Chroom VI zit ook nog steeds in gewolmaniseerd hout


Koop geen gewolmaniseerd (geďmpregneerd) hout, het is zo giftig dat je het volgens de Europese richtlijnen niet met je handen mag aanraken. Gelukkig is het hout (CCA) nu in de ban gedaan en mag vanaf 30 juni 2004 niet meer verkocht worden aan particulieren of in de woningbouw worden gebruikt. Maar ja, de praktijk is anders, heel Nederland staat nog vol met dit hout, zelfs speeltoestellen voor kinderen zijn er van gemaakt.

Het impregneren of verduurzamen van hout gebeurt met behulp van chemische middelen (bestrijdingsmiddelen). Wolmanzouten ( biociden) zijn veelgebruikte houtverduurzamingsmiddelen. De bekendste wolmanzouten zijn CC- en CCA-zouten. CC-zouten bevatten chroom-6 en koper, CCA-zouten bevatten daarnaast ook nog arseen. Koper en arseen worden toegepast vanwege hun schimmel- en insectendodende werking, chroom-6 is vooral belangrijk voor de fixatie.Eenmaal opgelost in druppeltjes water (bij uitlogen na een regenbui als de zon er op schijnt of na vorst, bij mist en als je er een hogedrukspuit op zet) is chroom VI zo’n 100 maal meer giftig voor de ademhalingswegen dan wanneer het op vaste stofdeeltjes zit.

Ook gevaarlijk bij brand:

Chroom VI is toch verboden als biocide in de EU? Ja, maar niet verboden als fixatief en Chroom VI, dat in het hout omgevormd wordt tot Chroom III en gebruikt kan worden als fixatief, wordt gedurende een eventuele brand of uitwaseming wederom omgevormd tot Chroom VI. Laat de brandweer zo'n brand dus blussen, zij hebben beschermingsmiddelen, u niet.

Fragmenten RIVM: In Nederland zijn een tweetal houtverduurzamingsmiddelen die chroom bevatten, toegelaten. Gebruik van houtverduurzamingsmiddelen met hexavalent chroom (Chroom VI) in Nederland www.ctgb.nl, d.d. 01-03-2010), te weten: Celfix OX en Superwolmanzout B. De samenstelling voor beide middelen is identiek, beide bevatten: 591 g/l chroomtrioxide en 238 g/l koper(II) oxide.

In een brief aan het RIVM (d.d. 07-05-2010) laat de brancheorganisatie voor houtverduurzamers (VHN) weten dat de hoeveelheid chroom bevattend verduurzaamd hout die op de Nederlandse markt wordt gebracht onbekend is. Wel wordt aangegeven dat 25 % van het hout dat in Nederland wordt verduurzaamd met een koperhoudend middel, ook chroom bevat. Consumententoepassingen van het chroom bevattend verduurzaamd hout, zijn tuinhout en speeltoestellen. Bron: RIVM. Verduurzaamd hout: risico’s van hexavalent chroom voor de volksgezondheid Briefrapport 607711001/2011 G. Wolterink | H.J. Bremmer | M.H.M.M. Montforts.

Annex II: Case Study PT 8 28
Incineration of wood treated with wood preservatives

........ For example it is known that about 5-10% of Chromium (III) used as a fixative for some wood preservatives is converted into Chromium (VI) during incineration.......Fragment zie blz. 7 voor meer info (Eng., Pdf).

Vertaling: Bijvoorbeeld is het algemeen bekend dat ongeveer 5-10% van Chromium (III) dat werd gebruikt als fixatiemiddel voor enkele houtbeschermingsmiddelen wordt omgevormd in Chromium VI gedurende de verbranding.

Zie ook www.wolmanzouten.nl

Groet,

Miep Bos


Online winkelen

- Op zoek naar natuurlijke
ipv synthetische supplementen ?


Nuttige links

- Word lid van onze besloten groep op Facebook
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg voordeel en extra informatie


Terug naar het hoofdmenu

 

 

 


View My Stats