Suikerrijk dieet kan gezondheid na zwangerschap nadelig beïnvloeden

Ratten op een suikerrijk dieet tijdens de zwangerschap hebben veranderde niveaus van geslachtshormonen (bijv. Progesteron) en dopamine in hun hersenen, wat kan leiden tot gedragsveranderingen die de zorg voor nakomelingen en motivatie kunnen beïnvloeden, evenals het risico op diabetes en lever verhogen ziekte, volgens een studie gepubliceerd in het Journal of Endocrinology.

Zwangere ratten op een dieet met veel suiker, gelijk aan een typisch westers dieet, hadden verhoogde progesteronspiegels, een hormoon dat belangrijk is voor een gezonde zwangerschap en borstvoeding, en veranderingen in het dopamine-systeem, een neurotransmitter die bepalend is voor motivatie, beloning en stemming.

Ze vertoonden ook tekenen van prediabetes en leververvetting. De bevindingen van de studie suggereren dat suikerconsumptie tijdens de zwangerschap ernstige gezondheidsrisico’s op lange termijn kan hebben voor de mentale gezondheid van zowel moeders als pups, naast de vastgestelde risico’s voor diabetes en hartaandoeningen.

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert om toegevoegde suikers in onze voeding te beperken tot 5-10% van onze dagelijkse calorieën. Het westerse dieet bevat echter meestal 15-25%. Het is algemeen bekend dat een hoge suikerconsumptie het risico op diabetes, hart- en leveraandoeningen verhoogt.

Er is ook gerapporteerd dat chronische suikerconsumptie het leren, geheugen en doelgericht gedrag bij ratten beïnvloedt.

De mechanismen die aan deze herseneffecten ten grondslag liggen, zijn slecht begrepen en de meeste onderzoeken zijn uitgevoerd bij mannelijke ratten. Omdat belangrijke hormoon- en metabolische veranderingen optreden tijdens de zwangerschap en borstvoeding, was de huidige studie bedoeld om te onderzoeken hoe een hoge suikerinname de gezondheidsratten na de bevalling kan beïnvloeden.

In deze studie onderzochten dr. Daniel Tobiansky en collega’s, werkzaam in het laboratorium van prof. Kiran Soma aan de Universiteit van British Columbia in Canada, de effecten van een suikerrijk dieet op hormoonspiegels en markers van de metabole functie bij vrouwelijke ratten. De ratten werden op een dieet met veel suiker gehouden (overeenkomend met 25% van hun totale calorie-inname) gedurende een periode van 10 weken voorafgaand aan het paren, evenals gedurende de zwangerschap en borstvoeding.

Markers van metabole gezondheid gaven aan dat hun glucoseregulatie was aangetast en dat ze vette levers hadden, hoewel hun lichaamsgewicht niet verschilde van ratten op een normaal dieet. De niveaus van progesteron waren verhoogd, terwijl markers van dopaminefunctie aangaven dat de activiteit ervan in de hersenen was veranderd.

Dr. Tobiansky verklaart: “Afgezien van de gevestigde metabole effecten van een hoge suikerinname, suggereren onze gegevens dat het ook op lange termijn schadelijke effecten kan hebben op de geestelijke gezondheid en de zorg voor moeders. Progesteron is belangrijk voor een gezonde zwangerschap en borstvoeding, terwijl dopamine-signalering essentieel is voor beloning, leren en motiverend gedrag. Al met al suggereren deze bevindingen dat moederlijk gedrag, zoals het verzorgen van de pup en het voeden, negatief kan worden beïnvloed. ”

Dr. Tobiansky en zijn team zijn van plan om gegevens van de nakomelingen van deze vrouwelijke ratten te publiceren. Hij merkt op: “Onze nog te publiceren gegevens geven ook aan dat moeders hoog sucrose-dieet het gedrag van nakomelingen en voedselvoorkeuren op diepgaande manieren kan beïnvloeden.”

Dr. Tobiansky merkt op: “We stellen voor dat professionals in de gezondheidszorg en in de gezondheidszorg de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie en de American Heart Association volgen. Beide stellen voor om de toegevoegde suikers te beperken tot <10% van de dagelijkse calorieën en voor maximaal voordeel tot 5%. Dit heeft waarschijnlijk voordelen voor de metabole gezondheid, evenals de hormoon- en hersengezondheid. Dat vertaalt zich naar ~ 25 g of 6 theelepels suiker per dag, op basis van een dieet van 2000 kcal per dag. ”