Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Gezondheidsrisico's mengsels synthetische stoffen worden onderschat

STOCKHOLM UNIVERSITY

Het EU Horizon 2020 EDC-MixRisk-project concludeert dat het gezondheidsrisico van de cocktail van chemicaliŽn waar we dagelijks aan worden blootgesteld, door de huidige regelgeving en risicobeoordeling over het hoofd wordt gezien.

We worden dagelijks blootgesteld aan een groot aantal door de mens gemaakte chemicaliŽn. Dit creŽert combinaties van chemische mengsels waaraan wij worden blootgesteld. Huidige risicobeoordelingen en managementpraktijken concentreren zich echter vooral op de blootstelling aan de eenvoudige stoffen. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen, vooral endocriene verstorende chemicaliŽn (EDC's), tijdens de foetale periode is bijzonder zorgwekkend aangezien dit kan leiden tot onomkeerbare veranderingen in de ontwikkeling van organen en weefsels en verhoogde vatbaarheid voor ziekten later in het leven.

Het EDC-MixRisk-project is geÔnitieerd om te onderzoeken hoe de effecten veroorzaakt door real-life relevante mengsels kunnen worden bestudeerd. Het project ontwikkelde een nieuwe aanpak gebaseerd op het identificeren en testen van EDC-mengsels die worden geassocieerd met ongunstige gevolgen voor de gezondheid.

Een overkoepelende conclusie van het EDC-MixRisk-project is dat de huidige voorschriften van door de mens gemaakte chemicaliŽn systematisch de risico's in verband met gecombineerde blootstelling aan EDC's of potentiŽle EDC's onderschatten.

Effecten veroorzaakt door blootstelling tijdens de foetale periode

Door gebruik te maken van epidemiologische gegevens van het Zweedse zwangerschapscohort SELMA (een cohort van meer dan 2300 zwangere vrouwen), werden referentiemengsels gemaakt om blootstelling in het echte leven na te bootsen (in concentraties gevonden bij zwangere vrouwen). Deze mengsels werden in verschillende experimenten op cel- en diermodellen getest en de toxicologische gegevens van deze tests werden gebruikt om nieuwe methoden en strategieŽn voor het risico vast te stellen om zo beter het gevaar van complexe blootstellingen te kunnen inschatten.

Professor Ňke Bergman aan de Universiteit van Stockholm en coŲrdinator van het project, zegt. ďDeze nieuwe volledige benadering toegepast in EDC-MixRisk heeft ons in staat gesteld het aantal moeders in het SELMA-cohort te beoordelen die risico lopen op effecten bij hun kinderen, effecten die verband houden met groei en metabolisme, neurologische ontwikkeling en seksuele ontwikkeling ".

Onderzoekers in het laboratorium van professor Testa in Milaan gebruikten organoÔden uit de menselijke hersenen om de impact direct te beoordelen op het dichtstbijzijnde beschikbare model van de zich ontwikkelende menselijke hersenen. Ze brachten aan het licht dat zelfs in concentraties uit het echte leven, EDC's interfereren met de genetische vormen van autisme en verstandelijke beperking. "Deze nieuwe methode maakt het mogelijk blootstelling aan relevante chemische stoffen te onderzoeken op de gevoeligheid van het menselijk brein tijdens zijn ontwikkeling", benadrukt professor Testa.

In Parijs onderzocht het team van Professor Demeneix of mengsels de ontwikkeling en groei van de hersenen kunnen beÔnvloeden door modulatie van de signalering van het schildklierhormoon. Professor Demeneix onderstreept: "Schildklierhormoon is essentieel voor de ontwikkeling van de hersenen en kinderen die geboren zijn uit moeders met onvoldoende schildklierhormoon hebben ook een verhoogd risico van autisme en IQ-verlies.

Schildklierhormoon signalering en talrijke van schildklierhormoon afhankelijke genen werden verstoord door het mengsel in de verschillende geteste modellen. Deze bevindingen onthullen een mechanisme waardoor de hersenontwikkeling wordt beÔnvloed door blootstelling aan de chemicaliŽn bij relevante humane blootstellingsniveaus."

Vertaling: Andre Teirlinck


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.