Naar de webwinkel Hoofdmenu Privacy Vrijwilligers Therapeuten Leden menu

Het bestaan van pesticiden bedreigt de Europese bodem

UNIVERSITEIT VAN C”RDOBA

Het gebruik van fytosanitaire middelen ter bestrijding van onkruid en ander ongedierte dat de gewassen aantast, heeft in de afgelopen 50 jaar geleid tot een toename van de productiviteit van Europese landbouwgewassen. Het gebruik ervan was een van de belangrijkste pijlers van de intensivering van de landbouw in de afgelopen decennia en heeft het mogelijk gemaakt om hogere gewasopbrengsten te verkrijgen, maar dit voordeel ging ten koste van de landbouwgronden in de Europese Unie.

Twee onderzoekers van het wetenschappelijke team van het Europese Diverfarming-project van de Universiteit van Wageningen (Nederland), Violette Geissen en Coen J. Ritsema, hebben oppervlaktesteekproeven geanalyseerd uit 11 Europese landen, op zoek naar sporen van de pesticiden die in de landbouw worden gebruikt en ze hebben het bestaan van dit type product in het land bevestigd.

Na analyse van 317 monsters genomen in 2015 uit 11 Europese landen behorend tot zes verschillende teeltsystemen, de studie

"Bestrijdingsmiddelenresiduen in Europese landbouwbodems: een verborgen realiteit ontvouwd" concludeerde dat 83% van de monsters residuen van bestrijdingsmiddelen (76 verschillende soorten verbindingen) bevatte. Ongeveer 58% van dat percentage bestond uit mengsels van bestrijdingsmiddelen, in tegenstelling tot 25% die uit een enkel type stof afkomstig waren. Glyfosaat, DDT (verboden sinds de jaren 1970) en breed-spectrum fungiciden waren de belangrijkste gevonden verbindingen.

Verhoogde sociale bezorgdheid over dit onderwerp heeft twee basisregels:
de belangrijkste persistentie van pesticiden in de bodem (zoals aangetoond door deze studie) en de toxiciteit voor sommige niet-objectieve soorten (die niet worden getarget). Gezien het feit dat de resten zich ophopen in het bovenste deel van de grond, zullen ze gemakkelijk in de lucht terechtkomen als gevolg van luchtstromingen.

Om dit probleem onder ogen te zien, wordt het Diverfarming-project gefinancierd door de H2020-programma van de Europese Commissie, stelt een meer rationeel gebruik van het land en de inputs die daarin zijn opgenomen: water, energie, meststoffen, machines en pesticiden.

Een reeks alternatieven wordt voorgesteld voor het behoud van het evenwicht van het bodem-micro-organisme en daarmee voor de biodiversiteit en de gezondheid ervan. Deze variŽren van het gebruik van nieuwe niet-persistente pesticiden, bio-stimulerende middelen, organische compost of bondgenoot met gewasdiversificatie die bijdraagt ​​aan gebalanceerde insectengemeenschappen en dus aan de afwezigheid van ongedierte.

Volgens de studie is de aanwezigheid van mengsels van residuen van bestrijdingsmiddelen in de bodem meer regel dan uitzondering, wat de noodzaak illustreert om milieurisico's te evalueren in het geval van deze gecombineerde verbindingen om hun impact te minimaliseren.

Degenen die het land aan het cultiveren zijn zich er steeds meer van bewust dat ze goede grond nodig hebben om goede producten te hebben, wat betekent dat studies zoals die van Geissen en Ritsema, maar ook strategieŽn zoals die voorgesteld door Diverfarming steeds essentiŽler worden. in de Europese landbouwsector.

Vertaling: Pieter Tau


 

 

Steun ons kenniswerk
Winkel eens in de Leefbewust winkel

Disclaimer

Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst een arts of medisch specialist. De informatie op deze site is niet bedoeld als vervanging van de diensten of informatie van medische professionals en/of zorgverlenende instanties, noch kunnen bezoekers diagnostische of therapeutische waarde hechten aan deze informatie voor de eigen medische situatie of die van anderen.