Blootstelling aan pesticiden kan veranderingen in mondmicrobioom veroorzaken


AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY

Blootstelling aan pesticiden bij mensen die in de landbouw werken hangt samen met veranderingen in het orale microbioom. Dit is de eerste studie die een dergelijke correlatie bij mensen aantoont. Het onderzoek is op 11 november gepubliceerd in Applied and Environmental Microbiology, een tijdschrift van de Amerikaanse Vereniging voor Microbiologie.

Voor het onderzoek werden speekselmonsters afgenomen bij 65 landarbeiders en 52 volwassen die niet op een boerderij werkten, uit een cohort van de landbouwgemeenschap uit de Yakimavallei in Washington. Dit vond plaats in de lente en zomer van 2005, omdat in die seizoenen het landbouw- en fruitteeltpersoneel kan worden blootgesteld aan hoge concentraties pesticiden, als ze aan het werk zijn om het fruit te snoeien in pas bespoten fruitboomgaarden. Ook werden monsters genomen gedurende de winter (2006), als het blootstellingsniveau laag is. Tegelijkertijd werden de bloedspiegels van organofosfaten (pesticiden) gemeten in de deelnemers.

De belangrijkste bevinding was dat onder landarbeiders bij wie de organofosfaat-pesticide Azinphos-methyl in het bloed werd gevonden, een “significant verlaagde hoeveelheid van zeven veelvoorkomende soorten orale bacteriën werd gemeten, waaronder Streptococcus, één van de vaakst voorkomende normale microben in de mond,” aldus hoofdauteur Ian B. Stanaway, promovendus in Milieutoxicologie aan het Elaine M. Faustman laboratorium van de Universiteit van Washington, Seattle. Ook bleven in de daarop volgende winter veranderingen in populaties, soorten en stammen van streptokokken, evenals van het geslacht Halomonas, grotendeels uit.

De onderzoekers zagen in de lente en zomer ook een met pesticiden verband houdende verlaging in bacteriële diversiteit bij de proefpersonen, wat in de winter zo bleef. Dit suggereert dat er “langdurige effecten zijn opgetreden in de commensale (van nature in of op de mens voorkomende) bacteriën,” zo meldt het rapport.

Zoals te voorspellen was, bleken de landarbeiders hogere bloedconcentraties aan pesticiden te hebben en grotere veranderingen in het microbioom in de mond, dan proefpersonen die niet in de landbouw werkten.

“De uitdaging is nu om er achter te komen wat dit betekent,” zegt hoofdonderzoeker Faustman, hoogleraar aan het instituut van Environmental and Occupational Health Sciences. “We weten het niet,” zegt ze en ze voegt toe dat “we afhankelijk zijn van het microbioom voor vele stofwisselingsprocessen.” Wel is volgens Stanaway uit andere studies gebleken dat veranderingen in de soorten en stammen van streptokokken in verband staan met veranderingen in de mondgezondheid.

Vertaling: Astrid ZwartNuttige links
- Naar de Leefbewust natuurwebwinkel
- Ontvang voortaan onze wekelijkse nieuwsbrief
- Ontdek onze ruim 400 thema pagina's
- Download alle thema dossiers en columns in PDF formaat (leden)
- Wordt ook lid en krijg korting op supplementen


Terug naar het hoofdmenu


Henk Mutsaers


[ Advertentie ]