Blootstelling aan glyfosaat (onkruidbestrijder) 500% gestegen in 23 jaar

UNIVERSITEIT VAN CALIFORNIE - SAN DIEGO

De onderzoekers van de universiteit van CaliforniŽ, San Diego School of Medicine, onderzochten de blootstelling aan glyfosaat, een chemische stof die algemeen voorkomt bij onkruidbestrijder, ongeveer 500 procent is toegenomen sinds de introductie van genetisch gemodificeerde gewassen.

"De gegevens vergeleken de uitscheidingsniveaus van glyfosaat en zijn metaboliet aminomethylfosfonzuur in het menselijk lichaam over een periode van 23 jaar, beginnend in 1993, net voor de introductie van genetisch gemodificeerde gewassen in de Verenigde Staten," aldus Paul J. Mills, PhD , UC San Diego School of Medicine hoogleraar Gezinsgeneeskunde en Volksgezondheid en directeur van het Centrum voor Uitmuntendheid voor Onderzoek en Opleiding in Integrative Health.

Glyfosaat is een belangrijk ingrediŽnt in het herbicide merk Roundup. Het gebruik van deze herbicide is sinds 1994 met ongeveer 15 keer toegenomen, toen genetisch gemodificeerde glyfosaat-tolerante gewassen "Roundup Ready" werden geÔntroduceerd. Historisch wordt het gebruikt op genetisch gemodificeerde soja en mais, maar wordt ook gespoten op een aanzienlijk deel van tarwe en haver die in de Verenigde Staten groeien, aldus Mills.

"Onze blootstelling aan deze chemicaliŽn is in de loop der jaren aanzienlijk toegenomen, maar de meeste mensen weten niet dat het in hun eten zit."

In een artikel dat op 24 oktober in het journal JAMA werd gepubliceerd, vergeleken Mills en een team onderzoekers, de urineuitscheidingsniveaus van glyfosaat en aminomethylfosfonzuur (AMPA) bij 100 mensen die in een Zuid-CaliforniŽ-gemeenschap wonen, die monsters hadden verstrekt tijdens vijf klinische bezoeken die plaatsvonden tussen 1993 tot en met 1996 en 2014 tot 2016. Monsters werden geŽxtraheerd uit de studie van Gezondheid van Rancho Bernardo (RBS), een prospectief bevolkingsonderzoek dat is gestart door Elizabeth Barrett-Connor, MD, Distinguished Professor of Family Medicine and Public Health in UC San Diego School of Medicine en een mede-auteur van de studie.

"Wat we zagen, was dat voor de introductie van genetisch gemodificeerd voedsel, zeer weinig mensen detecteerbare glyfosaatwaarden hadden," zei Mills.
"Vanaf 2016 had 70 procent van de studiecohort detecteerbare niveaus."

Van de deelnemers aan de studie met detecteerbare hoeveelheden van deze chemicaliŽn nam het gemiddelde glyfosaatniveau toe van 0,203 μg / L in 1993-1996 tot 0.449 μg / L in 2014-2016. Het gemiddelde niveau van AMPA ging van 0,168 μg / L in
1993-1996 tot 0.401μg / L in 2014 tot 2016.

In juli werd glyfosaat door CaliforniŽ als kankerverwekkend genoteerd. Aangezien de blootstelling aan deze chemische stof is toegenomen, interesse in hoeveel risico het voor de menselijke gezondheid heeft en welke blootstellingsniveaus veilig zijn, is een onderwerp van voortdurende discussie geworden.

Er zijn weinig mensenstudies over de effecten van glyfosaat, maar dierstudies tonen aan dat chronische blootstelling aan glyfosaat-gebaseerde herbiciden nadelige effecten kunnen hebben, aldus Mills. De auteurs wijzen op andere studies waarin het voortdurend blootstellen van dieren aan een ultra lage dosering glyfosaat resulteerde in leverstoornissen die vergelijkbaar zijn met niet-alcoholische vetziekte bij de mens.

Mills zei dat er dringend behoefte is aan studies om de impact op de menselijke gezondheid grondig te onderzoeken van de toenemende blootstelling aan glyfosaat uit de voedingsmiddelen die mensen eten.

Het Herbicide Awareness & Research Project, een doorlopend onderzoeksprogramma van het UC San Diego waarmee mensen hun glyfosaatniveau kunnen bepalen, zullen in het RBS-onderzoek nader onderzoeken om potentiŽle lange termijnassociaties met glyfosaatblootstelling en klinisch relevante resultaten te onderzoeken.

"Het publiek moet beter geÔnformeerd worden over de mogelijke risico's van de talrijke herbiciden die op onze voedingsmiddelen worden gespoten, zodat we op educatieve wijze kunnen beslissen wanneer we de blootstelling aan potentiŽle schadelijke verbindingen moeten verminderen of elimineren," zei Mills.

Vertaling: Pieter Tau


 

Steun ons kenniswerk, winkel eens in de Leefbewust winkel


Naar het overige nieuws van vandaag