balk2.jpg (42734 bytes)


Het 'Havana-syndroom' van de diplomaten in Cuba werd waarschijnlijk veroorzaakt door pesticiden

Een nieuwe interdisciplinaire studie over het "Havana-syndroom" [5] onder leiding van Dr. Alon Friedman MD van de Ben-Gurion University (BGU, Negev, IsraŽl) en het Brain Repair Centre van de Dalhousie Universiteit in Nova Scotia, Canada wijst op een te hoge blootstelling aan pesticiden als de waarschijnlijke oorzaak van neurologische symptomen bij de Canadese diplomaten die in 2016 in Havana, Cuba woonden. Dit is de eerste studie die de Canadese diplomaten onder de loep neemt.

Link


Blootstelling aan pesticiden kan het risico op hartaandoeningen en beroertes verhogen

Hoofdpunten
- Beroepsmatige blootstelling aan hoge niveaus van pesticiden kan het risico op hartaandoeningen en beroertes verhogen zelfs bij mannen die over het algemeen gezond zijn.
- De studie benadrukt het belang van een beschermende uitrusting bij het omgaan met pesticiden op het werk.
- Het is van belang dat het werken/gewerkt hebben met pesticiden geregistreerd wordt in medische dossiers.

Lees verder


Relatie prenatale blootstelling aan pesticiden en veranderingen in de hersenactiviteit tieners

Deze studie is ťťn van de eerste die geavanceerde hersenscans gebruikt om de invloed van blootstelling aan chemicaliŽn op de hersenen te onderzoeken.

Organofosfaten behoren tot de meest gebruikte klassen van pesticiden in de Verenigde Staten, ondanks het toenemende bewijs dat prenatale blootstelling aan deze chemicaliŽn verbonden wordt met slechtere cognitie en gedragsproblemen bij kinderen.

Lees verder


Verboden pesticides in Europese rivieren

Testen van Europese rivieren en kanalen brengen meer dan 100 pesticides naar voren -inclusief 24 waarvan geen vergunningen voor gebruik zijn in de EU.
De studie, welke samples van 29 waterwegen in 10 landen testte, waaronder de UK, vond ook 21 diergeneesmiddelen. Elke rivier en kanaal dat gescreend werd in de studie--van landen, zo ver uit elkaar liggend als Spanje en Polen, bevatte meerdere pesticides, en de meeste bevatten diergeneesmiddelen.

Lees verder


Pesticiden verminderen vermogen insecten om roofdieren te spotten

UNIVERSITEIT VAN SASKATCHEWAN

Volgens nieuw onderzoek door de Universiteit van Saskatchewan (USask) kunnen sporen van neonicotinoÔde pesticiden het vermogen van een vliegend insect aantasten om roofdieren te spotten en botsingen met objecten op hun pad te vermijden.

Lees verder


Het bestaan van pesticiden bedreigt de Europese bodem

Het gebruik van fytosanitaire middelen ter bestrijding van onkruid en ander ongedierte dat de gewassen aantast, heeft in de afgelopen 50 jaar geleid tot een toename van de productiviteit van Europese landbouwgewassen. Het gebruik ervan was een van de belangrijkste pijlers van de intensivering van de landbouw in de afgelopen decennia en heeft het mogelijk gemaakt om hogere gewasopbrengsten te verkrijgen, maar dit voordeel ging ten koste van de landbouwgronden in de Europese Unie.

Lees verder


Scibabe promoot pesticiden, maar wie betaalt haar?

Yvette d'Entremont blogt onder de naam SciBabe. In haar blogs verdedigt ze giftige chemicaliŽn in voedingsproducten en brengt ze pesticiden aan de man door te beweren dat die veilig zijn. Ze onthult niet alle bedrijven die haar betalen. De fabrikant van de kunstmatige zoetstof Splenda onthult in de link hieronder dat ze samenwerken met SciBabe om "junk-science" (rommelwetenschap) over Splenda te ontmaskeren.

Lees verder


Alternatieven voor pesticiden Ė Onderzoekers stellen populaire kruiden voor

Nematoden, ook gekend als rondwormen, zijn ťťn van de meest talrijke dierlijke speciŽs op aarde. Zo simpel als ze lijken, leven velen van hen als parasieten in planten, insecten en dieren; hun habitat behelst ook grond, zee en evengoed vers water. Onderzoekers doen studies op nematoden, daar velen onder hen ten goede komen aan de wetenschappen inzake geneeskunde, landbouwkunde en dierengeneeskunde, terwijl anderen de gewassen beschadigen door ervan te eten en door verschillende virussen en bacteriŽle ziektes aan de plantcellen door te geven.

Lees verder


FDA test wel soja en mais maar niet haver of tarwe op glyfosaat

De Food and Drug Administration heeft haver- en tarweproducten niet opgenomen in haar glyfosaat-testprogramma. Daardoor zijn Amerikanen grotendeels in het ongewisse over hun blootstelling aan het actieve ingrediŽnt in Monsanto's Roundup-onkruidverdelger in voedsel.

Lees verder


Blootstelling aan organochloorpesticiden in de baarmoeder in verband met een slechtere longfunctie bij kinderen

Babies die worden blootgesteld aan hogere niveaus van organochloor verbindingen in de baarmoeder, krijgen in de kinderjaren een slechtere longfunctie, volgens nieuw onderzoek dat vandaag (dinsdag) is gepresenteerd op het European Respiratory Society International Congress. Deze verbindingen, waaronder het pesticide DDT, evenals elektrische isolatoren en andere industriŽle producten, zijn nu in de meeste delen van de wereld verboden. Omdat ze echter zeer langzaam afbreken, zijn ze nog steeds aanwezig in de omgeving en in voedingsmiddelen.

Lees verder


Gezondheidseffecten neonicotinoÔden (bestrijdingsmiddel) gaan veel verder dan bijen

Volgens een nieuwe studie van de Universiteit van Guelph kunnen gezondheidseffecten van neonicotinoÔden veel verder gaan dan bijen. De onderzoekers vonden residuen van de insecticiden in de levers van wilde kalkoenen, wat aantoont dat deze algemene agrochemische stof door vrijuitlopende dieren wordt ingenomen.

Lees verder


De parasitaire samenleving 5 - Pauline Laumans

De Nederlandse regering heeft al vele jaren het beleid om grootschalige landbouw toe te passen met veel kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen (Monsanto). Daardoor produceren we onnoemelijk veel producten op een klein oppervlak wat we exporteren en dus veel geld mee verdienen.

Lees verder


Pesticiden worden opgeslagen in het vetweefsel

Pesticiden hopen zich op in een lichaam met een hoog lichaamsvetgehalte. Dit werd geconcludeerd door wetenschappers van de Far Eastern Federal University (FEFU) die jarenlang zeevogels en zeezoogdieren in de Zee van Ochotsk en de Beringzee hebben bestudeerd.

Lees verder


Blootstelling aan glyfosaat (onkruidbestrijder) 500% gestegen in 23 jaar

De onderzoekers van de universiteit van CaliforniŽ, San Diego School of Medicine, onderzochten de blootstelling aan glyfosaat, een chemische stof die algemeen voorkomt bij onkruidbestrijder, ongeveer 500 procent is toegenomen sinds de introductie van genetisch gemodificeerde gewassen.

Lees verder


Een betere manier om pesticiden van appels te wassen

Het schoonmaken van een appel met een doek kan wat stof en vuil verwijderen, maar het verwijderen van residuen van bestrijdingsmiddelen vraagt een beetje meer werk. Onderzoekers rapporteren nu in het ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry, dat appels met een algemeen gebruikt huishoudelijk product - baksoda - aan de oppervlakte kunnen gereinigd worden van residuŽn.

Lees verder


Pesticiden beschadigen het vermogen van de honingbij om te vliegen

Biologen aan de Universiteit van CaliforniŽ San Diego hebben voor het eerst aangetoond dat een veelgebruikt bestrijdingsmiddel het vermogen van gezond honingbijen om te vliegen, schaadt, waardoor ze zich zorgen maken over hoe pesticiden hun capaciteit kan beÔnvloeden om te bestuiven en over de effecten op lange termijn op de gezondheid van honingbijkolonies. Uit een vorig onderzoek is gebleken dat honingbijen ingeŽnt met neonicotinoÔde pesticiden, insecticiden die vaak in de landbouw worden gebruikt, minder terugkeren naar hun korf, wat leidt tot een daling van het aantal werkende bijen.

Lees verder


NeonicotinoÔden ontdekt in drinkwater in landbouwgebied

Er heerst groeiende bezorgdheid over het gebruik van neonicotinoÔden als bestrijdingsmiddelen, aangezien uit studies blijkt dat ze worden aangetroffen in rivieren en beken en dat er een verband bestaat met een afnemende bijenpopulatie en gezondheidseffecten bij andere dieren.

Lees verder


Veiligheidsnormen van onkruidverdelger glyfosaat aan dringende herziening toe

Experts stellen in een essay, gepubliceerd in het Journal of Epidemiology & Community Health, dat er opkomend bewijs is dat de veiligheidsnormen voor glyfosaat dat op grote schaal gebruikt in onkruidbestrijdingsmiddelen wordt de volksgezondheid en het milieu niet kunnen beschermen. De normen zijn gebaseerd op een verouderde wetenschap, zeggen de onderzoekers, en zijn daarom niet in staat zijn om de mogelijke gezondheidsrisico's in verband met blootstelling aan deze chemische stoffen aan te pakken. Zij pleiten voor een dringende herziening van deze normen.

Lees verder


Veel bestrijdingsmiddelen in Drents oppervlaktewater

Het internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF publiceert in deze Week Zonder Pesticiden een nieuw rapport "Bestrijdingsmiddelen in beken en kanalen - Feiten over bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in Drenthe", waaruit blijkt dat de helft van de gevonden bestrijdingsmiddelen geclassificeerd wordt als zeer gevaarlijk. Daarnaast blijkt Drenthe voor duurzame landbouw hekkensluiter in Nederland.

Lees verder


Insecticiden die melatonine nabootsen creŽren hoger risico op diabetes

Onderzoekers aan de Universiteit van Buffalo hebben ontdekt dat synthetische chemicaliŽn aangetroffen in insecticiden en tuinproducten zich binden aan de receptoren die onze biologische klok regelen. Het onderzoek vond dat blootstelling aan deze insecticiden de melatonine receptor signalering nadelig beÔnvloedt waardoor een hoger risico voor metabolische ziekten zoals diabetes ontstaat.

Lees verder


Pesticides en hersenontwikkeling van kinderen


Blootstelling aan pesticiden kan veranderingen in mondmicrobioom veroorzaken

Blootstelling aan pesticiden bij mensen die in de landbouw werken hangt samen met veranderingen in het orale microbioom. Dit is de eerste studie die een dergelijke correlatie bij mensen aantoont. Het onderzoek is op 11 november gepubliceerd in Applied and Environmental Microbiology, een tijdschrift van de Amerikaanse Vereniging voor Microbiologie.

Lees verder


Bijvriendelijke pesticiden kunnen schade veroorzaken

Pesticiden die bijenhouders gebruiken om de gezondheid van de honingbij te bevorderen kunnen de bijen in feite schade berokkenen door de bacteriŽn in hun darmen aan te tasten, aldus een team onder leiding van een wetenschapper van Virginia Tech.

Lees verder


Zembla - Waarom je Afrikaanse fairtrade rozen niet moet kopen

Iedere dag arriveren er in Nederland ruim negen miljoen rozen uit Afrika. Op de dagen voor Valentijnsdag en Moederdag is er sprake van topproductie. Dan worden er in Aalsmeer ruim honderd miljoen rozen verhandeld. De meeste rozen komen uit Afrika, want veel Nederlandse rozenkwekers zijn naar Afrika vertrokken omdat de omstandigheden voor de rozenkweek daar aantrekkelijker zijn dan in Nederland.

Bekijk de uitzending


Circle Of Poison - Trailer

Als de Amerikaanse overheid een pesticide verbied omdat het te giftig is voor de Amerikaanse bevolking mag je verwachten dat het hoofdstuk gesloten is. Wat je niet zou verwachten is dat diezelfde overheid wel toestaat dat het produkt wordt geexporteerd naar andere landen. Nu blijkt dat dit voornamelijk gebeurt naar ontwikkelingslanden en daar enorme schade toebrengt aan zowel de bevolking als ecosystemen. Doordat een deel van de produkten weer opduikt in voedsel in de VS is de giftige cirkel weer rond.......


Verboden EU pesticide beÔnvloedt het leren van honingbijen

Blootstelling aan een pesticide verboden door de Europese Unie heeft een aanzienlijke invloed op het leren van honingbijen, maar heeft geen effect op de hommels Ė hebben de wetenschappers van de Universiteit van Sussex ontdekt. In dit onderzoek is het de eerste keer dat wetenschappers hebben gekeken naar hoe beide soorten reageren op in het veld-realistische-hoeveelheden van de neonicotinoÔde insecticide 'clothianidin', die verboden werden voor gebruik op bloeiende gewassen door de Europese Unie in 2013.

Lees verder


Bescherming tegen pesticides die Parkinson kunnen veroorzaken

Blootstelling aan dithiocarbamaten is lang geassocieerd met een verhoogd risico op de ziekte van Parkinson, maar het mechanisme waarmee deze verbindingen hun toxiciteit op de hersenen uitoefenen was niet volledig duidelijk. Een nieuwe UCLA studie belicht de toxiciteit van de verbindingen en suggereert tegelijkertijd een strategie die kan helpen zich te beschermen tegen de ziekte.

Lees verder


Blootstelling aan pesticiden kan risicofactor zijn voor ALS

Nieuw onderzoek toont aan dat iemand door milieuvervuilers meer kans zou kunnen hebben op de ontwikkeling van amyotrofische laterale sclerose, of ALS. Er is geen behandeling voor deze progressieve zenuw- en spierziekte, ook bekend als de ziekte van Lou Gerigh. Mensen met deze ziekte verliezen uiteindelijk alle kracht en mogelijkheden om hun armen, benen en lichaam te bewegen.

Lees verder


Pesticides tegen muggen verhogen risico op autisme bij kinderen

Nieuw onderzoek gepresenteerd op ĎPediatric Academic Societies 2016í toont aan dat het gebruik van vliegtuigen om antimug pesticiden te spuiten het risico op autisme en ontwikkelingsachterstand bij kinderen verhoogt.

Lees verder


7 verschillende pesticiden gevonden in vergiftigde honingbijen

Europese honingbijen worden vergiftigd met zeker 57 verschillende pesticiden, volgens nieuw onderzoek gepubliceerd in het Journal of Chromatography A. Een nieuwe methode voor het detecteren van een hele reeks van pesticiden in bijen kan het mysterie achter de wijdverbreide daling van de honingbijen in de afgelopen jaren helpen ontrafelen en een aanpak ontwikkelen om ze te redden.

Lees verder


Hoe voorkom je dat pesticides je gezondheid beÔnvloeden


Zembla - Glyfosaat is waarschijnlijk kankerverwekkend

Nederland is recordhouder in het gebruik van landbouwgif. Maar er zijn groeiende zorgen over de gevolgen hiervan voor mens, dier en milieu. Onder wetenschappers is ophef ontstaan over het veel gebruikte onkruidmiddel glyfosaat. Ook in Nederland wordt het in grote hoeveelheden over de akkers en tuinen gesproeid, onder meer onder de naam Roundup van producent Monsanto, die tot 2000 het patent had op het middel.

Lees verder


Greenpeace openbaart geheime verkoopcijfers pesticiden

Verkoop glyfosaat vijf keer hoger dan aangenomen. Greenpeace heeft de hand weten te leggen op vertrouwelijke verkoopcijfers van pesticiden in Nederland. Uit de cijfers, afkomstig van de koepel van pesticidenfabrikanten NEFYTO, blijkt dat er een forse kloof is tussen de gebruikscijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert en de verkoopcijfers van de industrie zelf. De verkoopcijfers van het beruchte onkruidmiddel glyfosaat (onder andere Roundup van Monsanto) zijn maar liefst vijf keer zo hoog als het gebruik volgens het CBS.

Lees verder


Hendrick lost op - Gentech, glyfosaat & horeca

In de horeca wordt ontzettend veel gebakken met olie van genetisch gemodificeerde soja. Daar zitten dan nog restanten van het herbicide glyfosaat in en dat is bepaald niet gezond.


Veteranen van de Golfoorlog ziek door blootstelling aan gif

Volgens een nieuw rapport onder leiding van een 'Boston University School of Public Health (BUSPH)' onderzoeker, is het vijfentwintig jaar nadat 700.000 Amerikaanse troepen vochten in de eerste Golfoorlog en wonnen met merkelijk weinig slachtoffers, duidelijk en consistent dat de blootstelling aan pesticiden en andere toxines de oorzaak zijn van de Golfoorlog Ziekte, een complexe en invaliderende aandoening die maar liefst 250.000 personen heeft getroffen.

Lees verder


Insecticiden binnenshuis gebruiken gevaarlijker dan gedacht

Het gebruik van bestrijdingsmiddelen binnenshuis schaadt de gezondheid meer dan gedacht, zo blijkt uit onderzoek van het labo Fytofarmacie (faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, UGent) in samenwerking met de Hoge Gezondheidsraad. Vooral de producten om insecten (muggen, vliegen, mieren, enz.), mijten (tapijtmijt, enz.) en andere geleedpotigen (spinnen, enz.) te bestrijden werden onderzocht.

Lees verder


Aldi Duitsland doet bijengif in de ban

Supermarktketen Aldi SŁd heeft aan haar Duitse en Nederlandse leveranciers opgedragen acht pesticiden die zeer schadelijk zijn voor bijen uit te faseren. Dit heeft Aldi SŁd meegedeeld in een brief aan Greenpeace. Aldi is daarmee de eerste grote Europese winkelketen die een stop zet op bijengif.

Lees verder


ChemicaliŽn die maken dat planten zichzelf verdedigen kunnen pesticiden vervangen

Nieuw onderzoek identificeert vijf kandidaat-chemicaliŽn om rijst te helpen in de strijd tegen planthoppers. Chemische triggers die ervoor zorgen dat planten zich verdedigen tegen insecten zouden bestrijdingsmiddelen kunnen vervangen, wat minder schade oplevert voor het milieu.

Lees verder


Bodem en water rond appel- en perenboomgaarden vol landbouwgif

De bodem en het oppervlaktewater in Nederland hebben fors te lijden onder de teelt van appels en peren. Niet alleen raken grond en water vervuild door pesticiden, ook bijen en andere nuttige insecten ondervinden schadelijke effecten. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Greenpeace.

Lees verder


Greenpeace-rapport: Europese bestrijdingsmiddelenverslaving bedreiging voor natuur en milieu

IndustriŽle landbouw tast de biodiversiteit aan en veroorzaakt water- en bodemvervuiling door overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dit is de conclusie van een vandaag gepubliceerde studie van Greenpeace.

Lees verder


Onderzoek toont verband aan tussen kinderkanker en gebruik van bestrijdingsmiddelen thuis

Een nieuwe studie door onderzoekers van Harvard levert verontrustend bewijs dat de blootstelling van kinderen aan huishoudelijke bestrijdingsmiddelen in verband staat met een hoger risico op leukemie en lymfoom bij kinderen, de meest voorkomende vormen van kanker bij kinderen. Uit de analyse bleek ook een verband tussen het gebruik van onkruidverdelgers buiten - op gazons en in tuinen - en een hoger risico op leukemie.

Lees verder


Pesticiden: meer toxisch dan eerst gedacht?

Insecticiden die in de boomgaarden en velden in Noord-Amerika worden gesproeid kunnen giftiger voor spinnen zijn dan door wetenschappers voorheen werd gedacht. Een McGill onderzoeksteam is tot deze conclusie gekomen na het observeren van veranderingen in het gedrag van individuele Bronze Spring spinnen zowel voor als na de blootstelling aan Fosmet, een veel gebruikt breed spectrum insecticide. Het is een vaststelling met verreikende gevolgen voor de landbouwproductie en de gezondheid van het ecosysteem.

Lees verder


Pesticiden gevonden in het meeste stuifmeel van naar voedsel zoekende bijen

Boston, MA Ė Volgens een nieuwe studie van de Harvard T.H. Chan School of Public Health bevat meer dan 70% van het verzamelde stuifmeel en honingmonsters van foeragerende bijen in Massachusetts op zín minst ťťn neonicotinoÔde, een bestrijdingsmiddel in verband gebracht met Colony Collapse Disorder (CCD), waardoor volwassen bijen tijdens de winter hun bijenkorf verlaten.

Lees verder


Pesticiden veranderen bijenhersens, waardoor ze niet meer in staat zijn om in leven te blijven en zich adequaat voort te planten

Nieuw onderzoek in The FASEB Journal suggereert dat de neonicotinoÔde klasse van bestrijdingsmiddelen de bijen niet doden, maar hun hersenfunctie aantasten om te leren, hun vaardigheden om voedsel te verzamelen stompen af en de voortplanting raakt verstoord.

Lees verder


Snelle toename van neonicotinoÔde bestrijdingsmiddelen gestimuleerd door zaadbehandeling

Volgens onderzoekers van Penn State werd het gebruik van bepaalde insecticiden, genaamd neonicotinoÔden, halverwege de jaren 2000 dramatisch verhoogd en nagenoeg geheel gestuurd door het gebruik van mais en sojabonen die met deze pesticiden werden behandeld.

Lees verder


Dieet beÔnvloedt resistentie van bijen tegen bestrijdingsmiddelen

Het voederen van honingbijen met een natuurlijke voeding van stuifmeel maakt ze significant resistenter tegen pesticiden dan voederen met een kunstmatig dieet, volgens een team van onderzoekers, die ook vonden dat pesticideblootstelling veranderingen veroorzaakt in de expressie van genen die gevoelig zijn voor voeding. "Honingbijen worden blootgesteld aan honderden pesticiden, terwijl ze foerageren op bloemen en ook door imkers die chemicaliŽn gebruiken om voor bijen schadelijke organismen te bestrijden," aldus Christina Grozinger.

Lees verder


Uit studie blijkt samenhang tussen maternale blootstelling aan bestrijdingsmiddelen in de landbouw

Volgens een studie van onderzoekers van de UC Davis MIND Institute hebben zwangere vrouwen die in de nabijheid wonen van velden en boerderijen waar bestrijdingsmiddelen worden toegepast een tweederde verhoogd risico op het krijgen van een kind met een autisme spectrum stoornis of andere vertraging in de ontwikkeling. De samenhang was sterker wanneer blootstelling heeft plaatsgevonden tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap.

Lees verder


Mais & soja pesticides veelvuldig aangetroffen in rivieren VS

Op nicotine lijkende insectengiffen, bekend als neonicotinoÔde, zijn veelvuldig gevonden in rivieren door het gehele Midwesten, volgens een nieuwe USGS studie. Dit is het eerste grootschalige onderzoek naar neonicotinoÔde insectengiffen in de staten van het Midwesten in de Verenigde Staten en ťťn van de eerste onderzoeken binnen de Verenigde Staten. Effectief in het doden van een uitgebreide reeks schadelijke insecten, is sinds de laatste decennia door heel de Verenigde Staten het gebruik van neonicotinoÔde insectengiffen dramatisch verhoogd, vooral in het Midwesten. Het gebruik van clothianidine, ťťn van de onderzochte chemicaliŽn op maÔs, is alleen al in Iowa verdubbeld tussen 2011 en 2013.

Lees verder....


Video - Task Force on Systemic Pesticides

The Task Force on Systemic Pesticides provides comprehensive, independent analysis to inform more rapid & improved decisions on the use of systemic pesticides & their impact on biodiversity & ecosystems. This video highlights the recent Worldwide Integrated Assessment report on the use of neonicotinoids and its effect on biodiversity and ecosystems.


De kracht van het gif : Studie onderzoekt pesticidenvergiftiging bij wilde dieren in Afrika

Vergif is stil, effectief en goedkoop, waardoor het vooral gevaarlijk is in Afrika waar vergif wordt gebruikt voor zowel ongediertebestrijding als illegale stroperij. Echter volgens een recente studie in Annals of the New York Academy of Sciences blijkt dat ze ook niet geviseerd wild doden.

Lees verder


Emmanuel Giboulot VS de pesticide maffia in Frankrijk

De actie van Emmanuel Giboulot komt er op neer dat hij geweigerd heeft zijn wijngaard vorig jaar preventief te behandelen met een gif dat de boosdoener, de Ďcicadelleí doodt maar ook een ramp is voor de bijen omdat die het loodje tevens leggen en verder een aanslag op de biodiversiteit van de wijngaard en omgeving.

Lees verder


Endometriose risico verbonden aan 2 pesticiden

Deze ernstige chronische aandoening treft tot 10 procent van de rijpe vrouwen.

Een studie aan het Fred Hutchinson Cancer Research Center heeft uitgewezen dat twee organochloorbestrijdingsmiddelen een verhoogd risico op endometriose veroorzaken, een aandoening die tot 10 procent van de reproductieve vrouwen belaagt.

Specifiek hebben onderzoekers waargenomen dat vrouwen met een hogere blootstelling aan twee pesticiden, beta - hexachloorcyclohexaan en mirex , een 30 tot 70 procent stijging van het risico op endometriose hadden.

De bevindingen zijn online gepubliceerd op Environmental Health Perspectives, een tijdschrift van de National Institute of Environmental Health Sciences, onderdeel van de National Institutes of Health .

lees verder


Deens onderzoek toont aan dat de meeste pesticiden voorkomen op buitenlandse groenten en fruit

Het National Food Institute heeft de resultaten verzameld van de Deense Veterinary and Food Administration. Zij hebben een studie gedaan naar de hoeveelheden pesticide in Deens voedsel in de periode 2004-2011. Daaruit blijkt dat de achtergebleven hoeveelheden pesticide in voedsel op de Deense markt, geen gezondheidsrisico met zich meebrengt.

Pesticide wordt voornamelijk aangetroffen op groente en fruit. Over het algemeen meer op fruit dan op groente. Buitenlands fruit bevat meer pesticide dan Deens fruit. Het deel Deens fruit met een hoeveelheid pesticide onder het EU maximum (MRL) voor hoeveelheden in voeding, ligt tussen 38-67%. Buitenlands fruit bevat een hoeveelheid tussen 61-82% tijdens de bestudeerde periode.

lees verder


Relatie prenatale blootstelling aan pesticiden en hoesten in de jeugd

Hoest symptomen op de leeftijd van 5 en 6 jaar schijnen niets te maken hebben met astma of infectie. Kinderen in de baarmoeder blootgesteld aan de werelwijd gebruikte pesticiden additief piperonyl butoxide (PBO) hebben verhoogd risico van noninfectious hoest op leeftijd 5 en 6, volgens onderzoekers van de Columbia Center voor kinderen milieu gezondheid (CCCEH) op de Mailman School of Public Health en Columbia University Medical Center.

Lees verder


Natuurlijke bestrijdingsmiddelen die nu verboden zijn

De overheid is totaal het spoor bijster en heeft vele natuurlijke bestrijdingsmiddelen verboden. Dit betekent dat we nog meer gifstoffen in ons milieu gaan krijgen omdat oude natuurlijke oplossingen niet meer gebruikt mogen worden. Je mag bier wel drinken maar niet gebruiken
tegen slakken. Natriumbicarbonaat (bakzout) mag wel in brood zitten maar niet gebruikt worden tegen schimmels op planten. Loop dit lijstje eens na en zie hoeveer onze burocraten zijn doorgedraaid qua wetgeving.

Lees verder


Link tussen prenatale blootstelling aan insecticide chloorpyrifos en veranderingen in de hersenstructuur

Hoewel chloorpyrifos in de VS niet meer mag worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik, wordt het wereldwijd toch nog veel gebruikt en ook op veel voedsel en landbouwproducten in de VS. Zelfs lage tot matige niveaus van blootstelling aan het insecticide chloorpyrifos tijdens de zwangerschap kan op lange termijn leiden tot mogelijk onomkeerbare veranderingen in de hersenstructuur van het kind. Dit blijkt uit een nieuwe studie naar de hersenen door onderzoekers van de Columbia Center for Children's Environmental Health aan de Mailman School of Public Health, Duke Universitair Medisch Centrum, Emory University en de New York State Psychiatric Institute. De veranderingen in de hersenstructuur bij kinderen die zijn blootgesteld aan deze chemische stof hangen samen met cognitieve stoornissen.

Lees verder


Bloemkool schoonste groente

Wie groente zonder gif wil eten, kan het beste bloemkool kopen. Dat blijkt uit de jaarlijkse Gifmeter van Vereniging Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu en Foodwatch.

Lees verder


Afname gifresten op groente en fruit stagneert

Jarenlang leek het goed te gaan. Groenten en fruit werden steeds schoner, onder druk van consumenten en milieuorganisaties. Maar het gif is weer helemaal terug van (bijna) weggeweest. In 2008 voldeed 5 procent van de onderzochte groenten en fruit niet aan de normen. Nu is dat 7 procent. Van elke kilo druiven bevat dus 70 gram volgens de wet te veel gif. Maar ook de rest van dit 'gezonde' snoep is niet bepaald gifvrij: tweederde van alle onderzochte fruit en groenten bevat gifresten.

Gif op ons eten: het moest niet mogen. Maar het mag wel! De overheid stelt veel te slappe normen aan de hoeveelheid landbouwgif die op onze peren of broccoli mag achterblijven. Officieel moeten die normen ons beschermen. Maar vooral baby's en peuters lopen meer risico's, blijkt ook uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Zij zijn immers volop in de groei en eten relatief meer groente en fruit dan volwassenen. Relatief krijgen ze dan ook veel meer gif binnen.

Lees meer over de uitslag, kijk hoe uw supermarkt scoort en eis strengere normen en betere handhaving!

Lees verder 1 | Lees verder 2

Het consumentenprogramma Radar heeft op maandag 1 november 2010 aandacht besteed aan de uitkomsten van de Gifmeter 2009. U kunt de uitzending bekijken via onze website.

Link

Foodwatch


PDF - Pesticides op fruit - Verliezen we het verstand?

Restanten zenuwgif schadelijk voor de hersenontwikkeling van onze kinderen.

Download PDF

 

recent nog in het nieuws = ADHD en pesticides

 

Pesticide exposure may contribute to ADHD

A team of scientists from the University of Montreal and Harvard University have discovered that exposure to organophosphate pesticides is associated with increased risk of Attention-Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children. Published in the journal Pediatrics, the investigation found a connection between exposure pesticides and the presence of symptoms of ADHD. The study focused on 1,139 children from the general U.S. population and measured pesticide levels in their urine. The authors conclude that exposure to organophosphate pesticides, at levels common among U.S. children, may contribute to a diagnosis of ADHD. "Previous studies have shown that exposure to some organophosphate compounds cause hyperactivity and cognitive deficits in animals," says lead author Maryse F. Bouchard of the University of Montreal Department of Environmental and Occupational Health and the Sainte-Justine Hospital Research Center. "Our study found that exposure to organophosphates in developing children might have effects on neural systems and could contribute to ADHD behaviors, such as inattention, hyperactivity, and impulsivity."

--

Organofosfaten zijn Cholinesteraseremmers. Ze worden gebruikt als insecticide (pesticide) en werken in op het zenuwstelsel.

Link

--

De pesticiden van het organofosfaat (evenals sarin en VX het zenuw gas) stelt onherroepelijk acetylcholinesterase buiten werking, die aan zenuwfunctie in insecten, mensen, en veel andere dieren essentieel is. De pesticiden van het organofosfaat beÔnvloeden dit enzym op gevari?Žrde manieren, en zo in hun potentieel voor vergiftiging. Bijvoorbeeld, parathion, is ťťn van eerste op de markt gebrachte OPs, vaak meer machtig dan malathion, een insecticide gebruikt in bestrijden Mediterrane fruitvlieg (Med-Vlieg) en Virus het West- van Nijl- het overbrengen van muggen.

Link

--

How do pesticides affect the growth of unborn babies?

According to Filipino scientist Dr. Enrique Ostrea Jr., pesticides could affect the brain development of unborn babies and hamper their motor skills.

Link


Pesticide exposure contributes to neurological abnormalities (ADHD)


Meer gif op voedsel dan gedacht

Nederlanders kunnen via de voeding meer bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen dan gedacht.

Lees verder


Gebruik landbouwgif moet mogelijk omlaag

Mensen kunnen door het eten van groente en fruit meer restanten van bestrijdingsmiddelen binnenkrijgen dan tot dusver werd aangenomen.

Link

House

Gezond he, je dagelijkse portie chemische/toxische verbindingen. Waarom worden mensen toch steeds minder gezond?


Pesticiden worden getest op risico voor bijen

Phytofar, de Belgische vereniging van de industrie van gewasbeschermingsmiddelen, geeft enige toelichting bij de erkenningsprocedure van fytomiddelen om duidelijk te maken dat toxiciteit voor bijen een belangrijk onderdeel vormt van de testen.

Lees verder

Maaike


How to save yourself from food containing pesticides

How do you save yourself from food laden with insecticides & harmful chemicals? Dr Shikha Sharma explains the long-term harms of these. This video extols the benefits of going organic & where to find such foods.


Radio - Actieplan pesticide Europa

Duizenden tonnen overbodige pesticiden liggen weg te rotten in Oost-Europa, en die kunnen ook een bedreiging vormen voor Nederland. EuroparlementariŽr Ria Oomen van het CDA vindt dat het tijd wordt voor een actieplan.

Download MP3


Radiomakers hekelen oneigenlijk gebruik van pesticiden

Onlangs illustreerden radiomakers Peeters & Pichal op Radio 1 dat je in Vlaanderen gemakkelijk niet-toegelaten pesticiden kunt kopen. Dezelfde soort pesticiden zorgen in de VS voor heel wat ophef. Een onderzoek aan Harvard University legt een verband tussen pesticiden met organische fosforverbindingen en ADHD bij kinderen. Velt vraagt alle betrokkenen dringend hun verantwoordelijkheid te nemen.

Link

Maaike


Pesticide leidt tot handgemeen over de veiligheid in CaliforniŽ

Het Californische Departement vor de Regulering van Bestrijdingsmiddelen heeft voorgesteld om een populair schimmelmiddel door methyljodide te vervangen, ondanks bedenkingen van hun eigen wetenschappelijke adviescommissie, dat het lucht en water zou kunnen vergiftigen.

Link

Constans Kootstra


Sterk verband tussen pesticiden en ADHD

Kinderen die blootgesteld zijn aan pesticiden van de groep van zgn. organofosfaten hebben een grotere kans op attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD).

Link

Jan Slemmer


Dr. Weil on EWG's Shopper's Guide to Pesticides

De meest vervuilde produkten (qua pesticides)

 1. Selderij
 2. Peren
 3. Aardbeien
 4. Appels
 5. Bosbessen
 6. Nectarines
 7. Paprikas
 8. Spinazie
 9. Boerenkool
 10. Kersen
 11. Aardappels
 12. Druiven

Te veel pesticide in groene bonen van Starfruit

Op vraag van het Federaal Voedselagentschap (FAVV) neemt Starfruit de groene bonen uit Egypte uit de handel. 

Link


Florez Questions Pesticide Use

Channel 17 and 29 report on a hearing attended by California State Senator Dean Florez and who questions the use of a new pesticide being used to replace an environmentally damaging one. The new pesticide has some major health concerns, according to many in the health and safety areas.


Nog te veel zuiders fruit bevat residuen van pesticiden

Acht op tien onderzochte stalen zuiders fruit bevatten residuen van pesticiden.

Link

Maaike


Groenverdelger castreert kikkers

De laatste jaren sterft de ene kikkersoort na de andere uit. Dat is geen gevolg van klimaatverandering, maar van landbouwgif.

Link


Neurologische tekorten in gedrag en verhoogde bloeddruk bij schoolgaande kinderen die na de geboorte zijn blootgesteld aan pesticiden

Raul Harari, Jordi Julvez, Katsuyuki Murata, Dana Barr, David C. Bellinger, Frodi Debes, Philippe Grandjean

Korte samenvatting

Achtergrond:
De neurotoxische risico's op de lange termijn die veroorzaakt worden door de blootstelling aan pesticiden na de geboorte zijn onduidelijk, maar een voorafgaande voorlopige studie bij Equadoriaanse schoolkinderen suggereert dat de bloeddruk en de dieptewaarneming kwetsbaar zijn.
Doelstellingen: In hetzelfde gebied in Noord Equador waar de bloementeelt intensief is en die berust bij vrouwelijke werknemers, werd een intensievere dwarsdoorsnede studie verricht om een aantal kinderen gedetailleerd te onderzoeken in hun gedragsfuncties in de leeftijd van 6-8 jaren.

Methoden:
We onderzochten alle 87 kinderen uit twee klassen van de lagere publieke school met een hoeveelheid aan gedragstesten. Informatie over de blootstelling aan pesticiden gedurende de zwangerschap was verkregen door interviews met de moeders. De huidige blootstelling met pesticiden aan deze kinderen werd onderzocht door de urine te onderzoeken op verteerde orgaanfosfaten en de activiteit van erythrocyte acetylcholine esterase. (Acetylcholine is een neurotransmitter. Het zijn stoffen in de hersenen die informatie overbrengen)

Resultaten:
Er waren 84 deelnemers die in aanmerking kwamen. Hiervan waren 35 personen blootgesteld aan pesticiden gedurende de zwangerschap als gevolg van de blootstelling van deze zwangere vrouwen tijdens hun werk en 23 personen waren indirect blootgesteld aan de pesticiden door het werk van hun vaders. TweeŽntwintig kinderen hadden waarneembare gangbare blootstelling onverschillig de status van blootstelling voor hun geboorte.

Alleen kinderen blootgesteld na de geboorte door het werk van hun moeder in de kassen, toonden consequente afwijkingen na aanpassingen in de variabelen, waaronder "stunting" en sociaal economische variabelen. (het is een onderdeel van de methoden en statistiek die men in de psychologie gebruikt voor het uitvoeren en beoordelen van onderzoeksresultaten. Een covariaat is een onafhankelijke variabele ook wel predictor (voorspeller) genoemd voor de waarde van de afhankelijke variabelen).

Afwijkingen gerelateerd aan blootstelling waren het sterkst bij motorische kracht (de tiptoets met de vinger); beweging coŲrdinatie (Santa Ana Form Board)(soort conditie test); prestatie van gezichtsvermogen (Stanford-Binet Copying Test); en een herkenningstest met de ogen (Stanford-Binet Copying Recall Test). Deze associaties komen overeen met een ontwikkelingsachterstand van 1,5-2 jaar. Blootstelling aan pesticiden na de geboorte werd ook duidelijk geassocieerd met een gemiddelde toename van 3.6 mm Hg in de systolische bloeddruk en een lichte afname van de lichaamsmassa van 1.1 kg/m2. Het meerekenen van deze gegevens van deze voorlopige studie versterkte de resultaten.

Conclusie:
Deze resultaten ondersteunen het begrip dat blootstelling aan pesticiden na de geboorte - in hoeveelheden die geen nadelige gezondheidsproblemen geven aan moeders - duurzame nadelige effecten kunnen geven voor de hersenontwikkeling. De blootstelling aan pesticiden kan bijdragen aan een "stille pandemie" van het ontwikkelen van zenuwvergiftiging.

Citaten: Harari R, Julvez J, Murata K, Barr D, Bellinger DC, Debes F, et al. 2010. Neurobehavioral Deficits and Increased Blood Pressure in School-Age Children Prenatally Exposed to Pesticides. Environ Health Perspect :-. doi:10.1289/ehp.0901582

Link

Vertaald door Pauline Laumans


Bayer pesticide bedreigt honingbijen

Een federale rechter heeft de verkoop van een BayerCropScience-pesticide verboden. Milieugroepen en beroepsimkers beweren dat deze pesticide toxisch kan zijn voor de honingbijen van het land en een bedreiging vormt voor het bijenvolk. Zowel BayerCropScience (een onderafdeling van Bayer AG in Noord-Carolina, V.S.), als het Environmental Protection Agency (milieu-organisatie) krijgen 60 dagen de tijd om beroep aan te tekenen tegen de beslissing van Denise Cote, rechter te Manhattan. Het verbod zou de verkoop van Movento en Ultor illegaal maken. Beide merkprodukten bevatten in hoofdzaak spirotetramat, een nieuwe insecticide die langdurig werkt tegen insecten en parasieten op allerlei gewassen.

Link

Vertaling: Nelly Busschots


Herbs 'can be natural pesticides'

Common herbs and spices show promise as an environmentally-friendly alternative to conventional pesticides, scientists have told a major US conference. They have spent a decade researching the insecticidal properties of rosemary, thyme, clove and mint. They could become a key weapon against insect pests in organic agriculture, the researchers say, as the industry attempts to satisfy demand.

Link


Jumbo en C1000 verkopen meest vervuilde sla en mandarijnen

Sla bevat meer bestrijdingsmiddelresten dan in 2008, mandarijnen doen het ietsje beter. Dat blijkt uit onderzoek dat Natuur en Milieu samen met Milieudefensie uitvoerde in tien Nederlandse supermarkten. Jumbo en C1000 bieden de meest vervuilde waren aan, Plus de schoonste. Door een grote versoepeling van de Europese regels zijn alle onderzochte sla en mandarijnen wťl binnen de wettelijke norm gebleven.

Natuur en Milieu en Milieudefensie hebben meegewerkt aan een Europese supermarktmeting naar resten van bestrijdingsmiddelen in sla en mandarijnen. In Nederland blijken Jumbo en Lidl de meest vervuilde sla in de schappen te hebben, terwijl C1000 en Jumbo de meest vervuilde mandarijnen verkochten. Uit de Europese meting blijkt dat Spaanse telers duidelijk schoner produceren dan Nederlandse telers: Nederlandse sla bevatte een gemiddeld aantal van 2,5 bestrijdingsmiddelen, de Spaanse sla geen enkele.

Veel giftige stoffen aangetroffen

Chloorpyrifos is een van de schadelijkste aangetroffen middelen. Deze stof werd op 95% van de mandarijnen aangetroffen en kan bijdragen aan ernstige ontwikkelingsstoornissen bij jonge kinderen. Ook kwam de stof iprodion veelvuldig voor, die bekend staat als hormoonverstorend en kankerverwekkend. In totaal zijn maar liefst tien verschillende gifsoorten aangetroffen waarvan bekend is dat zij kankerverwekkend zijn, kunnen leiden tot verstoring van de hormoonhuishouding, voortplanting of ontwikkeling van met name jonge en ongeboren kinderen.

Schoner voor de wet, viezer voor de consument

De milieuorganisaties roepen de supermarkten op te streven naar groente en fruit zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Alleen dan wordt onze gezondheid optimaal beschermd. Een aantal supermarkten hebben al strengere eisen gesteld om tegemoet te komen aan de slappe Europese wetgeving. Volgens de wet lijkt ons voedsel schoner geworden, maar de normen zijn in 2008 versoepeld, tot soms wel 100 keer hoger dan het jaar daarvoor. Alle normen in Europa zijn gelijk getrokken met het land met de hoogste norm. Daarom mogen er nu hogere gehaltes bestrijdingsmiddelen op producten zitten dan voorheen. Natuur en Milieu heeft een rechtszaak bij het Europees Hof aangespannen om deze misstand in het Europese beleid recht te zetten en er voor te zorgen dat consumenten-bescherming voorop komt te staan.

Top 3 vervuilde sla
Jumbo
Lidl en C1000

Top 3 schone sla
Plus
Aldi en Super de Boer

Top 3 vervuilde mandarijnen
C1000
Jumbo
Albert Heijn

Top 3 schone mandarijnen
Hoogvliet en Coop
Aldi

Alle meetgegevens zijn gepubliceerd op www.weetwatjeeet.nl.


Veteran wins groundbreaking claim for Agent Orange exposure at Georgia military base

A U.S. veteran living in Tennessee has won what's thought to be the first Veterans Administration claim for exposure inside the continental United States to Agent Orange, an herbicide that was used by the military to clear jungles during the Vietnam War.

Link1 | Link 2


U.S. and Vietnam Work to Clean up Agent Orange

A Luoi, one of the poorest districts in the central province of Thua Thien-Hue, is still dealing with the consequences of the Vietnam War. One of the places in the district, "Hamburger Hill," was the scene of some of the bloodiest fighting. Agent Orange was heavily sprayed to clear the supply route of the Ho Chi Minh Trail from North Vietnam. For many Vietnamese, the "ghost of war" is still there. They believe that most disabled children born with deformities in the region have been affected by Agent Orange.  U.S. planes dumped about 18 million gallons of the chemical on Vietnamese forests during the war to destroy Vietnamese sources of food and cover. Studies have shown that Agent Orange sprayed during the war is still present in so-called "hot spots" at levels hundreds of times higher than would be accepted elsewhere.
Cleanup efforts at a former U.S. military airbase in Danang City have been made by the Vietnamese and U.S. governments and non-governmental organizations. Concerns were high Agent Orange on the base would contaminate a nearby lake and soil. [Dr. Lai Minh Hien, Natural Resource & Environment Ministry]: "In the first phase, we have to isolate the affected area and closely monitor it. We also carry out a pilot program for remediation technologies, either bio-remediation or chemical remediation or physical remediation technology, so that we can find and apply the most appropriate technological method."  During the fourth annual meeting recently in Hanoi, Vietnam urged the U.S. to speed up funding for Agent Orange victims while continuing efforts to clean-up the "hot spot" areas. But the United States has maintained there is no scientifically proven link between the wartime spraying and the claims of dioxin poisoning of more than three million people in Vietnam. [Dr. Kevin Teichman, Joint Action Committee Co-chairman]: "It's a very difficult no matter to disabilities in any country from different causes, as there are so many causes for potential disabilities. Our concern at this point is to help those populations that are in the 'hot spot' communities to learn what we can do there to give information out to prevent future disabilities if at all possible, and then extend those lessons elsewhere within the country." Besides the environmental task force, the two sides also created a health task force as a joint effort to help disabled Vietnamese whose health problems might be linked to Agent Orange.


IHPA: chemische 'tijdbom' OekraÔne bedreigt 7 miljoen mensen

De gezondheid van zeker 7 miljoen inwoners van MoldaviŽ en OekraÔne wordt ernstig bedreigd door een voorraad oude pesticiden. Dat zegt de International HCH and Pesticides Association (IHPA). Volgens de organisatie moet de EU zo snel mogelijk in actie komen om deze 'grootste chemische tijdbom van Europa' onschadelijk te maken. Met die oproep heeft de IHPA in TjechiŽ het 10th HCH & Pesticides Forum afgesloten. In de voormalige Kalush-fabriek in het westen van OekraÔne ligt maar liefst 10.000 ton overbodig hexachloorbenzeen (HCB) opgeslagen, zo werd tijdens het congres bekend. Vooral de ligging aan de rivier de Dnjestr maakt de situatie zeer gevaarlijk: ťťn overstroming en het gif komt in hoge concentraties in het leefgebied van zo'n 7 miljoen mensen in het westen van OekraÔne en in MoldaviŽ terecht.

In totaal worden tientallen miljoenen inwoners van Europa, Centraal-AziŽ en de voormalige Sovjet-Unie door pesticiden bedreigd. Alleen al OekraÔne heeft 4500 opslaglocaties met ruim 30.000 ton oude pesticiden, een erfenis uit het Sovjet-tijdperk. Sinds 2001 zijn de stoffen verboden. De verpakkingen gaan in de regel maar vijf ŗ tien jaar mee. Gebeurt er in die periode niets, dan kunnen de stoffen eenvoudig in de bodem of het water terechtkomen. Vooral de plattelandsbevolking loopt gevaar, zo stelt de IHPA. De WHO schat dat in 2050 de helft van alle mensen zal sterven aan kanker ten gevolge van besmetting van voedsel, water en het milieu. Een belangrijk deel daarvan komt voor rekening van pesticiden. Ook dreigt grote financiŽle schade. Alleen al het relatief kleine Nitrofen-schandaal (2002) in het voormalige Oost-Duitsland heeft in totaal 500 miljoen euro gekost. De IHPA schat dat het stabiliseren of vernietigen van alle huidige voorraden overbodige pesticiden 1 miljard euro kost. In de slotverklaring roept de IHPA de Europese Commissie op om daarvoor snel een concreet actieplan te ontwikkelen, in nauwe samenwerking met de EU-lidstaten, de niet-EU-landen die vallen onder het European Neighbourhood Policy en de betrokken landen in Centraal-AziŽ.

http://www.ihpa.info


Agent Orange: An Exposure

During the Vietnam war, between 1962 and 1971, the United States military sprayed 77,000,000 litres (20,340,000 US gallons) of chemical defoliants in South Vietnam as part of a defoliant program. 20 percent of South Vietnam's jungles were sprayed over a nine year period. The first objective was to reduce the dense jungle foliage so that Communist forces might not use it for cover and to deny them use of crops needed for subsistence. In 1965, 42 percent of all herbicide spraying was dedicated to food crops. The second objective was spot clearing in sensitive areas such as around base perimeters. It was also used to drive civilians into RVN-controlled areas.
In 1963, the United States (suspecting the negative effects) initiated a study on the health effects of Agent Orange that by 1967 confirmed that the chemical caused cancer, birth defects and other serious health problems. The outcome of the study had no effect what so ever on the use of Agent Orange. According to Vietnamese Ministry of Foreign Affairs, 4.8 million Vietnamese people were exposed to Agent Orange, resulting in 400,000 deaths and disabilities, and 500,000 children born with birth defects. The most affected zones are the mountainous area along Truong Son (Long Mountains) and the border between Vietnam and Cambodia. The affected residents are living in sub-standard conditions with many genetic diseases.

The use of Agent Orange still has an effect on the citizens of Vietnam, poisoning their food chain and creating concern about its effect on human beings. This chemical has been reported to cause serious skin diseases as well as a vast variety of cancers in the lungs, larynx, and prostate. Children in the areas where Agent Orange was used have been affected and have multiple health problems including cleft palate, mental disabilities, hernias, and extra fingers and toes.

Until the 21st century much of the data on the effects of Agent Orange in Vietnam, was compiled by Vietnamese scientists in Vietnam and largely unavailable to the worldwide English reader. However, general public perception in Vietnam is that the effects are severe and clearly visible in children of veterans and people in affected areas. Veterans have become increasingly concerned about the effects of Agent Orange to humans. While in Vietnam, the veterans were told not to worry, and were persuaded that the chemical was harmless. In the last few years, this opinion has changed, and studies show the true effects Agent Orange has on humans.

Until recently, the US government has not addressed the effects of Agent Orange in Vietnam. In 2002, Vietnam and the US held a joint conference on Human Health and Environmental Impacts of Agent Orange. Following the conference the US National Institute of Environmental and Health Sciences (NIEHS) began scientific exchanges between the US and Vietnam and began discussions for a joint research project on the human health impacts of Agent Orange.

These negotiations broke down in 2005 when both sides could not agree on the research protocol and the research project was canceled. However, more progress has been made on the environmental front. In 2003 the first US-Vietnam workshop on remediation of dioxin was held.

Starting in 2005 the U.S. Environmental Protection Agency? (EPA) began to work with the Vietnamese government to measure the level of dioxin at the Da Nang Airbase. Also in 2005 the Joint Advisory Committee on Agent Orange made up of representatives of Vietnamese and US government agencies was established. The committee has been meeting yearly to explore areas of scientific cooperation, technical assistance and environmental remediation of dioxin.

One of the biggest breakthroughs on the issue came as a result of President George W. Bush's state visit to Vietnam in November 2006. In the joint statement between President Bush and President Triet regarding the visit further cooperation on long-term environmental and human health impacts of Vietnam War era dioxin was raised.

In late May 2007, President Bush signed into law a supplemental spending bill for the war in Iraq and Afghanistan that included an earmark of $3 million specifically for funding for programs for the remediation of dioxin 'hotspots' on former US military bases and for public health programs for the surrounding communities.


Toename van giftige pesticiden in wiet

Het toenemende gebruik van giftige pesticiden die gebruikt worden in de hennepteelt kan gevaarlijk zijn voor mensen die het eindproduct oproken. Binnen tien jaar is het gebruik van illegale verdelgingsmiddelen in de hennepteelt met 32 procent toegenomen.

Link


Earth Days (2009) Trailer [HQ]

A feature length documentary about the origins of the modern environmental movement, told through the eyes of nine Americans who were inspired to act on what they believed was the most important challenge facing mankind. The film opens in the 1950s when a small group of scientists began to document the impact of our technology on the Earths ecosystem


Albert Heijn top 10 produkten met pesticides

Albert Heijn heeft, in tegenstelling tot andere supermarkten, GEEN stappen ondernomen om de gezondheidsrisico's van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit te voorkomen.

Vervuilingsscore: 196.3
Top 10 producten voor Albert Heijn gesorteerd op hoogste vervuilingsscore. Bij 318 metingen zijn 191 keer bestrijdingsmiddelen aangetroffen (60%). 9 keer (3%) is er een wetsovertreding geconstateerd, 2 keer (0.6%) is er een acuut gezondheidsrisco geweest voor jonge kinderen. Gemiddeld kwamen er 1.5 bestrijdingsmiddelen per product voor.

# Product Metingen Gem. aantal gifsoorten Wetsovertredingen Gezondheidsrisco's
1 Peer 7 2.4 1 1
2 Komkommer 11 0.9 1
3 Granaatappel 2 2.0 2
4 Framboos 1 5.0
4 Mandarijn 10 5.0
5 Citroen 2 4.5
6 Aardbei 10 4.3
7 Mineola 2 4.0
7 Aalbes 1 4.0
8 Sinaasappel 12 3.7

Meer supermarkten: http://www.weetwatjeeet.nl


High pesticide levels found in fruit-based drinks in some countries outside U. S.

In the first worldwide study of pesticides in fruit-based soft drinks, researchers in Spain are reporting relatively high levels of pesticides in drinks in some countries, especially the United Kingdom and Spain. Drinks sampled from the United States, however, had relatively low levels, the researchers note. Their study is scheduled for the December 15 issue of ACS' Analytical Chemistry, a semi-monthly journal.

Lees verder


Do pesticides contribute to autism?

Examining three years of birth records and pesticide data, scientists from the Public Health Department determined that the Central Valley women lived within 500 meters, or 547 yards, of fields sprayed with organochlorine pesticides during their first trimester of pregnancy. Eight of them, or 28%, had children with autism. Their rate of autism was six times greater than for mothers who did not live near the fields, the study said.

Lees verder


Pesticides persist in ground water

Numerous studies over the past four decades have established that pesticides, which are typically applied at the land surface, can move downward to reach the water table at detectable concentrations. The downward movement of pesticide degradation products can also contribute to the contamination of ground water. This study found that the pesticides and degradation products detected most frequently in shallow ground-water samples were predominantly from two classes of herbicides -- triazines and chloroacetanilides.

Lees verder


80 Percent of Schools are Applying Pesticides

Pesticides in schools are a pervasive, unnecessary health hazard, said Marc Lame, an entomologist and professor in Indiana University's School of Public and Environmental Affairs.

Lees verder


Environmental Toxins

Corporate Interests Dominate the System “Corporate interests control much of the science, public debate and politics over how government regulates pesticides. At the most fundamental level, the federal regulatory system is driven by the economic imperatives of the chemical manufacturers – to expand markets and profits – and not by its mandate to protect public health.”

Lees verder


Study says chemicals killing Benguet farm soil

Experts warned that the excessive use of farm chemicals might cut short the fertility and safety of the province’s agricultural lands and river systems unless stiffer measures were imposed to curb the danger.

Lees verder


Increasing Coverage and Decreasing Inequity in Insecticide-Treated Bed Net Use among Rural Kenyan Children

Noor and colleagues found low levels of use of insecticide-treated mosquito nets when nets were mainly available through the commercial sector. Levels increased when subsidized nets were introduced and rose further when they were made available free.

Lees verder


Common crop herbicide Atrazine linked to reproductive mutations in amphibians

Pollutants such as pesticides and toxins damage the ecosystem and cause a variety of damaging ailments in humans. One particular herbicide, Atrazine, has now been found to turn male frogs into hermaphrodites, rendering them impotent by causing their gonads to produce eggs.

Lees verder


Mustard -- hot stuff for natural pest control

Researchers, growers and Industry specialists from 22 countries are sharing the latest research into the use of Brassica species, such as mustard, radish, or rapeseed, to manage soil-borne pests and weeds -- a technique known as biofumigation.

Lees verder


Home Pesticides Linked to Childhood Cancers

This is the first study to tease out the different types of hematopoietic cancers as they relate to pesticide use in the home. Other studies have found a link between parents' occupational exposure to pesticides and childhood cancers, but few of the parents in the French study were exposed to pesticides at work or through farming. Whether a family was rural or urban didn't alter a child's risk of developing cancer.

Lees verder


Prevalence of Self-Reported Diabetes and Exposure to Organochlorine Pesticides

This study suggests that higher serum levels of certain organochlorine pesticides may be associated with increased prevalence of diabetes. Additional studies with more extensive clinical assessment are needed to confirm this association.

Lees verder


Landmark study links banned toxins to lymphoma

Banned pesticides and other toxic chemicals that continue to linger in the environment create an increased risk of non-Hodgkin lymphoma in humans, according to a study funded by the B.C. Cancer Agency.

Lees verder


Pesticide exposure and self-reported gestational diabetes mellitus in the Agricultural Health Study

Women who reported mixing and applying agricultural pesticides during early pregnancy have a two times higher risk of developing gestational diabetes during the pregnancy. The strong association between first trimester pesticide exposure and gestational diabetes mellitus suggests that pesticide exposures may affect glucose metabolism and insulin resistance.

Lees verder


Harmful pesticides found in everyday food products

Government promises to rid the nation's food supply of brain-damaging pesticides aren't doing the job, according to the results of a yearlong study that carefully monitored the diets of a group of local children. The peer-reviewed study found that the urine and saliva of children eating a variety of conventional foods from area groceries contained biological markers of organophosphates, the family of pesticides spawned by the creation of nerve gas agents in World War II.

Lees verder


A new look at the "biobed's" role in pesticide spills

Scientists in Sweden are cautioning about the need for further research as more countries embrace a popular method for preventing pesticide spills. Their review of current scientific knowledge on the so-called "biobed" is scheduled for the August 13 issue of ACS' bi-weekly Journal of Agricultural and Food Chemistry.In the study, Maria Del Pilar Castillo and colleagues point out that pesticide spills are common when farmers transfer highly concentrated liquid preparations into spray tanks where the pesticide is diluted with water. Even if a small, few-inch wide puddle of this concentrate spilled under the tank, the nearby environment could be exposed to up to one hundred thousand times the normal pesticide dose. "The risk of contamination is obvious," says Castillo.

Lees verder


Handling pesticides associated with greater asthma risk in farm women

New research on farm women has shown that contact with some commonly used pesticides in farm work may increase their risk of allergic asthma.

Lees verder


How DDT metabolite disrupts breast cancer cells

Research has shown that the main metabolite of the insecticide DDT could be associated with aggressive breast cancer tumors, but there has been no explanation for this observation to date. Now a report published in the open access journal Breast Cancer Research shows how DDT could act to disrupt hormone-sensitive breast cancer cells.

Lees verder


100 percent of people carry at least 1 type of pesticide

A study carried out by the Department of Radiology and Physical Medicine at the University of Granada found that all subjects analyzed carried at least one kind of persistent organic compound, substances internationally classified as potentially harmful to one's health. More pesticides, fungicides and insecticides were detected in women than in men, and in adults rather than younger people.

Lees verder


PFOA and PFOS Detected in Newborns

An analysis of nearly 300 umbilical cord blood samples led by researchers at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health shows that newborn babies are exposed to perfluorooctane sulfonate (PFOS) and perfluorooctanoate (PFOA) while in the womb. PFOS and PFOA are polyfluoroalkyl compounds (PFCs)—ubiquitous man-made chemicals used in a variety of consumer products, including as a protective coating on food-contact packaging, textiles and carpets, and in the manufacturing of insecticides. The health impact from exposure to these compounds is not fully known, but previous studies found these compounds could cause tumors and developmental toxicity in laboratory animals at doses much higher than those observed in the Hopkins study.The analysis conducted in Baltimore, Md., detected PFOS in 99 percent of the infant samples examined and PFOA in 100 percent of those examined. The results are published in the April 20, 2007, online edition of the journal Environmental Science & Technology. Some of the study’s findings were previously reported at the Society of Toxicology workshop held in February and at the International Conference on Environmental Epidemiology and Exposure held last September. “When we began this research we weren’t sure what we would find, because previously there was very little information about fetal exposure to PFOS and PFOA. Even though these chemicals are not bioaccumulative in fat, they are very persistent, which probably accounts for their presence in nearly every newborn,” said Benjamin Apelberg, PhD, lead author of the study and a research associate in the Bloomberg School of Public Health’s Department of Epidemiology. Apelberg conducted this work as part of his doctoral research.

Lees verder


Mammary Effects from Atrazine Metabolite Mixture

Atrazine, a widely used chlorotriazine herbicide, inhibits a number of endocrine-dependent processes, including gonadotrophin surges and mammary gland development in rats. Because chlorotriazine herbicide metabolites are present both in the environment and in exposed animals, Enoch et al. (p. 541) investigated whether a mixture of atrazine metabolites might produce developmental effects in rats after exposure in late pregnancy. The data suggest that acute exposure at levels as low as 0.09 mg/kg body weight during late pregnancy causes persistent alterations in mammary gland development of female offspring, and that these effects do not appear to be related to body weight or associated with pubertal timing.

Lees verder


Atrazine and similar reproductive cancers in people

Considering the prevalence of atrazine in the environment, the continued rise of cancer as the leading cause of death in the US (and with breast cancer and prostate cancer being the most common cancers in men and women, respectively), the current findings raise concern for the impact of atrazine on environmental and public health. This is especially troubling because African American and Hispanic Americans, more likely to be occupationally exposed to pesticides and less likely to have proper access to healthcare, are two to four times more likely to die from breast and prostate cancer.

Lees verder


Toxnet

Databases on toxicology, hazardous chemicals, environmental health, and toxic releases.

Lees verder


Pesticides may up risk of diabetes in pregnancy

Exposure to agricultural pesticides in the first-trimester increases a woman's risk of developing diabetes during pregnancy, research shows.

Lees verder


Premature births may be linked to seasonal levels of pesticides and nitrates in surface water

The growing premature birth rate in the United States appears to be strongly associated with increased use of pesticides and nitrates, according to work conducted by Paul Winchester, M.D., of Indiana University School of Medicine. Preterm birth rates peaked when pesticides and nitrates measurements in surface water were highest -- April-July -- and were lowest when nitrates and pesticides were lowest -- August-September.

Lees verder


Early environmental exposure may accelerate age-related neurodegeneration

Exposure to iron during the first weeks of life in combination with exposure later in life to a common herbicide may contribute to the subsequent degeneration of brain cells associated with the onset of Parkinson's disease (PD), according to a new study in mice. The findings also showed that a compound that protects cells in the body from damage from certain forms of oxygen, a kind of antioxidant, could suppress such neural degeneration.

Lees verder


100 percent of pregnant women have at least one kind of pesticide in their placenta

A doctoral thesis written at the Department of Radiology and Physical Medicine of the University of Granada reveals an average presence of eight organochlorine contaminants in the organisms of pregnant women, which are usually ingested by means of food, water and air. These chemical substances may cause some malformations in the genito-urinary system of the foetus, such as cryptorchidism and hypospadias.

Lees verder


Organophosphate Pesticide Exposureand Neurodevelopment in Young Mexican-American Children

Organophosphate (OP) pesticides are widely used in agriculture and homes. Animal studies suggest that even moderate doses are neurodevelopmental toxicants, but there are few studies in humans. We report adverse associations of prenatal DAPs with mental development and pervasive developmental problems at 24 months of age.

Lees verder


Research Explores Link Between Pesticides and Colony Collapse Disorder

Honey bees' colony collapse disorder might be related to pesticide exposure. For the past decade, beekeepers have treated their hives with pesticides to combat two kinds of mites that parasitize the bees and entomologist Walter (Steve) Sheppard said that the pesticides can accumulate in the wax and reach a concentration that over time harms the bees.

Lees verder


Positive Associations of Serum Concentration of Polychlorinated Biphenyls or Organochlorine Pesticides with Self-reported Arthritis

Persistent organic pollutants (POPs) can influence the immune system, possibly increasing the risk of rheumatoid arthritis (RA) . In addition, as metabolic change due to obesity has been proposed as one mechanism of osteoarthritis (OA) , POPs stored in adipose tissue may be also associated with OA.

Lees verder


New Study Links Pesticide With Type 2 Diabetes

A new study finds a correlation between high levels of pesticide in the blood and insulin resistance, a condition which often leads to type 2 diabetes, BBC Health News reports. This study, published in the journal Diabetes Care, also posits that exposure to persistent organic pesticides -- POPs, for short -- may "interact with obesity to increase the risk of type 2 diabetes."

Lees verder


Pesticides can cause diabetes during first trimester of pregnancy

farmers beware! Your pregnant wife could have diabetes, due to the pesticides she was exposed to during the first trimester of pregnancy.

Lees verder


Pesticides may up risk of diabetes in pregnancy

Exposure to agricultural pesticides in the first-trimester increases a woman's risk of developing diabetes during pregnancy, research shows.

Lees verder


Risk of Parkinson's disease increases with pesticide exposure and head trauma

Exposure to pesticides and traumatic head injury may have a causative role in Parkinson's disease, according to a study published online ahead of print in the journal Occupational and Environmental Medicine.

Lees verder


 

 

 


View My Stats