Covid-19 kan diabetes veroorzaken

Diabetes wordt beschouwd als een risicofactor voor een ernstig verloop van infectie met het SARS-CoV-2 coronavirus. Het is minder bekend dat omgekeerd een ernstige Covid 19-ziekte kan leiden tot diabetes. Verschillende onderzoeken hebben echter aangetoond dat gemiddeld ongeveer 15 procent van de Covid 19-patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen, lijdt aan nieuw gediagnosticeerde diabetes.

Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Stanford University School of Medicine, waar ook onderzoekers van de Universiteit van Basel en het Universitair Ziekenhuis Basel bij betrokken waren, heeft nu kunnen aantonen dat het coronavirus daadwerkelijk de bètacellen van de alvleesklier kan infecteren. De wetenschappers rapporteren hierover in het tijdschrift “Cell Metabolism”. Bètacellen produceren het hormoon insuline, dat weefselcellen stimuleert om suiker uit het bloed op te nemen – en daardoor de bloedsuikerspiegel te verlagen.

In tegenstelling tot longweefsel, waar het coronavirus voornamelijk een eiwit genaamd ACE2 gebruikt als toegangspoort tot de cellen, bevatten de bètacellen van de pancreas slechts kleine hoeveelheden ACE2. Het was daarom voorheen onduidelijk of en hoe het virus deze cellen binnendringt. Om deze vraag te beantwoorden analyseerden de onderzoekers weefselmonsters van zeven overleden Covid 19-patiënten uit Bazel.

Uit de analyse bleek dat SARS-CoV-2 kon worden gedetecteerd in de bètacellen van de alvleesklier van de overledene. Bovendien bevatten deze cellen grote hoeveelheden van een eiwit dat het virus kan gebruiken als ingangspunt als alternatief voor ACE2: Neuropiline 1 (NRP1). Laboratoriumtests met gekweekte bètacellen toonden ook aan dat geïnfecteerde cellen minder insuline aanmaakten en tekenen van dood vertoonden. Toen de onderzoekers ook Neuropilin 1 blokkeerden met een remmer, kon het virus veel minder de cellen binnendringen.

Dat de infectie van de bètacellen op deze manier zou kunnen worden verminderd, althans in laboratoriumtests, toont aan dat deze cellen mogelijk ook beschermd zouden kunnen worden bij patiënten met een ernstig beloop van Covid-19.

“Of het suikermetabolisme bij alle Covid-19-patiënten weer normaal zal worden nadat een infectie is overwonnen en of en hoe vaak aanhoudende diabetes kan ontstaan, kan op basis van de huidige studiesituatie niet met zekerheid worden gezegd”, legt patholoog PD Dr. Matthias Matter van de Universiteit van Basel en het Universitair Ziekenhuis Basel, hoofd van de onderdelen van de studie die in Basel zijn uitgevoerd. Er zijn aanwijzingen dat degenen die lijden aan Long Covid, d.w.z. aanhoudende symptomen na de infectie, enkele weken tot maanden daarna nog steeds diabetes kunnen diagnosticeren. Het is daarom zinvol om een ​​manier te ontwikkelen om blijvende schade aan de alvleesklier te voorkomen.

Bron: Universiteit van Basel