Gezondheid met betrekking tot boven- en ondergrondse hoogspanningslijnen


Een zeer interessante vraag wordt gesteld door een lezer uit België die geconfronteerd is met de aanleg van een ondergrondse hoogspanningskabel in de straat voor zijn huis.

Een bijgevoegde link bleek uit te monden in een meander van artikelen varierend van populair tot wetenschappelijk en van kleinschalig tot projecten op Europees niveau. Bovengrondse leidingen krijgen alle aandacht, zelfs met als aantekening dat statistisch (epidemologisch) onderzoek aangaf dat electrische velden een verhoogd kanker risico bij kinderen zouden kunnen veroorzaken. (1979)

Deze opmerking verdwijnt onmiddelijk in een relaas over hoe een “wetenschappelijk” statistisch onderzoek verloopt. Men vergeet echter te vermelden dat statistieken “laag doorlaat filters” zijn waardoor, alle voor de ware wetenschapper belangrijke gegevens verdwijnen.

De Natuur kent geen statistieken, hooguit een trend, die statistisch on(be)grijpbaar is. De klimaat “wetenschappen” zijn daar het beste voorbeeld van. Halve waarheden wetenschap, is ook het vulsel van de weekend bijlage van kranten.

VERGETEN TE VERMELDEN
Van de hoogspanningsleidingen gaat 5% van de energie verloren aan het “gesis”, dat wil zeggen de electrische ontladingen die de lucht ter plekke veranderen in een giftig gas, NOx. Bedekt met een watermantel wordt het een drupje dat door de dominate wind wordt meegenomen en uiteindelijk op de grond terecht komt, waar het dient als voedsel voor microorganismes. Dat was de reden waarom de koeien van de Normandische boer regelmatig aborteerden ondanks dat ze ver van de hoogspanningslijn en zijn hoge electrische veld graasden. Dus was het voor de Franse electriciteits maatschappij EDF niet nodig om de boer schadeloos te stellen.

BOOSDOENERS
Bij bovengrondse leidingen is de “boosdoener” het hoge electrische veld, dat het aard electrostatische veld, de peiler onze gezondheid, met behulp van statistisch “onderzoeken” in het niet doet laten verdwijnen. Bij ondergrondse leidingen is het magnetische veld de “boosdoener”, het electrisch veld is afgeschermd. Het blijft vreemd dat kabels, die tussen de €250.000 tot €820.000/km kosten geen magnetische afscherming hebben.

AFSCHERMING
Dat moet kunnen met bijvoorbeeld Mumetaal, dat meer dan 100 jaar geleden werd uitgevonden, om kathode straalbuizen tegen magnetische velden te beschermen. Het magnetische wisselspanningsveld elimineert uiteraard het aard magnetisch veld. Dit veld is van groot belang bij vorming van kristal structuren. Onder invloed ervan ontstaat calciet in water. Een wisselend magneetveld, doet het calciet veranderen in, het snel tot poeder vervallend, aragoniet. Iets wat interessant kan zijn in geval van nierstenen, maar minder als het de kristallen in het oor betreft die voor het evenwicht zorgen.

Dunne weekijzeren plaat is ook een goede afscherming en kan bijvoorbeeld achter het behang worden aangebracht. Ook speciale, afschermende, gordijnen zijn interessant want ze gaan dicht op het moment dat kabel-stroom, en dus het magneet veld, toeneemt.

Een simpele kompas naald is daarbij een uitstekend meet instrument. Blijkt het natuurlijke noorden te zijn verdwenen, dan is het externe veld dominant en is afscherming nodig. Het kennis vacuum met betrekking tot de invloed van magnetische velden op omgeving en gezondheid is enorm. Aanbevelingen zijn dan ook moeilijk te doen. In ieder geval mag de invloed van een magnetisch veld op drink- of mineraal water, dus ook op lichaamsvloeistoffen, niet worden onderschat.

Rein A. Roos, 61340 Perche en Nocé, France


Naar het overige nieuws en artikelen van vandaag


Omega 3 algen

Multivitamine

Spirulina

Probiotica