5G – De industrie liegt over de gezondheid ten aanzien van draadloze technologie

Directeur van een hersentumorstichting (California Brain Tumor Association) getuigt voor de adviescommissie Transport en Milieu. Leden van de stichting zijn epidemiologen, toxicologen, celbiologen, experts op hun vakgebied.

Het gaat om advies aan de makers van wetten inzake gezondheidseffecten door elektromagnetische straling door draadloze verbindingen. Men kan het niet anders zeggen: ‘de industrie van deze technologie liegt over gezondheid, de technologie en hoe het geïmplementeerd dient te worden.

In Californië weten we hier al wat meer van. Het signaal kan een halve mijl (ca. 800 meter ver reiken) en het is dus niet nodig de zenders zo dicht bij de mensen te plaatsen en ook niet zo dicht bij elkaar. Straling wordt door fabrikanten in hun brochures gezien als een vervuiler, waarvoor ze niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. Aan alle vertegenwoordigers van de industrie is gevraagd of de draadloze technologie veilig is voor der gezondheid van mens en dier.

Volgens de brochures is dat niet het geval. Dus willen we de bevestiging hebben. De hele implementatie is buiten de instanties en de bevolking om gegaan. Als het allemaal zo geweldig is waarom werden er dan niet meer mensen bij betrokken? De industrie liegt ook over het testen: geen enkele antenne is getest op veiligheid voordat hij wordt geplaatst. Je krijgt alleen de garantie dat hij niet ontbrandt of te grote hitte afgeeft.

Deze technologie is op dit moment de grootste bedreiging voor de gezondheid en milieu. Legeronderzoek toont biologische effecten aan de huid, ogen en zenuwstelsel. De ogen hebben geen natuurlijke bescherming tegen deze straling. Antennes worden gewoon dicht bij de huizen van mensen geplaatst.

Een 5G ingenieur: ‘Wij laten straling toe door de ramen van huizen die niet is toegestaan in onze onderzoekslaboratoria’. Inmiddels is er een dekking (US) van 98% ook door IoT (alle apparaten verbonden via internet). De industrie werkt om alles heen. Deze wil 5G zo dicht mogelijk bij de huizen plaatsen om alle data van mensen te verzamelen die ze weer kunnen verkopen. Ze stoppen er 300 miljard in.

Afgezien van de gezondheid is het een aanslag op de privacy. Bovendien kunnen draadloze verbindingen gemakkelijker worden gehackt. (Cibersecurity) Onderzoek toont aan dat straling door draadloze verbindingen carcinogeen, neurotoxisch en genotoxisch is. Ons lichaam kan de lage en hoge frequentie niet aan. De ontelbare elektromagnetische deeltjes die door ons lichaam gaan zijn zeer schadelijk. Men suggereert 4 G te blijven toepassen in plaats van 5G.

Vertaling Wim Verhoeven
Omissies en fouten voorbehoudenSteun ons kenniswerk, winkel ook eens in de Leefbewust winkelNaar het overige nieuws van vandaag