Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Pesticiden verminderen vermogen insecten om roofdieren te spotten

UNIVERSITEIT VAN SASKATCHEWAN

Volgens nieuw onderzoek door de Universiteit van Saskatchewan (USask) kunnen sporen van neonicotino´de pesticiden het vermogen van een vliegend insect aantasten om roofdieren te spotten en botsingen met objecten op hun pad te vermijden.

Volgens de studie gepubliceerd in het tijdschrift NeuroToxicologyR kunnen restsporen van deze veel gebruikte pesticiden van grote invloed zijn op het vermogen van vliegende insecten om beweging te detecteren - een vaardigheid die cruciaal is om te overleven.

Binnen een uur na behandeling met kleine hoeveelheden neonicotino´den of hun metabolieten (sporenelementen aanwezig nadat het insecticide is begonnen met afbreken), kunnen vliegende insecten niet draaien, glijden of stoppen om botsingen te vermijden.

"Onze bevindingen suggereren dat zeer lage doses van het pesticide of de metabolische producten ervan de bewegingsdetectie van vliegende insecten, zoals sprinkhanen en bijen, ingrijpend en negatief be´nvloeden," zei Jack Gray, expert in neurale controle van diergedrag en vice-decaan van onderzoek, academisch en artistiek werk aan het USask's College of Arts and Science.

"Hoewel ze in de omgeving worden aangetroffen, en insecten eraan kunnen worden blootgesteld worden metabolieten meestal niet getest op toxiciteit. Onze resultaten suggereren dat het zou moeten."

Neonicotino´de pesticiden (of neonics) zijn de meest gebruikte klasse van insecticiden in de wereld en behoren tot de neurotoxinen. De Europese Unie heeft een beperkt gebruik van sommige neonics ingevoerd na bezorgdheid over hun impact op bestuivers, inclusief bijen, en er zijn voorstellen om hun gebruik te beperken in Canada.

Hoewel neonicotino´den in verschillende verbindingen uiteenvallen en in de omgeving kunnen bestaan als sporen, worden deze niveaus meestal niet getest op toxiciteit.

Locusten blootgesteld aan sporenelementen van het neonicotino´de imidacloprid waren niet in staat objectbeweging in hun gezichtsveld te detecteren. Gedoseerd met lagere hoeveelheden, konden sprinkhanen niet recht vliegen of helemaal niet opstijgen.

De bevindingen van onderzoekers in de USask Afdeling Biologie zijn onderdeel van een breder USask-onderzoeksprogramma naar de impact van sporenelementen van neonicotino´den op vliegende insecten.

In tests op het zenuwstelsel van de sprinkhaan met behulp van elektrofysiologie, vonden de USask-biologen dat hun bewegingsdetectorneuronen minder gevoelig waren na de behandeling. Hun vermogen om informatie te verwerken en snel door te geven en daardoor snel te reageren tijdens het vliegen, was ook aangetast.

Met behulp van een speciaal ontworpen windtunnel werd het vermogen van vliegende sprinkhanen nagegaan om te navigeren rond gesimuleerde naderende objecten - een vaardigheid die cruciaal is om roofdieren en obstakels zoals struiken en bomen te vermijden.

Goed zicht is cruciaal voor het overleven van insecten omdat het hen in staat stelt om roofdieren te zien waaronder grotere insecten en vogels en aanvaringen te vermijden met andere insecten of objecten op hun pad.

Het team zal binnenkort onderzoeken of het traceerniveau van neonicotino´den navigatie- en vluchtgedrag verstoren bij honingbijen, die de neurale mechanica be´nvloeden die de vlucht stabiliseren, de vluchtsnelheid sturen, hoogte en afstand berekenen.

"Bijen en andere vliegende insecten gebruiken vergelijkbare neurale mechanismen om visuele bewegingte verwerken en het vermogen om beweging te zien is niet alleen cruciaal voor het vermijden van roofdieren, maar ook voor het handhaven van een stabiele vliegbaan," zei Rachel Parkinson, PHD student biologie.

Vertaling: Andre Teirlinck


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.