Verzadigd vet kan concentratie verminderen

Ons concentratievermogen kan afnemen na het eten van een enkele maaltijd met veel verzadigd vet. Ook het effect van lekkende darm op concentratie wordt in de studie meegenomen.

Vet eten is verleidelijk deze moeilijke (corona) tijden. Maar vet eten is niet alleen een troostende vriend. Recent onderzoek wijst erop dat het eten van slechts één maaltijd met veel verzadigd vet ons concentratievermogen kan belemmeren.

In de studie werden 51 vrouwen verdeeld over twee groepen. De ene groep kreeg een maaltijd met veel verzadigd vet. De andere groep kreeg dezelfde maaltijd bereid met zonnebloemolie – dat juist veel onverzadigde vetten bevat. De onderzoekers keken ook naar het effect van een lekkende darm. Bij een lekkende darm komen darmbacteriën in de bloedbaan.

De onverzadigd vet groep presteerde beter op een concentratietest dan de verzadigde groep. Dit duidt op een verband tussen vet en hersenen. De ‘darmlekkers’ presteerden slechter ongeacht de maaltijd die ze hadden gekregen.
De onderzoekers werden verrast door het effect van een enkele maaltijd

Annelise Madison: “Eerdere studies keken naar het effect van een voedingspatroon, dus naar het dieet op langere termijn. Maar wij zagen al effecten na een enkele maaltijd. De twee maaltijden waren beide zeer vetrijk. Dus de resultaten zijn opmerkelijk. Wellicht is het verschil nog groter als we rijk in verzadigd vet zouden vergelijken met vetarm.

Madison maakte in de studie gebruik van de data afkomstig uit de studie van Kiecolt-Glaser . Die studie ging na in hoeverre een vetrijk dieet invloed had op vermoeidheid en ontstekingen bij ex-kankerpatiënten.

Alle deelnemers werden in het begin onderworpen aan een ‘nulmeting’: een 10 minuten durende test op de computer die een maat stelt van aandacht, concentratie en reactietijd. Verder stelde de onderzoekers vast of er sprake was van een ‘lekkende darm’ met behulp van de analyse van bloedmonsters.

Resultaten

De aandacht bleek 11% lager bij de ‘verzadigd-vet-groep’. Ook was verlies van concentratie duidelijk bij de ‘darmlekkers’. Bij die groep had de maaltijd geen effect: de prestatie was slecht, ongeacht het soort vet in hun maaltijd.

De studie onderzocht niet wat er precies aan de hand was in de hersenen, maar Maison licht toe dat uit eerder onderzoek is gebleken dat voedsel met veel verzadigd vet ontstekingen kan veroorzaken, wellicht ook in de hersenen. Madison: “Het kan zijn dat vetzuren rechtstreeks met de hersenen interageren. Wat onze studie wel helder aantoont is het grote effect van ontregeling van de darmen”.

De auteurs waarschuwen dat uit onderzoek bekend is dat stress en angst veroorzaakt door de pandemie ernstige negatieve cognitieve effecten heeft. Volgens de auteurs komen de gevonden negatieve effecten van troostvoedsel, rijk aan verzadigd vet, daar bovenop.

Annelise Madison is de hoofdauteur van de studie en is afgestudeerd in de klinische psychologie. Ze werkt in het lab van Janice Kiecolt-Glaser, directeur van het Institute for Behavioral Medicine Research in Ohio State en hoogleraar psychiatrie en psychologie.

Dick Schrauwen (samenvatting van https://tinyurl.com/yccuoc6x)