Nieuws toxines - ziekte


balk2.jpg (42734 bytes)


Gezondheidsrisico's mengsels synthetische stoffen worden onderschat

Het EU Horizon 2020 EDC-MixRisk-project concludeert dat het gezondheidsrisico van de cocktail van chemicaliŽn waar we dagelijks aan worden blootgesteld, door de huidige regelgeving en risicobeoordeling over het hoofd wordt gezien.

Lees verder


'Milieuvriendelijk' vlamvertrager kan degraderen tot minder veilige verbindingen

Om het risico op brand te verminderen bevatten veel dagelijkse producten - van materialen voor bouw, meubels tot kleding - vlamvertragers. De afgelopen jaren bleken sommige van deze verbindingen schadelijke effecten te hebben op het milieu, waardoor ze werden vervangen door milieuvriendelijkere alternatieven. Echter, een nieuwe studie verschenen in het ACS tijdschrift Environmental Science & Technologie, geeft aan dat warmte of ultraviolet licht een "veilige" vlamvertrager kan afbreken in potentieel schadelijke verbindingen.

Lees verder


Mobiele telefoons als bron van giftige vlamvertragers

Mobiele telefoons - er is veel geschreven over de nadelige effecten op de aandachtspanne, stressniveaus en tafelconversaties. Mensen staan heel de dag in contact met hun mobiele telefoon. Nieuw onderzoek van de Universiteit van Toronto (U of T) suggereert dat ze ook een bron van giftige chemicaliŽn kunnen zijn, of tenminste een indicator van de chemicaliŽn waaraan mensen worden blootgesteld.

Lees verder


De rol van obesogenen bij obesitas

Blootstelling van de mens aan milieuvervuilende stoffen vanaf de conceptie, gezondheid ten aanzien van stofwisseling. Het gaat om chemicaliŽn die die ons gewicht beÔnvloeden die obesogenen (obesogons) worden genoemd. Obesitas wordt gezien als een epidemie/ pandemie wereldwijd. De chemicaliŽn die het gewicht beÔnvloeden zijn overvloedig aanwezig in het milieu en ons voedsel. Blootstelling hieraan verandert de reactie van het lichaam op voedsel. Effecten van prenatale blootstelling kunnen worden doorgegeven aan volgende generaties.

Lees verder


Verband milieutoxines en endocriene stoornissen bij oudere katten

Nieuw onderzoek suggereert dat er een verband kan zijn tussen hogere niveaus van per- en polyfluoroalkylstoffen (PFAS) in de leefomgeving en het vaker voorkomen van hyperthyroÔdie bij huisdieren naarmate ze ouder worden. De bevindingen zijn gepubliceerd in Environmental Toxicology and Chemistry. PFAS zijn een familie van meer dan 3000 structuren van sterk gefluorideerde chemicaliŽn die worden gebruikt in industriŽle processen en consumenten producten, zoals beschermende coatings voor tapijten, meubels en kleding, papieren coatings, insecticiden, en nog meer.

Lees verder


Het debat over het verbod op vlamvertragers staat in brand

Vlamvertragers zitten in honderden huishoudelijke artikelen die dagelijks gebruikt worden, van laptops tot kinderstoelen. Brandvertragers voorkomen dat producten gemakkelijk vlamvatten. Onlangs verzochten verschillende groepen een Amerikaans agentschap om een verbod op vlamvertragers bekend als organohalogenen die soms vrijkomen uit huishoudelijke artikelen.

Lees verder


Verdachte stoffen ontdekt in kweekzalm

Persistente organische vervuilende stoffen ofwel POPs (Persistent organic pollutants) sluipen rond in het milieu en bedreigen de menselijke gezondheid, door direct contact, inademing en vooral door het eten van besmet voedsel. Nu men zich steeds bewuster wordt van de herkomst van het eten, wijst nieuw onderzoek van de Universtiy of Pittsburgh uit dat het net zo belangrijk kan zijn om aandacht te schenken aan de herkomst van het voedsel van ons voedsel.

Lees verder


De radium ramp - Horloges met lichtgevende wijzerplaten

Horloges met lichtgevende wijzerplaten en wijzers door verf op basis van zinksulfide en radium. Zelfs indertijd was het geen goed idee. Achteraf kijken we terug op een regelrechte ramp. Een ramp die vooral de `radiummeisjes` [4] trof die de horloges beschilderde met de lichtgevende verf en anderen die betrokken waren bij de productie van lichtgevende klokken. Radium werd in 1898 ontdekt door Pierre en Marie Curie. In 1910 werd Radium als zelfstandig element opgenomen in het periodiek stelsel van elementen. Madam Curie ontdekte ook dat radioactieve straling andere materialen kon doen opgloeien. Later werd dit lichtgevende effect gebruikt om de sterkte vast te stellen van α-straling, een vorm van radioactieve straling.

Lees verder


Blootstelling aan schaliegaschemicaliŽn stimuleert ontwikkeling vetcellen

Een door de Duke University geleid onderzoek ontdekt dat blootstelling aan chemische en afvalwaterfracties de ontwikkeling van vetcellen of adipogenese ontwikkelt in levende cellen in een laboratorium. Ze hebben deze effecten ook waargenomen na blootstelling van de cellen aan monsters van afvalwater van gefrackte olie- en gasbronnen en oppervlaktewater waarvan wordt aangenomen dat ze verontreinigd waren met het afvalwater.

Lees verder


De blootstelling van kinderen aan brandvertragende chemicaliŽn neemt af

Uit een nieuw onderzoek van wetenschappers aan het Columbia Center for Children's Environmental Health van de Columbiaans Mailman School of Public Health blijkt dat de blootstelling aan brandvertragers, die ooit veelvuldig werden gebruikt in consumentenproducten, gedaald is. De onderzoekers lieten als eerste zien dat de gehaltes aan polygebromeerde difenylethers (PBDE's) gemeten bij kinderen significant afgenomen werden na een periode van 15 jaar tussen 1998 en 2013, hoewel de chemicaliŽn nog altijd aanwezig waren.

Lees verder


Verband hersenontwikkelingsstoornissen kinderen en milieu-toxines

Uit een recensie gepubliceerd in Endocrine Connections blijkt dat blootstelling van zwangere vrouwen en kinderen aan gangbare schildklierhormoon verstorende toxines in verband kan worden gebracht met de verhoogde incidentie van hersenontwikkelingsstoornissen. De beoordeling beschrijft hoe tal van veel voorkomende chemicaliŽn de normale werking van schildklierhormonen kunnen verstoren, die essentieel zijn voor de normale ontwikkeling van de hersenen bij foetussen en jonge kinderen, en suggereert dat er behoefte is aan meer interventie op het gebied van de volksgezondheid.

Lees verder


Veel tweedehands plastic speelgoed kan een risico vormen voor de gezondheid van kinderen

Volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in Environmental Science and Technology kan het plastic dat werd gebruikt in veel tweedehands speelgoed een risico vormen voor de gezondheid van kinderen omdat het mogelijk niet voldoet aan de meest recente internationale veiligheidsrichtlijnen.

Lees verder


Gratis toegang tot miljoenen documenten over chemische toxiciteit

Miljoenen pagina's met interne bedrijfs- en handelsassociatie documenten die betrekking hebben op de introductie van nieuwe producten en chemicaliŽn op de werkplek en in de handel zijn gecompileerd tot een gratis doorzoekbare online database genaamd ToxicDocs.

Lees verder


Testen op cocktail toxines noodzakelijk

Volgens nieuw onderzoek kunnen verrassend lage concentraties giftige chemicaliŽn - van fungiciden tot antidepressiva - de wijze waarop sommige watervogels zwemmen en zich voeden, veranderen. Daarnaast kunnen ze, afhankelijk van de cocktail aan toxines, onverwachte resultaten tonen.
Onderzoekers van de universiteiten van Barcelona en Portsmouth roepen om testen op lage dosissen en op cocktails te overwegen bij de risicobeoordeling van chemische stoffen in het aquatisch milieu.

Lees verder


Blootstelling aan nieuwe vlamvertragers is toegenomen

Uit bezorgdheid dat vlamvertragers - polybroomdifenylethers (PBDE's) - gezondheidsproblemen veroorzaken, zat de Amerikaanse regering samen met fabrikanten voor een akkoord over de afschaffing daarvan in 2004. Maar het bewijs is dat PBDE vervangers, met inbegrip van organofosfaat vlamvertragers in het milieu en in ons lichaam aanwezig zijn.

Lees verder


Pannen gemaakt met schroot besmet het voedsel

Volgens een nieuwe studie vormen aluminium pannen gemaakt van schroot een ernstig en voorheen onbekend risico voor de gezondheid van miljoenen mensen. De hoogste niveaus werden gevonden in pannen uit Vietnam waaronder een pot die 2.800 keer meer lood bevatte dan de in CaliforniŽ maximaal toegestane dosis Level (MADL) van 0,5 microgram per dag.

Lees verder


Blootstelling aan vlamvertragers afhankelijk van inkomen, BMI en roken thuis

Een klasse van vlamvertragers bekend als polybroomdifenylethers (PBDE's) zijn in de Verenigde Staten uit de markt gehaald uit zorg voor hun mogelijke neurotoxische effecten op vooral jonge kinderen. Maar de verbindingen zitten nog altijd in ouder meubilair, kunststoffen en textiel en in stof.

Lees verder


Dr Vandana Shiva over de grootste ecocide gepleegd door Dow / Dupont


Ruim 10% Amerikanen heeft hoge concentraties van toxines in lichaam

POP's zijn een groep van chemische contaminanten die de mens nauwelijks kan uitscheiden en heel langzaam worden afgebroken en zich daarom ophopen in ons lichaam en het milieu. De meeste POPís worden gebruikt als bestrijdingsmiddelen of zijn industriŽle resten; de meeste POP's besmetten dierlijke en menselijke voedselketens.

Lees verder


7 tips voor het verlagen van je blootstelling aan chemische stoffen


Onveilige niveaus van giftige chemische stoffen gevonden in drinkwater voor 6 miljoen Amerikanen

Niveaus van een veel gebruikte klasse van industriŽle chemicaliŽn worden in verband gebracht met kanker en andere gezondheidsproblemen - polyfluoralkyl en perfluoralkyl stoffen (PFASs) - overschrijden het federaal aanbevolen veiligheidsniveau van de openbare drinkwatervoorziening voor zes miljoen mensen in de VS, volgens een nieuwe studie, geleid door onderzoekers van Harvard TH Chan School of Public Health en de Harvard John A. Paulson School of Engineering en Toegepaste Wetenschappen (SEAS).

Lees verder


Chroom VI zit ook nog steeds in gewolmaniseerd hout

Koop geen gewolmaniseerd (geÔmpregneerd) hout, het is zo giftig dat je het volgens de Europese richtlijnen niet met je handen mag aanraken. Gelukkig is het hout (CCA) nu in de ban gedaan en mag vanaf 30 juni 2004 niet meer verkocht worden aan particulieren of in de woningbouw worden gebruikt. Maar ja, de praktijk is anders, heel Nederland staat nog vol met dit hout, zelfs speeltoestellen voor kinderen zijn er van gemaakt.

Lees verder


Antibacterieel product triclosan duikt op in beekjes en gewassen

De meeste Amerikaanse gezinnen gebruiken bekende huishoudproducten met een ingrediŽnt dat bacteriŽn bestrijdt: triclosan. Triclosan lijkt overal aanwezig te zijn. Wanneer we onze handen wassen, onze tanden poetsen of de was doen spoelen wij waarschijnlijk triclosan naar onze waterbronnen.

Lees verder


Blootstelling aan luchtverontreiniging verhoogt het risico op hartkwalen

Volgens een nieuwe studie gepubliceerd in Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism van de Endocrine Society kan blootstelling aan luchtverontreiniging de bloedsuikerspiegel, de cholesterol en andere risicofactoren voor hart-en vaatziekten negatief beÔnvloeden, vooral bij mensen met diabetes.

Lees verder


Blootstelling chemische stoffen zorgt voor vroegtijdig beŽindigen van borstvoeding

De laatste jaren komt het industriŽle chemische stof PFOA in een aantal onderzoeken voor als mogelijke oorzaak voor gezondheidsproblemen zoals kanker en abnormale hoeveelheid vetweefsel bij kinderen (adipositas). Nu is er een link gevonden tussen de bloedspiegel van de moeder en het vroegtijdige beŽindiging van borstvoeding.

Lees verder


Probiotische bacteriŽn als bescherming tegen cadmium vergiftiging

Orale toediening van bepaalde probiotica verminderde, bij muizen en in een laboratoriumexperiment met menselijke intestinale cellen, de opname van het zware metaal cadmium. Het onderzoek werd gepubliceerd in Applied and Environmental Microbiology, een tijdschrift van de American Society for Microbiology.

Lees verder


Hoe een chemische fabriek een Zwitsers dorp vergiftigde

The Swiss chemical firm - ICMESA Hoffman-La Roche - responsible for the leakage paid out £100 billion for the environmental damage caused. Twenty years later a Committee of 11,000 members from Seveso are still lobbying the Swiss multinational to pay more compensation. When accused of bleeding the Swiss milkcow dry, the President of the group retaliates, Swiss cows came to shit in Italy. The government prefers to ignore the disaster and has failed to conduct any investigation into the disasters effects on public health. A local doctor admits in a shaky voice that he has never received any guidance from the authorities. Little has been done to deal with the consequences of an ecological disaster.


Aandachtstoornis van vaak op IC opgenomen kinderen gelinkt aan weekmakers in medische slangen

Kinderen die vaak worden opgenomen in het ziekenhuis op een IC-unit, lopen meer kans op latere aandachtstoornissen heeft een nieuw onderzoek uitgewezen. Er werd bij hen vaak een hoog niveau ftalaten, kunststofverzachtende chemicaliŽn, in het bloed aangetroffen.

Lees verder


ChemicaliŽn in antibacteriŽle zeep kan mix van organismen in het spijsverteringskanaal verstoren

Gebruik van een gewone voorschriftvrije antimicrobiŽle, triclocarban (TCC), tijdens de zwangerschap en borstvoeding kan in de nakomelingen de samenstelling veranderen van intestinale bacteriŽn en andere micro-organismen ook wel genoemd de darmflora, zijn de bevindingen uit een nieuwe dier studie.

Lees verder


Zorgkosten door hormonenverstoorders zijn 1.4 miljard euro per jaar

Endocriene verstorende chemicaliŽn zouden bijdragen aan problemen bij het krijgen van kinderen bij honderden tot duizenden vrouwen. Endocriene verstorende chemicaliŽn zouden het risico op het ontwikkelen van endometriose en vleesbomen verhogen.

Lees verder


Prenatale blootstelling aan luchtverontreiniging veroorzaakt emotionele problemen bij kinderen

Uit een nieuwe studie door onderzoekers blijkt dat blootstelling aan algemeen voorkomende luchtverontreinigende stoffen tijdens de zwangerschap kinderen later vatbaar maken voor problemen rond het vormen van gedachten, emoties en gedrag.

Lees verder


Dupont vervangt gewoon de ene giftige stof voor de andere

DuPont is van de oudste bedrijven in de VS. Zij zijn verder ook ťťn van de gevaarlijkste. Al tientallen jaren lang worden giftige stoffen in het milieu gedumpt en deze stoffen komen uiteindelijk in het lichaam van mensen en dieren terecht. En wanneer de ene giftige stof verdwijnt door nieuwe wetgeving komt er gewoon weer een nieuwe gevaarlijke stof voor in de plaats.


Langdurige blootstelling aan ozon verhoogt kans op overlijden door cardiovasculaire- en longziekten

Volwassenen die langere tijd blootgesteld werden aan ozon (O3) lopen meer risico op overlijden door ademhalings- en cardiovasculaire problemen, volgens de studie "Long-Term Ozone Exposure and Mortality in a Large Prospective Study", online gepubliceerd voorafgaand aan het artikel in de uitgave van American Journal of Respiratory van de Thoracic Society en Critical Care Medicine.

Lees verder


Studie vindt giftige stoffen in vis uit de wereldzeeŽn

Een nieuwe globale analyse van zeevruchten vond dat vispopulaties in de wereldzeeŽn besmet zijn met industriŽle en agrarische vervuilende stoffen, gezamenlijk bekend als persistente organische verontreinigende stoffen (POP's). De studie van onderzoekers van ĎScripps Institution of Oceanographyí aan het ĎUC San Diegoí berichten ook wat goed nieuws. Concentraties van deze stoffen zijn consistent verminderd in de afgelopen 30 jaar.

Lees verder


Eťn op de tien Nederlanders heeft grote last van houtstook

Bijna de helft van de Nederlandse bevolking vindt vuurtjes stinken. Eťn op de tien Nederlanders ervaart zelfs grote overlast van anderen die binnenshuis stoken. Acht procent vindt dat hout stoken verboden zou moeten worden. Dat blijkt uit onderzoek van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, uitgevoerd door Motivaction.

Lees verder


Verboden gifgebruik door 1 op 8 mensen met muizen

Twaalf procent van de Nederlanders met muizen in en om het huis zet gif buitenshuis in. Dit blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal, uitgevoerd door GfK. Terwijl consumenten het gif alleen in huis mogen gebruiken. Buiten gif inzetten kan onbedoeld andere dieren, zoals egels, uilen en katten doden. Het gif is sowieso gevaarlijk voor kinderen.

Lees verder


Blootstelling aan anorganische kwik beschadigt cellulaire processen

Onderzoek aan de ĎUniversity of Georgia heeft aangetoond dat anorganisch kwik, waarvan eerder werd gedacht de minst schadelijke vorm te zijn van het giftig metaal, zeer schadelijk is voor de belangrijkste cellulaire processen.

Lees verder


Parabenen en hun bijproducten gevonden in dolfijnen

De algemene conserveringsmiddelen in cosmetica en geneesmiddelen, bekend als parabenen, zitten in duizenden producten en - op lagere niveaus - in de overgrote meerderheid van de Amerikanen zelf.

Lees verder


Chemische blootstelling verhoogt kans op diabetes en obesitas

Toenemend bewijs verbindt hormoonverstorende chemische blootstelling aan twee van de grootste gezondheidsbedreigingen in onze maatschappij: diabetes en obesitas, volgens een leidende samenvatting van een te houden Wetenschappelijke Verklaring, die vandaag gepubliceerd wordt door de Endocrine Society.

Lees verder


Duizenden chemische stoffen verstoren ons lichaam


Wat is melamine ?

In september 2008 werd duidelijk dat ongeveer 53.000 Chinese baby's naar het ziekenhuis waren gebracht of nierstenen hadden gekregen door het consumeren van melkpoeder dat melamine bevatte. De stof was aan de melk toegevoegd om het eiwitgehalte hoger te doen lijken. Routineanalyses kijken namelijk alleen naar de totale hoeveelheid organisch stikstof en dat zit zowel in melamine als in eiwitten. Uiteindelijk zijn er 6 baby's overleden en meer dan 300.000 kinderen zijn ziek geworden als gevolg van de toegevoegde melamine.

Lees verder


Het simpelweg omruilen van tafelservies kan blootstelling aan een potentieel schadelijke stof reduceren

American Chemical Society - In huishoudens met kinderen - of groepen volwassenen Ė is een duurzame set van melamine borden en kommen een must. Maar studies suggereren dat door warmte en zuren uit het servies melamine in het voedsel kan sijpelen en potentieel schadelijke gevolgen voor de gezondheid veroorzaken.

Lees verder


Cocktail van chemische stoffen kan kanker veroorzaken

Een wereldwijde Ďspeciaal daartoe gevormde groepí roept op tot onderzoek naar hoe alledaagse chemische stoffen in ons milieu kanker kunnen veroorzaken. Als het publiek op dagelijkse basis aan vijftig chemicaliŽn blootgesteld wordt, kan dit kanker veroorzaken wanneer het wordt gecombineerd, volgens nieuw onderzoek.

Lees verder


Nieuw bewijsmateriaal van verband tussen luchtverontreiniging en aangeboren afwijkingen

De gezondheidseffecten van luchtverontreiniging zijn een grote zorg voor de stedelijke bevolking over de hele wereld. Kinderen, ouderen en mensen met moeilijke ademhaling (zoals astma) blijken bijzonder gevoelig te zijn voor de effecten van blootstelling aan ozon, stikstofdioxide, zwaveldioxide en fijne stofdeeltjes. Een recente studie van Tel Aviv University onderzoekers levert nieuw bewijs over het verband tussen hoge blootstelling aan luchtverontreiniging en een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. 

Lees verder


Blootstelling aan het metaal cadmium kan cellulaire veroudering bij mensen versnellen

Een nieuwe studie geleid door een onderzoeker aan Milken Institute School of Public Health (Milken Institute SPH) aan de George Washington University bekijkt het metaal cadmium en ontdekt dat een hogere blootstelling bij de mens kan leiden tot aanzienlijk kortere telomeren, stukjes DNA aan de uiteinden van chromosomen, die geassocieerd worden aan hart- en vaatziekten, diabetes en andere ouderdomsziekten. De studie, die online in het American Journal of Epidemiology vandaag werd gepubliceerd, de grootste ooit die de blootstelling aan cadmium en telomeren bekeek.

Lees verder


Endocriene verstoringen veranderen schildklier niveaus tijdens de zwangerschap; kan effect hebben op foetale hersenontwikkeling

Een nieuwe studie onder leiding van bioloog R. Thomas Zoeller van de universiteit van Massachusetts Amherst komt met "het sterkste bewijs tot nu toe" dat endocrien verstorende chemicaliŽn, zoals polychloorbifenylen (PCB's), aangetroffen in vlamvertragende stof, verf, lijmen en elektrische transformatoren, de schildklierhormoon huishouding van zwangere vrouwen kunnen belemmeren en zich over de placenta kunnen verspreiden om zo de foetus aan te tasten.

Lees verder


Thaise overheid faalt met het opruimen van giftig lood in rivier

De Thaise overheid heeft gefaald met het opruimen van giftig lood in een rivier in West Thailand waardoor honderden families bedreigd worden met serieuze onomkeerbare schade aan hun gezondheid. Het hoogste gerechtshof heeft 2 jaar geleden de staat opgedragen de Klity Creek schoon te maken maar tot op nu toe is deze eis door de overheid genegeerd waardoor bewoners worden blootgesteld aan lood in water, grond, groente en vis.

Bekijk de video


Kosten van chemische stoffen op de reproductieve gezondheid van mannen in the EU worden geschat op gemiddeld 500 miljoen per jaar

Rapport Noord Europese Landen: hoge gezondheidskosten van 59 miljoen tot 1 miljard euro door chemische blootstelling. Tot 40 % van de gezondheidskosten die te maken hebben met vruchtbaarheidsproblemen bij mannen kunnen het gevolg zijn van blootstelling aan hormoonverstorende stoffen (EDCís), aldus een schatting die deze week gepresenteerd werd door een afvaardiging van de Noord Europese Landen Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen en Zweden.

Lees verder


Houtskool - een belangrijke klimaatverontreiniger - ook gekoppeld aan cardiovasculaire gezondheid

Verontreinigende stoffen uit de houtrook hebben belangrijke invloed op de warmte dichtbij het aardoppervlak en op de opwarming van de aarde. Volgens een nieuwe studie van McGill Professor Jill Baumgartner zou houtskool ook invloed hebben op de cardiovasculaire gezondheid bij vrouwen. Om de effecten van de verontreinigende stoffen in houtskool op de gezondheid van vrouwen die koken met traditionele houtkachels te onderzoeken heeft Baumgartner, een wetenschapper aan het McGill Instituut voor de Gezondheid en Sociaal Beleid, de dagelijkse blootstelling aan verschillende soorten van luchtverontreinigende stoffen met inbegrip van die uit houtskool, gemeten bij 280 vrouwen op het platteland van de provincie Yunnan in China.

Lees verder


Blootstelling aan toxines maakt kleindochters vatbaarder voor stress

Wetenschappers weten dat de toxische effecten van hormoonontregelaars (EDC's) gevonden in zowel natuurlijke als door de mens gemaakte materialen, kunnen overgaan van de ene generatie naar de volgende, maar nieuw onderzoek toont aan dat vooral vrouwen met voorouderlijke blootstelling aan EDC bijwerkingen vertonen door stress. Volgens een nieuwe studie door onderzoekers van de Universiteit van Texas in Austin en de Washington State University, worden mannelijke en vrouwelijke ratten verschillend beÔnvloed door voorouderlijke blootstelling aan de algemeen gebruikte fungicide, vinclozoline. Vrouwelijke ratten wiens overgrootouders werden blootgesteld aan vinclozoline waren kwetsbaarder voor stress, angstiger en verkozen het gezelschap van vreemde vrouwtjes boven vrouwtjes uit eigen nest. 

lees verder


Studie vindt gevaarlijke vlamvertragers in peuterspeelzalen

Een nieuwe studie bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven toont aan dat vlamvertragers die binnenshuis voorkomen jonge kinderen potentieel blootstellen aan chemische stoffen die bekend staan als zeer gevaarlijk. De studie die werd geleid door onderzoekers van de Universiteit van CaliforniŽ, en werd gefinancierd door de California Air Resources Board, verscheen op donderdag 15 mei online in het tijdschrift Chemosphere.

Lees verder


Hersenen kunnen nooit volledig herstellen na blootstelling aan verf, lijm of ontvetters

Volgens een studie gepubliceerd in het nummer van 13 mei 2014, van Neurology ģ , het medische tijdschrift van de American Academy of Neurology kunnen mensen die worden blootgesteld aan verf-, lijm- of ontvetterdampen op het werk, decennia na hun blootstelling problemen ervaren met het geheugen en het denken. "Onze bevindingen zijn bijzonder belangrijk omdat de blootstelling aan oplosmiddelen heel gebruikelijk is, zelfs in de geÔndustrialiseerde landen als de Verenigde Staten," zei studie auteur Erika L. Sabbath, SCD, van de Harvard School of Public Health in Boston. "Oplosmiddelen vormen een reŽel gevaar voor de huidige en toekomstige cognitieve gezondheid van de werknemers, en als pensioenleeftijden omhoog gaan gaat de duurtijd dat mensen worden blootgesteld ook omhoog."

Lees verder


Endocriene verstoorders tasten menselijk sperma aan

Een overvloed aan hormoonontregelaars interfereren met menselijk sperma op een manier die een negatieve invloed op de bevruchting kan hebben. Dit zijn de bevindingen van een Duits-Deens team van onderzoekers van het Center of Advanced European Studies en Research in Bonn, Duitsland en de Universiteit afdeling Groei en Reproductie, Rigshospitalet, Kopenhagen Denemarken. Het werk, dat is gepubliceerd in EMBO meldt het vermoeden dat hormoonverstorende stoffen kunnen bijdragen tot wijdverspreide vruchtbaarheidsproblemen in de westerse wereld op een manier die tot nu toe niet is gekend.

Lees verder


Groeiend aantal chemische stoffen in verband gebracht met hersenaandoeningen bij kinderen 

Boston, MA - Volgens een nieuwe studie van de 'Harvard School of Public Health' (HSPH) en de 'Icahn School of Medicine' op de berg SinaÔ, zouden giftige stoffen wel eens de oorzaak kunnen zijn van de recente stijgingen van de neurologische problemen bij kinderen zoals autisme, gebrek aan aandacht, hyperactiviteit en dyslexie. De onderzoekers zeggen dat een nieuwe globale preventiestrategie voor het gebruik van deze stoffen dringend nodig is.

Lees verder


Meer ziekten van luchtvervuiling ontdekt door verbeterde informatie

Gezondheids- en persoonsgegevens in combinatie met modelberekeningen van luchtverontreiniging op bepaalde plaatsen heeft Deense onderzoekers tot de beste in de wereld gemaakt voor onderzoek op ziekten als gevolg van vervuilde lucht. In rust ademen we ca. 12-15 keer per minuut en per inademing verversen wij ca. ťťn liter lucht. Afhankelijk van het niveau van activiteit is dat een dagelijkse hoeveelheid in de orde van twintig kubieke meter lucht die met de vervuiling in de vorm van deeltjes en verschillende gassen, afhankelijk van de luchtkwaliteit, ons ziek kan maken.

lees verder


Blootstelling aan sommige ftalaten verminderd na federaal verbod

Echter, UCSF studie vindt nog altijd wijdverspreide blootstelling aan deze hormoonontregelaars.

Amerikanen worden blootgesteld aan beduidend lagere niveaus van bepaalde ftalaten die werden verboden in kinderartikelen in 2008 maar de blootstelling aan andere vormen van dergelijke chemische stoffen is sterk stijgende volgens een studie geleid door onderzoekers van UC San Francisco.

Ftalaten die worden gebruikt om plastics zacht te maken vindt men in nagellak, parfums, kunststoffen en bouwmaterialen evenals in de voedselvoorziening. Een accumulerende hoeveelheid wetenschappelijk bewijs stelt dat ze het endocriene systeem dat hormonen afscheidt kunnen verstoren en ernstige langdurige gevolgen voor de gezondheid hebben.

Lees verder


Decennia later hebben PCB's nog steeds invloed op onze gezondheid

Niettegenstaande het verbod, dertig jaar geleden, op het gebruik ervan door de Amerikaanse overheid kwetst PCB nog altijd de cognitieve prestaties van senioren.

Niettegenstaand PCB's in de Verenigde Staten verboden zijn sinds 1979, heeft de Universiteit van Montreal en CHU Sainte - Justine onderzoeker Maryse Bouchard gevonden dat hogere niveaus van het toxine geassocieerd zijn met lagere cognitieve prestaties bij oudere mensen. Er is een significant verband tussen PCB-concentraties en cognitieve vaardigheden bij individuŽn van 70 tot 84 jaar; de correlatie werd ook - in mindere mate weliswaar - gedecteerd bij mensen van 60 tot 69 jaar. Uit deze analyse bleek ook dat er verschillen zijn volgens geslacht. Vrouwen uit de oudere leeftijdsgroep vertoonden de grootste daling in cognitieve relatie. "Terwijl de meeste studies hebben gekeken naar het effect van PCB's op de ontwikkeling van het kind blijkt uit ons onderzoek dat deze toxines onze gezondheid gedurende ons hele leven kunnen beÔnvloeden", zei Bouchard .

Lees verder


Meer gevallen van kanker gevonden in gebieden in de buurt van raffinaderijen en fabrieken die benzeen vrijgeven

Het aantal gevallen van een bepaald type bloedkanker is significant hoger in gebieden nabij voorzieningen die chemisch benzeen in het milieu lozen. Dat is de conclusie van een nieuwe studie online gepublicerd in KANKER, een "peer-review" tijdschrift van de American Cancer Society. Deze en andere studies zijn van cruciaal belang voor het identificeren en het aannemen van een volksgezondheidsbeleid voor het verminderen of voorkomen van kanker.

Non-Hodgkin lymfoom is in de afgelopen decennia gestegen naarmate de industriŽle productie in de Verenigde Staten uitbreidde. Benzeen is een kankerverwekkende chemische stof die gekoppeld wordt aan bloedkanker. Samenwerkend met Dr Christopher Flowers en collega's in de Lymphoma Programm aan de Emory University in Atlanta, gebruikte Catherine Bulka, MPH, openbare beschikbare gegevens van de Environmental Protection Agency en het US Census Bureau om de geografische patronen van non-Hodgkin lymfoom gevallen te analyseren in de staat GeorgiŽ tussen 1999 en 2008. De groep onderzocht de associaties tussen de nieuwe gevallen van lymfoom en de locaties van de faciliteiten zoals aardolie raffinaderijen en fabrieken die benzeen lozen in de omringende lucht of in het water.

Lees verder


Studie vindt vlamvertragende stoffen op verafgelegen locaties

Onderzoek ondersteunt doeltreffendheid van boomschors als nieuw bemonsteringmedium voor besmetting. Bloomington, Ind - Chemische producten gebruikt als vlamvertragers zijn als milieuverontreinigende stoffen aanwezig op locaties over de hele wereld, ook op externe locaties in IndonesiŽ, Nepal en TasmaniŽ, volgens een studie door onderzoekers van de Indiana University School of Public and Environmental Affairs. De studie, deze maand gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Science and Technology, maakt gebruik van een nieuwe, maar zeer effectieve steekproeven techniek: het meten van concentraties van de chemische stoffen in de bast van bomen, die verbindingen in zowel damp als in deeltjes fasen absorbeert.

Lees verder


Wat kost ons de kwikverontreiniging?

Door het opruimen van kwikverontreiniging en het verminderen van prenatale blootstelling aan het neurotoxine methylkwik (MeHg) zou de Europese Unie Ä 10.000 miljoen per jaar kunnen besparen, vindt een nieuwe studie gepubliceerd in het open toegang tijdschrift BioMed Central's Environmental Health. Uit nieuwe schattingen blijkt dat tussen de 1,5 en 2 miljoen kinderen in de EU elk jaar met MeHg blootstelling boven de veilige grens van 0.58μg/g en 200.000 boven het WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) aanbevolen maximum van 2.5μg/g worden geboren. Terwijl kwik van nature voorkomt in het milieu bijvoorbeeld bij vulkaanuitbarstingen of bosbranden wordt het meeste verspreid door het verbranden van fossiele brandstoffen. Daar bioconcentratie MeHg voorkomt in zee- en zoetwater; is het eten van vis dan ook de belangrijkste bron van blootstelling voor de mens. Een team van onderzoekers uit heel Europa gebruikte de DEMOCOPHES studie voor verhoogde blootstelling aan chemicaliŽn om de impact van MeHg op de mens te beoordelen.

Lees verder


Vlamvertragers veroorzaken neurologische achterstand bij kinderen

Berkeley - Er is een relatie tussen blootstelling aan vlamvertragende verbindingen (prenataal en tijdens kindertijd) en concentratieproblemen, fijne motoriek en IQ bij schoolgaande kinderen. Dit hebben onderzoekers aan de Universiteit van CaliforniŽ, Berkeley, vastgesteld. Er is een toenemende bezorgdheid over deze chemische middelen die in elk Amerikaans huishouden voorkomen. De nieuwe studie zal 15 november worden gepubliceerd in het tijdschrift Environmental Health Perspectives. Het richt zich op PBDE's of polygebromeerde difenylethers, een klasse van persistente hormoon ontregelende stoffen die op grote schaal voorkomen in meubelschuim, elektronica, tapijten, stoffering en andere consumentenproducten. De chemicaliŽn komen gemakkelijk in het milieu terecht en worden ingeademd of ingeslikt via stofdeeltjes en hopen zich op in menselijke vetcellen.

Lees verder


Studie - de vlamvertragende ďFiremaster 550Ē is een endocrine ontregelaar

Het vlamvertragende mengsel wat bekend staat als ďFiremaster 550Ē is een endocrine ontregelaar wat zorgt voor enorme gewichtstoename vroeg in de puberteit. Daarnaast schijnt het ook nog eens negatieve cardiovasculaire effecten te hebben. Dit blijkt uit een test op proefdieren, zo melden onderzoekers van North Carolina State University en Duke University. Firemaster 550 bestaat uit 4 belangrijke chemische elementen en wordt gebruikt is polyurethaneschuim in verschillende soorten producten. Deze producten kunnen matrassen zijn, maar ook baby kussens. De vlamvertragende mix is ontwikkeld door Chemtura Corp. En was in 2008 geÔdentificeerd door het onderzoeksgemeenschap. Het is ontwikkeld door bepaalde andere vlamvertragende producten te vervangen voor een betere veiligheid. Deze nieuwe studie laat de eerste resultaten zien of de Firemaster 550 invloed heeft op de gezondheid.

Lees verder


De controverse over vlamvertragers in miljoenen banken, stoelen en andere producten

Vlamvertragers in het polyurethaanschuim van miljoenen gestoffeerde banken, fauteuils en andere producten hebben een verhit debat over veiligheid, doeltreffendheid en brandveiligheidsnormen Ė en een zoektocht naar alternatieve materialen ontketend. Dat is het onderwerp van een coverstory pakket in het huidige nummer van Chemical & Engineering News (C&EN), het wekelijkse opinieblad van ACS, 's werelds grootste wetenschappelijke vereniging.

Lees verder


DNA schade bij dakdekkers veroorzaakt door blootstelling aan PAKs

Verhoogde PAK biomarkers zijn mogelijk een link naar kanker na een werkdag van 6 uur. Dakdekkers en wegwerkers in de wegenbouw die in aanraking komen met heet asfalt, worden blootgesteld aan hoge niveaus van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Een onderzoek van de Universiteit van Colorado Cancer Center publiceerde deze week in de British Medical Journal Open en laat zien dat dakdekkers hogere PAK bloed-niveaus hebben na een werkdag dan ervůůr en dat deze hoge niveaus van PAK's zijn gebonden aan verhoogde waarden in DNA-schade, en potentieel met een hoger kankerrisico.

Lees verder


Toxines en metalen in je hoofd

Hoi Ron,

Heb je voor het opruimen van de toxines en metalen in je hoofd al Hepar Sulpher gebruikt, deze bindt zware metalen, om ze dan uit te scheiden. Je kunt het in tinctuur nemen b.v. D6 of tabletjes D6.

Hartelijke groet,

Annet Ellenbroek
Klassiek Homeopaat
http://www.homeopathietubbergen.nl


Vervuilde lucht verhoogt het obesitas risico bij jonge dieren

Blootstelling aan vervuilde lucht in de vroege jaren leidt tot een opeenstapeling van buikvet en insuline weerstand bij muizen, zelfs wanneer ze gewoon eten, aldus nieuw onderzoek. Dieren die worden blootgesteld aan fijnstofdeeltjes (vervuiling) in de lucht hebben grotere en meerdere vetcellen in hun buikgebied en een hogere bloedsuikerspiegel, dan dieren die hetzelfde eten, maar schone lucht inademen.

Onderzoekers hebben gedurende zes uur per dag, 10 weken lang muizen van 3 weken oud blootgesteld aan de vervuilde lucht. Deze periode van 10 weken komt overeen met de periode tussen de peuterjaren en de late adolescentie bij de mens. De niveaus van vervuilde lucht waaraan de dieren zijn blootgesteld komen overeen met de fijnstofdeeltjes in stedelijke gebieden in de Verenigde Staten.

"Dit is een van de eerste, zo niet de eerste studie die aantoont dat deze fijnstofdeeltjes leiden tot ontstekingen en veranderingen in de vetcellen. Beiden verhogen het risico voor type 2 diabetes", aldus Qinghua Zon, een universitair hoofddocent van het milieu Gezondheidswetenschappen aan de Ohio State University en hoofdauteur van de studie.

Lees verder

Vertaling - Pauline Laumans


Denver Water Retirees Blow Whistle on Toxic Dumping, Asbestos Exposures

Denver Water retirees, who together represent over a century of service to the largest municipal water agency in Colorado, come forward to reveal a number of unregulated disposal sites where they were ordered to dump and crush asbestos-based pipes and other toxic materials, and demand justice for their exposures. The agency is unregulated by OSHA, and workers have no protection. They come forward to also warn the public of disposal sites that are now being redeveloped, and where there may be public health risks, as well as additional worker exposures.


Detoxification - ridding the body of toxins


PCBs and Cancer - A Love Story

The Non-Hodgkin's Project raises awareness about the link between polychlorinated biphenyls (PCBs) and Non-Hodgkin's Lymphoma, a form of cancer that kills 20,000 people every year. Monsanto, the controversial biotechnology company, manufactured PCBs for nearly 50 years.


Dr. Doug Rokke: The Dangers of Using Depleted Uranium

Alex welcomes Dr. Doug Rokke back to the show to talk about the dangers of depleted uranium. Rokke served as a member of the 3rd U.S. Army Medical Command's Nuclear, Biological, and Chemical response and special operations team and with the U.S. Army Depleted Uranium Assessment team during Gulf War 1. He was the U.S. Army's Depleted Uranium Project director from 1994 - 1995 and developed congressionally mandated education and training materials and wrote U.S. Army Regulation 700-48, the U.S. Army PAM 700-48, and the U.S. Army's common task for DU incidents. Major Rokke has been subjected to ongoing retaliation from Department of Defense officials who do not want information regarding actual adverse health and environmental effects of uranium weapons and their mandatory but ignored requirements to provide medical care to all casualties and to clean up all environmental contamination.


TV - De dioxine paling

Wilde paling uit de Nederlandse binnenwateren is een lekkernij. Veel mensen zijn er dol op. Het is een vette, smaakvolle vis, vertellen de vissers en handelaren met trots. En vette vis is heel gezond, krijgt de consument elke keer te horen. Want daar zitten veel omega 3 vetzuren in. Maar is de paling echt zo gezond? ZEMBLA duikt in de glibberige wereld van de Nederlandse palingvangst.

Link

Uit deze uitzending blijkt oa dat Urker vishandelaren vervuilde dioxine paling uit de Biesbosch als IJsselmeer paling. Dat deze paling tot 5 keer de maximaal toegestaan hoeveelheid dioxine bevat is voor zowel Minister Verburgh als de vissers geen probleem. Handel = handel.

Dezelfde minister vind het ook geen probleem dat gemanipuleerde sojaprodukten ons land gaan inkomen. Goedkoop varkensvoer is nl belangrijker dan de gezondheidheid van de volgende generaties. Een minister uit het normen en waarde clubje van het CDA.


Lead in the Environment: No Safe Dose

Philippe Grandjean, adjunct professor of environmental health, discusses the findings of a report by the European Food Safety Authority (EFSA), which concludes there is no known safe exposure to lead.


Waren wel en wee

Het menselijk lichaam is nog nooit zo belast geweest met verschillende stoffen, als in deze tijd. In enkele tientallen jaren zijn er tienduizenden nieuwe stoffen in mens en milieu gekomen. De genetische manipulatie manipuleert de wereld steeds meer, met nieuwe nanotechnieken worden onschuldige stoffen opeens gevaarlijk. Wat gebeurt er bij de grondstofwinning, de productie, het gebruik en na het gebruik van de stof? Wat is de invloed daarvan op het milieu en de mens? Deze site kan natuurlijk niet alle onderwerpen diepgaand behandelen. Daarvoor zijn er links te vinden naar vele websites en publicaties.

http://www.warenwelenwee.nl/

Petra


Peter Montague: "Sommige chemicaliŽn zijn schadelijker dan iemand ooit gedacht had"

Nieuw bewijs stroomt binnen dat suggereert dat veel nieuwe chemicaliŽn schadelijker zijn dan voordien gedacht werd. Gedurende de jaren 1990, kwam het als een verrassing dat veel industriŽle chemicaliŽn de hormoonsystemen van veel soorten kunnen beÔnvloeden. Hormonen zijn chemicaliŽn die circuleren in de bloedsomloop aan zeer lage niveau's (parts per billion, en in sommige gevallen parts per trillion), en werken als schakelaars om lichamelijke funkties af en aan te zetten. Van het ogenblik van de conceptie doorheen de rest van het leven, worden onze groei, onze ontwikkeling en zelfs veel soorten van gedrag gecontrolleerd door hormonen. Nieuw bewijs stapelt zich op dat aantoont dat sommige van deze hormoon-gerelateerde veranderingen doorgegeven kunnen worden van de ene generatie naar de volgende door een mechanisme dat nog weinig begrepen blijft, epigenitica genoemd.

Lees verder

Amber Kesseler


Earth Focus Interview: Hedrick Smith

Take a look at America's toxic waters with veteran, award-winning journalist Hedrick Smith. Smith talks to Earth Focus correspondent Miles Benson about his new film, Poisoned Waters, in which six-legged and hermaphroditic frogs act as canaries in the mine, warning of the health risks associated with new emerging chemicals.


Lotgenote Monique van den Broek geeft hier voor RadioTV Noord Holland een intervieuw over MCS

MCS Multiple Chemical Sensitivity ofwel Meervoudige Chemische Overgevoeligheid is een ziekte die in Nederland niet erkend is. Zoals we allen weten is de erkenning voor ME/CVS al een ramp. MCS is de overtreffende trap. Er is zo weinig over bekend, dat velen die het hebben het zelf niet eens weten. Pas als je een behoorlijk ernstige gradatie hebt opgebouwd en in wezen meer dan een brug te ver bent en beseft dat je bent aangedaan, is je gezondheid vervlogen. En denk niet dat je dan met je klachten in de gezondheidszorg/ bij een arts terecht kunt. Geen erkenning, betekent geen hulp.

Link

Leven in een hel, strijd om erkenning

,,Het leven is een hel geworden.’’ Monique van den Broek (46) uit Naarden lijdt aan meervoudige chemische overgevoeligheid (MCS). Ondermeer parfums, petrochemische stoffen en lijm in meubels zijn taboe. Hartstikke ziek wordt ze ervan: braken, diarree, afname van hersenfuncties, spierpijn en migraine. Toedienen van veel en verschillende vormen van chemische medicatie kan haar in coma brengen.

Link | Link2

Amber Kesseler


Fluor is een gif, hoe je het ook wendt of keert


De blootstelling van kinderen aan toxische chemicaliŽn kost de staat miljarden

Michigan (ťťn van de Verenigde Staten -nvdv) kan jaarlijks miljarden besparen door kinderen te beschermen tegen de gevaren van een toxisch milieu, aldus een zeer recente studie.

Link

Nelly Busschots


Study: Office Refrigerators Full Of Germs

A just released study says it's cleaner to store your lunch in the employee bathroom than in the office refrigerator. The study shows office fridges are not cleaned out often and filled with bacteria.

Link


Gevolg aanval Fallujah erger dan Hiroshima

Het aantal mensen met kanker en kinderen met geboorteafwijkingen in het Iraakse Fallujah, dat in november 2004 gebombardeerd werd door de VS, is relatief groter dan in de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki na de atoomaanvallen.

Link


Aa en Maas waarschuwt voor spuiten met glyfosaat

Veel mensen spuiten hun stoep schoon met met het bestrijdingsmiddel glyfosaat. Waterschap Aa en Maas waarschuwt hiervoor omdat het op termijn gevaarlijk kan zijn voor ieders gezondheid.

Link


Toxic legacy of the Vietnam war

Thirty-five years on from the end of the Vietnam war, the devastating effects still linger. Agent Orange, the chemical used by US forces during the war, is still poisoning the environment of the country and the health of its people, Vietnam says. The US says that cannot be scientifically proven. The subject is sensitive for both countries, but Hillary Clinton, the US secretary of state who is attending a security summit in Vietnam this week, is expected to address the issue. And as Tony Birtley reports from Danang, Vietnam, help from the US -- which has so far refused to accept responsibility -- may now be coming.


Hoe reinigt citroen je lichaam?

In de maag helpt citroen met z'n lage zuurgraad om het voedsel te ontsmetten en te verteren. Zeker na een zware maaltijd kan dit je maag een handje helpen.

Link

Marjan


Toxiciteit in de Kunst en Hobby/Vakwerk

Artistieke hobby's, zoals schilderen en fotografie, zijn veel manieren om te ontspannen en zich creatief te uiten. Echter, deze activiteiten maken gebruik van industriŽle, giftige materialen - die gevaarlijk kunnen zijn voor iemand met een leveraandoening....Omdat mensen met een leverziekte hun blootstelling aan toxines zoveel mogelijk moeten beperken, is een beschrijving van de bekende daders/toxinen ervoor om hen hiervan bewust te maken. Lijmen, verf, markers, fotografie chemicals, andere materialen, ...

Link

Amber Kesseler


Haarkleuring heeft zijn prijs

Miljoenen vrouwen verven hun haar, zonder daar verder bij stil te staan. Maar het bewijs neemt toe dat haarverf tot tal van gezondheidsproblemen kan leiden – van leverziekte tot kanker.

Link

Amber Kesseler


ADHD door vervuiling?

Kunnen wij ADHD uitbannen als we blootstelling aan gifstoffen vermijden? Recent onderzoek wijst in die richting.

Link

Amber Kesseler


VN leggen maximumwaarde melamine vast

De Verenigde Naties hebben een maximumgehalte voor melamine in voedingswaren vastgelegd.

Link

Lucas


Arsenicum is doodsgevaar voor alle Nederlanders

Mr. Tjeenk Willink bepleit strafbaarstelling criminele overheid. De Pikmeer-arresten I en II hebben het mogelijk gemaakt dat ambtenaren van de centrale overheid en bewindslieden die de wet overtreden strafrechtelijk niet aangepakt (kunnen) worden, ja geheel immuun zijn voor strafvervolging.

Link

Josephine van Rossum


Toxine Problemen: Verontreiniging en vergiftigingen

Door Doctor Sarah Myhill

Iedereen die leeft in onze westerse samenleving, zal door het eten van een westers dieet giftig zijn. Miljoenen nieuwe chemische stoffen zijn ingevoerd in onze omgeving vanaf de vorige eeuw. Velen van hen hebben we gebio - accumuleerd, velen konden we niet met onze enzymsystemen afbreken. Om goed gezond te blijven en voor het optimaliseren van onze mogelijkheden , naar mijn mening, zouden we allemaal detox regimes moeten volgen om ons van deze chemische stoffen te ontdoen . Dit zou een combinatie van goede voeding te worden (zie pagina's in de categorie Voeding , vitaminen, mineralen en DiŽten) , met inbegrip van het eten van het Steentijd Dieet en de uitoefening of (FIRS) Far Infra Red Sauna Detoxing. Veel chemische stoffen die bio - accumuleren, verpesten de delicate biochemische mechanismen in de cellen . Dit is een beetje zoals het gooien van een handvol zand in een fijn afgestelde motor . Effectief gezien leiden chemische stoffen tot een versnelling van het normale verouderingsproces en mensen krijgen ziekten voor hun tijd . Het is onmogelijk om zich te ontdoen van elke laatste molecuul, maar alles zou in het werk moeten worden gesteld om het niveau te houden tot een minimum .

Link

Amber Kesseler


Ontgiften en genezen

Er zijn veel manieren om te ontgiften en veel verschillende schema's om gifstoffen uit het lichaam te verwijderen. Het milieu waarin we tegenwoordig wonen en leven is giftig evenals de voeding die we eten. Ook de lucht die we inademen en het water dat we drinken zitten vol lichaamsvreemde chemicaliŽn. Dr Mercola - "Elke actie van elke cel in het lichaam levert afval op. Dit afval is giftig en niet in overeenstemming met het leven binnen de cel… "Cellen deponeren hun afval in de lymfe die het naar het bloed brengt. Het bloed brengt het naar de uitscheidingsorganen om het uit het lichaam te verwijderen." "Bloed en lymfe worden gereinigd door de uitscheiding van afvalstoffen.

Link

Amber Kesseler


The Conversation: Congo and Your Computer

Actor/activist Brooke Smith talks with Diane Sawyer about conflict minerals.

Link


Stephen Palumbi: Following the mercury trail

There's a tight and surprising link between the ocean's health and ours, says marine biologist Stephen Palumbi. He shows how toxins at the bottom of the ocean food chain find their way into our bodies, with a shocking story of toxic contamination from a Japanese fish market. His work points a way forward for saving the oceans' health -- and humanity's.


Contaminated Water in Your Neighborhood

Americans love their lawns, but a recent study shows the average homeowner applies six times the chemicals per acre than a farmer does. We look at the costs of green grass.


Giftige chemicaliŽn en hun effect op ons lichaam

Er is een inherente onzekerheid bij het vaststellen van welke stoffen veilig zijn en welke niet en bij het bepalen wanneer de nadelen zwaarder wegen dan de voordelen. Toxiciteitsonderzoek is zo moeilijk omdat bepaalde chemische stoffen meerdere effecten op het lichaam kunnen hebben.

Link

Keimpe Wiersma


Fietsers ademen tot 9 keer meer fijn stof in dan chauffeurs

Wie met de fiets naar het werk rijdt, ademt vijf tot negen keer meer fijn stof in dan wie met de auto gaat.

Link


Schadefonds in de maak voor 'schildersziekte'

De Vereniging Organo Psycho Syndroom (OPS) wil samen met werkgevers, werknemersorganisaties, verzekeraars en grondstoffenproducenten een schadefonds oprichten voor patiŽnten met OPS.

Link


Overgewicht kan je leven redden

Een beetje vet in je lichaam kan je leven redden, concludeert een Leuvens onderzoek. "Tijdens kritieke ziekte verandert het vetweefsel, waardoor schadelijke stoffen beter worden opgenomen en bewaard. Het vetweefsel wordt dan een soort bescherming.

Link


Dioxine-besmetting naar verwachting via PCB's

De besmetting met dioxine van een partij biologische mais uit OekraÔne komt uit PCB's.

Link


Americans Bombarded by Cancerous Chemicals

In a new report, the Presidents Cancer Panel emphatically reinforced what public health officials and activists have been saying for decades: Toxic chemicals in the environment are killing people. Scolding regulators for taking a reactionary rather than a precautionary approach, the panel, attached to the National Institutes of Health, noted that only a few hundred of the 80,000 chemicals used in the United States have been tested for safety.


My Computer Makes Me Sick! A Story About Overcoming
Adversity by Accident

For 15 years I struggled to write my book using various computers because their chemical fumes sickened me. Then one day a small miracle occurred when I stumbled on a solution. This video, My Computer Makes Me Sick, shows the extreme measures that I used to have to take to work on computers without becoming ill, and what I did to solve the problem. It is not easy to live life while coping with a chronic illness and overcoming powerlessness. I hope my story of overcoming adversity will help you to triumph over your own adversity and overcome any obstacle that may show up in your own path. Please feel free to visit my website and watch my movie there. It is a short documentary about living with mcs. Then read my book. It will give you a new perspective on what is possible in the face of adversity. I hope that my story may be of help to you. I write to you from the perspective of illness. Sickness imposes limitations. They alter but they need not define me. My perspective, as a result, is a hopeful and enlarged one. It is a story of overcoming adversity. For a long time I used to go to bed feeling as if I lived in a prison. My chemical illness had closed off my world. This illness no longer writes my life. I have become my own author. The story of how this came to be is one I want to share. This book is not just a re-telling of my illness. It is also the story of how I came to be this new person, with a newly expanded expression of my soul, and then, a writer of my life. Writing my book (Poisoned by Pollution) while sick was been a challenge. I've spent too many days and too many years lying in bed feeling like poisons were coursing through me. For years, I could not even read or write without growing dizzy and nauseated. Sometimes I would talk into a tape recorder instead. Or I would write a few sentences, then close my eyes until the dizziness and nausea subsided before continuing on. At one point I almost died when my digestive troubles worsened so much that I couldn't hold down food or water, which led to my body being in a starvation state with my organ systems shutting down. The road to my book has been long indeed. I hope through this video and my book, and more to come, that I may help you on your path of discovery and reclaiming your life.

Link


'Toxic sofa' customers to receive up to 20m

Hundreds of customers who were injured after buying "toxic" sofas look set to receive a total payout of up to 20 million. .


Pollution in denim industry

CNN's Emily Chang gives a first-person account of covering pollution problems plaguing the denim industry.


Research Investigates Link Between Autism and Toxic Chemicals

During the last decade the reported cases of autism and other illnesses related to brain development have dramatically increased not just in the U.S. but around the world. Scientists say the increase cannot be explained by genetics and they believe it is linked to the increase of toxic chemicals in the environment. Producer Zulima Palacio talked to several scientists and prepared this story. Mil Arcega narrates.


Mannelijke vissen dragen eitjes in testes vanwege chemische stoffen

Meer dan 80% van de mannelijke smallmouth bass in grootste rivier van Washington vertoont nu vrouwelijke trekjes zoals de productie van eieren als gevolg van een "giftige stoofpot" van verontreinigende stoffen, rapporteerde wetenschappers en actievoerders gisteren. Interseksuele vissen zijn waarschijnlijk het gevolg van medicijnen, zoals de anticonceptiepil en andere chemicaliŽn die in het water worden gespoeld en zijn overal in de VS gevonden.

Link

Geert


Citroensapkuur: reinig je lichaam en verlies kilo’s

Intro: De citroensapkuur is een reinigingskuur voor je lichaam. In een korte periode wordt je lichaam ontdaan van gif- en afvalstoffen.

Link

Annemarieke (Healthylives)


Dossier - ontgifting

De hypothese dat gifstoffen zich in het lichaam ophopen en niet zondermeer verdwijnen, is volgens sceptici en bestrijders van de ‘kwakzalverij’ een mythe. Volgens hen beschikt het lichaam over uiterst effectieve reinigingsorganen, zoals de lever en de nieren. Die zijn niet te versterken met zogenaamde ontgiftingsprogramma’s of -producten.

Link


Vaccin tegen asbestkanker in de maak

Het Erasmus MC in Rotterdam werkt aan een geneesmiddel tegen asbestkanker. Het gaat om een vaccin dat de witte bloedcellen activeert om de kankercellen te bestrijden.


Kanker = stapeling van toxines

Een reporter gaat op onderzoek naar de toename van kanker en de rol van toxines in ons milieu.

Link

Marjan


True Detoxification is Not a Colon Cleanse or Liver Detox

Dr. Daniel Pompa reveals the true meaning of detoxification. Detox occurs at the cellular level. True Detox at the cellular level involves the acceleration of GSH production. When toxins are removed inflammation decreases, hormones balance, health restores, weight is lost and lives are restored.


Scheikundige cocktail beÔnvloedt mens en milieu

Ons hele leven lang worden wij blootgesteld aan een enorme hoeveelheid chemicaliŽn, geproduceerd door de mens. Dat gaat van voedsel en water, medicijnen, cosmetica en schoenen tot de lucht die we inademen. Op verzoek van de EU hebben onderzoekers aan de universiteit van Gothenburg (Zweden) gekeken naar de risico’s van “scheikundige cocktails”. Daarvoor stelden ze een aantal bijkomende metingen voor, uit te voeren bovenop de gangbare beoordelingspraktijk van scheikundige stoffen. Waarom dit verzoek en dit voorstel? In 2005 toonde een Amerikaanse studie aan dat pasgeboren baby’s gemiddeld 200 niet-natuurlijke chemicaliŽn in hun bloed hebben – inclusief pesticiden, dioxines, industriŽle scheikundige stoffen en ontstekingsremmers. De Zweedse universiteit voor Landbouwwetenschappen vermeldt in een onderzoeksstudie dat Zweedse rivieren en stromen tot 57 verschillende pesticides bevatten, meestal gelijktijdig, dus op dezelfde tijdstippen. De invloeden van chemicaliŽn op mens en milieu werden tot nu toe altijd gemeten op basis van iedere stof afzonderlijk, een na een.

Link

Nelly Busschots


Toxicology: What Chemists Don't Know Might Hurt You

Elizabeth Grossman, author of Chasing Molecules, marvels at the fact that learning basic toxicology is not a requirement for a degree in chemistry. "Chemists are never required to take a course," she says, "that would train you to look for these kinds of environmental and health impacts." There is substantial evidence that environmental conditions and environmental pollutants -- among them synthetic chemicals in consumer products -- have a profound effect on human health. Elizabeth Grossman, author of Chasing Molecules: Poisonous Products, Human Health, and the Promise of Green Chemistry, illustrates the potential for green chemistry to revolutionize the materials we make, how they're used, and the possible benefits to our health and environment. - Commonwealth Club of California


Agent Orange uit Amsterdam?

Agent Orange, 2-4-5T werd voor het grootste deel geproduceerd door Philips Duphar, en wel in Amsterdam Sloterdijk. Daar heeft zich op 6 maart 1963 bijna een ramp voorgedaan met een omvang van Bopal, Union Carbide. Amsterdam was bijna uitgeroeid, ze hebben het maar net binnenskamers kunnen houden. De resten zijn allemaal het noordzeekanaal ingespoeld… de slib aldaar is nog steeds dioxinerijk.(Zie Vrij Nederland van 14 augustus 1976)

Ellen


Toxines als de echte ziekmaker

Een man kwam bij een gezondheidsconsulent met dermatosclerose, een toestand waarin orgaanweefsel in littekenweefsel verandert. Hij had nog maar enkele maanden te leven. Tijdens de anamnese bleek, dat hij 20 jaar eerder al nasicort had gekregen tegen neuspoliepen en 2 jaar geleden kreeg hij pulmicort voor zijn longen. Naar de echte oorzaak was natuurlijk niet gevraag. Echter dat deed deze gezondheidsconsulent wť: de man had een eigen zaak en maakte sporttrofeeŽn. Hij was een gezonde beer van een vent en vond al die maatregelen voor gifstoffen maar onzin, dus stond hij zonder
afzuigapparatuur, zonder mondkapje en zonder handschoenen in de dampen van de harsen en de lijmen die er voor die trofeeŽn worden gebruikt. Vandaar de neuspoliepen 20 jaar eerder, een bescherming van het lichaam tegen de dampen en eveneens het dichtklappen van zijn longen, ook een beschermingsmechanisme van het lichaam om de dampen uit zijn longen te houden. Nu was dat dus ontwikkeld naar dermatosclerose. De gezondheidsconsulent stuurde hem terug naar het ziekenhuis om de zware metalen in zijn bloed te laten onderzoeken. Deze waren 100 x hoger dan de tolerantiegrens. Hij is onder begeleiding gaan ontgiften en heeft natuurlijk maatregelen genomen voor ventilatie en bescherming tegen de gifstoffen op zijn werk. Toen ik dit verhaal hoorde, was dit een aantal jaren eerder gebeurd en leefde de man nog. Hij kreeg ook steeds meer energie en het ging goed met hem.

Mies Kloos


The Hunt For Red Mercury

In a country in shambles, red mercury is in hot demand. But when no one wants to talk about it for fear of what might happen, how easy is the hunt to find it? When the iron curtain came crashing down the world said it would sleep better, but should we


Dioxine verstoort groei kinderen

Kinderen die in hun babytijd dicht bij een verbrandingsoven hebben gewoond en die borstvoeding kregen, vertonen in hun puberteit lichamelijke afwijkingen en gedragsproblemen.

Link


Archief - Boekweit sluit aluminium op

Boekweit is in staat aluminium uit de bodem onschadelijk te maken.

Link

GdJ


E Waste in India Short documentary

This is a very interesting short documentary by Greenpeace showing the harm that computer recycling in India is inflicting on workers' health. Underlines why recycling needs to be carefully regulated.


Hormoonconcentraties bij adolescenten sterk beÔnvloed door vervuiling

Uit een publicatie van UGent-onderzoekers blijkt dat de hormoonhuishouding van Vlaamse adolescenten duidelijk beÔnvloed wordt door vervuilende stoffen. Stoffen als pesticiden en zware metalen doen de hormoonconcentraties stijgen of dalen. De Gentse wetenschappers werkten voor dit onderzoek binnen het Steunpunt Milieu en Gezondheid samen met collega's van de universiteiten van Brussel, Antwerpen en Hasselt, met het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek en met het Provinciaal Instituut voor HygiŽne van Antwerpen.

Bij 14- en 15-jarige jongens bleken de concentraties van geslachtshormonen te stijgen in associatie met hogere concentraties in het bloed van pcb’s, het pesticide hexachlorobenzeen of DDE, een chemische stof die tijdens de stofwisseling wordt gevormd na contact met het pesticide DDT. De hormoonconcentratie daalt daarentegen bij hogere concentraties van cadmium in de urine. Zo bleek een verdubbeling van de pcb-concentratie in het bloed gepaard te gaan met een stijging van 18,6% van het vrije (actieve) testosteron in het bloed. Een verdubbeling van de cadmiumconcentratie in de urine zorgt dan weer voor een daling van 17,6% van dat vrije testosteron in het bloed, terwijl een verdubbeling van de hexachlorobenzeenconcentratie in het bloed gepaard gaat met een stijging van 17,6% van het vrije testosteron.

Zeer merkwaardig daarbij is dat de relatief sterkste verbanden gevonden werden bij de laagste inwendige concentraties aan vervuilende stoffen. Bij jongens met een cadmiumconcentratie onder het gemiddelde bleek het effect op de totale testosteronconcentratie -per eenheid van dosis- 5 maal krachtiger dan bij jongens met een cadmiumconcentratie boven het gemiddelde.

Bij jongens met een benedengemiddelde pcb-concentratie bleek het effect op de totale testosteronconcentratie 7,5 maal krachtiger dan bij leeftijdsgenoten met een pcb-concentratie boven het gemiddelde. Bij jongens met een hexachlorobenzeenconcentratie onder het gemiddelde bleek het effect op de totale testosteronconcentratie 3 maal krachtiger dan bij proefpersonen met een bovengemiddelde concentratie.

Aangezien hormonale concentraties in het menselijke lichaam belangrijk zijn voor nagenoeg alle biologische processen, wijzen deze waarnemingen er op dat niets van wat in ons lichaam gebeurt ontsnapt aan de invloed van vervuilende stoffen in onze omgeving.


Bladgroenten keren toxische effecten

LLNL onderzoekers Graham Bank en Ken Turteltaub hebben vastgesteld dathet geven een kleine dosis chlorofyl (Chla) of Chlorofylline (CHL), welke in groene bladgroenten zoals spinazie, broccoli en boerenkool aanwezig zijn, de effecten van aflatoxine vergiftiging kunnen keren.

Link

Vertaling: Eric van Staalduinen


Verband tussen huishoudelijke chemicaliŽn en verminderde vruchtbaarheid.

In een vandaag gepubliceerd onderzoek wordt het verband gelegd tussen een vermoedelijk verminderde vruchtbaarheid en brandvertragende chemicaliŽn in meubels, electronica, stoffen etc. CaliforniŽrs hebben mogelijk een hogere blootstelling hieraan dan inwoners uit andere staten.

Link

Vertaling : Annemieke ter Horst


Video - Uwe Karstšdt: U bent niet ziek….u bent vergiftigd!

Detoxen (ontgiften??) in plaats van vergiftigen.

Uitreksels van een lezing (voordracht) van het 'Alpenparlament', Bern, maart 2009

Inleiding (vrouw): Hij is de meest gelezen auteur op het gebied van alternatieve geneeskunde…

Uwe Karstšdt: Het onderwerp (thema) waar ik het vandaag over wil hebben, zal, na mijn mening, de komende jaren de positie van het grote onderwerp 'opwarming van de aarde' achter laten.
Het is de vergiftiging die niet alleen ons milieu treft (raakt) maar ook onszelf.   100% van de mensen die bij mij de praktijk binnenlopen, voor mij gaan zitten en zeggen 'ik heb problemen', 'ik ben ziek', 'ik heb dit of dat kwaaltje' zijn vergiftigd.

Het valt niet op als ze naar de voeding kijken, dan zien ze het niet. Men wil graag geloven dat het voedingsmiddel niet belast is. Dan zeg ik: hebben uw artsen u al op uw amalgaamvullingen attent gemaakt? Was er iemand in de laatste 20 jaar, die u op milieutoxine heeft onderzocht? U ziet, het gebeurt niets, hierin gebeurt niets, ofwel de gezondheidsorganisatie ondertussen al meer dan 35 jaar geleden heeft uitgesproken, dat meer dan 90% van alle degeneratieve aandoeningen (ziektes) veroorzaakt of verergerd worden door milieutoxine.

Ondertussen zijn meer dan 2000 mensen getest (gescreend) en behandeld, met groot succes.

Dat betekent deze vrouw is niet depressief maar ze is vergiftigd met al deze stoffen. Dan vermeldt het lichaam 'wij hebben honger'…'hier komt niets aan'…'wij hebben te weinig'… Als u hierbij voedingssupplementen inneemt, dan zal het geen enkel nut hebben. U heeft de uitwisseling nodig, de 'aanlegsteiger' en dat is bij de cel, de celwand. Daar worden zware metalen en toxinen geblokkeerd enzovoort. Dat betekent, u moet de toxinen eruit halen, de-toxen. Daarmee zijn er weer meer plekken beschikbaar om de stofwisseling (uitwisseling tussen binnen en buiten) te laten gebeuren.

Ik heb vroeger met Chlorella gewerkt. Met de pastilles (capsules of tablet) die u misschien kent. 30, 40, 50 van deze Chlorella pastilles (of dan capsules of tablet) waren allemaal waanzinnig vergiftigd (toxisch), en we zeiden 'dat kan het niet zijn', dat is niet effectief genoeg. Dat betekent dat de gemicroseerde (microsierte) Chlorella 50 keer sterker is in zijn (ver)bindingskracht, dan het gewone Chlorella.

Vertaling: Monika Schenk

Ik wil ook Pat HŲwel bedanken die ook een vertaling heeft gestuurd.

Ron


Asbestcijfers hebben gevolgen voor saneringen

Asbest is nog gevaarlijker dan eerder werd gedacht. De nieuwe meetmethodes van de Gezondheidsraad moeten leiden tot een nieuwe omgang met het kankerverwekkende bouwmateriaal.

Link


U bent niet ziek maar vergiftigd !

Mooie video voor diegene die het Duits beheersen. Vertaling van de info is welkom.


Betere bepaling van gifstoffen in celkweken kan aantal dierproeven verminderen

De toxicologie of giftigheidsleer is een van de vakgebieden waarbinnen dierproeven worden uitgevoerd maar waar ook gezocht wordt naar alternatieven daarvoor. een zo'n alternatief is het in vitro-celsysteem. Daarbij worden cellen gekweekt in kleine plastic schaaltjes en vervolgens blootgesteld aan een teststof. Nynke Kramer doet in haar proefschrift aanbevelingen voor een betere bepaling van de concentratie van gifstoffen in een celkweek. Kramers onderzoek leidt tot nog betere testgegevens, waardoor er uiteindelijk minder dierproeven nodig zijn om de giftigheid van een stof vast te stellen. Want hoewel in vitro-celsystemen de giftigheid van chemicalien voor mens en milieu redelijk goed kunnen voorspellen, zijn ze toch niet altijd even betrouwbaar. Gegevens uit zulke celsystemen kunnen namelijk varieren. Bovendien is de gevoeligheid voor chemicalien bij cellen niet altijd even groot als die bij het dier. Kramer onderzocht hoe en wanneer de werkelijke (oftewel vrij beschikbare) concentratie van een teststof aanzienlijk lager kan zijn dan de totaal toegevoegde concentratie. De teststof kan namelijk verdampen of binden aan plastic. Ook al krijgen het celsysteem en het proefdier dus dezelfde hoeveelheid stof toegediend, toch kan de vrij beschikbare hoeveelheid stof verschillen. Dat kan het verschil in gevoeligheid mede verklaren. Kramer pleit daarom voor het uitdrukken van de toxiciteitgegevens in vrij beschikbare teststofconcentraties in plaats van in totaal toegevoegde concentraties. In haar proefschrift geeft ze verder aan dat de vrij beschikbare concentratie geschat kan worden met behulp van modellen en gemeten kan worden met behulp van 'solid-phase microextraction' (SPME). SPME is een glasvezel, gecoat met een dun laagje polymeer waarin alleen vrij beschikbare chemicalien opgenomen kunnen worden.


Giftige stoffen in dagelijkse producten; wat doťn we eraan?

Met het nieuwe jaar voor de boeg, is het onderstaande artikel een waardevolle aanvulling
op onze goede voornemens in 2010. De produktie van alledaagse consumptiegoederen
gaat nog steeds gepaard met het gebruik van vele chemisch stoffen. Stoffen waarvan de
reikwijdte voor onze gezondheid nog vaak helemaal niet is onderzocht, om de heel simpele reden dat deze stoffen geacht worden vaak het lichaam niet binnen te dringen en daardoor veel minder stringent dienen te worden gecontrolleerd op hun schadelijkheid.

Link

Geert


Weet wat je eet

Verse groenten en fruit horen thuis in een gezonde voeding. Maar zijn ze altijd zo gezond? Vaker dan u denkt bevatten groente en fruit resten van bestrijdingsmiddelen. Veel mensen verwachten dat de overheid en de supermarkten zorgen voor schoon voedsel in de winkel. Helaas niet. In 2006 bevatte ťťn op de drieŽndertig monsters van Nederlandse groente en fruit meer bestrijdingsmiddelen dan wettelijk is toegestaan. Voor buitenlandse producten is dit zelfs ťťn op de zes. Tientallen keren werd de gezondheidsnorm voor jonge kinderen overschreden. En de wet houdt alleen rekening met ťťn soort gif per product. Op een tros druiven komen geregeld meer dan 10 voor!

Link


An Organic Green Revolution

Please, stop buying from the corporations that have and are sickening humanity: Food Preservatives; Herbicides; Fertilizers; Fake Colorings; Thickenings; MSG is poisonous, masked as HYDROLYZED soy, or natural flavors; Drugs; Chemtrails.  Monsanto and Co: They are killing the bees with chemicals and without the bees pollinating the crops they will soon feed us PLASTIC FOOD that has the potential to change the DNA; cause cancer and all kind of illnesses.


Channel 4 reports that UK's "safe" lead exposure limit is too high

The Health and Safety Executive (HSE) has withdrawn advice on the dangers of working with lead after an investigation found it greatly under-estimated health risks that could be affecting over 100,000 workers. Channel 4 News investigates...


Breaking Trail: Molecules to Mountains

Biophysical chemist and mountaineer Arlene Blum gives a lecture on her memoir, "Breaking Trail: A Climbing Life." Blum is the founder and executive director of the Green Science Policy Institute and a visiting scholar in chemistry at the University of California, Berkeley. Beginning with removing cancer-causing chemicals from children's sleepwear in the 1970s, Blums work to bring science into regulatory decisions has stopped the use of hundreds of millions of pounds of toxic chemicals. Blums goal is to bridge the gap between scientific research and policy to help create a healthier safer environment. Blum holds a doctorate in biophysical chemistry and has taught at Stanford University, Wellesley College, and UC Berkeley.


Alice in biocideland

Losjes gebaseerd op Alice in Wonderland proberen wij u uit te leggen wat de waarheid is rondom, en de achterliggende reden is van geÔmpregneerd hout, groene stroom, mileubeton en de miljarden euro’s aan milieusubsidie die wij betalen aan onze AVI’s (groene-stroomcentrales). Tevens zult u gaan begrijpen waarom kanker doodsoorzaak nummer 1 is in Nederland. Als u schrikt is dat een volkomen normale reactie, als u boos wordt ook. Graag willen wij u wel troosten met de opmerking dat er een oplossing voorhanden is. U kunt het in onderstaand artikel allemaal lezen. Wij hopen dat u het wilt kopiŽren en verspreiden omdat het misschien wel het belangrijkste stuk is wat u in jaren hebt gelezen. Over kopierechten doen wij niet moeilijk: die heeft u bij deze.
Vermeld u er dan wel bij waar het vandaan kwam?

Auteur: Bas Heijmen

Link

Geert


Are SeaWeeds Contaminated With Heavy Metals?


Hart en vaatziekten door giftige stoffen

Er komt steeds meer bewijs dat milieugifstoffen in hoge mate kunnen bijdragen aan hartziekten. Een oorzaak die artsen vaak over het hoofd zien. Naast bekende oorzaken als stress, roken, diabetes, en obesitas kan ook vervuiling van de leefomgeving en blootstelling aan giftige stoffen als metalen, oplosmiddelen en bisfenol A (BPA) uit plastics hartproblemen veroorzaken. Om de veelvuldige processen in het lichaam in stand te houden is het lichaam op voldoende toevoer van mineralen en vitaminen door de voeding aangewezen. Maar dit wordt steeds moeilijker omdat het nutriŽnten gehalte van onze voeding door de moderne landbouwmethodes en tal van manipulaties bij opslag en verwerking steeds verder afneemt. Aan de andere kant stijgt de belasting met giftige metalen vanuit het milieu.

Link

Petra


Gevaarlijke gascontainers internationaal aanpakken

Het probleem van de containers met gevaarlijke stoffen kan alleen opgelost worden met een internationale aanpak. ‘

Link


Is Your Organic Garden Toxic

Many people don't realize that the wood that they use to border their garden, might be poisoning them! Pressure-Treated lumber is filled with toxic chemicals that can leach into the soil and potentially into the food your eat.


The Dose Makes the Poison

Chemical toxins are a real health risk. So is radiation. But should we be extrapolating the effects of certain toxins at high doses down to a low-level exposure? Is this a linear non-threshold relationship between exposure and health effects? When we evaluate the arguments of non-scientists, websites, media figures, and pseudoscience publications, a pattern emerges of extrapolation that is not justified from the evidence. Mercury in flu vaccines are present at a small fraction of the dose that is known to cause deterministic health effects. Squalene is found at higher doses in the human liver than in vaccines. And fluoride is only dangerous when it's at 5-10 times higher levels than are found in drinking water in the western world.


Toxic Lead Wheel Weights Replaced!


Toxic Kids II - Segment 1 - Deborah Z. Bain, M.D.

http://www.youtube.com/watch?v=pJ0NtSaP1wY
http://www.youtube.com/watch?v=RuPXEJg6_Bo
http://www.youtube.com/watch?v=NxjRJYRDryg
http://www.youtube.com/watch?v=XhSgjHatY3o


The Toxification of Planet Earth - Paul Ehrlich

Stanford biologist Paul Ehrlich argues that widespread pollution of the environment by toxic, manmade chemicals may have major effects for the future of humanity.


Gifgrond op Urk leidt tot sociaal drama

De provincie Flevoland dwingt tot een slechts gedeeltelijke sanering die vele jaren gaat duren. In plaats van de mogelijkheid om het pand over te kopen en de zware vervuiling in te pakken, pleegt men bestuurlijke dwang en onrechtmatig binnentreden in de woning. Twee gesprekken met de burgemeester van Urk ( een artikel 12 gemeente ) heeft tot niets geleid dan alleen een zoethouder. Inmiddels is de afgraving weer dichtgemaakt, zonder dat tot een goede oplossing - die de gemmente geld kost - wordt gekomen. In de constante uitgassing vanuit de 13 meter diepe vervuiling is niet gezond te leven. Met name vinylchloride is een uiterst giftige chemische verbinding die kanker kan veroorzaken.

Link


Nova - Bedrijf met giftige gascontainers aangeklaagd

FNV Bondgenoten heeft bij het Openbaar Ministerie aangifte gedaan tegen het bedrijf Flextronics in Venray. Volgens de FNV beschermt het bedrijf haar werknemers onvoldoende tegen toxische gassen uit containers. Eerder deze maand ontkende Flextronics dat in april bij een incident met giftige gassen de gezondheid van werknemers zou zijn geschaad. Maar Poolse medewerkers getuigen dat zij ernstige klachten hebben, die door het bedrijf worden genegeerd.


Toxins, The Silent Killer

What are the toxins doing to your health? Toxicity is a contributing factor in these and other conditions: Attention Deficit Disorder, Autism, Alzheimer's Disease, Asthma, Arthritis, Cancer, Heart Diseases. That's just to name a few!

 

 

 


View My Stats