Relatie loopsnelheid op 45-jarige leeftijd en fysiek welzijn, hersengezondheid

De loopsnelheid op 45-jarige leeftijd werd niet alleen in verband gebracht met lichamelijke gezondheid, maar ook met de gezondheid van de hersenen op middelbare leeftijd en zelfs vroege kinderjaren, volgens een door de NIA ondersteunde studie. De bevindingen, gepubliceerd in JAMA Network Open laten zien dat een eenvoudige test van hoe snel een persoon loopt een nuttige indicator kan zijn voor hoe zowel het lichaam als de hersenen verouderen.

Een team onder leiding van onderzoekers van de Duke University, Durham, North Carolina, keek naar gegevens van 904 deelnemers aan de Dunedin Multidisciplinaire Health and Development Study, een bevolkingsonderzoek dat 1.037 mensen heeft gevolgd die zijn geboren tussen 1972 en 1973 in Dunedin, Nieuw-Zeeland. Bij de meest recente beoordeling hebben onderzoekers het fysieke en cognitieve functioneren van de 45-jarige deelnemers gemeten en hun hersenen afgebeeld in een MRI-scanner. Alle deelnemers hadden hun cognitieve functie eerst gemeten op de leeftijd van 3.

Loopsnelheid – hoe snel iemand loopt – wordt vaak gebruikt om de fysieke capaciteit van oudere volwassenen te testen en om het risico op toekomstige ziekten, handicaps en overlijden te voorspellen. Deze studie toonde aan dat loopsnelheid op dezelfde manier kon worden gebruikt bij een jongere bevolking. Deelnemers met een lagere loopsnelheid hadden meer fysieke beperkingen, zoals zwakkere handgreepkracht en meer moeite om op te staan ​​uit een stoel, dan degenen die sneller liepen. Zelfs hun gezichten werden sneller beoordeeld als ouder.

Bovendien verouderden deelnemers met een lagere loopsnelheid sneller, gemeten aan de hand van een set van 19 biomarkers, waaronder body mass index, bloeddruk, cholesterol, cardiorespiratoire fitheid en gezondheid van het tandvlees. Deze biomarkers werden gemeten op de leeftijd van 26, 32, 38 en 45, waardoor de onderzoekers konden beoordelen hoe de deelnemers in de loop van de tijd waren verouderd.

Wat betreft de gezondheid van de hersenen, hadden deelnemers met een lagere loopsnelheid vaker symptomen bij oudere volwassenen, toonden de MRI-resultaten aan. In vergelijking met deelnemers die sneller liepen, hadden ze een kleiner brein, een dunnere hersenschors (die het denken, informatieverwerking en andere hersenfuncties regelt) en meer hyperintensiteiten van witte stof – een teken van vaatziekten en een risicofactor voor beroerte en dementie. Deelnemers met een lagere loopsnelheid presteerden ook slechter op tests van geheugen, verwerkingssnelheid, redeneren en andere cognitieve functies.

Opmerkelijk is dat deelnemers die langzaam liepen op 45-jarige leeftijd relatief slecht hadden gepresteerd op cognitieve tests op 3-jarige leeftijd. Hoewel veel factoren, van dieet tot genetica, de gezondheid van de hersenen door de jaren heen kunnen hebben beïnvloed, suggereert deze associatie dat loopsnelheid op middelbare leeftijd een indicator voor levenslang kan zijn hersengezondheid, concludeerden de onderzoekers.

“Loopsnelheid is een eenvoudige, goedkope indicator van welzijn gedurende de volwassenheid”, schreef Stephanie Studenski, M.D., van de University of Pittsburgh School of Medicine in een begeleidend commentaar. “Zeker, zoals de auteurs suggereren, volwassenen van middelbare leeftijd met een lage loopsnelheid zijn een potentieel doelwit voor interventies om invaliditeit en dementie op latere leeftijd te voorkomen.”