Prenatale blootstelling aan luchtverontreiniging veroorzaakt emotionele problemen bij kinderen


COLUMBIA UNIVERSITY’S MAILMAN SCHOOL OF PUBLIC HEALTH.

Uit een nieuwe studie geleid door onderzoekers van het ‘Columbia Center for Children's Environmental Health’ blijkt dat blootstelling aan algemeen voorkomende luchtverontreinigende stoffen tijdens de zwangerschap kinderen later vatbaar maken voor problemen rond het vormen van gedachten, emoties en gedrag.

De nieuwe studie is de eerste in zijn soort om de effecten van blootstelling aan PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen), in het begin van het leven, te onderzoeken op het sociaal gedrag en de sociale competentie op meerdere momenten tijdens de kindertijd.

Kinderen met slechte zelfregulerende vaardigheden hebben moeite met het beheren van storende gedachten, emoties en impulsen; sociale slechte competentie beperkt hun vermogen om om te gaan met anderen. De studie verschijnt in het Journal of Child Psychology and Psychiatry.

PAK's zijn alomtegenwoordig in het milieu en afkomstig van emissies van motorvoertuigen; olie en kolenverbranding voor de verwarming van woningen en elektriciteitsopwekking, andere verbrandingsinstallaties en tabaksrook. (Meer informatie over PAK's en manieren om blootstelling te beperken is te vinden op de website CCCEH). Prenatale blootstelling aan PAK's wordt in verband gebracht met ADHD, symptomen van angst, depressie, gebrek aan aandacht en ook gedragsstoornissen bij gebrek aan vermogen voor zelfregulering.

Hoofdonderzoeker Amy Margolis, assistent-hoogleraar medische psychologie in de Psychiatrie aan het ‘Columbia University Medical Center’ en het ‘New York State Psychiatric Institute’ en collega's hebben maternale bloedmonsters en de testresultaten op kinderen van 462 moeder-kind paren, een subset van CCCEH's voortdurende stedelijke geboortecohortstudie in New York City vanaf de zwangerschap tot de vroege kindertijd, bestudeerd. Maternale blootstelling aan PAK werd bepaald door de aanwezigheid van DNA-adducten PAH in de moederlijke bloedmonsters.

Kinderen werden getest met de ‘Child Behavior Checklist’ op de leeftijden van 3-5, 7, 9 en 11jaar. De scores verkregen uit de CBCL werden gebruikt om een samengestelde score te creëren voor de ‘Deficient Emotional Self-Regulation Scale (DESR)’; hogere scores op de DESR geven een verminderde mogelijkheid aan van zelfregulering. De onderzoekers vonden dat kinderen van wie de moeder een hogere blootstelling aan PAK's in de zwangerschap had ondergaan, significant slechtere scores op de DESR vertoonden op de leeftijd van 9 en 11 dan kinderen van wie de moeder een lagere blootstelling had doorgemaakt. Na verloop van tijd volgden de ‘lage blootstelling’ kinderen een typische ontwikkelingspatroon en verbeterde hun zelfregulerende functie wat niet het geval was bij de ‘hoge blootstelling’ kinderen. Daarnaast vonden de onderzoekers dat DESR scores een gemiddeld effect hadden op tests van sociale competentie, wat aangeeft dat zelfregulering een belangrijke factor is in het ontwikkelen van deze sociale competentie.

Het bewijs dat prenatale blootstelling aan PAH leidt tot lange-termijn effecten op het zelfregulerende vermogen tijdens de vroege en midden kindertijd suggereert dat blootstelling aan PAK een belangrijke onderliggende factor kan zijn in het ontstaan van een scala van psychische problemen in de kindertijd. In termen van het potentiel mechanisme, suggereren de onderzoekers dat prenatale blootstelling aan PAK schade aanbrengt aan de neurale circuits die de directe motor zijn van aandachtsproblemen en emotionele reacties. Verdere problemen in zelfregulering kan kinderen vatbaar maken voor een hoog risico gedrag bij adolescentie.

"Deze studie geeft aan dat prenatale blootstelling aan luchtvervuiling de ontwikkeling van zelfregulering beïnvloedt en de grondlegger is van de ontwikkeling van psychopathologieën bij kinderen als gevolg van gebreken in zelfregulering met als gevolg ADHD, OCD, stoornis in gebruik van middelen en eetstoornissen, "aldus Margolis.

Vertaling: Andre Teirlinck


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Advies nodig?

0346-330038 (ma/vr)
9.00 - 13.00 uur

Na 13.00 uur
email: info@ugamedia.com

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats