Een geforceerde verlichting

1.0 Inleiding
Is het mogelijk om met stimulerende middelen ‘verlichting of harmonie’ te bereiken?
Miljoenen mensen gebruiken dagelijks genotsmiddelen in de vorm van koffie, een glaasje wijn. Net als geneesmiddelen en illegale drugs zijn dit stoffen die de normale werking van het lichaam gaan veranderen: ze oefenen invloed uit op het denkproces, de concentratie, de alertheid, het gevoel van welzijn, de emoties én het bewustzijn!

Middelen die de bewustzijnstoestand veranderen, zijn o.a. L.S.D., hasj, weed, paddo’s en andere tripmiddelen. Deze middelen hebben een hallucinerende werking op de hersenen. De zintuigelijke waarnemingen veranderen. Het gevoel van realiteit verdwijnt meer of in mindere mate. De gebruikers van deze producten krijgen een totaal andere waarnemingsvorm; de gebruiker gaat een heel andere wereld ‘zien’.

2.0 Profeet Mohammed, Da Vinci?
‘Allemaal gebruikten ze het!’ ‘Het Soma-plantje’

Er zijn legio verhalen over deze plant te vertellen, maar het was de heilige plant van profeet Mohammed [1] die de Esphand (Arabische naam van deze plant) inname vóórdat hij de Koran van God doorkreeg. ’De Epshand verdrijft de kwade geesten, geneest malaria, koorts en zorgt voor verheldering van de geest’.

Deze plant kreeg een centrale rol in de mysteriescholen van het oude Egypte. De Essenen noemde zichzelf zelfs naar deze plant. De plant was het brandende bos van Mozes, en werd Assena genoemd.

Leonardo da Vinci en Michael Angelo kenden ook deze plant en gebruikten hem om hun visionaire talenten te vergroten. Da Vinci geeft zelfs openlijk toegegeven dat het een slimme voedingssupplement voor hem was.

[1] Nieuwsbrief ‘Mohammeds Openbaringen’- 16 november 2013

3.0 Een hippe magisch drank vol therapeutische pretenties
‘Een innerlijke-reis kan je helpen contact te maken met je innerlijke-wijsheid, om zo naar de kern van een probleem te gaan’.

Ayahuasca gemaakt uit twee planten is een Zuid-Amerikaanse hallucinogene drank en veroorzaakt in de juiste dosering (!) een sterke roes met visuele hallucinaties Gebruikers krijgen soms religieuze, mystieke ervaringen en contacten met vreemde wezens. Soms zijn er ego-verstoringen! Gebruikers zien niet alleen dieren maar denken soms ook dat ze een dier zijn. Ook kan er een verdieping van inzichten optreden.

Maar wie bepaalt wat je werkelijk hebt ‘gezien’ of hebt ervaren? Je eigen oude energiegeschiedenis of je onbewuste verbondenheid met een willekeurig energieveld?
Voor de één is slechts een halve gram al te veel, voor de ander kan de hoeveelheid niet ‘genoeg’ zijn. En, hier ligt dan ook de kern in het gebruiken van stimulerende middelen.
Eén ding is duidelijk, het beïnvloedt hoe dan ook het bewustzijnsniveau van de hersenen.

Maar hoe zit dat dan met de andere bewustzijnsniveaus, de zeven hoofd chakra-niveaus, want we weten dat iedere chakra-niveau een eigen ‘intelligentie’ bevat?

En …. wat voor emotionele schade kunnen stimulerende middelen uiteindelijk hebben op het elektromagnetisch energieveld, het aura-veld …….. jouw aura?

Kan het zo zijn dat door het gebruik van stimulerende middelen je aura bijvoorbeeld een permanente, ongewenste onnatuurlijke kleurverandering in het aura-veld ondergaat? Dat de ‘genotsmiddelen’ ineens en onverwachts plaatselijke verzwakkingen – een gatenpatroon - in het aura-veld (gaan) vertonen? Dat mede door het gebruik van verdovende middelen je als het ware een ‘uithangbord’ bent geworden voor ongewenste, ziekmakende entiteiten.

Ziekmakende entiteiten die permanent integreren in je elektromagnetische energieveld of zelfs het fysieke lichaam kunnen ‘binnenstappen’!

Dat door het gebruik van stimulerende middelen je er zelf voor gezorgd hebt – op lange(re) termijn -, dat er zich een complete gedragsverandering manifesteert; een persoon met een dubbelgespleten persoonlijkheid, schizofreen tot een persoon met hoogmoedswaanzin? Een persoon met waanideeën, waanvoorstellingen?

De vraag is nu of dat een reële mogelijkheid is bij het gebruik van stimulerende middelen? Ja, waanideeën tot verandering van het ‘zelve’ kan zeker tot gevolg hebben bij gebruik van stimulerende middelen ……… is mijn persoonlijke mening!

4.0 Het zelvenverandering
Onder invloed van stimulerende middelen ben je gemakkelijk te beïnvloeden. Als er aan jou bijvoorbeeld wordt gezegd dat het ego moet sterven, dan dood je het. Zelfs onder de beste condities zal je telepathisch de ideeën van je gids, begeleider of therapeut volgen! Dit kan bewust of onbewust plaats hebben!

Door gebruik van stimulerende middelen is de natuurlijke integriteit van het schepsel niet meer dezelfde. De stoffelijke wereld zal nooit meer op dezelfde manier vertrouwd worden.

De verbondenheid daarmee is niet even zeker (nog steeds zeer positief). Het (oorspronkelijke) ‘zelf’ dat in het lichaam geboren werd en ermee opgroeide is weg én een ander ‘zelf’ is uit die vroegere verbinding opgestaan. Zulke ‘zelvenveranderingen’ gebeuren op natuurlijke wijze naarmate het leven voortgaat. Als dat vanzelf gebeurt zonder stimulerende middelen, is het een aangeboren weerspiegeling van de creativiteit van de ziel en gebeurt het in zijn eigen ritme.

Als er een (grote) dosis stimulerende middelen voor een kortstondige ervaring wordt gebruikt, dan schep je kunstmatig een crisisgebied waaruit – naar je hoopt – een efficiënt werkend ‘zelf’ tevoorschijn komt. Het is waar dat de oude wisselwerking tussen gedachteassociaties en gewoonten doorbroken kan worden, maar het is ook waar dat de innerlijk geordende structuur psychisch en biologisch een shock krijgt!

Enorme doses stimulerende middelen kunnen alle niveaus van cellulaire herinneringen activeren in zo’n sterke mate, dat ze zich niet langer in toom kunnen houden en dan kunnen allerlei herinneringen onvoorspelbaar tevoorschijn komen als het lichaamsgestel onder druk staat. Het één en ander heeft te maken met de gevoeligheid – de instabiliteit van je karakter - voor desbetreffende middelen. Stel dat je in een vorig leven ooit verslaafd was geweest aan één of ander genotmiddelen – bijv. alcohol – dan zijn de herinnering en de ervaringen van toen nog steeds aanwezig in het cel-geheugen aanwezig! Dit zorgt ervoor dat je in dit leven – bewust of onbewust - erg aangetrokken voelt tot deze stimulerende middelen; in ons geval alcohol! ‘Je weet niet waar het vandaan komt, maar je hebt behoefte aan iets om je prettig te voelen’.

De fijne biologische en psychologische verbinding is hoe dan ook (nu, in dit leven) verzwakt. Voor mijn gevoel heeft een verslaving of gevoelig-zijn voor ‘t gebruik van stimulerende middelen altijd te maken met een vorig leven(s)!

5.0 Hergeboorte van een nieuw ego?

Verantwoord druggebruik? Onmogelijk!
Nieuw ego t.g.v. een ongewenste entiteit? Van zgn. auralifters?

Een verzwakt aura-energieveld
‘Onze levenswijze en onze fysieke conditie bepaalt de kwaliteit van onze aura’
Ons energieveld, onze aura heeft in eerste instantie een beschermende functie; een functie om ongewenste energievormen (entiteiten) zoals bijvoorbeeld obsessoren [1], elementharen en auralifters [2] te signaleren in je directe omgeving. Maar zoals we nu weten, wordt onze aura positief of negatief beïnvloed en verzwakt of versterkt door onze (over)heersende gedachtestromen en –patronen en door het feit al dan niet geaard/ gegrond zijn. Aangezien drugs of stimulerende middelen een grote invloed uitoefent op onze hersenen – ons bewustzijn - en direct ervoor zorgt dat we niet meer geaard of gegrond door het leven gaan, gaan ‘we gaan zweven of zelfs uittreden’.

Geen contact meer met de aarde waardoor het Kosmische Universele Licht van Liefde onvoldoende de kans krijgt om het chakra-en aurasysteem te voeden met de Universele Liefde; er vindt onvoldoende energiedoorstroming(en) plaats. Doordat wij niet goed meer geaard zijn, wordt in een korte tijdsperiode het aura-energieveld of het elektromagnetische energieveld kleiner en kleiner; zwakker en zwakker! Het energieveld kan uiteindelijk zodanig verzwakt en verstoord raken, dat ongewenste entiteiten hierin een grote kans zien om ‘binnen te dringen’. Binnen te dringen in jouw persoonlijk energieveld! Deze ongewenste energievormen kunnen zich zelfs in jouw fysiek lichaam nestelen (obsessieve energievorm, genaamd obsessoren [1]), aan de rugzijde van je lichaam vastklampen (elementhaar) of aan de buitenste ‘grens’ van je aura vastkleven. (Een zgn. auralifters)!

Verzwakking van de aura-energieveld kan gebeuren door:
• Negatieve beïnvloeding door zwarte magie zoals bijv. voodoo, goena goena (uit Indonesië) en winti (Suriname).

• Het zgn. glaasje draaien, Qujia bord of het oproepen van overleden personen door een onzuivere, ongecontroleerde channeling

• Het gebruik van drank en/ of drugs waardoor je zweverig bent en zelfs kunt ‘uittreden’. Gebruik van drugs en paddo’s bijvoorbeeld kunnen je in contact brengen met negatieve dimensies en energieën, waardoor deze gemakkelijker bij je ‘binnen kunnen komen’.

• Jezelf openstellen zonder op de hoogte te zijn voor de gevaren door verkeerde meditatie, channeling, mediums, automatisch schrift, gebruikmakend van paranormale gaven en ‘verkeerde mediums’.

• Trauma’s, depressies, angsten of andere momenten van zwaktes door ziektes en/ of emotionele gebeurtenissen die niet goed verwerkt zijn en waardoor er disharmonie en niet in balans is ontstaan tussen ziel, geest en lichaam.

Het gevolg van een ongewenste entiteit die toegetreden is tot jouw persoonlijk energieveld (aura-veld) is, dat er duidelijke gedragsveranderingen (chronische vermoeidheid tot dwingende stemmen in je hoofd horen) waarneembaar zijn. Dit kan zich voor een korte maar ook voor een langere periode manifesteren. Bij het ‘aanblijven’ van deze ongewenste energievormen voor een langere periode kan dit – zeker bij het gebruik van stimulerende middelen – leiden tot een psychische hergeboorte van een nieuw ego! Het nieuwe ego is zich wel bewust van de omstandigheden van zijn (nieuwe) geboorte.

Het weet dat het uit de ‘dood van zijn voorganger’ werd geboren en ondanks al zijn transcendente vreugde is het toch bang voor die vernietiging waaruit het ontsprong. Met als mogelijk gevolg, dat de natuurlijke integriteit van het schepsel is niet meer dezelfde! Het (oorspronkelijke) ‘zelf’ dat in het lichaam geboren werd tijdens het reïncarnatieproces en ermee opgroeide is weg én een ander ‘zelf’ is uit die vroegere verbinding opgestaan. Echter de bestaande herinneringen en ervaringen van de geest uit vorige levens blijven opgeslagen in het cel-geheugen, waarop de het nieuwe ego ongetwijfeld een beroep gaat doen. Er treedt blijvende gedragsverandering of onverklaarbare ziektebeelden op!

Het ‘oude’ energetisch energiesysteem – het chakra-en aurasysteem – wordt vernietigd, wat uiteindelijk kan leiden tot een breuk in de essentiële verbinding tussen ziel, geest en lichaam. De mens gaat dan zombiëren; de geest wordt als het ware ‘vervlakt’. De spirit – de essentie van de mens – is dan verdwenen!

[1] Obsessie = bezetenheid. Obsessoren = niet-eigen energievorm zonder fysiek lichaam met een kwaadwillend, soms vernietigend moordend karaktereigenschap. ‘Agressieve aanhechtingen’ volgens Hans ten Dam; boek Catharias, Integratie en transformatie

[2]Auralifters zijn entiteiten die in iemands aura verblijven, vaak aard-gebonden geest (niet zielen!). die hun weg naar het licht niet hebben kunnen vinden, of durven af te leggen. Vaak zijn ze erg verdwaald en verward, en hebben ze niet in de gaten hoe ze in de situatie terecht zijn gekomen. Een auralifter gaat in jouw warme aura zitten, en lift mee en voedt zich van jouw energie.

6.0 Verlichting?

Er zijn natuurlijke terugkoppelingssystemen binnen het lichaam en de psyche die een optimaal evenwichtig raamwerk opzetten waarin je groei en ontwikkeling kunnen plaatsvinden. Maar er bestaat ook een toestand van harmonie of verlichting, als er een juist evenwicht is tussen de bewuste geest en andere niveaus van psyche (ziel) en lichaam – een biologische en spirituele herkenning van het individuele heel-zijn in zichzelf en in zijn relatie tot de wereld in het algemeen. Zulke toestanden leiden tot een mentale, psychische en fysieke gezondheid en bekwaamheid. Je bent dan wedergeboren, verlost en verlicht!
Het is tijd om jezelf weer te gaan zien als |Wie-je-werkelijk-bent| en je zo weer zichtbaar te maken.

Hans Zevenboom
Link: http://www.millennium-visie.org/site/index.php/nieuwsbrief/258-geforceerde-verlichting


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica