Het effect van mobiele telefoons en Wifi-apparaten op drachtige proefdieren ?


Langdurige blootstelling aan elektromagnetische straling uit mobiele telefoons en Wifi-apparaten verlaagt de plasmaniveaus van prolactine, progesteron en oestrogeen, maar verhoogt oxidatieve stress in de baarmoeder van drachtige ratten en bij hun nakomelingen.

YŁksel M1, Nazıroğlu M2, ÷zkaya MO1.

We onderzochten de effecten van blootstelling aan door mobiele telefoons (900 en 1800 MHz) en Wifi (2450 MHz) opgewekte elektromagnetische straling (EMR), op de oxidatieve stress en de hormoonniveaus in het bloedplasma van drachtige ratten en hun nakomelingen. TweeŽndertig ratten en hun veertig pasgeboren nakomelingen werden verdeeld in de volgende vier groepen, aan de hand van het soort blootstelling aan EMR dat zij ondergingen: de controlegroep, de 900, de 1800 en de 2450 MHz-groep. Elke proefdiergroep werd per dag een uur lang aan EMR blootgesteld tijdens de drachtige periode en de groeiperiodes. De zwangere ratten mochten vier generaties (52 weken) lang mee blijven doen, voordat er plasma- en baarmoedermonsters werden afgenomen. Tijdens de 4e, 5e en 6e week werden ook monsters afgenomen bij de zich ontwikkelende ratten. Hoewel de lipidenperoxidatie in de baarmoeder toenam in de EMR-groepen, namen de activiteit van glutathionperoxidase (4e en 5e week) en de plasma-prolactinegehaltes (6e week) af bij zich ontwikkelende ratten in deze groepen. Bij de moederratten nam het gehalte aan plasma-prolactine, - oestrogeen en -progesteron af in de EMT-groepen, terwijl de totale oxidatiestatus in plasma, en de lichaamstemperatuur, toenamen.

Er waren geen veranderingen in het gehalte van gereduceerd glutathion, totale antioxidanten, of vitamines A, C en E in de monsters uit de baarmoeder en het plasma van moederratten. De conclusie is dat, terwijl door EMR-blootstelling de prolactine-, oestrogeen- en progesterongehaltes in het plasma van moederratten en hun nakomelingen afnamen, de door EMR veroorzaakte oxidatieve stress in de baarmoeders van de moederratten toenam tijdens de ontwikkeling van hun nakomelingen.

EMR veroorzaakt door mobiele telefoons en Wifi kan ťťn van de oorzaken zijn van verhoogde oxidatieve beschadiging in de baarmoeder bij groeiende ratten en van lagere hormoonniveaus bij moederratten. TRPV1-kation-kanalen zijn de mogelijke moleculaire wegen (pathways) die verantwoordelijk zijn voor de veranderingen in de niveaus van hormonen, oxidatieve stress, en lichaamstemperatuur in de baarmoeder van moederratten die een jaar lang hebben blootgestaan aan elektromagnetische straling uit mobiele telefoons en Wifi-apparaten. Het is waarschijnlijk dat het binnenkomen van door TRPV1-gemedieerde CA2+ in de baarmoeder van drachtige ratten een toename van oxidatieve stress, plus de opening van mitochondriŽle membraanporiŽn, met zich meebrengt. Dit leidt vervolgens tot mitochondriŽle disfunctie - een substantiŽle zwelling van de mitochondriŽn, met scheuring van het buitenste membraan en het vrijkomen van oxidanten zoals superoxide (O2) en waterstofperoxide (H2O2). Het superoxideradicaal wordt in H2O2 omgezet door het enzym superoxidedismutase (SOD). Glutathionperoxidase (GHS-Px) is een belangrijk antioxidant enzym; het kan lipide hydroperoxides en waterstofperoxide verwijderen en de reductie van H2O2 tot water katalyseren.

Vertaling: Astrid Zwart


Steun ons werk, bezoek eens onze webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats