Drie oer eenheden aan de basis van creatie, deel 2 natuurwetten 4

Al het leven betekent ook de kwetsbare in de samenleving. Zoals de kwetsbare man die zich eerst op de been probeert te houden met de oude gedachte dat hij zijn problemen zelf moet oplossen en als het uiteindelijk niet lukt en bij de hulpverlening aanklopt meewarig wordt behandeld door de veelal vrouwen in de hulpverlening, wat onterecht is want iemand die zich kwetsbaar opstelt put nog uit innerlijke kracht en mag heel normaal behandeld worden.

Al het leven is voor degene die natuurkunde gehad heeft op school of nog beter iets van kwantum fysica begrijpt ook de dieren en planten en zelfs alles dat bestaat.

Het equilibrium wat steeds vaker in religie, onderwijs, werk en bij overheden niet meer aan de orde is. Er zijn nauwelijks meer concurrerende invloeden die elkaar in evenwicht houden.

Steeds vaker zie je dat er gelijksoortige mensen worden aangetrokken. Hetzij eenzelfde soort mannen in blauw pak met bruine puntschoenen en kort geknipt haar van een bepaalde leeftijd die willen verkopen. Of kijk naar de vrouwen jong, extravagant en vaak oppervlakkige bezigheden die hun dag vullen met veel gepraat. Het zijn vaak kleine of soms grote groepen in een bedrijf die de dienst gaan uitmaken. Hun zekerheden creŽren ze door in hun eigen beperkte comfort zone te blijven. De macht van de groep gebruiken waarbij ze anderen het werken daar onmogelijk maken. Als je van een andere leeftijd bent, andere interesses hebt of je anders kleed dan hoor je er niet bij. De weegschaal slaat dus steeds vaker door naar een kant en dan ben je een basisvaardigheid in het bedrijf of de samenleving al kwijt. Er is dan ongelijkheid.

Dat begint veelal bij Personeelszaken of HRM waar relatief jong personeel zit met weinig diepgang en een enorm gebrek aan zelfkennis en dus ook aan mensenkennis. De medemens wordt beoordeeld aan de hand van het wel of niet hebben van de juiste vinkjes en niet naar gelang wat deze persoon het bedrijf zou kunnen bieden maar wat alleen in een goed gesprek naar voren kan komen als iemand mensenkennis heeft. Nog maar enkele decennia geleden was er mensenkennis en wiste men wat het bedrijf nodig had en kon een sollicitant zonder een 99% passend CV een baan krijgen en meteen laten zien uitermate geschikt te zijn voor de baan, maar dat is verleden tijd want we zijn gereduceerd tot het denken in hokjes. Menige ontwikkelingspsycholoog of organisatiepsycholoog weet dat diversiteit een bedrijf sterk maakt. Denk maar aan de toepassing van de Roos van Leary.

Ook al het goede gooien we in de samenleving gemakshalve weg omdat de vooral jonge mens het wiel opnieuw wil uitvinden om zo het gevoel te hebben er toe te doen. Dat het wiel allang is uitgevonden en dat we steeds slechtere producten maken of de geschiedenis herhalen inclusief alles waarvan we zeiden dat we het niet moeten herhalen is menig persoon onbekend want ze hebben geen weten, geen geweten en handelen vaak impulsief. Ze kennen de waarde niet van wat er is en gooien het weg en ondertussen creŽren ze iets nieuws wat niet werkt, vervuilend is of snel stuk is.

Enige kennis van iets ontbreekt menigeen tegenwoordig. Ze willen allemaal het wiel opnieuw uitvinden en denken dat ze evolutionair bezig zijn, terwijl het feitelijk een herhaling van zetten is als ze de geschiedenis echt zouden kennen.

Zolang er binnen grote groepen Ė religieuze groeperingen, onderwijs, werk, overheid, clubjes etc.- geen diversiteit is in achtergrond, interesses, leeftijd, uiterlijkheden en dergelijke zal het equilibrium niet bereikt worden en leert men niet van het uit je comfort zone gaan. Daardoor leren en ervaren de individuen en groepen niet maar houden elkaar in een soort tangconstructie zoals sekten dat in het verleden deden. Begrippen als liefde en vrijheid zijn dan ver te zoeken. Van enige ontplooiing of zelf realisatie is dan geen sprake. En dus is innerlijke kracht en wijsheid iets wat hen blijft ontberen en blijft alomvattendheid een abstract begrip in plaats van een concreet begrip voor de wijze mens.

Pauline Laumans

Holistisch Therapeut

Libertas in Vivo

0618541278Steun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag