Energie uit zendmasten mobiele telefoon en hoogspanningsmasten kan neuropatische pijn versterken


UNIVERSITEIT VAN DALLAS

Al jarenlang voelde majoor buiten dienst David Underwood dat hij, zodra hij onder elektriciteitskabels doorreed of bij andere elektromagnetische velden in de buurt kwam, een kloppend, stekend gevoel kreeg in wat nog restte van zijn arm. Als hij door de open ruimte in Texas reed in zijn auto, werd het gevoel vaak sterker.

“Toen het bellen met mobieltjes in de auto via roaming eenmaal goed begon, voelde de pijn bijna alsof mijn arm er opnieuw werd afgeblazen”, zegt Underwood, een oorlogsveteraan uit de Irakoorlog die gewond raakte door een geïmproviseerde bom (improvised explosive device, IED). Zijn verwondingen leidden tot 35 operaties en de amputatie van zijn linkerarm. Splinters van de IED scheurden ook een deel van zijn been af en hij had meer dan 100 kleinere wonden. “Ik had nooit erg in de elektriciteitskabels, mobieltjes op roamingstand of andere elektromagnetische velden totdat ik ze ging voelen in mijn arm.”

Er was tot voor kort, toen er een onderzoek - geleid door een team van de Universiteit van Texas te Dallas - verscheen in PLOS ONE, geen wetenschappelijk bewijs dat kon aantonen dat de verhalen van mensen zoals dat van Underwood klopten. Zij meldden vreemde gevoelens en neuropathische pijn in de buurt van zendmasten en andere technologie die elektromagnetische velden met radiofrequentie produceren.

“Ons onderzoek verschaft voor het eerst het bewijs dat mensen die aan een normaal, laag niveau straling van zendmasten voor mobiele telefonie worden blootgesteld, echt pijn kunnen voelen”, aldus Dr. Mario Romero-Ortega, hoofdauteur van de studie en hoogleraar bio-engineering aan de Erik Jonsson School of Engineering and Computer Science van de Universiteit van Texas. “Ons onderzoek wijst ook naar een specifieke zenuwroute die zou kunnen bijdragen aan onze bevinding.”

Het meeste onderzoek naar de mogelijk effecten van telefoonzendmasten op mensen is uitgevoerd op mensen zonder een gediagnosticeerde, al bestaande aandoening. Dit is één van de eerste studies waarin gekeken wordt naar de effecten van elektromagnetische velden (EMV’s) met betrekking tot zenuwletsel, zegt Romero-Ortega, die onderzoek doet naar zenuwregeneratie en neurale interfaces bouwt – technologie die apparaatjes met bionische- of robot-eigenschappen aansluit aan het perifere zenuwstelsel. Er zijn bijna 2 miljoen geamputeerden in de VS, volgens de gezondheidscentra (Centers for Disease Control and Prevention). Velen lijden aan chronische pijn.

Na gesprekken met Underwood besloot Romero-Ortega om het fenomeen dat Underwood beschreef te gaan onderzoeken.

Het team veronderstelde dat de vorming van neurinomen – ontstoken perifere zenuwbundels die vaak ontstaan na letsel – een omgeving creëerde die gevoelig zou kunnen zijn voor interacties tussen EMV’s en weefsel. Om dit te testen verdeelde het team willekeurig 20 ratten in twee groepen – één kreeg een zenuwletsel dat een amputatie nabootste, de andere groep kreeg een namaakbehandeling. Daarna werden de ratten gedurende 8 weken één keer per week, 10 minuten lang, blootgesteld aan een radiofrequente elektromagnetische antenne. De antenne leverde een vermogensdichtheid die gelijk stond aan die op 39 meter vanaf een zendmast – een dichtheid die een mens tegen kan komen buiten de werkomgeving.

De onderzoekers merkten dat 88 procent van de proefdieren in de zenuwletselgroep tegen de vierde week een pijnreactie vertoonde in hun gedrag, terwijl één van de dieren in de andere groep alleen pijn vertoonde op één moment, tijdens de eerste week. Na de groei van neurinomen en de verwijdering ervan – de standaardbehandeling bij mensen die pijn ervaren van een neurinoom – gingen de pijnreacties door.

“Velen geloven dat een neurinoom aanwezig dient te zijn om pijn teweeg te brengen. Ons model wijst uit dat elektromagnetische velden pijn uitlokten die wordt gevoeld voordat een neurinoom wordt gevormd; proefdieren voelden al bijna direct pijn”, zegt Romero-Ortega. “Ik hoop dat dit onderzoek het belang onderstreept van het ontwikkelen van klinische mogelijkheden om neurinomen te voorkomen, in plaats van de momenteel maar deels doeltreffende operatieve alternatieven van het verwijderen van een neurinoom om pijn te behandelen.”

Er werden ook experimenten uitgevoerd op celniveau, om de gedragsreactie te kunnen verklaren. Dat leidde ertoe dat de onderzoekers het eiwit TRPV4 gingen onderzoeken, waarvan bekend is dat het een rol speelt in hittegevoeligheid en de ontwikkeling van allodynie, waarvan sommige proefdieren blijk gaven.

“Het is zeer waarschijnlijk dat TRPV4 bemiddelt in de pijnreactie bij de proefdieren”, zegt Romero-Ortega. “Onze calcium-imaging experimenten gaven veel aanwijzingen dat TRPV4 het waard is verder onderzocht te worden.”

Romero-Ortega stelt dat de resultaten ‘zeer waarschijnlijk’ kunnen worden geëxtrapoleerd naar mensen, omdat de proefdieren pijnreacties vertoonden die vergelijkbaar zijn met anekdotische verhalen en de specifieke casus van één persoon.

“Er zijn producten te koop die radiofrequente elektromagnetische energie kunnen blokkeren. Er zijn mensen die in grotten wonen omdat ze zeggen hypergevoelig te zijn voor radiomagnetisme. De rest van de wereld gebruikt echter mobiele telefoons en heeft nergens last van. De polarisatie kan ervoor zorgen dat de klachten van de minderheid als psychosomatisch worden afgedaan”, zegt hij. “In ons onderzoek waren de proefdieren met zenuwschade niet in staat tot complex psychosomatisch gedrag. Hun pijn was een directe reactie op door mensen gemaakte radiofrequente elektromagnetische energie.”

Op een bepaald punt tijdens het onderzoek kreeg Underwood een video te zien van de proefdieren uit het experiment en hun reactie op de elektromagnetische velden.

“Het was precies hetzelfde soort bewegingen die ik zou maken rond mobieltjes in roamingstand, of in de buurt van elektriciteitskabels en andere elektromagnetische velden”, aldus Underwood, die bij medische parlementaire medische commissies is geweest en onderzocht is door een aantal van de beste artsen ter wereld. “Ik ben best verbaasd dat een paar korte gesprekken met dit team hebben geleid tot de vaststelling dat wat ik ervaar, en vele anderen met mij, bewezen is.”

Volgens de onderzoekers is de volgende stap nu het ontwikkelen van apparaatjes die de neuropathische pijn door radiofrequente elektromagnetische energie kunnen blokkeren.

Dr. Bryan Black, onderzoeksmedewerker bij het Department of Bioengineering van de Jonsson School; Dr. Rafael Granja-Vazquez, postdoctoraal onderzoeker aan de UT Dallas; Dr. Benjamin Johnston van de Brown University; en Dr. Erick Jones Sr., hoogleraar Industrial Manufacturing and Systems engineering aan de UT Arlington, hebben ook bijdragen geleverd aan dit werk.

Vertaling: Astrid Zwart


Steun ons werk, bezoek eens de Leefbewust webwinkel

De Leefbewust webwinkel richt zich voornamelijk op plantaardige produkten zoals bessen, kruiden, grassen, algen, algenolie, zaden, een natuurlijke multivitamine en de krenten uit de pap qua voedingssupplementen. We zijn eigenlijk altijd op zoek naar de beste versies van produkten. Zo hebben we schone Chlorella uit binnenkweek, Spirulina gekweekt in bassins in de woestijn van California en de betere kwaliteit tarwegras uit Nieuw Zeeland.

Bezoek de webwinkel


Terug naar het hoofdmenu

 

Webwinkel helpdesk

0346-330038 (ma/vr)
Of email ons

Hoofdmenu
Naar de voorpagina
Naar webwinkel
Alle thema paginas

Contact
 

Webwinkel


 

Gratis nieuwsbrief


 

 

 

 


View My Stats