Veteranen van de Golfoorlog ziek door blootstelling aan gif


BOSTON UNIVERSITY MEDICAL CENTER.

Volgens een nieuw rapport onder leiding van een 'Boston University School of Public Health (BUSPH)' onderzoeker, is het vijfentwintig jaar nadat 700.000 Amerikaanse troepen vochten in de eerste Golfoorlog en wonnen met merkelijk weinig slachtoffers, duidelijk en consistent dat de blootstelling aan pesticiden en andere toxines de oorzaak zijn van de Golfoorlog Ziekte, een complexe en invaliderende aandoening die maar liefst 250.000 personen heeft getroffen.

In een speciale uitgave van het tijdschrift ‘Cortex’ die samenviel met de 25e verjaardag van de oorlog, hebben Roberta White, hoogleraar milieu en gezondheid op BUSPH, en collega's van een tiental andere instellingen studies rond de Golfoorlog ziekte (GWI) herzien, vooral die sinds 2008 . Zij concluderen dat blootstelling aan pesticiden en pyridostigmine bromide inname van (PB) - profylactische pillen bedoeld om troepen te beschermen tegen de gevolgen van zenuwgas - “een causaal verband hebben met GWI en de neurologische dysfunctie bij Golfoorlog veteranen”.

Het onderzoeksteam citeert meerdere studies waaruit blijkt dat neurologische problemen het gevolg zijn van contact met zenuwgas sarin-cyclosarin en agenten en branduitstoot van oliebronnen.

Deze "giftige wonden" hadden invloed op 'het zenuwstelsel en het immuunsysteem met neuro-endocriene en immune ontregeling, onregelmatigheden van het autonome zenuwstelsel en verminderde witte en grijze stof in de hersenen'.

White en collega’s hebben gedurende 20 jaar de gezondheid bestudeerd van de troepen ontplooid in de Golfoorlog van 1991 om te bepalen waarom zo velen van hen lijden aan een multi-systeem aandoening gekarakterisserd door vermoeidheid, gewrichts- en spierpijn, hoofdpijn, concentratie- en geheugenproblemen , gastro-intestinale klachten en huiduitslag. Zij merkten op dat effectieve behandelingen voor de ziekte onbestaande waren maar dat recente veelbelovende inspanningen hieromtrent zijn begonnen.

"Nader onderzoek naar de mechanismen en de etiologie van de gezondheidsproblemen van (Golfoorlog) veteranen is cruciaal voor het ontwikkelen van biomarkers voor blootstelling en ziektes en het voorkomen van soortgelijke problemen bij militair personeel bij toekomstige opdrachten. Deze informatie is eveneens cruciaal voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor GWI en aanverwante neurologische dysfunctie, " schrijven zij.

In 2008 stelde een door het congres aangesteld panel onder leiding van White - de ‘Researh Advisory Committee on Gulf War Veterans” een mijlpaalrapport op met de vermelding dat Golfoorlog Ziekte een' echte 'stoornis is die zich onderscheidt door stressgerelateerde syndromen' en van een aandringen op robuuste onderzoeksinspanningen naar de oorzaken en mogelijke behandelingen. De Golfoorlog veteranen klagen al jaren dat het 'Department of Veterans Affairs (VA)' de ziekte niet ernstig neemt.

In termen van toxische risico's hebben de auteurs benadrukt dat in zes van de zeven onderzoeken "significante associaties tussen zelfgerapporteerde blootstelling aan pesticiden en GWI” gevonden zijn. Ook de inname van PB pillen, verstrekt door het leger, zijn de oorzaak van een slechte gezondheid bij GW veteranen.”

James Binns, medeauteur van het rapport en voorzitter van het 'Research Advisory Committee' stelt de belangrijkste oorzaken van GWI gelijk staan met "friendly fire".

"We hebben het aan onszelf te wijten,” aldus Binns. "Pesticiden, PB's, vrijkomend zenuwgas bij het vernietigen van Irakese stellingen - allen voorbeelden van ‘friendly fire’. Dit zou kunnen verklaren waarom de regering en het leger zo terughoudend waren om te erkennen wat er is gebeurd net zoals zij probeerden de ‘Agent Orange’ in Vietnam te verdoezelen. Vanzelfsprekend had de regering eerlijk moeten zijn en opdracht moeten geven tot een onderzoek vanaf het begin om diagnostische tests en behandelingen te identificeren. "

In het rapport stelt het onderzoeksteam dat naast veteranen die lijden van GWI, andere ingezette troepen uit de eerste Golfoorlog een verscheidenheid van neurologische aandoeningen rapporteerden. Studies hebben gevonden dat ingezette manschappen een hogere incidentie vertonen van beroerte, hersentumoren en ALS (amyotrofische laterale sclerose), in vergelijking met andere veteranen. Eigen onderzoek van de VA's, gepubliceerd in 2009, vond dat ingezette veteranen veel meer leden aan epilepsie, beroerte en neuralgie dan niet ingezette veteranen. Andere studies hebben een hoog aantal veranderingen van de structuur van de hersenen en sterfgevallen aan hersenkanker gevonden onder de veteranen die het meest blootgesteld waren geweest aan zenuw agentia of rook van oliebranden.

Het rapport maakt duidelijk dat psychiatrische problemen zijn verdrongen als gevolg van de Golfoorlog ziekte; opmerkelijk is dat post-traumatische stress-stoornis (PTSS) en andere psychiatrische stoornissen minder voorkomen bij Golfoorlogveteranen dan bij hun collega's die dienden in andere oorlogen.

Vertaling: Andre Teirlinck


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats