Column Hans Zevenboom – Je ware Zelf bevrijden

1.0     Inleiding

‘Je innerlijk beeld ontwikkelen’

Ieder van ons draagt een beeld – een gedachte – van of over zichzelf met zich mee. Je kunt bijvoorbeeld jezelf zien als sterk, hardwerkend, intelligent, met gevoel voor humor, genereus, aardig, vriendelijk. Maar het ook goed om te weten, dat jij je ervaring van de werkelijkheid creëert op basis van het beeld dat jij van jezelf hebt!
Aan de andere kant bepalen je specifieke beelden van jezelf ook je grenzen. Als jij bijvoorbeeld jezelf als royaal ziet, zul je óf voortdurend royaal moeten zijn, óf je zelf bekritiseren als je dat niet bent!

‘Zelfbeeld of overtuigingen’

Deze beelden die je van jezelf hebt zijn voorstelling van de werkelijkheid die je in je geest [1] (niet, je ziel) hebt! Je ziet de wereld anders dan deze in werkelijkheid is. Je bekijkt de wereld en je medemens door je eigen gekleurde bril. Echter het beeld dat jij voor ogen hebt, zie je op dat moment als jouw werkelijkheid!
Deze beelden zijn al zeer vroeg in je jonge levensjaren gevormd en zijn uiteindelijk je huidige overtuigingen geworden. De (aller)belangrijkste overtuigingen (‘imprints’) ontstaan als we jong zijn en met behulp van ons pakket aan overtuigingen denken we te weten hoe, wat en waarom de wereld is zoals het is!

Overtuigingen hebben een sterke invloed op ons gedrag’

Je draagt dus permanent (zelf)beelden ofwel overtuigingen van |wie-je-bent| met je mee en deze (zelf)beelden (gedachte-energieën) bevinden zich in ieder cel(geheugen) van het fysieke lichaam, ook zich manifesterend in het chakra-systeem én uiteindelijk ‘dwarrelen’ ze in het elektromagnetisch energieveld of aura rond waar ze ‘leesbaar’, zichtbaar en voelbaar zijn voor hen die gevoelig zijn voor energieën. Bedenk dat je aura of het elektromagnetische energieveld is als een mist. Ieder keer als je de waarheid spreekt, wordt de energieveld om je heen fijner en lichter, totdat het zonlicht er doorheen straalt tot in je lichaam.

2.0     Het bewustwordingsproces

‘Het bewustwordingsproces = het scheppingsproces’

Scheppen is creëren! De ziel vormt het denkbeeld, het idee of een concept. De geest schept. Alles wat je zegt, is een gedachte die tot uitdrukking wordt gebracht. Het lichaam ervaart de acties, de handelingen en zo ontstaat het scheppingsproces.
‘Wat je bedenkt, dat schep je. Wat je ervaart, bedenk je. Wat je gedachte is, dat schep je. Wat je ervaart daar gaan je gedachten naar toe. Uit nieuwe gedachten ontstaan nieuwe ervaringen’. 

De ziel schept dus het idee of concept; de geest met haar overtuigings-systeem accepteert het idee in volle overgave of verwerpt het idee volkomen en geeft er een eigen draai aan! Met als gevolg dat vaak de onderliggende angsten en onzuivere emoties de bovenhand hebben in het scheppingsproces. Je luistert dan naar de geest (het verstand, het totale cel-geheugen; niet alleen de breinmassa) in plaats van je hart; je zuivere ingevingen, je zuivere gevoelens, je intuïtie………… je ziel of je hogere zelf! Op die niet-creatieve manier blijf jij je ‘oude’ levensomstandigheden aan het herscheppen. Misschien wel duizenden keren zonder dat je dit zelf beseft. Je verandert niets wezenlijks aan je ‘oude’ energiegeschiedenis; aan je oude gezondheidssituatie, aan je oude overtuigingen, aan je oude voorgevormde gedachtepatronen!

3.0     Je innerlijke beelden ontwikkelen

‘Je definitie van jezelf beïnvloedt je gedrag in hoge mate’

Dit leven is een reis om je diepste waarheid te vinden. Iedere situatie in je leven die je strijd of pijn geeft, is een gebied waar je aandacht aan behoort te schenken.
Als je bereid bent dieper te willen kijken naar dingen die je werkelijk dwars zitten, wil ik je graag één gedachte aanbieden‘Niets waardoor je wordt geraakt, wordt veroorzaakt door wat je denkt!
Je bent bijvoorbeeld in de war omdat je vriend(in) je heeft beschuldigd van iets dat je niet hebt gedaan. Als je dieper kijkt, zul je merken dat het een herhaling is van een vroegere pijn, die keer op keer wordt uitgespeeld in veranderende omstandigheden met verschillende mensen………… totdat je het uiteindelijk zelf oplost. Besef en realiseer je dat die vroegere pijn(en) – zelfs kan/ kunnen worden veroorzaakt uit meerdere, geïncarneerde levens; zgn. ‘gestapelde pijnen’ die gecentreerd zijn op een bepaald bewustzijnsniveau)s) ofwel samengeklonterd zijn in één of meerdere chakra’s ! 

‘Het bewustwordingsproces = het scheppingsproces’

Het kan dus een herhaling zijn van een drama uit je jeugd (maar ook de ervaringen uit een jeugd van een vorig leven!), waarin je bent beschuldigd van dingen die je niet hebt gedaan. Pijn, boosheid of verontwaardiging die je nu voelt, komt bijna altijd voort uit een vergelijkbare ervaring die je als kind had. Je schept ‘onbewust’ (‘de ziel schept….’ Hfdst. 2.0) de pijn opnieuw zodat je haar uiteindelijk na een lange periode van zelfreflectie kunt achterlaten. Maar realiseer je terdege dat het steeds de ziel het innerlijke of hogere zelf, je ware zelf – is die het diepgewortelde onprettig onderwerp of thema aanroert; blijft aanreiken, blijft oproepen, blijft presenteren totdat je er eindelijk bewust mee aan de slag gaat! Dit is één van de vele taken die je ziel op zich heeft genomen toen zij het fysiek lichaam ging bewonen hier op aarde.

Niemand kan je schaden met zijn krachtige, intense of negatieve emoties, tenzij jij diezelfde emoties hebt! Gevoelens van anderen maken in jou de overeenkomstige gevoelens wakker door het principe van resonantie! ‘Je verborgen emoties worden als het ware bij je ‘losgetrild’.


4.0     Gebruik je verbeeldingskracht

‘Gebruik je verbeelding om je hoogste pad van healing te visualiseren, om een visie te creëren waarom je hier bent’.

Om beelden los te kunnen laten, dien je je er bewust van te worden. Het is dus essentieel dat je je bewust wordt van de beelden of gedachte(n)(patronen) die je met je meedraagt. Als je merkt dat een negatief beeld telkens opnieuw voorbij komt in je gedachten, is dat gewoon een schreeuw van je emoties – van je ziel – om aandacht en hulp maar vooral om liefde.

Als je je bijvoorbeeld buitengewoon jaloers voelt en je ziet voortdurend beelden van je geliefde met een ander, is er een deel van je dat zich afgewezen of in de steek gelaten voelt. Je ziel is daarom dag-in-dag-uit bezig om alle onverwerkte (energie)delen – ‘schaduwkanten’ –  van je bewust te worden, nadien te integreren en uiteindelijk tot een hoger bewustzijn te brengen. Obsessief pijnlijke beelden zijn dus een roep van dat deel van je dat er het meest naar verlangt gekoesterd en bemind te worden en zich te verenigen met je hogere zelf.

‘De ziel schreeuwt om aandacht’. De ziel reikt als het ware je donkere kant aan op een presenteerblaadje’.

Iedereen heeft een kant die niet ‘licht’, vreugdevol of krachtig wil zijn ….. in zijn gedachten. Neem dat deel in gedachten en stel je voor dat je het blootstelt aan het zonlicht en het frisse lucht laat inademen. Visualiseer dat er licht in je donkere sombere kant komt. Door dit een paar keer achter elkaar te oefenen zul je binnen een paar uur minder negatief voelen. Iedere keer als je deze kant de gelegenheid geeft het roer over te nemen, versterk je je wil en je verbinding met je hogere of innerlijke zelf.
Om beelden dus los te laten, dien je je er bewust van te worden [1]. Eer je bewuste geest! Door tijd te besteden aan het analyseren van jezelf breng je je onbewuste tot bewustzijn; door dit proces vindt evolutie plaats. Want negatieve dingen gebeuren alleen met je om je innerlijke beeld te laten zien dat niet in overeenstemming is met je hogere goed. Bedank alles waar je negatief op reageert. Alles wat je als een probleem ziet. Besef dat het een deel van je onder aandacht brengt en dat healing en meer licht nodig heeft.

5.0     Slot

‘Creëer een nieuwe visie waarom je hier bent’

Wat is het meest spirituele dat ik kan doen met mijn leven? Wat is je hoogste doel? Wat is het belangrijkste wat je doen wilt?
Misschien wil je zo snel mogelijk spiritueel groeien als …..  dat op een comfortabele wijze kan plaatsvinden, of misschien wil je healing uitzenden naar iedereen die je lief hebt? Misschien wil jij je ziel laten ‘groeien’.

Een star beeld van jezelf zal je verstikken in de wereld van tegenstellingen; goed tegenover fout, goed tegenover slecht. Verruim daarom je definities van jezelf en van anderen. Observeer je beelden en maak ‘ze’ vrij! Laat ‘ze’ flexibel en open worden i.p.v. veroordelend en gesloten. Zo lang je al je handelingen vergelijkt met gefixeerde beelden (overtuigingen) van hoe je moet zijn, zul je gevangen zitten in de wereld van oordelen en niet in staat zijn naar hogere niveaus te evolueren.
Stel je, iedere keer als je een negatief of beperkend beeld van jezelf opmerkt, voor dat er licht in je schaduwkanten komt. Je hoeft niets anders te doen. Als je nog meer licht er in wilt stoppen, kun je een zinnebeeld vinden om er mee te spelen en het helen.

‘De oorzaak van lijden is onwetendheid’Het tegenovergestelde van kennis’ [Boeddha]

Creëer dus het hoogste doel van jezelf! Denk iedere dag aan die visie, dat unieke beeld van jezelf. ‘Ik ben een god-in-wording!’ Ga zo hoog als je kunt met je verbeelding. Fantaseer over je volmaakte leven. Hoe hoger je reikt, des te sneller zullen de beelden en gedachtenvormen die niet bij je groei passen, oplossen. Zie niet slechts één of twee jaar vooruit, maar stel jezelf de vraag: ‘Wat kan mijn grootste bijdrage gedurende dit leven zijn?’
Maak geen zorgen over de vorm of over hoe je het zult aanpakken. Iedere keer als je een beeld of een visie creëert, open je de deur voor een nog grootser beeld van jezelf! Besef dat andere mensen ieder beeld dat je van binnen met je meedraagt, zullen weerspiegelen. Als ze iets negatiefs tegen je zeggen en een sterke reactie in je oproepen, bedank hen er dan voor dat ze een beeld voor je spiegelen dat je dient te veranderen. Zend anderen daarom bewust hogere beelden. Heb een visie van je hogere zelf in alles wat je doet. Eer het hogere zelf in iedereen die je ontmoet, en je zult merken dat het in jou geëerd wordt.

Voorbeeld

Een manier om jezelf te bevrijden uit de greep van rigide innerlijke beelden, is deze in je verbeelding te overdrijven. Stel dat jij jezelf bekritiseert, omdat je je als een kind gedraagt bij je ouders of terugvalt in oude gedragspatronen. Ga nu dit gedrag in je verbeelding overdrijven i.p.v. je ertegen te verzetten. Gedraag je helemaal als een klein kind. Dit stelt je in staat duidelijker te zien welke beelden dit zijn. Als je je beelden overdrijft, stop je met ervoor weg te rennen en er bang voor te zijn. En, uiteindelijk houden ze op jou te beheersen. Als je gedrag dus overdrijft, wordt vaak je humoristische kant gestimuleerd en ook dat bevrijdt je uit de greep van dat gedrag.

‘Mijn leer is theorie noch filosofie, maar de vrucht van ervaring. Alles wat ik zeg, komt voort uit mijn ervaring en je kunt het zelf ook uit je eigen ervaring beamen. Woorden beschrijven niet de werkelijkheid: alleen ervaring toont ons diens ware gezicht’.  [Suttapitaka, Majjhima-Nikaya, Upakkilesa Sutta]

Hans Zevenboom

Link: https://www.millennium-visie.org/site/nieuwsbrief/329-je-ware-zelf-bevrijden