Strengere regels voor het vervoer van dieren in de EU

Vandaag heeft de Europese Commissie de herziening van de Verordening Dierenvervoer gepubliceerd. De Groenen/EVA dringen hier al lang op aan en verwelkomen de herziening van de Commissie. De voorgestelde maatregelen zijn echter niet voldoende. Het is al lang geleden dat de EU-normen voor dierentransporten aanzienlijk moeten worden verhoogd.

Tilly Metz, EP-lid van de Groenen/EFA, voorzitter van de Intergroep Dierenwelzijn van het Europees Parlement en voormalig voorzitter van de Onderzoekscommissie Dierenvervoer, zegt:

“Dit voorstel om de verordening inzake dierenvervoer te hervormen is al lang geleden en welkom. Het is een overwinning voor ons, de Groenen en dierenwelzijnsactivisten. De Groenen/EFA spreken zich al jaren over deze kwestie uit en zijn erin geslaagd een onderzoekscommissie op te richten Het voorstel van de Europese Commissie neemt een aantal van de aanbevelingen over van de Onderzoekscommissie van het Europees Parlement en zou moeten leiden tot een betere toepassing van de wetgeving in Europa, met name met duidelijkere regels en definities over transporttijden. Maar er is nog steeds ruimte voor verbeteringen in het zeevervoer, de export naar derde landen en de lange overgangsperioden van deze nieuwe regels, en het feit dat er geen limiet is voor de reistijd over zee is teleurstellend.

“Jarenlang hebben systematische overtredingen tijdens het transport geleid tot ondraaglijk lijden voor miljoenen dieren. Met het vandaag gepubliceerde voorstel reageert de Commissie op de eisen van de EU-burgers, maar helaas gaan de voorgestelde maatregelen niet ver genoeg. De Groenen/EFA zullen de komende maanden vóór de verkiezingen gebruiken om de lat veel hoger te leggen als het gaat om dierenwelzijn tijdens transport en om het voorstel te verbeteren op een manier die echt een verschil maakt ten opzichte van de achterhaalde regels.”

Meer:

Van september 2020 tot december 2021 hield het Europees Parlement een speciale onderzoekscommissie naar mogelijke overtredingen van de Europese Verordening inzake de bescherming van dieren tijdens transport. In mei 2020 kondigde de Europese Commissie in de Farm-to-Fork-strategie aan dat zij van plan was in 2023 een voorstel te presenteren voor een herziene verordening inzake dierenvervoer, naast drie andere onderwerpen (etikettering op het gebied van dierenwelzijn, het welzijn van landbouwhuisdieren en het slachten van dieren). Afgezien van de publicatie van het voorstel om de regels voor dierentransport te herzien, is al het andere tot nader order uitgesteld en dus overgelaten aan de volgende Europese Commissie en de Europarlementariërs van de volgende legislatuur na de Europese verkiezingen in juni 2024.