Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Landen besluiten tot een wereldwijd verbod van PFOA

Dick Schrauwen [1]

Tijdens een VN-bijeenkomst hebben regeringen ingestemd met een wereldwijd verbod van PFOA [2]. PFOA is een giftige stof die het water verontreinigd.

mei 2019, GenŤve, Zwitserland

Regeringen waarschuwen ook tegen het gebruik van fluorhoudende alternatieven in brandblusschuim en willen een strikte handhaving van het PFOS-verbodsbepalingen

Regeringen hebben op de 9de ĎConference of the Parties (COP9)í van het Verdrag van Stockholm ingestemd met een algeheel verbod op PFOA. PFOA een chemische stof die niet wordt afgebroken met negatieve effecten voor de volksgezondheid. Het gebruik van PFOA en andere gefluoreerde organische verbindingen (PFAS) komt veel voor industriŽle en huishoudelijke toepassingen. Gefluoreerd brandblusschuim is een belangrijke bron van waterverontreiniging met giftige chemicaliŽn. PFOA dringt zelfs door in moedermelk [5] en wordt in verband gebracht met kanker, hormoonontregeling en schade aan het ongeboren kind.

Helaas stemden de regeringen ook in met een groot aantal ongerechtvaardigde vrijstellingen voor de duur van vijf jaar voor het gebruik van PFOA in de fabricage van halfgeleiders, brandblusschuim en brandwerend textiel, fotofilm-coatings en medische apparaten. Verrassend genoeg kregen China, de Europese Unie en Iran aanvullende vrijstellingen voor medisch textiel, elektrische draden en plastic accessoires voor auto-interieuronderdelen.

De EU, China en Iran namen deel aan het evaluatieproces maar vroegen onverwacht om aanvullende vrijstellingen. Zelfs de industrie die fluorchemicaliŽn produceert verzette zich tegen deze aanvullende vrijstellingen omdat alternatieven ruimschoots beschikbaar zijn.

"Met dit wereldwijde verbod op PFOA en de waarschuwing geen PFAS-alternatieven te ontwikkelen, begint een nieuw tijdperk in de aanpak van persistente, giftige chemicaliŽn", zegt Dr. Mariann Lloyd-Smith van het National Toxics Network en een adviseur van IPEN [4]. "Sommige deelnmers hebben het wetenschappelijke beoordelingsproces van het verdrag echter verraden door er onverwacht gaten in te slaan waardoor de cyclus van schade door PFOA blijft voortduren."

De regeringen besloten tot speciale beperkingen op PFOA-schuimen voor brandbestrijding en stelden een verbod in tegen de productie, uitvoer of invoer en gebruik tijdens brandweertrainingen omdat die belangrijke bron waterverontreiniging zijn. Bovendien waarschuwden ze tegen het gebruik van alle PFAS-stoffen omdat ze "vanwege hun persistentie, mobiliteit en giftigheid negatieve gevolgen kunnen hebben op het milieu, de volksgezondheid- en de sociaaleconomische ontwikkeling."

Vůůr de vergadering brachten brandweerexperts en brandweerlieden een nieuw rapport uit dat aantoont dat kosteneffectief, fluorvrij brandblusschuim voor handen is dat voldoet aan de wettelijke normen en op grote schaal in gebruik is bij luchthavens en grote bedrijven van wereldklasse.

"Als brandweermannen weten we dat de PFAS-niveaus in ons bloed aanzienlijk zijn verhoogd", aldus brandweercommandant Mick Tisbury uit AustraliŽ. "We dragen een tikkende tijdbom in ons lichaam. We weten niet of en wanneer die zal exploderen maar we willen gewoon dat die bom wordt verwijderd! "

In 2009 werden de eerste PFOS-beperkingen ingesteld, maar deze overeenkomst kende veel uitzonderingen. Door COP9 is PFOS nu verboden in de meeste producten. Een totaalverbod op PFOS in brandbestrijders wordt van kracht binnen 5 jaar. Het verbod op de productie, uitvoer of invoer en het gebruik ervan voor training van PFOS-schuim wordt nu al van kracht.

Helaas gaat het gebruik van sulfluramide gewoon door. Sulfluramide is een pesticide dat uiteindelijk tot PFOS degradeert. Aan het gebruik ervan zijn geen beperkingen en geen tijdslimiet gesteld. Het gebruik van sulfuramide is wijdverbreid in Latijns-Amerika en dat veroorzaakt grootschalige PFOS-vervuiling.

"Het voortgezette gebruik van sulfluramide in de landbouw zonder tijdslimiet beschermt Braziliaanse chemische bedrijven, maar het is een ramp voor de volksgezondheid en het milieu. ", zegt Fernando Bejarano van IPENís hoofdkwartier in Latijns-Amerika. "Landen zouden moeten overstappen op ecologische landbouw en deze bron van vervuiling zo snel mogelijk moeten verbieden."
Verwijzingen

[1] Bewerking van onderstaand persbericht
- https://ipen.org/news/un-meeting-governments-agree-global-ban-pfoa-%E2%80%93-toxic-water-pollutant

[2] PFOA, PFOS, perfluoroctaansulfonzuur
- https://en.wikipedia.org/wiki/Perfluorooctanesulfonic_acid
- https://rvszoeksysteem.rivm.nl/stof/detail/1083

[3] ĎConference of the Parties (COP9)í
- http://www.brsmeas.org/2019COPs/Overview/tabid/7523/language/en-US/Default.aspx

[4] IPEN
- https://ipen.org/about/who-we-are

[5] PFAS in moedermelk
- https://theintercept.com/2019/04/30/breast-milk-pfas-chemicals/

 

Mei 2019


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

 

 

 

Informatie


Maandag - Vrijdag
9.00 - 13.00 uur

0346-330038
Of per email:
info @ ugamedia.com
 

 Leefbewust winkel