Voor mensen met diabetes en COVID-19 is controle glucose belangrijk

Een studie die op 30 april in het tijdschrift Cell Metabolism verscheen, draagt bij tot het bewijs dat mensen met diabetes type 2 (T2D) een groter risico lopen op een slecht resultaat als ze besmet raken met het virus dat COVID-19 veroorzaakt. Maar er is bemoedigend nieuws: mensen met T2D bij wie de bloedsuikerspiegel goed onder controle is, doen het veel beter dan mensen met een minder goed gereguleerde bloedsuikerspiegel.

“We waren verrast om zulke gunstige resultaten te zien in een goed gecontroleerde bloedglucose groep bij patiënten met COVID-19 en reeds bestaande diabetes type 2”, zegt senior auteur Hongliang Li van het Renmin Hospital van de Wuhan University. “Gezien het feit dat mensen met diabetes een veel hoger risico op overlijden en verschillende complicaties lopen, en er geen specifieke geneesmiddelen zijn voor COVID-19, geven onze bevindingen aan dat het goed beheersen van de bloedglucose een effectieve aanvullende benadering kan zijn om de prognose van patiënten met COVID-19  en reeds bestaande diabetes te verbeteren.”

Meer dan 500 miljoen mensen over de hele wereld hebben T2D. Hoewel het duidelijk was dat mensen met deze aandoening het slechter doen bij COVID-19, vroegen Li en collega’s zich af welke rol de bloedglucose controle van een persoon zou kunnen spelen.

Om erachter te komen, voerden ze een retrospectieve longitudinale multicentrische studie uit, waaronder 7.337 bevestigde COVID-19-gevallen die waren ingeschreven bij 19 ziekenhuizen in de provincie Hubei, China. Daarvan hadden 952 mensen T2D en de andere 6.385 niet. Van degenen met diabetes hadden 282 een goed gereguleerde bloedglucose; de andere 528 niet.

Uit de gegevens bleek dat mensen die met COVID-19 en T2D in het ziekenhuis waren opgenomen meer medische ingrepen nodig hadden. Ondanks deze interventies hadden ze ook een significant hogere mortaliteit (7,8% vs. 2,7%) en een grotere incidentie van meervoudig orgaanletsel.

Deze met een goed gereguleerde bloedsuikerspiegel en COVID-19 stierven echter minder snel dan degenen met een slecht gereguleerde bloedglucose. Ondertussen kregen deze met een goed beheerde T2D ook minder andere medische interventies, waaronder aanvullende zuurstof en/of ventilatie, en hadden ze minder gezondheidscomplicaties.

De onderzoekers zeggen dat de nieuwe bevindingen drie belangrijke boodschappen bieden voor mensen met diabetes:

• Mensen met diabetes hebben een hoger risico om te overlijden aan COVID-19 en krijgen na infectie ernstiger complicaties. Daarom moeten ze extra voorzorgsmaatregelen nemen om besmetting te voorkomen.

• Mensen met diabetes moeten extra voorzichtig zijn om hun bloedsuikerspiegel tijdens de pandemie goed onder controle te houden.

• Eenmaal geïnfecteerd, moeten patiënten met diabetes hun bloedglucose spiegel onder controle houden om deze binnen de juiste waarden te houden, naast alle andere noodzakelijke behandelingen.

De onderzoekers zeggen dat ze de relatie tussen de resultaten van T2D en COVID-19 zullen blijven bestuderen. De hoop is om meer te leren over de onderliggende biologie die leidt tot slechtere resultaten voor mensen met T2D en een hoge bloedsuikerspiegel.

Vertaling persbericht Andre Teirlinck