Langdurige blootstelling aan ozon verhoogt kans op overlijden door cardiovasculaire- en longziekten


AMERICAN THORACIC SOCIETY

Volwassenen die langere tijd blootgesteld werden aan ozon (O3) lopen meer risico op overlijden door ademhalings- en cardiovasculaire problemen, volgens de studie "Long-Term Ozone Exposure and Mortality in a Large Prospective Study", online gepubliceerd voorafgaand aan het artikel in de uitgave van American Journal of Respiratory van de Thoracic Society en Critical Care Medicine.

Met behulp van gegevens uit een grootscheeps Amerikaans onderzoek dat startte in 1982, ontdekten onderzoekers dat elke extra 10 deeltjes per miljard (ppb) bij langetermijn blootstelling aan ozon het risico verhoogt op overlijden:

12% aan longziekten
3% aan cardiovasculaire ziekten
2% aan allerlei oorzaken

De onderzoekers stelden dat het verhoogde risico op overlijden het grootst is bij diabetes (16%), gevolgd door hartritmestoornis, hartfalen en hartstilstand (15%) en COPD (14%).

"Ca. 130 miljoen mensen wonen in een gebied dat de National Ambient Air Quality standaard overschrijdt," zegt Michael Jerrett, PhD, voorzitter milieugezondheidswetenschappen bij UCLA en co-auteur van de studie. "Hoewel het ozongehalte gezakt is in de VS, is de verlaging bij lange na niet zo groot als de verhoging van andere vervuilers. En overal in de wereld is ozon een groeiend probleem."

De auteurs analyseerden informatie uit bijna 670.000 gegevens van de Cancer Prevention Study (CPS-II) van de American Cancer Society. Gestart in 1982, werden uit alle 50 staten deelnemers gemobiliseerd met een gemiddelde leeftijd van 55 jaar. De onderzoekers vergeleken de oorzaak van overlijden over een periode van 22 jaar met de luchtkwaliteitsgegevens van U.S. Environmental Protection Agency en Centers for Disease Control. Gedurende die periode kwamen 237.000 deelnemers te overlijden.

De onderzoekers hielden rekening met fijnstofvervuiling (PM2.5), een vastgestelde oorzaak van vroegtijdig overlijden, en stikstofdioxidevervuiling (NO2), dat in verband gebracht wordt met vroegtijdig overlijden. Ze integreerden 29 gedrags- en demografische factoren zoals roken, alcoholgebruik, lichaamsgewicht, beroepsmatige blootstelling, voeding, armoede en afkomst.

Ze ontdekten dat er een verband ontstond tussen ozon en overlijden bij 35 ppb, gebaseerd op het jaarlijkse 8-uur gemiddelde. Ze zeiden dat veel woongebieden boven dit niveau zitten, daarmee suggererend dat verdere ozonreducties onmiddellijk gezondheidsvoordeel oplevert. Dr. Jerrett voegde toe dat vermindering van ozon, een sterk broeikasgas, ook voor toekomstige gezondheidsverbeteringen zal zorgen door verminderde klimaatverandering.

De onderzoekers deden ook een specifieke ontdekking: dichtbij gelegen bronnen van PM2.5 (fijnstof) veroorzaakt door verkeer, werd vaker in verband gebracht met overlijden door cardiovasculaire ziekten dan regionale PM2.5, voornamelijk veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstoffen en de daardoor uitgestoten deeltjes in de atmosfeer. Met elke verhoging van 10 ppb van de fijnstofbron, steeg het overlijdenscijfer met 41%, vergeleken bij 7% van de regionale bron (verbranding van fossiele brandstoffen).

Michelle C. Turner, PhD, hoofdauteur en onderzoeksmedewerker van het McLaughlin Centre for Population Health Risck Assessment in Ottawa en het Centre for Research in Environmental Epidemiology ISGlobal Alliance in Barcelona, zegt dat de uitkomsten een duidelijker beeld geven van de schadelijke effecten van luchtvervuiling. Een eerdere studie met minder deelnemers, kortere follow-up en minder gedetailleerde blootstellingsmodellen wees uit dat ozon in verband stond met een lagere (4%) verhoging van overlijden door ademhalingsproblemen. Bij dit grotere onderzoek waren de onderzoekers in staat om op specifieke doodsoorzaken te focussen.

"De zware last van overlijden door ademhalings- en cardiovasculaire ziekten door ozon zou wel eens veel groter kunnen zijn dan eerder is vastgesteld," zegt ze.

Vertaling: Ellen Lam


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats