Veiligheidsnormen van onkruidverdelger glyfosaat aan dringende herziening toe


Experts stellen in een essay, gepubliceerd in het Journal of Epidemiology & Community Health, dat er opkomend bewijs is dat de veiligheidsnormen voor glyfosaat - een chemische stof op grote schaal gebruikt in onkruidbestrijdingsmiddelen - de volksgezondheid en het milieu niet kunnen beschermen. De normen zijn gebaseerd op een verouderde wetenschap, zeggen de onderzoekers, en zijn daarom niet in staat zijn om de mogelijke gezondheidsrisico's in verband met blootstelling aan deze chemische stoffen aan te pakken. Zij pleiten voor een dringende herziening van deze normen.

Eerder deze maand gaf het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen een vrijgeleide aan glyfosaat, op basis van de conclusie dat het geen verhoogd risico op kanker geeft bij mensen. Deze uitspraak zal worden gebruikt om het besluit later dit jaar van de Europese Commissie te ondersteunen om al dan niet opnieuw toestemming te geven voor het gebruik van deze chemische stof.

In de VS is het gebruik van glyfosaat in de afgelopen twee decennia snel toegenomen en het is er nu de meest gebruikte onkruidverdelger. Globale ramingen wijzen erop dat in 2014 voldoende glyfosaat werd gebruikt voor het spuiten van bijna 0,5 kg op elke hectare bouwland over de hele planeet.

Glyfosaat wordt niet alleen gebruikt om onkruid te doden voordat gewassen worden geplant en onkruidgroei achteraf te controleren maar ook voor het versnellen van de natuurlijke droging van zaden voor de oogst. ResiduŽn zijn ook gevonden in sojabonen, tarwe, gerst en vele andere gewassen en voedsel, zeggen de onderzoekers.

Maar de meeste van de wetenschappelijk studies, gebruikt om de veiligheidsnormen in de VS te ondersteunen, werden meer dan 30 jaar geleden uitgevoerd en relatief weinig van hen waren onderworpen aan peer review, benadrukken ze. Meer dan 1500 studies zijn gepubliceerd over de chemische stof in het afgelopen decennium alleen.

"Het is onlogisch dat de veiligheidsevaluaties van de meest gebruikte herbicide op de planeet grotendeels steunt op minder dan 300 niet gepubliceerde, niet peer-reviewed studies met uitsluiting van de grote moderne literatuur over glyfosaat effecten", zeggen de experts.

En ondanks de snelle toename van het gebruik is er geen systematisch monitoring systeem voor het bijhouden van niveaus in menselijk weefsel en slechts enkele studies hebben gekeken naar de potentiŽle schade voor de gezondheid van de mens. Recent onderzoek op dieren suggereert dat glyfosaat bij doses lager dan de huidige drempel kan worden gekoppeld aan verhoogde risico's voor de lever, nieren, ogen en hart..

Onkruidbestrijdingsmiddelen die glyfosaat combineren met andere zogenaamde inerte ingrediŽnten kunnen nog krachtiger zijn. Maar deze mengsels worden als commercieel gevoelig beschouwd door de fabrikanten en zijn daarom niet beschikbaar voor publieke controle, zeggen de experts.

Discussie blijft rond de vraag of glyfosaat een verhoogd risico betekent op kanker of dat het de potentie heeft om de hormoonfunctie verstoren.

De onderzoekers pleiten voor:

beter toezicht op de niveaus van glyfosaat en zijn metabolieten bij mensen

de laatste stand van de techniek en technologie toe te passen op risicobeoordelingen van deze chemicaliŽn en andere combinaties van onkruidbestrijdingsmiddelen

verder onderzoek naar beroepsmatige blootstellingen bij landarbeiders, fabrikanten en andere kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen

evaluatie van commerciele combinaties van onkruidbestrijdingsmiddelen die glyfosaat bevatten

"Na een evaluatie van alle onderzoeken, kunnen we concluderen dat de huidige veiligheidsnormen verouderd zijn en de volksgezondheid en het milieu niet kunnen beschermen", schrijven ze.

Vertaling: Andre Teirlinck


Omega 3 uit algen

Natuurlijke multivitamine

Earthrise Spirulina


Naar het andere nieuws van vandaag