Nieuws electrostress


balk2.jpg (42734 bytes)


Senator Blumental uit zijn zorgen over risico 5G voor gezondheid

[WASHINGTON, DC] - Tijdens de hoorzitting door de senaatscommissie voor commercie, wetenschap en transport over de toekomst van draadloze 5G-technologie en de gevolgen daarvan op de Amerikaanse bevolking en de economie, uitte de Amerikaanse senator Richard Blumenthal (D-CT) [3] zijn bezorgdheid over het ontbreken van wetenschappelijk onderzoek en harde gegevens over de potentiële gezondheidsrisico's van de 5G-technologie. Een video van de verklaring van Blumenthal en de uitwisseling met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven vindt u hier [4].

Lees verder


5G – De industrie liegt over de gezondheid ten aanzien van draadloze technologie

Directeur van een hersentumorstichting (California Brain Tumor Association) getuigt voor de adviescommissie Transport en Milieu. Leden van de stichting zijn epidemiologen, toxicologen, celbiologen, experts op hun vakgebied. Het gaat om advies aan de makers van wetten inzake gezondheidseffecten door elektromagnetische straling door draadloze verbindingen. Men kan het niet anders zeggen: ‘de industrie van deze technologie liegt over gezondheid, de technologie en hoe het geïmplementeerd dient te worden.

Lees verder


De oorlog van de tech-industrie tegen onze kinderen

'We hebben de politie gebeld omdat ze haar kamer had vernield en haar moeder geslagen ... alleen omdat we haar telefoon hadden afgepakt,' legde Kelly's vader uit. Toen die avond uiteindelijk de politie kwam, werd Kelly radeloos en zei tegen een agent dat ze zelfmoord wou plegen. Er werd een ambulance gebeld en de 15-jarige werd vastgebonden op een brancard en naar een psychiatrische inrichting gebracht. Pas toen ze geen gevaar meer vormde voor zichzelf werd ze ontslagen. Enkele dagen na de opname, kwamen haar ouders met Kelly naar mijn praktijk omdat ze hulp wilden voor de problemen van hun kind.

Lees verder


Brief aan de FCC van Dr Yael Stein in verzet tegen de spectrumgrenzen voor 5G zendmasten - Dick Schrauwen

Dit is een bewerking van de brief die Dokter Yael Stein schreef aan de FCC om het vrijgeven van het 5G-spectrum te voorkomen. Dr. Yael Stein is werkzaam bij het Hadassah Medical Center, Jeruzalem, Israël . Zij schreef deze brief op 9 Juli 2016. Haar brief voorkwam niet dat de FCC op 14 juli het 5G-spectrum vrijgaf. Stein verzet zich in haar brief vooral tegen het gebruik van het millimeter-spectrum met een frequentie van 30 tot 300 GigaHertz. De FCC wees voor 5G de volgende frequentiebanden toe aan telecombedrijven: 28 GHz (27.5-28.35 GHz), 37 GHz (37-38.6 GHz) en 39 GHz (38.6-40 GHz). De frequentieband van 64-71 GHz werden toegestaan voor huis-tuin-en-keuken-gebruik (bijvoorbeeld: 5G Wifi).

Lees verder


Gezondheid met betrekking tot hoogspanningslijnen

Een zeer interessante vraag wordt gesteld door een lezer uit België die geconfronteerd is met de aanleg van een ondergrondse hoogspanningskabel in de straat voor zijn huis. Een bijgevoegde link bleek uit te monden in een meander van artikelen varierend van populair tot wetenschappelijk en van kleinschalig tot projecten op Europees niveau. Bovengrondse leidingen krijgen alle aandacht, zelfs met als aantekening dat statistisch (epidemologisch) onderzoek aangaf dat electrische velden een verhoogd kanker risico bij kinderen zouden kunnen veroorzaken.

Lees verder


Wi-Fi in scholen en slaapverstoring bij kinderen - Dr. Stephen Sinatra

Andere klachten die je zult gaan zien bij kinderen is druk in het hoofd, kans op oorsuizen en hoofdpijn, hoge bloeddruk etc omdat ze nog gevoeliger zijn dan volwassenen. Ze komen in een continue vluchten of vechten stand. Ook zul je steeds meer verstoringen gaan zien van het hartritme.


Generatie zapped - hoe een generatie genetisch wordt verstoord

A documentary film on the invisible inconvenience of wireless technology. In less than one generation, cell phones and the Internet have revolutionized virtually every aspect of our lives. Does this gift of convenience have consequences? Generation ZAPPED investigates the potential lurking danger that could be threatening our health and the development of our children.

This in-depth documentary film investigates the growing body of research on the serious health risks associated with wireless technology, as well as what the Federal Communications Commission (FCC) and the Telecom Industry don’t want you to know. Today, we encounter more then 100,000 times the levels of Radio Frequency (RF) exposure from wireless technologies, such as our smart phones, routers, baby monitors, smart meters and tablets, than we did decades ago when the FCC first published its regulations designed to protect us. In an effort to educate the public, Generation ZAPPED utilizes interviews with international scientists and public health policy experts who have studied the growing data contained in reports over the past twenty years. The film shines a light on the cause and effect relationships of RF exposure on infertility, autism, learning disabilities, brain cancer and breast cancer.


WIFI vluchtelingen documentaire - Op zoek naar een gouden kooi


Dr Erica Mallery-Blythe over electrostress en kinderen

Is je mobiele telefoon, wifi, slimme energiemeter of babyfoon veilig? Dr Erica Mallery-Blythe vertelt over de groeiende zorgen mbt het gebruik van zendapparatuur (klasse 2b kankerverwekkend) in deze samenvatting. Ze wil met name de gezondheid van jonge kinderen beschermen, naast die van ouderen, en vertelt over de waarschuwingen van onafhankelijke wetenschappers wereldwijd voor een wettelijk niet geregelde blootstelling aan microgolven uit steeds meer zendmasten en apparaten. Ongekende inkomsten uit deze industrie staat haaks op de gezondheid van velen en iedereen zou naar deze eenvoudige uitleg van de nadelen moeten kijken en zo zijn gezondheid kunnen beschermen.


Amerikaanse overheid bevestigt kankerrisico door gsm

Een nieuwe studie van de Amerikaanse overheid zal een grote impact hebben op het reeds lang bestaande debat over de link tussen gsm-straling en kanker. De internationale pers berichtte hier reeds uitgebreid over. Op 26 mei 2016 werden de resultaten vrijgegeven van een grootschalige studie uitgevoerd binnen het 'National Toxicology Program (NTP), een gerenommeerd onderzoeksinstituut verbonden aan het Amerikaanse ministerie van gezondheid.

Lees verder


De Amerikaanse stad die vrij is van WIFI en mobiele telefoons


Ziekte door elektromagnetische velden aantoonbaar

Bij mensen die ziek worden door elektromagnetische velden (EMV) en chemische overgevoeligheid is objectief medisch vast te stellen waardoor hun gezondheidsklachten worden veroorzaakt en hoe ze behandeld kunnen worden. De internationaal erkende Franse oncoloog Professor Dr. Dominique Belpomme heeft daarvoor een diagnose en behandelmethode ontwikkeld.

Lees verder


Smartphone en wifi kunnen mensen ziek maken

Te hoge blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) van mobiele en draadloze telefoons, wifi, elektrische apparaten, elektriciteitskabels en andere bronnen in huis en op openbare plekken kunnen diverse gezondheidsklachten, onvruchtbaarheid en zelfs kanker of Alzheimer veroorzaken.

Lees verder


EMV-richtlijn 2015 voor de preventie, diagnose en behandeling van EMV-gerelateerde gezondheidsproblemen en ziekten

Chronische ziekten en aandoeningen in verband met niet-specifieke klachten zijn in opkomst. Het lijkt nu zeker noodzakelijk om met de "nieuwe risico's", zoals elektromagnetische velden (EMV), rekening te houden. Artsen worden in toenemende mate geconfronteerd met gezondheidsproblemen door onbekende oorzaken.

Lees verder


Energie uit zendmasten mobiele telefoon en hoogspanningsmasten kan neuropatische pijn versterken

Al jarenlang voelde majoor buiten dienst David Underwood dat hij, zodra hij onder elektriciteitskabels doorreed of bij andere elektromagnetische velden in de buurt kwam, een kloppend, stekend gevoel kreeg in wat nog restte van zijn arm. Als hij door de open ruimte in Texas reed in zijn auto, werd het gevoel vaak sterker.

Lees verder


Hoe je smartphone je in een adrenaline junkie kan veranderen


Wifi-tracking rond winkels in strijd met de wet

Het volgen van mensen in en rond winkels via de wifi-signalen van hun mobiele apparaten zonder hen hierover te informeren, is in strijd met de wet. Dit benadrukt het College bescherming persoonsgegevens (CBP) na onderzoek bij het bedrijf Bluetrace.

Lees verder


Wifi op scholen

Ik hoop dat vooral ouders deze video bekijken. Er zijn nog steeds heel veel ouders die zich niet bewust zijn van de mogelijke effecten van Wifi. Deze 14 minuten video gaat over Wifi op scholen. Ik vermoed dat de Canadese schoolsituatie in Nederland ook van toepassing is.

Lees verder


Het effect van mobiele telefoons en Wifi op drachtige proefdieren

Langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling uit mobiele telefoons en Wifi-apparaten verlaagt de plasmaniveaus van prolactine, progesteron en oestrogeen, maar verhoogt oxidatieve stress in de baarmoeder van drachtige ratten en bij hun nakomelingen.

Lees verder


Verhoogde afgifte van kwik uit amalgaamvullingen, na blootstelling aan elektromagnetische velden WIFI en mobiele telefoons

In de afgelopen decennia is het gebruik van algemene bronnen van elektromagnetische velden zoals Wifi-routers en mobiele telefoons enorm toegenomen over de hele wereld. Er is voortdurende bezorgdheid dat blootstelling aan elektromagnetische velden nadelige effecten kan hebben op de gezondheid. Kort geleden is aangetoond dat kwik zelfs in lage doseringen vergiftiging kan veroorzaken.

Lees verder


Nederlanders, ziek door de straling van draadloze communicatie

Momenteel komen veel vluchtelingen ons land binnen, en dat geeft de betrokken gemeenten de nodige zorgen om hen onderdak te bieden. Maar ons land kent ook Nederlanders die op de vlucht zijn, niet door oorlogsgeweld maar door de straling van de zich almaar uitbreidende draadloze communicatie: zendmasten (3G, 4G), wifi, smartphones, DECT-telefoons, enz. V

Lees verder


Video - Ontdek of electrostress je klachten veroorzaakt

Could sensitivity to electromagnetic frequencies be a cause of your condition? Dr. Elizabeth Plourde talks about how you might be able to find out if that's the case. She also discusses how she was able to determine the frequencies were behind her conditions.

Bekijk de video


De verborgen tsunami

Deel 1 van de beste en meest complete documentaire die er zal zijn over stralingterreur in Nederland.http://www.petitie-electrosmog.nl


Waarom WIFI ziekmakend is - Professor Pall


Myelinebeschadiging door blootstelling aan radiofrequent elektromagnetische veld

Kan een door blootstelling aan radiofrequent elektromagnetische veld opgelopen myelinebeschadiging helpen om de functie verslechtering van elektrohypersensitiviteit te verklaren? Myeline verschaft de elektrische isolatie van het centrale en perifere zenuwstelsel en ontwikkelt zich snel in de eerste jaren van het leven, maar houdt aan tijdens mid-life of later. Myelin integriteit is van vitaal belang voor een gezonde ontwikkeling en functionering van het zenuwstelsel. Deze beoordeling schetst de ontwikkeling van myeline gedurende het leven en vervolgens wordt er gekeken naar het bewijs voor een verband tussen myeline integriteit en de blootstelling aan lage intensiteit radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMFs), typisch iets van de moderne wereld.

Lees verder


Mobilize - Official Trailer

Mobilize is een onderzoekende documentaire die de gezondheidseffecten van gsm-straling op de lange termijn, waaronder hersentumoren en onvruchtbaarheid, verkent. Deze bewustmakende film onderzoekt het meest recente wetenschappelijke onderzoek en de uitdagingen voor politici die wetgeving mbt veiligheid mobiele telefoons willen lanceren. Mbv  interviews met deskundige onderzoekers, telecom medewerkers, en prominente politici presenteert Mobilize een evenwichtige en inzichtelijke observatie van dit onuitgesproken gezondheidsprobleem.

http://www.mobilizemovie.com/


Nieuwe studie toont dat mobiele telefoons een negatieve invloed hebben op de mannelijke vruchtbaarheid

Mannen die een mobiele telefoon in hun broekzak dragen kunnen onbedoeld de kans om een vader te worden verkleinen, volgens een nieuwe studie onder leiding van de Universiteit van Exeter. Eerder onderzoek heeft gesuggereerd dat Radio-frequente elektromagnetische straling (RF-EMR) dat wordt uitgezonden door de apparaten een nadelig effect kunnen hebben op de mannelijke vruchtbaarheid. Het grootste deel van de wereldwijde volwassen bevolking bezitten mobiele telefoons, en ongeveer 14% van de stellen in landen met hoge- en middeninkomens hebben moeite met zwanger worden.

Lees verder


Blootstelling aan magnetische velden in utero zijn gekoppeld aan een verhoogd risico van zwaarlijvigheid in de jeugd

In utero blootstelling aan relatief hoge niveaus aan magnetische velden werd geassocieerd met 69 procent verhoogd risico van obesitas of overgewicht tijdens de jeugd in vergelijking met lagere in utero magnetisch veld niveaus, volgens een studie van Kaiser Permanente die wordt weergegeven in de huidige online versie van de Nature's Scientific Reports. Onderzoekers begeleidden de vooruitstrevende vervolgstudie, waarin deelnemende vrouwen in Kaiser Permanente's Northern California regio een meter droegen die het magnetisch veld niveaus meetten tijdens de zwangerschap en 733 van hun kinderen werden gevolgd tot 13 jaar om de klinisch opgenomen informatie over groeipatronen te verzamelen. Gemiddeld werden 33 gewichtsmetingen per kind verzameld.

Lees verder


De Gevaren van Wi-Fi (WiFi, Wifi, WLAN, Elektromagnetische Straling, Draadloos Internet, EMV


Interessante site geen HF straling..........

Is dit wat voor je Ron,?

Kijk eens op: http://www.orchid-electronics.nl

Desiré Blok


Zelf electrostress meten in je huis?

Het inhuren van een expert is vaak vrij prijzig. Mocht je zelf de apparatuur willen kopen dan liggen de prijzen zo rond de 300-400 euro voor een goede Duitse meter zoals hieronder. Wil je er eentje huren dan kan dat voor 25 euro per weekend of 50 euro voor een week als je bijvoorbeeld ook bij je vrienden wilt meten (voor info bel dan 0346-330038). Het type dat ik bezit is de HF 35C van Gigahertz.

Het frequentiegebied van de HF35C dekt de meest voorkomende stralingsveroorzakers in de dagelijks omgeving. D.m.v. de akoestische analysefunctie en de peilkarakteristiek van de meegeleverde LogPer-antenne kan ook de technische leek zonder problemen stralingsbronnen identificeren. Doorslaggevend voordeel t.o.v. frequentieselectieve systemen is echter de brede band van getotaliseerde meetwaarde-aanduiding, die een ongecompliceerde inschatting van de situatie mogelijk maakt. Het frequentiegebied omvat o.a. de gepulste GSM-netwerktechniek van D1, D2 en E-Plus, UMTS, DECT, WLAN (Bluetooth), vliegveldradar (voor zover dit binnen het frequentiegebied valt), magnetrons.

 

hf35c.jpg (36296 bytes)


Kamerleden luisteren naar "Wi-Fi-zorgen" i.v.m. schoolkinderen

Het debat over mogelijke gezondheidseffecten van WiFi microgolf straling op kinderen op school werd donderdag op Parlement Hill gevoerd.

Lees verder

Seth


USA - Studie - GSM's kunnen hartritmestoornissen veroorzaken

Uit een nieuwe studie gepubliceerd in the European Journal of Oncology blijkt dat draadloze telefoons - inclusief GSM's - bij de gebruikers hartritmestoornissen kunnen veroorzaken.

Lees verder


Harming Electrosmog and blood-brain barrier by ElectroSmog expert Olle Johansson

Link

Olle Johansson, Ph.D.

My group investigates health effects of modern, man-made electromagnetic fields as well as the functional impairment electrohypersensitivity. I introduced the clinical term "screen dermatitis" to explain the cutaneous damages that developed in the late 1970's when office workers, first mostly women, began to be placed in front of computer monitors. I called for action along lines of occupational medicine, biophysics and biochemistry, as well as neuroscience and experimental dermatology. The working hypothesis early became that persons with the impairment electrohypersensitivity react in a cellularly correct way to the electromagnetic radiation, maybe in concert with chemical emissions such as plastic components, flame retardants, etc., in a highly specific way and with a completely correct avoidance reaction -- just as you would do if you had been exposed to e.g. sun rays, X-rays, radioactivity or chemical odours. Nowadays, electrohypersensitivity (EHS) is in Sweden an officially fully recognized functional impairment (i.e., it is not regarded as a disease). Survey studies show that somewhere between 230,000-290,000 Swedish men and women -- out of a population of 9,000,000 -- report a variety of symtoms when being in contact with electromagnetic field sources. To this, one should also add all the current issues regarding the bigger picture: the health effects of electromagnetic fields on the general population. I and my collaborators have, in addition, worked in great depth in areas such as skin diseases, cancer, child delivery, female urine incontinence, oral mucosa diseases, brain and spinal cord morphology, synaptology and chemical transmission, peripheral nervous system-related issues, cardiac function, skeletal muscle function and disease, and connective tissue ripening phenomena.

* Department of Neuroscience
Associate Professor Olle Johansson
Karolinska Institutet
Retzius väg 8
S-17177 Stockholm
Sweden
Work: 08-524 870 58
E-mail: Olle.Johansson@ki.se

--

Nerve cell damage in mammalian brain after exposure to microwaves from GSM mobile phones

The possible risks of radio-frequent electromagnetic fields for the human body, is a growing concern for the society. We have earlier shown that weak pulsed microwaves give rise to a significant leakage of albumin through the blood-brain barrier (BBB). Now we have investigated whether a pathological leakage over the BBB might be combined with damage to the neurons. Three groups of each 8 rats were exposed for 2 hours to GSM mobile phone electromagnetic fields of different strengths. We found, and present here for the first time, highly significant (p<0.002) evidence for neuronal damage in both the cortex, the hippocampus and the basal ganglia in the brains of exposed rats.

We present here for the first time evidence for neuronal damage caused by nonthermal microwave exposure. The cortex as well as the hippocampus and the basal ganglia in the brains of exposed rats contain damaged neurons. We realise that our study comprises few animals, but the combined results are highly significant and exhibit a clear dose-response relation. The observed dark neurons are deemed not to be artefacts for the following reasons. The brains were perfusion fixed in situ and removed atraumatically. The dark neurons were intermingled with normal appearing neurons (see fig 2a,b). Further, the presence of vacuoles in several of the dark neurons is a clear sign that damage occurred in the living animal.

We cannot exclude that the neuronal change described may represent apoptotic cell death. The neuronal albumin uptake and other changes described would seem to indicate a serious neuronal damage, which may be mediated through organelle damage with release of not only hydrolytic lysosomal enzymes but also e.g. sequestered harmful material, such as heavy metals, stored away in cytoplasmatic organelles (lysosomes). The time between last exposure and sacrifice is of great importance for the detection of foci of leakage since extravasated albumin rapidly diffuses down to, and beyond, concentrations possible to demonstrate accurately immunohistologically. However, the initial albumin leakage into the brain tissue (seen within hours in about 40% of exposed animals in our previous studies) may start a secondary BBB opening, leading to a vicious circle – as we demonstrate albumin leakage even 8 weeks after the exposure.

The reason for our choice of 12 to 26 weeks old rats is that they are comparable to human mobile phone addicted teen-agers with respect to age. The situation of the growing brain might deserve special concern from the society since biological and maturational processes are particularly vulnerable. The intense use of mobile phones by youngsters is a serious memento. A neuronal damage of the kind, here described, may not have immediately demonstrable consequences, even if repeated. It may, however, in the long run, result in reduced brain reserve capacity that might be unveiled by other later neuronal disease or even the wear and tear of ageing. We can not exclude that after some decades of (often), daily use, a whole generation of users, may suffer negative effects maybe already in their middle age.

Leif G. Salford
Dept. of Neurosurgery
Lund University Hospital
S-221 85 Lund, Sweden
Phone: +46 46 171270
Fax: +46 46 189287
Email: Leif.Salford@neurokir.lu.se

Download volledige studie

--

Dr. Vilhelm Schjelderup in an interview about Electromagnetism and Life

This interview with Dr. Vilhelm Schjelderup is about the electromagnetism and Life seen in a quite different perspective than most do. Please watch carefully and pay it forward to as many as possible.

--

Journalist Mona Nilsson on electrostress

Deel 2

I am a Swedish journalist specialized in the topic of risks with wireless radiation from mobile telecommunications systems. I have followed the issue since 2002. My first book was published in 2005: Spelet om 3G - fakta och desinformation i det trådlösa samhället (The game of 3G - facts and desinformation in the wireless society). I have participated in Swedish National Television and Radio Programs. My next book is planned for the first part of year 2009.

Contact: mona@monanilsson.se

Radiation from your mobile phone causes damages


Mobiel bellen ongezond..?

De afgelopen paar jaar is het aantal elektrische apparaten in onze omgeving exponentieel toegenomen en daarmee de straling waaraan wij als mens worden blootgesteld. Mobiele telefoons, tv’s, computers, flatscreens, laptops, draadloze routers, ze zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Draadloos is makkelijk toch? Lezing over het gevaar van mobiele straling door Prof. Lucas Reijnders.

Lees verder

Geert


Electromagnetic radiation and the brain

Original air date 19 April 2010 broadcast on radio 7 RSA South Africa ( which is the equivalent of F.E. RIR or C2C am ). Jenny Crwys Williams interviews Barrie Trower, retired British military intelligence scientist in microwave and stealth warfare. During the 1950s and 1960s during the Cold War, it was realized both by accident that microwaves could be used as stealth weapons against the Russians beamed the American embassy during the Cold War and it gave everybody working in the embassy cancer, breast cancers, leukemia's whatever, and it was realized then that low level microwaves were the perfect stealth weapon to be used on dissident groups around the world, because you could make dissident groups sick, give them cancer, change their mental outlook on life without them even knowing they were being radiated, and one of my particular tasks...I spent eleven years questioning captured spies...one of my particular tasks was to learn the particular frequencies of microwaves that they used on which particular victims, if I may use that word, and what the outcome was, and I built up a dossier...I'm probably the only person in the world with the complete list...I built up a dossier of what pulse frequencies of microwaves will cause what psychological or physiological damage to a person.


Bloedveranderingen door GSM gebruik!

Video laat in 2,5 minuut zien wat er met je bloed gebeurt als je lang achter een computer zit of met je mobieltje belt. De rode bloedcellen kleven aaneen waardoor de uitwisseling van zuurstof en afvalstoffen niet voldoende kan plaatsvinden.

Live Blood & Electrosmog : Link

Met dank aan: www.wijwordenwakker.org

Geert


Radio Vaticaan veroorzaakt kanker volgens kankerexperts

Er bestaat volgens Italiaanse experts een duidelijk verband tussen de straling van de antennes van Radio Vaticaan en kanker bij kinderen, zo meldt de BBC.

Link

Maaike

De reaktie van de RK kerk is wederom het probleem gewoon ontkennen....en weer gaat het om kinderen...

Ron


Electrostress - what's killing the bees?


Hersentumor en GSM gebruik


Cellphone towers pose threat to Metros

A study reveals that cellphone towers near hospitals and residential areas emitting high amount of radiation are posing a threat in Bangalore and Chennai.


Antennemast Westerbork voor Raad van State

Advocaat Paul Baakman uit Haaksbergen acht onomstotelijk bewezen dat elektromagnetische straling schade toebrengt aan het erfelijk dna-materiaal van de mens.

Link


Donder die DECT-telefoon in de vuilnisbak..!!

Toen ik in een paar jaar geleden DIT artikel uit augustus 2003 las van journalist Daan de Wit, kon ik mijn ogen bijna niet geloven. Hoe is het mogelijk dat dergelijk uitermate schadelijke apparaten, gewoon verkocht mogen worden? Hoe is het mogelijk dat de informatie die ik daar las, niet gewoon bij iedereen bekend IS, én aan iedereen bekend gemaakt MOET worden?

Link

Geert


Hoe schadelijk is straling precies zoals bijv. draadloos internet en wat doet het nu precies in het lichaam?

Ben je werkelijk overtuigd dat straling schadelijk is? Weet je dan ook in welke mate? Wat gebeurt er dan in ons lichaam? Is het ook voor mij schadelijk? Vragen die de meesten niet kunnen beantwoorden door onwetendheid. Horen we niet iets meer te weten ? Te belangrijke info om geen kennis van te nemen. Kijk even naar de uitleg van Benjamin Adamah....betere info kun je niet krijgen, juist ook begrijpelijk voor de leek uitgelegd. Er vinden meer ongewenste celdelingen plaats in ons lichaam dan we ook maar durven vermoeden door zelfs maar hele lage frequenties.

Op lange of korte termijn is het uiteindelijk voor iedereen schadelijk. Denk hier svp niet te mild over. Het gebeurt sluipend. En wij maar denken dat klachten er bij horen zoals spanning en moeheid. De kankergevallen rijzen de pan uit. Moeten we niet eens de handen ineen gaan slaan? Keiharde bewijzen en documenten zijn er al.

Draadloos Groningen (interview) : Link

Stuur dit svp aan iedereen door zodat het een keer maatschappelijk duidelijk gaat worden dat het WERKELIJK schadelijk is. Hoe meer mensen dit ECHT gaan beseffen, hoe meer weerstand er komt. Er zijn draadloze alternatieven die niet schadelijk zijn, het blijkt om de pulserende frequenties te gaan die meegezonden worden met het signaal die werkelijk schade aanrichten in ons lichaam. Een militair expert legt dit uit in onderstaand radio interview. Interview met militair expert over invloed straling op de hersenen (radio interview): Link

Zeer informatieve website: Link

Ron Ergy


Major long-term mobile use study launched

Researchers are to look at the effects of mobile phone use on 250,000 people over at least a 20 year period. .


Full Signal

Since 1997 and the onset of GSM telephony, more and more cellular antennas have been popping up in neighborhoods all around the world to support an ever-growing number of cell phone users. In fact they have become so prolific in some parts of the world that they disappear into the landscape with the same subtlety as cars on the street. And those that don't 'disappear' are cleverly disguised as chimneys, flagpoles, or water towers.  Full Signal talks to scientists around the world who are researching the health effects related to cellular technology; to activists who are fighting to regulate the placement of antennas; and to lawyers and law makers who represent the people wanting those antennas regulated. Filmed in Ten countries and Six US states, Full Signal examines the contradiction between health and finance, one of the many ironies of the fight to regulate antenna placement.


Teens obsessed with cell phones


Het Zwitserse Electrostress onderzoek is zoek!

Iedereen die zich bezorgd maakt over de biologische effecten van de straling van zendmasten krijgt te horen dat deze straling keurig binnen de normen blijft. Maar deze normen beschermen ons alleen tegen oververhitting (de straling werkt namelijk hetzelfde als bij een magnetron) en zijn daarom erg hoog (want zo snel warm je niet op als je voor een zendmast gaat staan). Deze normen zijn vastgesteld door het ICNIRP en overgenomen door onze Gezondheidsraad en die Gezondheidsraad beroept zich
daarbij op hét Zwitserse onderzoek dat heeft aangetoond dat straling van zendmasten geen biologische invloed heeft op de gezondheid van mensen.

Er kloppen echter drie belangrijke dingen niet aan het Zwitserse onderzoek:

Ten eerste duurde het maar drie kwartier (proefpersonen werden drie kwartier blootgesteld aan geen, weinig of veel straling en moesten vooraf en achteraf testjes doen en als daar dan verschil tussen zat, was dat kennelijk de ‘schuld’ van de straling). En geen verschil betekende dan dat straling ‘veilig’ was. Alsof je na één pakje sigaretten constateert dat iemand nog geen longkanker heeft en dan triomfantelijk verkondigt dat roken niet schadelijk is voor de gezondheid. Alleen al om deze reden moet iedereen die
het Zwitserse onderzoek serieus neemt, onmiddellijk in een sanatorium worden opgenomen.

Maar het tweede punt weegt zwaarder: wat niet veel mensen weten, is dat het Zwitserse onderzoek heeft gevonden dat de straling van zendmasten wél invloed heeft op de gezondheid van mensen. De proefpersonen die blootstonden aan de hoogste straling, hadden meer moeite met het doen van de testjes. Pas na het toepassen van een statistisch foefje (waarvan zelfs statistici vinden dat dat in dit geval niet had gemogen) kon worden beweerd dat er geen “significante” (het toverwoord van de statistiek) verschillen waren gevonden. Maar verschillen waren er wel degelijk!

Alle nog niet na het eerste punt in een sanatorium opgenomen mensen die nu nog met dit onderzoek durven te schermen, moeten onmiddellijk terug naar Groep 3 om opnieuw te leren. lezen, want deze informatie staat letterlijk in het wetenschappelijke artikel dat door de onderzoekers is gepubliceerd.

Het derde punt echter, maakt de eerste twee overbodig: het Zwitserse onderzoek bestaat helemaal niet! Niemand heeft het ooit gezien, vastgehouden of eraan geroken - laat staan gelezen. Hoe ik dat weet? Simpel. Het onderzoek is betaald door de telecom-industrie en de Nederlandse overheid. Je zou dus mogen verwachten dat de overheid op z’n minst een kopietje van het onderzoek heeft gekregen. En dan konden u en ik weer een kopietje van dat kopietje opvragen, want daar hebben we volgens de Wet Openbaarheid Bestuur recht op; het is immers óns onderzoek. Het enige wat we nu hebben is een kort artikel dat door de onderzoekers is gepubliceerd. Maar een artikel is geen onderzoek. En er zijn nogal wat vraagtekens over het onderzoek die niet uit het artikel blijken, bijvoorbeeld over de precies gebruikte methodiek.

Bovendien zijn meerdere (elektrogevoelige) mensen tijdens het onderzoek erg ziek geworden van de straling. Zijn deze bevindingen wel of niet bij de eindresultaten meegenomen? En het artikel spreekt ook over een aantal ‘dropouts’. Wie waren dat en waarom? De antwoorden op deze vragen zouden in het onderzoeksverslag moeten staan, maar het Ministerie van Volksgezondheid-En-Nog-Twee-Dingen heeft dit verslag nooit af hoeven staan, simpelweg omdat ze het niet heeft! En dus nooit gehad heeft (want ze hebben een bewaarplicht). En de staatssecretaris heeft het dus ook nooit gehad. En de minister ook niet. En de Gezondheidsraad al helemaal niet. Nooit gezien, vastgehouden, besnuffeld of gelezen. Alleen maar dat artikeltje (wat ze – gezien het tweede punt – niet eens goed gelezen hebben).

De onderzoekers zelf misschien? Hebben die netjes hun aantekeningen bijgehouden? Ik vrees van niet. Er is door meerdere mensen meerdere malen vriendelijk en beleefd verzocht om het onderzoeksverslag en dat is meerdere malen net zo vriendelijk en beleefd geweigerd.

Dus, totdat het tegendeel wordt bewezen, mogen – nee, moeten! – we ervan uitgaan dat er geen Zwitsers onderzoek bestaat.

En in de tussentijd wordt ons land volgebouwd met prachtige nieuwe draadloze technieken die volgens één niet bestaand onderzoek niet schadelijk zijn voor uw gezondheid. Mocht u daar ooit wakker van liggen, dan heb ik nog wel een leestip voor u. Een lijstje van ruim driehonderd wetenschappelijke onderzoeken waarin wél een schadelijk effect van straling op de gezondheid is gevonden.

U vindt het hier: http://www.stopumts.nl/doc.php/Onderzoeken/

En mocht u nou onverhoopt toch nog iemand met het Zwitserse onderzoek zien zwaaien, doe me dan een lol en breng hem of haar naar mij. Dan maak ik er snel een kopietje van – voor iedereen.

Keimpe Wiersma


Safety of cell phones and radiation dangers of CAT
scans - Dr. Samadi

Dr. Samadi discussed the possibility of cancer screeners causing cancer. Since the 80's, the amount of CT scans have increased from 3 million to 70 million. CT scans, if done improperly, will put patients at risk. It's best to go to centers that calibrate the CT scans, monitor the patients and have technicians that know how to prevent overexposure.


E-cover, slapen zonder E-smog

We gebruiken elektriciteit en draadloze technologie als nooit te voren en zien hierin alleen maar een stijgende lijn. Elk draadloze systeem of apparaat bij u thuis of bij uw buren geeft magnetische velden af wat stress voor het zenuw stelsel veroorzaakt en onbewust als storend kan worden ervaren. Elektriciteit veroorzaakt overal waar het aanwezig is een elektrisch en een magnetisch veld. Deze velden veroorzaken samen elektromagnetische straling ook wel Elektrosmog of e-smog genoemd.

De E-Cover is een luxe onderdeken die bescherming biedt tegen elektrische straling (e-smog). Het elimineren van elektrostress in de slaapkamer met de E-Cover werkt heel simpel. De E-Cover bavat een afschermend geaard microrasterwerk over de gehele oppervlakte. Doordat de E-Cover geaard is ontlaadt het op effectieve wijze staticiteit en ziet men het opgelopen spanningsvoltage van het lichaam direct teruglopen.

Link

Chris


Stralingsrisico's 24 uur per dag

Veel apparatuur zendt 24 uur per dag: We omringen ons met mobiele telefoons, GSM en UMTS-zendmasten, draadloze DECT-telefoons, DECT-babyfoons, draadloos internet en allerlei elektrische apparaten. Handige elektromagnetische toepassingen die we vaak dagelijks gebruiken. Veel van deze apparatuur zendt 24 uur per dag elektromagnetische velden uit.

Link

Geert


Zijn mobiele telefoons de sigaretten van de 21ste eeuw?

Voor wie in 1999 de film The Insider niet gezien heeft volgt hieronder het verhaal. Het berust op waar gebeurde feiten. Een producent van de Amerikaanse tv-show 60 Minutes (gespeeld door Al Pacino) en een (ontslagen) werknemer uit de tabaksindustrie (een rol van Russell Crowe) proberen als klokkenluider deze bedrijfstak aan de schandpaal te nagelen. Eerst is Crow nogal terughoudend, vanwege zijn geheimhoudingsbeding. Maar daarna geeft hij toch informatie prijs over door de tabaksgiganten verzwegen gevaren zoals de grote verslavendheid van tabak.

Link


KPN: umts-mast toch niet naar Lombok

KPN zet geen umts-mast op het industrieterrein Lombok in Winsum. Dat heeft KPN de gemeente Winsum laten weten.

Link


Electrostress - BioInitiative Report

A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF)

Link

Ellen


Straling zorgt voor onrust op hogeschool in Zwolle

De gsm-mast op het T-gebouw van Hogeschool Windesheim levert de armlastige school een welkome huurvergoeding op. Maar zou de straling niet schadelijk zijn voor de duizenden studenten en docenten die dagelijks uren rond de mast doorbrengen, vroeg de centrale medezeggenschapsraad (cmr) van Windesheim zich af. Om inzicht te krijgen in de intensiteit van de straling liet de cmr onderzoeksbureau Electrosense het stralingsniveau meten.

Link

Met video: Cofam 2 Zwitsers onderzoek in het licht: Link

Geert


Full signal The trailer you must see

Talal Jabari, a Palestinian-American who has worked as a journalist, producer and creator of audio effects, has recently made his début as director with the film Full Signal, which won the prize for best documentary at the Myrtle Beach International Film Festival in December 2009. As the number of people using mobile phones continues to grow, more and more base stations are being installed to meet the demand. Faced with the mounting conflict over the damaging health effects of artificial electromagnetic fields from HF microwave radiation, and the drop in property values where phone masts have been set up, the phone networks have found an emergency solution by disguising relay antennas in real or artificial trees, fake chimneys, etc. But however they try to hide it, this is the most serious worldwide health scandal in the beginning of the 21st century. Full Signal gives the chance to speak out to scientific experts working on the health problems arising from mobile phone and phone mast radiation, also to campaigners battling against the presence of relay antennas in residential areas, to the electrosensitive (EHS), to government health authorities and to lawyers, who are obtaining more and more favourable verdicts in cases brought against the phone companies. Through interviews with a widely representative range of people, this documentary highlights a growing awareness in the international community, who are finally beginning to pay attention to the problems arising from the proliferation of relay antennas, and becoming concerned about the now proven health hazards arising from this new form of serious environmental pollution.


Cell phone causes brain cancer proved by research study


Biological Effects of Rf in a Community Exposed to Radio
and TV Transmitters James Burch

James Burch, Assistant Professor in the Department of Epidemiology and Biostatistics at the University if South Carolina discusses the role of environmental and endocrine factors in cancer and the biological effects of non-ionizing radiation. He also looks at his research on the residents of Lookout Mountain, Colorado who have been exposed to radiation from radio and TV antenna.


Binnenkort gsm-verbod in basisonderwijs?

De Waalse minister van Volksgezondheid Eliane Tillieux wil een  gsm-verbod in het basisonderwijs. Dat zei de PS-politica zaterdag.

Link

Geert


Sancties mogelijk voor overtredingen gsm-straling in Brussel

Het ziet er naar uit dat de Brusselse ordonnantie, die de stralingsnormen voor gsm-masten moet beperken tot 3 volt per meter, over enkele maanden ook effectief van kracht wordt op het terrein.

Link


Cell phone causes brain cancer Proved by research study


België - nog dit jaar ontwerpbesluit gsm-masten naar Vlaamse regering

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) wil nog dit jaar een ontwerpbesluit aan de Vlaamse regering voorleggen met normen voor de straling van gsm-masten.

Link


New concerns about long-term cell phone use

Devra Lee Davis, an epidemiologist with Mt. Sanai Medical Center and the University of Pitsburgh, discusses the disturbing indictaions of long term studies of cell phone use and brain cancer.


Kans op kanker groter door mobiel bellen

Mogelijk is er een verband tussen langdurig gebruik van mobiele telefoons en sommige vormen van kanker. Het AD bericht dat dit zou blijken uit een later dit jaar te publiceren onderzoek.

Link

Ach jeetje. Waar halen kranten nieuws weg? Is toch al jaren oud?

Dennis


Fanatieke mobiele bellers wel verhoogde kans op hersentumoren.

Een 20 miljoen Engelse ponden kostende studie over een periode 10 jaar onder toezicht van de WHO zal bewijs leveren dat mensen die veel mobiel bellen inderdaad een vergrote kans op hersentumoren hebben. Deze uitslag zal de uitspraken van overheden dat GSM's veilig zijn overhoop halen en ervoor gaan zorgen dat er adviezen zullen volgen voor het gebruik van GSM.

Link

--

Kun je nagaan wat het effect is bij kids met een dunnere schedel en hersenen die nog niet volgroeid zijn. Maar ja zonder GSM hoor je er toch niet bij? Kijken of het muntje wil vallen, ben bang van niet.

Ron


Professor Van Gool - Kinderen blootgesteld aan GSM straling


Another Wake Up Call - electrostress


Mobile Phone Radiation: Is it safe or not?


The Facts about the ICNIRP EMF Radiation "Protection" Limits - Betrayal of Humanity?


Dr. Charlie Teo - "explosion" in brain tumours and the truth about the wireless society!


Animals effected by electrosmog

Link


Health Risks of Cell Phone Use


GSM/electrostress vernielt je bloedcellen

In onderstaand filmpje laat Arjen Witzel het effect van GSM zien op je bloedcellen. Eindelijk denkt Witzel het antwoord te hebben op de vraag waarom hij ziek wordt van al die elektromagnetische straling van de GSM en UMTS zenders.


Tricks for Identifying EMF Disturbances


Electrostress remt groei gewassen in India

GSM's zijn steeds populairder aan het worden onder boeren in India maar nu blijkt uit nieuwe studies van Panjab University in Chandigarh dat de toegenomen straling in deze gebieden zorgt voor een rem op de groei van gewassen. De onderzoekers zeggen duidelijke bewijzen te hebben gevonden voor het ziekmakende effect van electrostress op planten.

Link


Zendmasten bedreigen bijen

De elektromagnetische golven van zendmasten kunnen een bedreiging vormen voor honingbijen. Dat blijkt uit maandag gepubliceerde onderzoeksresultaten, berichtte het persbureau Press Trust van India.

Link

Geert


Does WiFi pose a danger to some people?

Velma Lyrae believes that Wifi is a threat to the well being of some people.She discusses her viewpoint at Climate Camp 2009.


Mobiele telefoons veroorzaken hersentumoren volgens nieuw onderzoek

Een nieuw internationaal rapport concludeert:

 • Er is verhoogde kans op hersentumoren door GSM gebruik
 • Door telecom bedrijven gefinancierde onderzoeken onderschatten de risico's op hersentumoren
 • Kinderen lopen meer kans op hersentumoren door GSM gebruik

--

Cellphones Cause Brain Tumors, Says New Report by International EMF Collaborative

A new report, “Cellphones and Brain Tumors: 15 Reasons for Concern, Science, Spin and the Truth Behind Interphone,” was released today by a collaborative of international EMF activists. Groups affiliated with the report include Powerwatch and the Radiation Research Trust in the U.K., and in the U.S., EMR Policy Institute, ElectromagenticHealth.org and The Peoples Initiative Foundation.

The exposé discusses research on cellphones and brain tumors and concludes:

* There is a risk of brain tumors from cellphone use;
* Telecom funded studies underestimate the risk of brain tumors, and;
* Children have larger risks than adults for brain tumors.

This report, sent to government leaders and media today, details eleven design flaws of the 13-country, Telecom-funded Interphone study. The Interphone study, begun in 1999, was intended to determine the risks of brain tumors, but its full publication has been held up for years. Components of this study published to date reveal what the authors call a ‘systemic-skew’, greatly underestimating brain tumor risk.

The design flaws include categorizing subjects who used portable phones (which emit the same microwave radiation as cellphones,) as ‘unexposed’; exclusion of many types of brain tumors; exclusion of people who had died, or were too ill to be interviewed, as a consequence of their brain tumor; and exclusion of children and young adults, who are more vulnerable.

Lloyd Morgan, lead author and member of the Bioelectromagnetics Society says, “Exposure to cellphone radiation is the largest human health experiment ever undertaken, without informed consent, and has some 4 billion participants enrolled.Science has shown increased risk of brain tumors from use of cellphones, as well as increased risk of eye cancer, salivary gland tumors, testicular cancer, non-Hodgkin's lymphoma and leukemia. The public must be informed.”

International scientists endorsing “Cellphones and Brain Tumors: 15 Reasons for Concern” includeRonald B. Herberman, MD, Director Emeritus, University of Pittsburgh Cancer Institute; David Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, University at Albany; Martin Blank, PhD, Associate Professor of Physiology and Cellular Biophysics, Columbia University; Professor Yury Grigoriev, Chairman of Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection, and many others.

Download PDF file


Studie - Hersenchirurg waarschuwt voor gevolgen voor hersenen (tumoren) door GSM/Bluetooth

Over de auteur : Dr. Vini G. Khurana MBBS, BSc(Med), PhD, FRACS

A Mayo Clinic-Trained Neurosurgeon with an advanced neurosurgery Fellowship in Cerebrovascular and Complex Tumor Surgery from the Barrow Neurological Institute in Phoenix, Arizona. A Fellow of the Royal Australasian College of Surgeons. A specialist in the surgical treatment of high-risk brain conditions.


Conclusie studie:

Emerging concepts and concerns:

 • Electromagnetic radiation such as that emitted by mobile and cordless phones can heat the side of the head or pulse it non-thermally and potentially thermoelectrically interact with its organic electrical content, the brain.
 • Bluetooth devices and unshielded headsets can convert the user's head into an effective, potentially self-harming antenna.
 • Malignant brain tumours may take several years to develop, and the incidence of malignant brain tumours is increasing.
 • There is a growing and statistically significant body of evidence reporting that brain tumours such as vestibular Schwannoma (acoustic neuroma) and astrocytoma are associated with "heavy" and "prolonged" mobile phone use, particularly on the same side as the "preferred ear" for telephony.
 • Certain "heavy" mobile-phone users may be more susceptible to developing malignant brain tumours compared with others reporting similar patterns of mobile phone usage, and this may be genetically predetermined if the pattern and source of exposure are the same.
 • In order to adequately observe and potentially confirm this association, a solid scientific study must observe "heavy" mobile phone users for a period of at least 10-15 years and in this subgroup of "heavy" users examine the relationship between the side of any newly diagnosed acoustic neuroma or astrocytoma and the "preferred side" for mobile phone usage.
 • While mobile and cellular phones are convenient and useful, and in some situations life-saving, the Telecommunications Industry and its regulators are implored to make these technologies and their accessories decidedly safer and then available to consumers.
 • We are currently experiencing a relatively unchecked and dangerous situation related to both "consumption at all costs" and "production at all costs".
 • Worldwide availability and use of appropriately shielded cell phones and handsfree devices including headsets, increased use of landlines and pagers instead of current mobile and cell phones, and restricted use of cellular and cordless phones among children and adults alike are likely to limit the effects of this physically "invisible" danger.
 • The author fears that unless the Industry and Governments take immediate and decisive steps to openly acknowledge and intervene in this situation, even while waiting definitive confirmation by large and well-constructed multi-centre studies  worldwide, malignant brain tumour incidence and its associated death rate will be observed globally to rise within a decade from now, by which time it may be
  far too late to meaningfully intervene, especially for those who are currently children and young adults.

Download PDF boek

De website van de auteur: Link

Tip: Edwin Fonteine


Heb je een GSM? Dan moet je dit eens bekijken....

Twee vooraanstaande Australische chirurgen hebben een nieuw onderzoek gepubliceerd waarin een directe relatie wordt bevestigd tussen langetermijn gebruik van GSM telefoons en een dodelijke vorm van hersentumoren. Ze voorspellen een grote stijging van mensen met deze vorm van kanker.

Bekijk de video

GdJ

--

We zijn bang gemaakt voor de Mexicaanse griep, terroristen en global warming maar vergeten dat de echte gevaren gewoon dichter bij huis liggen.

Ron


Netwerk - Straling leidt tot elektrostress

Straling van mobiele telefoons en draadloos internet. De meeste Nederlanders liggen er niet wakker van. Maar een groeiende groep mensen lijdt aan elektrostress. De apparatuur die elektromagnetische straling uitzendt, veroorzaakt volgens hen slapeloosheid, desoriëntatie, branderige pijnen en hartkloppingen. In Nederland worden deze mensen nauwelijks serieus genomen. Maar in Zweden zijn stralingsvluchtelingen, die de stad ontvluchten om aan de straling te ontkomen, een geaccepteerd verschijnsel. En in België brengt de overheid brochures uit met tips om mensen te informeren over de mogelijk schadelijke gevolgen van straling. We gaan op zoek naar Nederlanders die last hebben van elekrostress. Onze verslaggever bezocht een winkel met anti-stralingsproducten om te testen hoeveel straling een camera eigenlijk afgeeft.

Link


Stichting Elektrohypersensitiviteit

Doel van de Stichting Elektrohypersensitiviteit

* Elektrogevoelige personen ondersteunen in hun streven naar een elektrisch schoon woon/werkmilieu
* Onderzoek doen of doen bevorderen naar probleemveroorzakende apparatuur en installaties en de bij elektrogevoeligen voorkomende gezondheidsklachten
* Informatie verstrekken over het verschijnsel van elektrogevoeligheid gebaseerd op eigen ervaringen van aangesloten leden
* Adviezen verstrekken voor verbetering van woon- en werkomstandigheden
* Voorlichting geven aan derden en openen van landelijke discussiemogelijkheden.

http://stichtingehs.nl/


Stralende groeten

Overpeinzingen en feiten over elektromagnetische straling, gezondheid en voeding

Link


DECTatuur, een zendmast in je woonkamer

DECT-telefoons worden door talloze producenten onder verschillende merk- en typenamen aangeboden in triplepacks en twinpacks. DECT is dus géén merknaam, zoals velen ten onrechte menen, maar een aanduiding voor een bepaalde soort telefoonstations, die versterkt stralen en bestaan uit een basisstation met één of meer losse draadloze handtoestellen. Ze worden ook wel draagbare telefoon of looptelefoon genoemd.

Link


Stralingsvrij Kind

Teken de petitie tegen de komst van Draadloos Groningen.


Stralingsvervuiling zwaar onderschat- gemeente verandert stad in een magnetron

Zonder ook maar een minuut een serieus risico-onderzoek te hebben gedaan en met de structurele weigering hier ook maar iets aan te willen doen, is gemeente Groningen bezig de hele stad letterlijk in een magnetron te veranderen. Er wordt met burgemeester Jacques Wallage als een van de drijvende krachten een nutteloos project uitgerold dat ‘Draadloos Groningen’ heet, waarbij een enorme hoeveelheid Wi-Fi zenders door binnenstad en periferie worden verspreid.

Link


The Glow - kids and mobile phone risks


Laatste generatie mobieltjes riskant!

De laatste generatie mobieltjes (die in Europa op de UMTS-frequentie werken) biedt naast de mogelijkheden van de GSM-generatie (spraak en tekst) ook de gelegenheid (draadloos) te internetten, t.v. te kijken en beeldmateriaal te verzenden. In het artikel Could Your iPhone Be the Most Dangerous Cell Phone Ever? wordt uiteengezet dat de iPhone, die aanstaat, via het basisstation de drager fors bestraalt "zelfs al wordt het ding niet gebruikt!" en dat deze elektromagnetische golven interfereren met ons elektromagnetische celcommunicatiesysteem.

Link


Noodkreet van een vrouw uit Zaandam

Na plaatsing van 8 zendmasten schuin tegenover mijn woning in Amsterdam werd ik een half jaar later in augustus 2003 electrosensibel. Ik woonde al 30 jaar in de woning en had nog nooit ergens last van gehad. Maar in 2003 werd ik een lopende antenne, kreeg vreselijke hart- en buikkloppingen, oorsuizingen, druk op mijn hoofd, zenuwpijnen en trillingen in mijn hele lijf. Ik wist niet meer waar ik het zoeken moest, kon slecht tegen de witte TL verlichting in gebouwen en op straat en 's-ochtends werd ik om 6 uur met een knal door mijn kop wakker (ik weet nu dat de wekkerradio van mijn benedenburen daar debet aan was). Zenuwpijnen kreeg ik van wasmachines, hart- en buikkloppingen van DECT telefoons, zenuwvibraties van spaarlampen en audioapparatuur, vreselijke zenuwpijnen van draadloze computers. De GGD had nog nooit ergens van gehoord, De hartspecialist kon niets vinden. Ik vluchtte regelmatig de straat op, ook 's-nachts. Uit wanhoop schreef ik burgemeester Cohen. Ik moest verhuizen, had geen geld, viel buiten de regels. Cohen kon mij niet helpen. Voor geld moest ik maar naar de postcodeloterij of naar de kerken gaan. Wat zendmasten betreft kon Cohen 'als staatssecretaris met de andere ministers al niets doen'. Ik ben uit wanhoop gaan verhuizen naar Zaanstad. Ik dacht de omgeving daar goed gescreend te hebben maar er bleken zendmasten in een kerktoren verborgen te zitten op 180 meter van mijn woning. De buren namen drie decttelefoons en de andere buren twee. Ook hier kan ik niet wonen. In mijn bed kan ik niet slapen. Soms slaap ik op straat. Meestal ben ik weg. Ik logeer bij vrienden of mijn zus. Maar ook bij haar is het nu na de verdere uitrol van de zendmasten en de toename van DECT telefoons niet meer uit te houden. Bijna alle huizen in Amsterdam (die ik gemeten heb) worden behoorlijk bestraald door DECT-telefoons, wifi, UMTS. Ik ben een electro-vluchteling, krijg nergens hulp. Ministeries dekken zich in en nemen geen verantwoordelijkheid. De heer Balkenende poeiert me af met een geldverslindend kennisbureau, woningcorporaties laten je creperen. Ziekenfondsen geven geen vergoeding. De gezondheidsraad hanteert verkeerde normen. Slachtoffers worden genegeerd. Wie neemt de verantwoording op zich? Ik hou dit niet lang meer uit. Electrosensibel zijn betekent in deze maatschappij gemarteld worden.

Maria van Tongeren, Zaanstad


Start onderzoek naar risicofactoren hersenkanker bij jonge mensen

Wereldwijd start in 13 landen een onderzoek naar de relatie tussen milieufactoren, communicatietechnologieën - zoals mobiele telefonie - en hersenkanker bij jonge mensen. In Nederland neemt het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht deel aan dit MOBI-KIDS-onderzoek. Naast leukemie, is een kwaadaardige hersentumor bij kinderen de meest voorkomende vorm van kanker. De laatste jaren komen deze tumoren bij jonge mensen onder de 20 jaar steeds vaker voor. Ondanks dat de kans op overleving behoorlijk is toegenomen, blijft preventie een zeer belangrijk maar moeilijk te realiseren doel. Risicofactoren. Tot nu toe is zeer beperkt onderzoek gedaan naar de risicofactoren voor hersentumoren. Van sommige factoren (bijvoorbeeld blootstelling aan ioniserende straling) en een familiaire geschiedenis van hersenkanker, is bekend dat ze het risico op het ontwikkelen van hersentumoren vergroten. Andere milieublootstellingen, bijvoorbeeld aan chemicaliën, bepaalde voeding gedurende de zwangerschap of elektromagnetische velden, waaronder die van mobiel telefoongebruik, zijn mogelijk geassocieerd met het ontstaan van hersentumoren. Wat betreft het laatste is het bekend dat het gebruik van mobiele telefoons en andere communicatietechnologieën sterk is toegenomen in de laatste tien jaar. Dit geldt vooral voor kinderen en jong volwassenen. Daarbij is het effect op de zich ontwikkelende hersenen nog niet onderzocht. Internationale samenwerking. Voor de grote internationale studie is een internationaal multi-centrum studie opgezet, MOBI-KIDS, met experts uit dertien Europese en niet-Europese landen. Gezamenlijk onderzoeken zij de potentiële associaties tussen het gebruik van communicatiemiddelen en andere milieufactoren en hersenkanker. De studie wordt gefinancierd door de Europese Unie en lokale financiers in de deelnemende niet-Europese landen.Gedurende vijf jaar zullen in de dertien landen 2000 jonge mensen tussen de 10 tot 24 jaar die zijn gediagnosticeerd met hersentumoren en een vergelijkbaar aantal jonge mensen zonder deze tumoren gevraagd worden deel te nemen aan deze studie. De onderzoekers gebruiken een gedetailleerde vragenlijst, waarin zaken als demografische factoren, woongeschiedenis en vragen over mogelijke risicofactoren, waaronder het gebruik van mobiele telefoons, aan bod zullen komen.


Dizzy door DECT telefoons

Nekklachten, duizeligheid, vermoeiheid? Zonder duidelijke oorzaak? Kijk dan eens naar de grootste stoorzender die je in huis kunt hebben naast je GSM: de draadloze DECT telefoon.

Voorbeeld, ik woon op paar honderd meter van een UMTS mast en meet maximaal 200 uW in mijn huis. Maar als ik naar mijn schoonmoeder ga met veel vage klachten zoals duizeligheid dan meet ik bij haar meer dan 2000 uW als haar DECT telefoons op standby staan. Dit is dus 10 keer hoger dan mijn UMTS mast en 24 uur per dag.

Ken je mensen die zo'n telefoon hebben en klachten hebben wijs ze dan eens op de relatie tussen electrostress en stress in het lichaam en lees deze artikelen eens:

Link 1
Link 2


De onzichtbare vijand - Dect toestellen

Over de invloed van straling van gsm-masten op de gezondheid is al veel te doen geweest. In Duitsland wijzen artsen en specialisten op nog een ander gevaar. Zij zijn het erover eens dat het in huis halen van digitale DECT-toestellen, draadloze telefoons dus, een nog groter gezondheidsrisico inhoudt. Tot zelfs karakterstoornissen bij kinderen.

Lees artikel


Technologie: Straling: welke effecten heeft het op de gezondheid ?

A.s. donderdag is de belangrijke ronde-tafel conferentie omtrent dit gevoelige onderwerp waarover de wetenschappers het NIET eens zijn over de schadelijkheid voor de gezondheid.

Bekijk de uitgebreide nieuwsvideo van 18 april 2009 20h.

Lees verder

Ditta


Massaal protest tegen UMTS-mast

Bewoners van de Hoogeveense wijk Zuid willen geen UMTS-mast in het Raiffeissenpark en ze hebben daarom bijna 400 handtekeningen opgehaald tegen de komst van de 40 meter hoge paal. Bewoonster Corry Hartgers is vooral niet blij met de plek van de nieuwe mast, vlakbij een school en haalde daarom de handtekeningen op. De gemeente wil dat er 16 nieuwe plekken voor UMTS-masten komen. Wethouder Wietze van der Zwaag van Hoogeveen is niet verbaasd over massale steun voor de actie. Er kan tot 20 maart bezwaar worden aangetekend tegen de plannen om 16 nieuwe plekken voor UMTS-masten aan te wijzen.


Electrostress - opgenomen modulaties boven 400 kHz

Dect
Dect vlakbij
GSM
Gsm2
Gsm3
Wlan
Notebook
Bluetooth max
Radar
Radar vliegtuig overvliegend
UMTS
UMTS2
Magnetron
Digitenne tuner KPN

Bron: Milieuziektes.nl


Nuttige links

Tip: John Brand


Report identifies research to bolster knowledge of health effects of wireless communication devices

The rapid increase in the use of wireless communication devices in recent years has been accompanied by a significant amount of research into potential health effects from high exposure to radiofrequency (RF) energy emitted by these devices. A new National Research Council report, requested by the U.S. Food and Drug Administration, identifies research that could further extend understanding of long-term low exposure to these devices. The committee that wrote the report identified research needs and gaps based on presentations made by international experts and discussion sessions with attendees at a three-day workshop last August that evaluated disciplines and topics such as measurement of RF energy and exposure, studies on human populations, human laboratory measurements, and animal and cell biology. In the report, research needs are defined as studies that, in the near term, could increase understanding of any potential adverse effects of RF energy on humans. Gaps are defined as research studies that are of lower priority or that should not be carried out until the results of current research studies are evaluated. The committee did not evaluate potential health effects or recommend how the identified research needs should be met. One research need the committee identified is studies of any potential health consequences from multiple, long-term, low-intensity RF exposure as opposed to most of the present data that evaluates acute effects on healthy adults during short exposures to RF fields. For instance, measuring the amount of RF energy received by juveniles, children, pregnant women, and fetuses from wireless devices and RF base station antennas could help define exposure ranges for various populations. Although it is unknown whether children are more susceptible to RF exposure, they may be at increased risk because of their developing organ and tissue systems. Additionally, Specific Absorption Rates (SAR) for children are likely to be higher than for adults, because exposure wavelength is closer to the whole-body resonance frequency for shorter individuals. The current generation of children will also experience a longer period of RF field exposure from mobile phone use than adults, because they will most likely start using them at an early age. The report notes that several surveys have shown a steep increase in mobile phone ownership among children, but virtually no relevant studies of human populations at present examine health effects in this population. The evolving types of antennas for hand-held wireless communication devices also should be analyzed for the amount of RF energy they deliver to different parts of the body so the data would be available for use in future studies, the committee said. Studies to understand the effects of RF energy irradiation from cell phone antennas on the human head have already been conducted. However, for most of these studies, the research has assumed that cell phones have pull-out linear rod antennas and are held against a person's ear. Many newer telephones use built-in antennas for which additional SAR data are needed, the report says. Also, wireless technology is now used in laptop computers and hand-held texting and Web-surfing devices, in which the antennas are close to other parts of the body.

Lees verder


Cell Phone Health Risks Prompt FDA Action

Cell phones and their health consequences have become an increasing source of worry, especially as use of the wireless devices has increased exponentially in the last several years. The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is no calling for a re-examination of cell phone health risks saying that past studies related to cell phone radiation need to be re-examined given the recent rise in mobile devices and their use.

Lees verder


Cell phones might interfere with sleep

Cell phone radiation might cause insomnia, headaches, confusion and reduce the amount of deep sleep the body needs, U.S. and European researchers report.

Lees verder


Microwave Radiation - Cell phones, Wi-Fi - Are they safe?

Independent, medical science continues to provide mounting evidence that radiation from wireless communication devices, including cell phones, cordless, and the WiFi now deployed across schools, hospitals and offices, produces dangerous health effects.

Lees verder


Cancer risk from cellphone use is still a matter for study

The study found that children who used cellphones, and whose mothers used cellphones during pregnancy were 80% more likely to have behavioral problems such as emotional symptoms, inattention, hyperactivity and problems with peers compared with children who had no cellphone exposure as fetuses or in early childhood. Children whose mothers used cellphones during pregnancy but who had no other cellphone exposure were 54% more likely to have behavioral problems.

Lees verder


Burning out? Try logging off

Electronic tethers like E-mail and cell phones have no place on vacations, says a Tel Aviv University researcher.

Lees verder


Are you limiting kids’ cell phone use?

Last week, the director of the University of Pittsburgh Cancer Institute warned 3,000 members of his faculty and staff to limit cell phone use - especially among children — because of possible cancer risks.

Lees verder


Cellular phone health risks must be checked

The Israeli doctor involved in a recent international study that has found a link between cellular phones and cancer says she believes cell-phone use should be limited among children.

Lees verder


Too Young for a Cell Phone

The brains of young children absorb twice as much as radio frequency energy from a cell phone as those of adults, according to a set of new calculations carried out by Joe Wiart's research group at France Telecom in the suburbs of Paris."Our analysis confirms that peripheral brain tissues of children seem to be higher exposed than the peripheral brain tissue of adults," Wiart concludes in a paper that appears in the July 7 issue of the journal "Physics in Medicine and Biology."

Lees verder


Mobile phone use increases risk of mouth cancer

Five years of frequent mobile use increased the chances of developing a tumour by about 50 per cent compared with people who had never used one.

Lees verder


Radiation fear on mobiles

FRESH fears about the safety of mobile phones have surfaced after France warned children not to use them to make long calls.

Lees verder


Heavy cell phone use tied to poorer sperm quality

Spending hours on a cell phone each day may affect the quality of a man's sperm, preliminary research suggests.

Lees verder


Cell Phone Radiation Triggers Measurable Brain Cell Changes in Mere Minutes

As little as 10 minutes on a cell phone can trigger changes in brain cells linked to cell division and cancer, suggests a new study conducted by researchers from the Weizmann Institute of Science in Israel and published in the Biochemical Journal.

Lees verder


Allergy leaves cellphone users scratching

Allergic reactions to cellphones have also been reported in Italy, Japan, Korea and Austria. Last year, Dr. Stefan Wohrl, a dermatology professor at the University of Vienna in Austria, published an article in the journal Contact Dermatitis about a 19-year-old female whose cellphone caused her to break out in rashes on her hands, arms and stomach.

Lees verder


Hands free mobile phone conversations add 5 metres to drivers' braking distances

Research led by Psychology researchers at the University of Warwick reveals that mobile telephone conversations impair drivers' visual attention to such a degree that it can add over 5 metres to the braking distance of a car travelling at 60 miles an hour, and causes almost twice as many errors as drivers driving without the distraction of a mobile phone conversation. Dr Melina Kunar, from the University of Warwick’s Department of Psychology, and Dr Todd Horowitz, from Harvard Medical School, ran a number of experiments in which the participants had to pay attention and respond (by pressing one of two keys on a keyboard) to a series of discs moving around a computer screen. Some of the participants carried out the task with no distraction. Others carried out the task while also using speaker phones to simultaneously engage in a normal phone conversation, discussing things such as their hobbies and interests. The researchers found that on average the reaction times of those engaging in the hands free telephone conversation were 212 milliseconds slower than those who undertook the task without the simultaneous telephone conversation. A car travelling at 60 miles an hour would travel 5.7 metres (18.7 feet) in that time so the distracting conversation would obviously increase any braking distance at that speed by the same amount. The test participants who were distracted by a phone conversation also made 83% more errors in the task than those not in phone conversations.

Lees verder


Mobile phones affect memory in laboratory animals

Can radiation from cell phones affect the memory? Yes, at least it does so in rat experiments at the Division of Neurosurgery, Lund University, in Sweden. Henrietta Nittby studied rats that were exposed to mobile phone radiation for two hours a week for more than a year. These rats had poorer results on a memory test than rats that had not been exposed to radiation. The memory test consisted of releasing the rats in a box with four objects mounted in it. These objects were different on the two occasions, and the placement of the objects was different from one time to the other. The actual test trial was the third occasion. This time the rats encountered two of the objects from the first and two of the objects from the second occasion. The control rats spent more time exploring the objects from the first occasion, which were more interesting since the rats had not seen them for some time. The experiment rats, on the other hand, evinced less pronounced differences in interest.

Lees verder


WiFi and EM Radiation - The Rest of the Autism Story

Carlo developed a theory that low frequency cell phone signals are harmful to cell function. This results in cells protecting themselves by stopping movement of nutrients and waste products through the cellular membrane. Inability to move wastes outside cells results in a buildup of toxins. This led him to suspect a connection with the enormous increase in autism. His hypothesis suggests that autistic children are less able to process heavy metals, so they remain in their bodies (primarily the brain) and cause neurological damage, including autism.

Lees verder


Reakties lezers


Electrostress vervolg

Dag Ron,

Ik neem aan dat je deze site over electrostress wel kent?
http://www.elektrostress.org

Hier is ook te lezen over (gratis) biovormen, waarvan ze beweren dat ze electrostress kunnen verminderen. Zelf heb ik er geen ervaringen mee, maar wel met interesse erover gelezen. Dierenarts Laarakker uit Soest (die van de Lechnerantenne) heeft ook een "bio-harmoniser" ontwikkeld, die 15 euro kost en ook electrostress zou verminderen. Die heb ik zelf in huis, maar heb geen metingen om dit te kunnen verifieren. Voor een completer beeld voor je, misschien interessant.

Groet,
Judith


Electrostress vervolg

Hoi Ron,

Helaas kunnen we niet alle prikkels vermijden waar ik zelf mee bezig ben is om mijn hooggevoeligheid te verminderen waardoor ik niet alle prikkels hoeft te ontvangen en ze beter kan verwerken.  Het zenuwstelsel speelt een zeer grote rol in Het begint met de zintuigelijke waarneming die bij hooggevoelige mensen enorm is. Heb in het verleden het zenuwstelsel willen kalmeren (valeriaan,b complex enz) het nadeel hieraan is dat je ook wat vlak gaat worden.

Groetjes Paulus


Electrostress vervolg

Hi Ron,

Toen mijn kinderen klein waren (astmatisch, en bronchitis)nooit ingeent, kwam ik bij ene Joke Verbrugge in Heer-Hugowaard voor persoonlijke consulten en ik deed er een intuïtieve cursus. Het was een stevige tante en zij zei toen "je moet er voor zorgen dat je zelf sterker gaat stralen dat al die apparatuur"en daar geloof ik nu zeker in, toen kon ik haar wel wat aandoen maar nu begin ik haar steeds meer te geloven. Dit stralen heeft ook sterk te maken met echt goed Aarden. Ik was ook overal gevoelig voor, kon 15 jr. geleden al niet tegen gewoon brood, en aardappelen (behalve patat en chips) vond ik koeienvoer en ik moet er nog steeds niet aan denken om vlak bij een zendmast te gaan wonen. Maar wij hebben maar liefst 4 dect telefoons (siemens, C38H,AL18H) in huis, 3 draadloze computers en 2 kinderen met mobielen en wij zelf hebben ook allebei een mobiel. We hebben hier en daar van die zwarte minerale stenen liggen, wij eten heel veel biologisch en gaan bewust om met ons leven, wij doen heel vaak s'morgens een ademsessie van 5 minuten en wij zijn kerngezond. :-).Ik ben heel gevoelig, ik zie ook energieën en voel ze ook heel sterk maar ik kan het blijkbaar zelf transformeren, hoe?......... Ik weet het niet.

Groetje
Simone 

 

 


View My Stats