vast patroon met behulp van een overzichtelijk schema dagelijks metingen verrichten. Metingen die gericht zijn op het vaststellen van de exacte pH-waarden van de (ochtend)urine en metingen die betrekking hebben op het kraanwater én ook het flessenwater.

Hierbij denk ik vooral aan het verrichten van vergelijkbare metingen van de bronwatermerken zoals Evian, Spa, Perrier, Sourcy of San Pellegrino. Op deze manier kun je zelf constateren, dat de toegezegde pH-waarden van de waterleidingsbedrijven én de bronwatermerken vaak niet worden waargemaakt! Een TDS-meting doet er nog een schepje bovenop! Het geeft hoe dan ook een perfect inzicht in datgene wat je werkelijk drinkt, ondanks datgene wat de reclame op TV beweert! Je drinkt – zo vermoed ik – ‘slootwater’, ‘rioolwater’ of ‘chemisch-toxisch-vervuild water’!

Om je een goede en verantwoorde indruk te geven over de gemeten waarden, raad ik je aan meerdere metingen te verrichten, verspreid over de hele dag gedurende een langere periode. Deze metingen zal ongetwijfeld een (grote) spreiding in gevonden waarden tonen, maar het geeft je een houvast voor de toekomst. Het kan zelfs zijn, dat je schrikt van de gemeten waarde en overgaat tot het nemen van drastische maatregelen. [Lees meer in de volgende Nieuwsbrief ‘Water – deel VI; omgekeerde osmose apparaat e.d.]

Eén van de eerste meting waar ik toch de meeste aandacht aan zou besteden, is wel de pH-waarde van de ochtendurine; de eerste plas-stop! Mocht deze waarde ver onder het getal 5.0 verschijnen, dan heb je een sterke indicatie gekregen dat je lichaam sterk aan het uitdrogen en dus aan het verzuren, is. Je lichaam heeft dan dringend behoefte aan water! Niet alleen om de dorst te lessen, maar vooral om de lichaamsvoorraden - dit water bevindt zich ergens in je lichaamscellen, in het bloed, in de intercellulaire ruimte, in de lymfeklieren en in vele andere delen van het lichaam - aan te vullen. Bij uitdroogverschijnselen komt het rantsoenerings- en distributiesysteem voor het nog beschikbare water in het lichaam volgens een vastgesteld voorrangsprogramma – ‘droogte-management’ – op gang. Wat vaak inhoudt, dat alleen de hersenen voldoende vocht krijg en de overige organen, klieren, weefsels en botten dus niet.
Onthoud: Een afname van onze dagelijks waterinname tast de doeltreffendheid van de cel-activiteit aan!

En ja, wat is een investering ( twee meetinstrumenten) van circa 100 euro op één mensenleven. Misschien is het raadzaam om ook eens de pH-waarden van de ochtendurine van je kinderen, je partner, je vriend of vriendin of geliefde te meten. Op die manier wordt je je eigen ‘dokter aan huis’ en op die manier is het toch lonend!

Je zult na diverse metingen en vele dagen of maanden van meten zeker tot de conclusie komen, dat het hebben van een eigen drinkwaterinstallatie in je woonhuis geen overbodige investering of luxe is om het vervroegde ingetreden verouderingsproces nu al te voorkomen. Is het niet voor je zelf, dan voor de kinderen van de ‘toekomst’.

Hans Zevenboom

Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/173-water-v

 Heb je een goede nieuwstip, video of andere link voor ons ? Mail het ons


 

[ Terug naar het hoofdmenu ]

 


 

 

 


View My Stats