Blootstelling kinderen aan roken verhoogt kans op gedragsproblemen

In een recent onderzoek hadden kinderen die in de eerste 4 levensjaren werden blootgesteld aan roken meer kans op symptomen van hyperactiviteit en gedragsproblemen. De studie, die is gepubliceerd in het Journal of Child Psychology and Psychiatry, toonde aan dat de associatie bleef bestaan, zelfs na controle op het niveau van gezinsarmoede, ouderonderwijs, oudergeschiedenis van aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, vijandigheid, depressie, zorgverlener IQ en obstetrische complicaties.

De in dit onderzoek onderzochte effecten, waaraan 1.096 kinderen deelnamen, waren een functie van de dosis nicotine waaraan kinderen werden blootgesteld, zoals gekwantificeerd door het metabolische bijproduct cotinine in hun speeksel. De bevindingen komen overeen met diermodellen die een effect aantonen van blootstelling aan nicotine op de voortdurende ontwikkeling van de hersenen in regio’s die verband houden met hyperactiviteit en impulsiviteit.

“Er is veel nadruk op de gevaren van roken tijdens de zwangerschap, maar onze bevindingen geven aan dat kinderen kwetsbaar blijven voor de nadelige effecten van blootstelling aan nicotine tijdens de eerste levensjaren”, zei hoofdauteur Lisa Gatzke-Kopp, PhD .

Link naar studie: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpp.13157