Blootstelling aan schaliegaschemicaliŽn stimuleert de ontwikkeling vetcellen

Onderzoekers zagen toename van de grootte en het aantal vetcellen in laboratoriummodellen na blootstelling, zelfs bij verdunde concentraties.

DUKE UNIVERSITEIT

DURHAM, N.C. - Een door de Duke University geleid onderzoek ontdekt dat blootstelling aan chemische en afvalwaterfracties de ontwikkeling van vetcellen of adipogenese ontwikkelt in levende cellen in een laboratorium.

Onderzoekers observeerden toenames in zowel de grootte als het aantal vetcellen na het blootstellen van levende muizencellen in een schaal aan een mengsel van 23 veelgebruikte frackingchemicaliŽn. Ze hebben deze effecten ook waargenomen na blootstelling van de cellen aan monsters van afvalwater van gefrackte olie- en gasbronnen en oppervlaktewater waarvan wordt aangenomen dat ze verontreinigd waren met het afvalwater. De resultaten verschijnen 21 juni in Science of the Total Environment.

"We zagen significante vetcelproliferatie en lipideaccumulatie, zelfs toen afvalwatermonsters 1000-voudig werden verdund en wanneer met afvalwater besmette oppervlaktewatermonsters 25-voudig werden verdund," zei Chris Kassotis, postdoctoraal onderzoeksmedewerker bij Duke's Nicholas School of the Environment, die de studie leidde.

"In plaats van de monsters te moeten concentreren om effecten te detecteren, hebben we ze verdund en nog steeds de effecten gedetecteerd," zei hij.

Eerdere laboratoriumstudies door Kassotis en zijn collega's hebben aangetoond dat knaagdieren die tijdens de dracht worden blootgesteld aan een mix van 23 fracking-chemicaliŽn, meer kans hebben op metabole, reproductieve en ontwikkeling gerelateerde gezondheidseffecten, waaronder een hogere gewichtstoename.

Kassotis zei dat verder onderzoek nodig zal zijn om te beoordelen of soortgelijke effecten optreden bij mensen of dieren die in fysiek contact komen met aangetaste oppervlaktewateren buiten het laboratorium.

Meer dan 1.000 verschillende chemicaliŽn worden gebruikt voor hydraulisch breken in de Verenigde Staten, waarvan vele endocrien verstorend werken in zowel cel- als diermodellen.

Om dit onderzoek uit te voeren, hebben Kassotis en zijn collega's in 2014 monsters verzameld van fracking afvalwater en van met afvalwater verontreinigd oppervlaktewater in de buurt van onconventionele (of gefrackte) olie- en gasproductielocaties in Garfield County, Colorado en Fayette County, West Virginia.

Laboratoriumculturen van muizencellen werden vervolgens blootgesteld aan deze wateren met variŽrende concentraties of verdunningen over een periode van twee weken. De onderzoekers maten hoe de ontwikkeling van vetcellen in de culturen werd beÔnvloed. Ze voerden vergelijkbare tests uit waarbij celmodellen werden blootgesteld aan een combinatie van 23 fracking-chemicaliŽn.

Binnen elk experiment werden andere cellen blootgesteld aan rosiglitazon, een farmaceuticum waarvan bekend is dat het zeer actief is bij het activeren van vetceldifferentiatie en gewichtstoename bij mensen veroorzaakt.

De resultaten toonden aan dat het 23-chemische mengsel ongeveer 60 procent meer vetophoping induceerde dan de krachtige farmaceutische stof; de verdunde afvalwatermonsters veroorzaakten ongeveer 80 procent meer; en de verdunde oppervlaktewatermonsters veroorzaakten ongeveer 40 procent meer.

In alle drie de gevallen was het aantal pre-adipocyten of precursor-vetcellen dat zich ontwikkelde veel groter in celmodellen die waren blootgesteld aan chemicaliŽn of watermonsters dan in cellen die waren blootgesteld aan rosiglitazon.

De tests leverden ook inzichten op in de mechanismen die deze effecten kunnen veroorzaken.

"Activatie van de hormoonreceptor PPAR-gamma, vaak de hoofdregelaar van vetceldifferentiatie genoemd, trad op in sommige monsters, terwijl in andere monsters verschillende mechanismen zoals remming van de schildklier- of androgeenreceptor in het spel schenen te zijn," legde Kassotis uit.

Vertaling: Andre Teirlinck
 


 

Steun ook ons kenniswerk, bezoek ook eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag