Nieuwe ontwikkelingen op het diabetesfront

Nieuwe ontwikkelingen bieden mogelijkheden voor diabetici tot een betere beheersing van de glucosespiegel na een maaltijd. Meer onderzoek is nodig om de te behalen beoogde resultaten vast te stellen.

Maaltijden zijn vaak problematisch voor mensen met diabetes. Na een maaltijd kan de bloedsuikerspiegel of snel stijgen of juist kelderen. Dat laatste is het geval als er meer insuline wordt toegediend dan de maaltijd vereist.

De Endocrine Society heeft een panel van diabetesdeskundigen bijeengeroepen om te onderzoeken hoe nieuwe, betere medicijnen, technologische vooruitgang en veranderingen in levensstijl kunnen helpen om de bloedsuikerspiegel na de maaltijd beter te managen. Een van de conclusies was dat er meer nodig is om volwassenen met diabetes te helpen concrete doelen te stellen. De aanbevelingen van het panel zijn gepubliceerd in het Journal of the Endocrine Society [2].

Het panel bekeek de behoeften van volwassenen die insuline nodig hebben om hun conditie in de hand te houden. “Sneller werkende insulines, nieuwe typen geneesmiddelen, flexibelere insulinetoedieningssystemen en beterde systemen voor continue glucosemonitoring (CGM) maken de weg vrij voor het verbeteren van het glucoseniveau na een maaltijd. Maar, wat er precies moet worden bereikt met deze opwindende, nieuwe ontwikkelingen zou beter moeten worden gedefinieerd”, zegt panelleider, John L. Leahy verbonden aan het College of Medicine van de Universiteit van Vermont in Burlington (VT).

Hoge bloedsuikerspiegels na een maaltijd kunnen er bij diabetici toe leiden dat ze zich loom en traag voelen, tot heftige stemmingswisselingen en tot verstoring van de slaap. Alleen al de suggestie van een te hoge bloedsuikerspiegel kan iemands gevoelens van angst, angst, schaamte en hopeloosheid over zijn conditie aanjagen vanwege het gevoel van onvermogen om de bloedsuikerspiegel te beheersen. Er is toenemend wetenschappelijk bewijs dat erop wijst dat moeilijkheden met de beheersing van de bloedsuikerspiegels na maaltijden kunnen leiden tot negatieve effecten voor de gezondheid.

Zorgverleners en de diabetici zelf kunnen concrete stappen ondernemen om deze uitdaging de baas te worden. Nieuwe ontwikkelingen in het diabetesveld – zoals bijvoorbeeld ultrasnel werkende insulines en monitorsystemen die de bloedsuikerspiegel continu meten – bieden nieuwe mogelijkheden om de bloedglucosespiegel na maaltijden te managen.

Onderzoek suggereert dat ook geringe veranderingen in de levensstijl de bloedsuikerspiegel kunnen verbeteren. Verschillende kleine onderzoeken hebben aangetoond dat het eten van eiwitten en groenten 10 tot 15 minuten voor het binnenkrijgen van koolhydraten de bloedsuikerspiegel kunnen verlagen. Ook ten minste 10 minuten wandelen na de maaltijd kan helpen bij het beheer van de bloedsuikerspiegel.

Een belangrijke aanbeveling van het panel is dat aanvullend onderzoek nodig is om de streefwaardes (onder- en bovengrens) voor de beoogde glucosespiegel na de maaltijd te bepalen. Ook moet worden nagegaan welke tijdsspanne (voor het bereiken van het beoogde glucoseniveau) tot de beste klinische resultaten leidt. Het toenemend gebruik van CGM’s (continue glucose monitoring systemen) levert de mogelijkheid om eenvoudig real-time gegevens te verzamelen en op basis daarvan in te grijpen. Daardoor zouden een aantal belangwekkende vragen kunnen beantwoorden zoals bijvoorbeeld hoe maaltijdgrootte, -samenstelling, -tijdstip en tijdsduur van invloed zijn op de resulterende bloedsuikerspiegel.

Verder kan de ontwikkeling van aanvullende gedragsstrategieën en de toepassing van nieuwe geneesmiddelen mensen met diabetes te hulp schieten om meer controle te krijgen over hun bloedsuikerspiegel na een maaltijd.

Leahy: “Het is van groot belang dat we doorgaan met het ontwikkelen en kritisch testen van (nieuwe) interventiestrategieën die veilig, effectief en praktisch zijn voor het bloedsuikerbeheer na de maaltijd”.

Vertaling: Dick Schrauwen [1]

Verwijzingen

[1] Oorspronkelijk persbericht
– https://www.endocrine.org/news-room/2019/diabetes-advances-poised-to-help-manage-blood-sugar-after-meals

[2] Rapport van het panel, ‘Optimizing Postprandial Glucose Management in Adults with Insulin-Requiring Diabetes: Report and Recommendations’
– https://academic.oup.com/jes/article/3/10/1942/5581189

Bij dit rapport waren de volgende mensen betrokken: Grazia Aleppo of Northwestern University Feinberg School of Medicine in Chicago, Ill.; Vivian A. Fonseca of Tulane University Health Sciences Center in New Orleans, La.; Satish K. Garg of the University of Colorado in Aurora, Colo.; Irl B. Hirsch and Janet B. McGill of the University of Washington School of Medicine in Seattle, Wash.; Anthony L. McCall of the University of Virginia School of Medicine in Charlottesville, Va., and Cornell University in Ithaca, N.Y.; and William H. Polonsky of the University of California, San Diego in San Diego, Calif.

Sponsors (via een educatieve toelage aan de ‘Endocrine Society’): Lilly USA (LLC) en Novo Nordisk (Inc).