Column Hans Zevenboom – Het Emotioneel Geleidingssysteem

Het Emotioneel Geleidingssysteem – Augustus 2022 Inleiding Tegenstribbelende gedachten? Wel-Zijn is de grondslag van dit Universum. Wel-Zijn is de basis van |Al-Dat-Is|. Het stroomt naar je toe en door je heen. Je hoeft het alleen maar te laten gebeuren. Zoals de lucht die je ademt, hoef je je alleen maar te openen, te ontspannen en het …

Lees verder

Orgaandonatie en hersendood – column Hans Zevenboom

Inleiding Met de komst van de nieuwe Wet op Orgaandonatie (24 mei 1996) is iedereen automatisch orgaandonor geworden, tenzij je expliciet aangeeft dat je dit niet wilt. Aan deze nieuwe donorwet zijn jarenlange wervingscampagnes van de overheid voorafgegaan om donoren te werven en iets te doen aan het nijpende tekort aan organen in ons land. …

Lees verder

Vraag en het wordt gegeven – Column Hans Zevenboom

Inleiding ‘Je droomwensen manifesteren’ In het jaar 2007 was het boek The Secret van schrijfster Rhonda Byrne ‘hot’. In bladen, op de radio en op de televisie, vrienden en familie ….. iedereen had het erover. Je kon er niet omheen; je wilde het boek lezen. De schrijfster Rhonda Byrne beloofd dat je alles kan bereik …

Lees verder

Synchroniciteit – column Hans Zevenboom

Inleiding Synchroniciteit wordt in onze samenleving meestal afgedaan als een toevalligheid, een situatie die niet te verklaren is. Toch beseffen steeds meer mensen dat er wellicht iets meer aan de hand kan zijn. Want ………… hebben deze signalen uit ‘het onzichtbare’ wellicht een betekenis? Moeten we hiernaar luisteren en niet alles ‘wegredeneren’ met ons brein? …

Lees verder

Column Hans Zevenboom – Toekomstvoorspellingen

Inleiding We leven in angstige tijden. Een tijd vol vragen en met weinig concrete antwoorden. Veel mensen zijn de weg kwijt en leven maar wat voor-de-vuist-weg. Soms hoor ik mensen spreken over de toekomst en vraag dan: “Wie gelooft dat we in de eindtijd leven?” En velen antwoorden dan: ‘Ja, zeker die tijd is al …

Lees verder

Column Hans Zevenboom – ‘Ik-ben’ en het absolute geloof

 ‘Ik-ben’ en het absolute geloof – december 2021 Inleiding ‘Je bent een creatief schepsel, geschapen naar het evenbeeld en de gelijkenis van God. Je zult alles hebben wat je maar kiest. Maar alles wat je wilt, zul je niet hebben. In feite zul je nooit iets krijgen wat je wilt als je het heel erg …

Lees verder

Het herkennen van je hogere levensdoel

‘Het levensdoel – levenswerk – van de ziel’ Iedereen op aarde heeft een hoger doel en als ik spreek over een hoger doel dan heb ik het over het doel van de ziel en niet over die van de geest die overladen is met emoties, persoonlijkheid en gedachten; de bestaande (spirituele) overtuigingen. Om je hogere …

Lees verder

Column Hans Zevenboom – Een parabel van de kleine ziel en de zon

1.0 Het bewustwordingsproces: onbekwaam – onbewust; bekwaam – bewust Spiritueel leven is alles doen wat je kunt om het onbewuste bewust te maken! [Vincent Duindam] James Allen [1864-1912] heeft het in zijn boeken op een prachtige wijze verwoord: iedereen kan zelf de bestuurder van zijn leven worden. ‘Zoals een hovenier zijn grond bewerkt en vrij …

Lees verder

Uittreding of astrale projectie. ‘Hoe werkt dat?’ – deel II

Thema’s: ‘Hoe komt een uittreding tot stand? Wat treedt er uit? De ziel, de geest, het astraal lichaam?’ 1.0    Inleiding                                        Een BLE (Buitenlichamelijke ervaring) wordt vaak aangeduid als een astrale reis, out-of-body-experience (OBE) buitenlichamelijke ervaring of uittreding. De term uittreding, ook wel astrale projectie genoemd, wordt gebruikt als term voor een paranormaal verschijnsel waarbij het …

Lees verder

Column Hans Zevenboom – Je ware Zelf bevrijden

1.0     Inleiding ‘Je innerlijk beeld ontwikkelen’ Ieder van ons draagt een beeld – een gedachte – van of over zichzelf met zich mee. Je kunt bijvoorbeeld jezelf zien als sterk, hardwerkend, intelligent, met gevoel voor humor, genereus, aardig, vriendelijk. Maar het ook goed om te weten, dat jij je ervaring van de werkelijkheid creëert …

Lees verder