Verbanden tussen vervuiling en kanker bij wilde dieren

De recente recensie, gepubliceerd in Environment International en geleid door de Universiteit van Tartu, vat het effect samen van waterverontreiniging op de prevalentie van kanker bij wilde dieren met behulp van meer dan 300 beoordeelde onderzoeken. Auteurs werpen licht op weinig bestudeerde maar belangrijke velden in kankeronderzoek bij wilde dieren – vatten de belangrijkste effecten …

Lees verder

Het vermijden van dierproeven mbv een nieuw apparaat

Het is nog steeds zo dat gegevens uit dierstudies nodig zijn om de veiligheid van een stof voor mensen te beoordelen. Het Fraunhofer Instituut voor Toxicologie en Experimentele Geneeskunde ITEM werkt echter samen met 39 partners uit 13 landen aan een reeks projecten, die allemaal een gemeenschappelijk doel hebben: een paradigmaverschuiving bewerkstelligen – weg van …

Lees verder

Houdverbod van 10 jaar voor dierenmishandeling

Een dier is een levend wezen dat een intrinsieke waarde heeft. Bij dierenmishandeling en -verwaarlozing wordt dit op grove wijze miskend. Een steviger aanpak is dan ook nodig. Daarom kan de rechter voortaan  een verbod op het houden van dieren van maximaal 10 jaar als zelfstandige maatregel opleggen. Dit en meer wordt geregeld in het …

Lees verder

Een alternatief voor dierproeven

De menselijke darm is essentieel voor zowel de spijsvertering als voor het opnemen van voedingsstoffen en medicijnen. Voor elk type onderzoek waarbij darmen betrokken zijn, hebben wetenschappers onderzoeksmodellen nodig die de fysiologische situatie in de mens zo nauwkeurig mogelijk weergeven. Standaardcellijnen en dierproeven hebben bepaalde nadelen. Een belangrijk probleem is het gebrek aan toepasbaarheid van …

Lees verder

Gif in gestrande dolfijnen en walvissen

Een studie onder leiding van onderzoekers van het Florida Atlantic University’s Harbor Branch Oceanographic Institute onderzocht toxines in weefselconcentraties en pathologiegegevens van 83 dolfijnen en walvissen gestrand tussen 2012 en 2018 aan de zuidoostkust van de Verenigde Staten. Er werden 11 verschillende diersoorten getest op 17 verschillende stoffen bij dieren gestrand aan de kust van North …

Lees verder

Het gesol met dieren op lange transporten binnen de EU

Jaarlijks worden binnen de EU meer dan 3 miljoen schapen vervoerd. Italië importeert ongeveer 40% van alle schapen. De meeste dieren komen uit Hongarije en Roemenië. Ze komen terecht in Italiaanse slachthuizen. De meeste zijn minder dan een jaar oud. De lammeren worden over lange afstanden vervoerd tijdens reizen tussen 1.200 – 2.200 kilometer.  

Grijze walvissen door zonnestormen blind en aangespoeld

Een rapportage van nieuw onderzoek in de uitgave van Current Biology van 24 februari geeft het eerste bewijs dat grijze walvissen mogelijk afhankelijk zijn van een magnetisch zintuig om hun weg te vinden in de oceaan. Dit bewijs komt door de ontdekking dat walvissen meer kans hebben op aanspoelen op dagen met meer zonnevlekken. Zonnevlekken …

Lees verder