Antipsychotica in verband gebracht met ziekenhuisdagen

In een recent onderzoek zijn antipsychotica [3] – bij personen met de ziekte van Alzheimer – in verband gebracht met het totale aantal dagen die in een ziekenhuis doorgebracht werden.

Mensen met de ziekte van Alzheimer die antipsychotica gebruikten bleken een hoger aantal cumulatieve ziekenhuisdagen te hebben dan mensen met dezelfde ziekte die geen antipsychotica kregen. Dit concludeert een nieuwe studie van de Universiteit van Oost-Finland. De resultaten werden gepubliceerd in het Journal of American Medical Directors Association [2]. Bij een follow-up na twee jaar bleken personen die antipsychotische geneesmiddelen slikten gemiddeld ongeveer elf dagen per jaar in het ziekenhuis te zijn opgenomen.

Mensen met een antipsychoticum brachten meer dagen in het ziekenhuis door in vergelijking met mensen zonder. De redenen voor de ziekenhuisopnames waren dementie, mentale stoornissen, gedragsstoornissen, aandoeningen van de luchtwegen, problemen met urogenitale (de organen die met plassen en seks te maken hebben) systeem, cardiovasculaire aandoeningen en verschillende andere symptomen zoals vermoeidheid. Bovendien kwamen in de antipsychoticum-groep meer ziekenhuisdagen voor vanwege vrije dagen van de staf (hun zorgverleners).

Er is onderzoek dat erop wijst dat het aantal ziekenhuisopnamen – vanwege welke oorzaak dan ook -als indicator kan dienen voor de veiligheid van een geneesmiddel. De gevonden resultaten zouden daarom de negatieve gezondheidseffecten van de psychofarmaca kunnen weerspiegelen. Aan de andere kant kan de verklaring ook worden gezocht in problemen die gepaard gaan met de behandeling van ernstige gedrags- en psychologische symptomen door dementie. Met andere woorden: de verklaring schuilt dan niet in de psychofarmaca zelf maar in de redenen waarom die zijn voorgeschreven.

De studie was gebaseerd op een Fins landelijk register: het MEDALZ-cohort [4]. Deze dataverzameling bevat iedereen die in Finland woonachtig is met een klinisch geverifieerde diagnose van de ziekte van Alzheimer gedurende de periode 2005–2011. De verzameling bevat gegevens over in totaal 70718 personen.

Gegevens over het gebruik van antipsychotica werden uit het Finse receptenregister gehaald. Comorbiditeiten, ander medicijngebruik en de verstreken tijd sinds de Alzheimer-diagnose zijn in de analyses meegenomen. De studie werd uitgevoerd door de Universiteit van Oost-Finland en gefinancierd door de Academie van Finland.

Vertaling: Dick Schrauwen [1]

Referenties

[1] Oorspronkelijk persbericht
– https://www.uef.fi/en/-/alzheimerin-tautia-sairastavilla-psykoosilaakkeen-kayttajilla-enemman-sairaalapaivia

[2] Publicatie: `Koponen M, Lavikainen P, Taipale H, Tanskanen A, Tiihonen J, Hartikainen S, Tolppanen AM: Accumulation of hospital days among antipsychotic initiators with Alzheimer’s disease. Journal of the American Medical Directors Association. doi: 10.1016/j.jamda.2019.07.009. In press, available online 26 Aug 2019`
– https://www.jamda.com/article/S1525-8610(19)30561-4/fulltext

[3] Antipsychoticum
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Antipsychoticum

[4] Medalz
– http://www.uef.fi/web/gerho/medalz1

[5] Comorbiditeit
– https://nl.wikipedia.org/wiki/Comorbiditeit