Slecht slapen verhoogt risico op ontwikkelen van Alzheimer

Het is al lang bekend dat slaapproblemen tot de symptomen behoren die vaak voorkomen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer, en dit vanaf de vroege stadia van de ziekte. In de afgelopen jaren toont een groeiend aantal onderzoeken aan dat de relatie tussen slaap en de ziekte van Alzheimer in feite “bidirectioneel” is. De laesies die typisch zijn voor de ziekte hopen zich dus op in regio’s die de slaap beheersen, en zullen de kwaliteit van de laatste verslechteren. Omgekeerd zullen slaapstoornissen ook het risico op het ontwikkelen van de ziekte verhogen door de ophoping van giftige eiwitten te bevorderen.

Slaapstoornissen zouden daarom een ​​risicofactor zijn waarop kan worden opgetreden. Bovendien zouden deze stoornissen een vroege marker van de ziekte kunnen zijn in het preklinische stadium, vóór het verschijnen van de eerste cognitieve stoornissen.

De beschikbare gegevens zijn voornamelijk gebaseerd op diermodellen, gericht op de best gekarakteriseerde biomarkers van de ziekte: de aanwezigheid van β-amyloïde peptide en tau-eiwitaggregaten in de hersenen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat dieren met een slaaptekort hoge niveaus van deze giftige eiwitten hadden die geassocieerd zijn met de ziekte van Alzheimer. Bij mensen suggereren gegevens dat slaapgebrek de niveaus van β-amyloïde peptide en tau-eiwit in de cerebrospinale vloeistof [1] verhoogt .

In deze context is een deel van het onderzoek nu gericht op het identificeren van de onderliggende mechanismen die het verband tussen slaapproblemen en de ontwikkeling van de ziekte zouden verklaren.

Maar er doet zich een ander probleem voor: het is nog moeilijk om met zekerheid te zeggen welke aspecten van slaap echt bepalend zijn voor het voorspellen van het ziekteverloop. Is de ziekte van Alzheimer eerder gekoppeld aan een gebrek aan slaap en te korte nachten, moeilijk inslapen of zelfs aan te gefragmenteerde nachten? Volgens de wetenschappers is het belangrijk om meer over dit onderwerp te weten te komen, om de volksgezondheidsboodschappen beter te sturen en relevante preventiestrategieën te definiëren.

Onder de baanbrekende werken over dit onderwerp, toonde een onderzoek uit 2013 aan dat mensen die gemiddeld minder dan 6 uur per nacht sliepen, grotere hoeveelheden β-amyloïde-eiwit in de hersenen hadden, wat suggereert dat een korte slaapduur het risico op de ziekte van Alzheimer zou verhogen .

Deze resultaten zijn bevestigd door epidemiologische onderzoeken, met name uitgevoerd binnen Inserm , waaruit blijkt dat mensen die op 50- of 60-jarige leeftijd weinig slapen (slaapduur van minder dan of gelijk aan 6 uur per nacht) een hoger langetermijnrisico hebben op dementie ontwikkelen. Deze resultaten suggereren daarom dat de slaapduur een belangrijke parameter zou kunnen zijn om rekening mee te houden bij de preventie van de ziekte van Alzheimer.

We kunnen ook studies aanhalen die gericht zijn op specifieke aandoeningen – zoals slaapapneu of slapeloosheid – die een verhoogd risico op het ontwikkelen van cognitieve problemen en/of een grotere kwetsbaarheid van bepaalde hersengebieden voor ziektetypische laesies laten zien. Ten slotte hebben andere onderzoeken aangetoond dat het voortdurend herkauwen van negatieve ideeën, een fenomeen dat zich met name voor het slapengaan kan voordoen, ook een nadelige invloed heeft op de hersenen.

Ver van de sensationele krantenkoppen die de ziekte van Alzheimer tot een dodelijke afloop maken voor jonge of slechte slapers, geloven wetenschappers echter dat interventies mogelijk zijn om de risico’s die samenhangen met slaapproblemen te moduleren.

Er lopen bijvoorbeeld verschillende onderzoeken naar de impact van fysieke activiteit of cognitieve reserve (overeenkomend met het vermogen om weerstand te bieden aan of het hoofd te bieden aan hersenveranderingen veroorzaakt door veroudering of pathologie) op de slaapkwaliteit.

Interventies zoals het beoefenen van meditatie om dementie te voorkomen worden ook bestudeerd. Een pilotstudie onder deskundige deelnemers , met meer dan 10.000 uur meditatiebeoefening, toonde aan dat meditatie een positief effect heeft op hersenveroudering. Deze praktijk zou een vermindering van stress, angst, negatieve emoties en slaapproblemen mogelijk maken, die met de leeftijd toenemen. Deze resultaten moeten nog worden bevestigd en zijn het onderwerp van een Europees project dat in Caen wordt uitgevoerd met oudere proefpersonen .

[1] Vloeistof waarin het centrale zenuwstelsel en het ruggenmerg zich bevinden

Tekst geschreven met de steun van Géraldine Rauchs, research fellow bij het Physiopathology and Imaging of Neurological Disorders (PhIND) laboratorium – Physiopathology and imaging of neurological disease (eenheid 1237 Inserm/Caen Normandy University/French Blood Establishment)