Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu


Verboden pesticides in Europese rivieren

UNIVERSITY OF EXETER

Testen van Europese rivieren en kanalen brengen meer dan 100 pesticides naar voren -inclusief 24 waarvan geen vergunningen voor gebruik zijn in de EU.

De studie, welke samples van 29 waterwegen in 10 landen testte, waaronder de UK, vond ook 21 diergeneesmiddelen.

Elke rivier en kanaal dat gescreend werd in de studie--van landen, zo ver uit elkaar liggend als Spanje en Polen, bevatte meerdere pesticides, en de meeste bevatten diergeneesmiddelen.

De onderzoekers, van Greenpeace Research Laboratories aan de University of Exeter, zeiden dat de hoogste niveaus van vervuiling werden gevonden in een Belgisch kanaal dat 70 pesticides bevatte.

In 13 van de 29 waterwegen, overschreed de concentratie van op zijn minst één pesticide Europese normen voor acceptabele niveaus.

“Er is een enorme onzekerheid betreffende wat voor effecten deze cocktails van chemicaliën zouden kunnen hebben op dieren in het wild en de menselijke gezondheid”, aldus Dr. Jorge Casado, die het analytische werk leidde. “We weten dat vele van deze individuele pesticides reden tot bezorgdheid zijn.”

“Echter, ondanks doorlopende inspanningen van de European Food Safety Authority (EFSA) om methoden tot stand te brengen voor het testen van cocktails, weten we momenteel niet echt wat de gevolgen zijn voor het dierenrijk en de menselijke gezondheid, wanneer deze geconfronteerd worden met een dusdanige complexe en variabele blootstelling aan schadelijke chemicaliën, zelfs als sommige hiervan concentraties hebben die individueel niet zorgwekkend zouden zijn”

De onderzoekers zeiden dat de aanwezigheid van de pesticides zonder vergunning niet persé betekent dat deze illegaal gebruikt zijn, aangezien ze gebruikt kunnen zijn voor andere, toegestane doeleinden of nog voor het verbod erop van kracht werd of de vergunningen verliepen.

Echter, ze merkten op dat verscheidene pesticides gevonden werden in meerdere rivieren, en zeiden dat de concentratie en frequentie van carbendazim (gevonden in 93% van de samples) ‘opmerkelijk’ was. De meerderheid van de diergeneesmiddelen die gedetecteerd werden waren anti-microben, voornamelijk antibiotica.

De studie is een voorbeeld van werk dat verder ontwikkeld zal worden aan het Exeter’s Global Systems Institute (GSI), welke als doel heeft om mensen en organisaties uit verschillende werkvelden samen te brengen om een ‘gezonde toekomst voor de mensheid’ zeker te stellen.

“Dit is niet een kwestie van ons tegen boeren of waterbedrijven”, zegt Dr. Paul Johnston, medeauteur van het stuk. “Dit gaat over het gebruik van forensische, wetenschappelijke methodieken om een probleem te onderzoeken dat ons allemaal aangaat. We moeten samenwerken om een alomvattende oplossing te vinden. Boeren willen geen rivieren vervuilen, en waterbedrijven willen niet elke keer al die vervuiling er uit moeten halen, dus we moeten eraan werken om minder te leunen op pesticides en diergeneesmiddelen en meer duurzame landbouw te realiseren”

Van de 103 geďdentificeerde pesticides, waren bijna de helft herbiciden en de rest waren fungiciden of insecticiden.

Vertaling: Arnoud


Op zoek naar een natuurlijke multivitamine?


 

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.